Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor (YL) (Tezli) - Beden Eğitimi ve Spor (YL) (Tezli)Program Tanımları
Kuruluş
2017
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Spor Bilimleri alanındaki herhangi bir lisans programından mezun olmak. Bunlar dışındaki en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olanlar için Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı akademik kurulu tarafından kabul edilmek. ALES (SAY/EA/SÖZEL) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Giresun Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu). Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Spor ve Hareket Bilimleri dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans programının temel amacı, beden eğitimi ve spor ile fiziksel aktivitenin bireyin sağlıklı gelişimi ve eğitimi ile toplumda düzenli fiziksel aktivite ve spor yapma alışkanlığının kazanılmasına ilişkin çalışmaları planlayabilen ve yürütebilen uzman bireyler yetiştirmektir. Bu açıdan toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra, eğitim standardının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, uygulama ve araştırma koşullarını sağlayarak, beden eğitimi, spor ve fiziksel aktivite ile ilgili problemlerin en doğru şekilde ele alınmasını, öğrencilere alanın bilimsel ilkelerini aşılayarak mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekte ve hem hizmet hem de akademik altyapı bakımından en üst seviyede alan uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı olarak halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi temelini benimseyen, kanıta dayalı eğitim ve uygulama çalışmalarında ulusal ve uluslararası liderlik vasfına sahip, bilgiyi kullanan, bilime katkısı olan, bilimsel girişimci ruhu ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar; beden eğitimi ve spor alanında Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar. Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora programlarında akademik çalışmalarına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÇ-AYA: AYÇ-YBÖ:
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan Ders Bilgi Paketi Değerlendirme Sisteminde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları bölümünde ve Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Şevki Kolukısa
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak beden eğitimi ve spor alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2Beden eğitimi ve spor alanının gerektirdiği teknolojik bilgiye sahiptir.
3Beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel araştırma yöntemlerini bilir.
4Beden eğitimi ve spor alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır
5Beden eğitimi ve spor alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
6Bilimsel araştırma planlar, yapar, yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7Beden eğitimi ve spor alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanarak problemleri çözer.
8Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili ulusal/uluslararası strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
9Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
10 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
11Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarda uygular.
12Bilimsel bir makaleyi okuyarak analiz eder, mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
13Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve değerlendirir.
14Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini çalışmalarda uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
112222233333333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEDEN-EĞİTİMİ-1 BEDEN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERS GRUBU-1 Seçmeli - - - 24
2 BES-501 SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES-528 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
2 BEDEN-EĞİTİMİ-2 BEDEN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERS GRUBU-2 Seçmeli - - - 18
3 BES-506 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 6
Toplam 3 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES-503 UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 8 0 0 6
2 BES-533 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-I Zorunlu 0 1 0 24
Toplam 8 1 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES-504 UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 8 0 0 6
2 BES-530 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-II Zorunlu 0 1 0 24
Toplam 8 1 0 30
 
BEDEN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES-505 MOTOR GELİŞİMİ VE BECERİ ÖĞRENİMİ Seçmeli 3 0 0 6
2 BES-507 SPOR ANATOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
3 BES-509 ANTRENMAN BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 6
4 BES-511 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
5 BES-513 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
6 BES-515 SPOR PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
7 BES-517 TÜRK SPOR TEŞKİLATI VE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
8 BES-519 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN BİLİMSEL TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
9 BES-521 SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
10 BES-523 OLİMPİZM FELSEFESİ VE MODERN OLİMPİYAT OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
11 BES-525 SPORCU SAĞLIĞI, İLK YARDIM VE REHABİLİTASYON Seçmeli 3 0 0 6
12 BES-527 SPORTİF REKREASYON Seçmeli 3 0 0 6
13 BES-529 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK Seçmeli 3 0 0 6
14 BES-531 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 6
15 BES-533 GELENEKSEL OYUN VE SPORLAR Seçmeli 3 0 0 6
BEDEN EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES-510 FİZİKSEL UYGUNLUK Seçmeli 3 0 0 6
2 BES-512 MÜSABAKA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 6
3 BES-514 SPORCU BESLENMESİ, DOPİNG VE ERGOJENİK YARDIM Seçmeli 3 0 0 6
4 BES-518 SPOR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
5 BES-520 TÜRK SPOR TARİHİ VE TÜRK SPOR POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
6 BES-522 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
7 BES-530 SPORDA ORGANİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
8 BES-538 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
9 BES-548 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN FİZYOLOJİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
10 BES-550 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
11 BES-552 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİR PLAY (SPORDA ERDEMLİLİK) Seçmeli 3 0 0 6
12 BES-554 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr