Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (YL) (RTE ORTAK) Tezli - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Tezli) (RTE ORTAK)



Program Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2006 yılında kurulmuştur. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında 2015-2016 Güz yarıyılından itibaren yüksek lisans programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans derecesi
Kazanılan Derece
Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Uzmanı
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler akademik ve yasal mevzuat çerçevesinde sınav koşullarını başarmış olmak zorundadırlar. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri ile Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler akademik ve yasal mevzuat çerçevesinde sınav koşullarını başarmış olmak zorundadırlar. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri ile Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu; Anabilim Dallarımızın, ilgi, sorumluluk ve uzmanlık alanlarına giren konularda, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilere bilimsel araştırmalarda ve çalışmalarda rehberlik etmek, böylece toplumun ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli insanları yetiştirmek, yaşam boyu eğitim gibi toplum yararına olan pratik ve pragmatik projeler geliştirmek ve uygulamaktır.
Program Profili
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrbiyoloji Ana Bilim Dalının missyonu; Anabilim Dallarımızın, ilgi, sorumluluk ve uzmanlık alanlarına giren konularda, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilere bilimsel araştırmalarda ve çalışmalarda rehberlik etmek, böylece toplumun ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli insanları yetiştirmek, yaşam boyu eğitim gibi toplum yararına olan pratik ve pragmatik projeler geliştirmek ve uygulamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans programını tamamlayanlar mikrobiyoloji alanında veya bu ana bilim dalı dışında diğer ana bilim dallarında doktora derecesine başvurabilirler. Özel veya kamu hastaneleri bünyesinde bulunan tıbbi laboratuvarlarda çalışabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans programını tamamlayanlar mikrobiyoloji alanında veya bu anabilim dalı dışında diğer anabilim dallarında doktora derecesine başvurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını tamamlayanlar mikrobiyoloji alanında veya bu anabilim dalı dışında diğer anabilim dallarında doktora derecesine başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmıştır. Geniş bilgi için Ders Planı bölümüne bakınız
Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS kredilik ders yükünün ve tez çalışmasının tamamlanmış ve tezin başarıyla sunulmuş olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı Gazipaşa Yerleşkesi Debboy Mevkii GİRESUN
Bölüm Olanakları
Ana Bilim Dalımızda 2 adet araştırma laboratuvarı ve teknik ekipmanlar (fleuresan mikroskobu, ekim kabini, otoklav, etüv ve diğer araç ve gereçler) yer almaktadır.

Program Çıktıları
1Mikrobiyal etkenler hakkında yeterli bilgiye sahip olma
2Rütin mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma
3Laboratuvar güvenliği hakkında yeterli bilgiye sahip olma
4Muayene maddelerinin makroskobik ve mikroskobik incelemelerini yapabilme, bunlardan boyalı ve boyasız preparatlar yapabilme
5Muayene maddelerinden örnek alabilmek ve bu örneklerden ekim, kültür ve antibiyogram yapabilmek
6Tıbbi mikrobiyoloji alanında çalışabilecek, temel laboratuvar becerilerini kazanmış kişiler yetiştirmek
7Muayene maddelerinin uygun alınıp alınmadığı hakkında karar verebilme
8Laboratuvarda kritik değer aşımları hakkında karar verebilme
9Alanı ile ilgili herhangi bir araştırma konusunda bir planlama yapabilme
10Alanındaki bilgiyi, problem çözmede ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
11Alanının gerektirdiği laboratuvar cihazlarını kullanabilme, arızaları tespit ederek ilgili birim/servislere iletebilmeli
12Laboratuvar çalışmalarında takım arkadaşları ile iş bölümü yapabilme
13Alanındaki güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
14Alanı ile ilgili verilerin toplanmak, yorumlamak, uygulanmak. Bu verilerin duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetmek ve denetleyebilmek
15Alanındaki bilgiyi, problem çözmede kullanabilme, halk sağlığı açısından durum tespiti yapabilme
16Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek, mesleki bilgilerini sürekli güncellemek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1112223333333333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MİK-530 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
2 MİK-530 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
3 MİK-501 GENEL MİKROBİYOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 6
4 MİK-501 GENEL MİKROBİYOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 6
5 MİK-502 GENEL MİKROBİYOLOJİ-II Zorunlu 3 0 0 6
6 MİK-503 İMMÜNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
7 MİK-503 İMMÜNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
8 MİK-504 KLİNİK BAKTERİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 6
9 MİK-509 MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER-I Zorunlu 2 2 0 6
10 MİK-509 MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER-I Zorunlu 2 2 0 6
11 MİK-508 MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER-II Zorunlu 2 2 0 6
12 SBENSTIBMIKSEC-1 SBENS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 0
13 SBENSTIBMIKSEC-1 SBENS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 6
14 SBENSTIBMIKSEC-2 SBENS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
15 MİK-512 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 6
Toplam 29 10 0 78
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MİK-530 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
2 MİK-501 GENEL MİKROBİYOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 6
3 MİK-502 GENEL MİKROBİYOLOJİ-II Zorunlu 3 0 0 6
4 MİK-502 GENEL MİKROBİYOLOJİ-II Zorunlu 3 0 0 6
5 MİK-503 İMMÜNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
6 MİK-504 KLİNİK BAKTERİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 6
7 MİK-504 KLİNİK BAKTERİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 6
8 MİK-509 MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER-I Zorunlu 2 2 0 6
9 MİK-508 MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER-II Zorunlu 2 2 0 6
10 MİK-508 MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER-II Zorunlu 2 2 0 6
11 SBENSTIBMIKSEC-1 SBENS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 0
12 SBENSTIBMIKSEC-2 SBENS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
13 SBENSTIBMIKSEC-2 SBENS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 6
14 MİK-512 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 6
15 MİK-512 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 6
Toplam 25 14 0 78
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MİK513 UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 8 0 0 6
2 MİK513 UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 8 0 0 6
3 MİK513 UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 8 0 0 6
4 MİK515 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-I Zorunlu 0 2 0 24
5 MİK515 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-I Zorunlu 0 2 0 24
6 MİK515 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-I Zorunlu 0 2 0 24
Toplam 24 6 0 90
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MİK516 UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 8 0 0 6
2 MİK516 UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 8 0 0 6
3 MİK516 UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 8 0 0 6
4 MİK518 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-II Zorunlu 0 2 0 24
5 MİK518 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-II Zorunlu 0 2 0 24
6 MİK518 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-II Zorunlu 0 2 0 24
Toplam 24 6 0 90
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr