Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı (YL) Tezli - Tıbbi Biyokimya Anabilim DalıProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2006 yılında kurulmuştur. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında 2015-2016 Güz yarıyılından itibaren yüksek lisans programı açılmıştır.
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2006 yılında kurulmuş; Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında yüksek lisans programı 04.07.2014 tarihinde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Enstitü Tıbbi Biyokimya Anabilim dalına Yüksek Lisans için başvuru koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin internet sitesinde ilan edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün misyonu; Anabilim Dallarımızın, ilgi, sorumluluk ve uzmanlık alanlarına giren konularda, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilere bilimsel araştırmalarda ve çalışmalarda rehberlik etmek, böylece toplumun ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli insanları yetiştirmek, yaşam boyu eğitim gibi toplum yararına olan pratik ve pragmatik projeler geliştirmek ve uygulamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans programını tamamlayanlar Biyokimya alanında veya bu ana bilim dalı dışında diğer ilgili ana bilim dallarında doktora derecesine başvurabilirler. Özel laboratuvarlarda, Özel veya kamu hastaneleri bünyesinde bulunan tıbbi laboratuvarlarda laboratuvar teknisyeni olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını tamamlayanlar Biyokimya alanında veya bu anabilim dalı dışında ilgili diğer anabilim dallarında doktora derecesine başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmıştır. Geniş bilgi için Ders Planı bölümüne bakınız
Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS kredilik ders yükünün ve tez çalışmasının tamamlanmış ve tezin başarıyla sunulmuş ve GANO'nun en az 2,5 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimyai Ana Bilim Dalı Başkanlığı Gazipaşa Yerleşkesi Debboy Mevkii GİRESUN
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimyai Ana Bilim Dalı Gazipaşa Yerleşkesi Debboy Mevkii GİRESUN-TÜRKİYE
Bölüm Olanakları
Ana Bilim Dalımızda 1 adet araştırma laboratuvarı ve teknik ekipmanlar (Spektrofotometre, Elektroforez sistemi, Floresan mikroskop, ELISA yıkama ve okuma cihazları ve diğer temel laboratuvar araç ve gereçleri) yer almaktadır.

Program Çıktıları
11-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. 2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. 4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
21-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. 3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. 4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. 5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. 6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
31-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
41-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
51-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. 2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
6• İnsan organizmasında görevli biyomolekülleri ve fonksiyonlarını bilme • İnsan organizmasında gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını kavrayabilme • Tıbbi Biyokimya araştırmalarında kullanılan metotların prensiplerini bilme ve uygulayabilme • Tıbbi Biyokimya araştırmalarındaki güncel bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve kavrayabilme • Bilimsel konu seçimi, literatür ve doküman toplama, kullanılacak malzemelerin eldesi, çalışmanın planlanması, araştırmadan çıkan verilerin değerlendirilmesi, metinin yazımı ve sunumu gibi becerilerinin kazanma • Bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilme ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilme • Akademik ve etik sorumluluğa sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBK-521 BİYOKİMYASAL ANALİZ PRENSİPLERİ - I Zorunlu 3 2 0 10
2 TBK-531 ENZİMLERİN GENEL YAPISI VE ENZİM KİNETİĞİ Zorunlu 2 2 0 10
3 SBENSTIBBİYKİMSEC-1 SBENS TIBBİ BİYOKİMYA SEÇMELİ I Seçmeli - - - 3
4 TBK-511 TEMEL TIBBİ BİYOKİMYAYA GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 8 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBK-542 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
2 TBK-522 BİYOKİMYASAL ANALİZ PRENSİPLERİ - II Zorunlu 3 2 0 7
3 SBENSTIBBİYKİMSEC-2 SBENS TIBBİ BİYOKİMYA SEÇMELİ II Seçmeli - - - 3
4 SEM-562 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
5 TBK-512 TEMEL TIBBİ BİYOKİMYAYA GİRİŞ - II Zorunlu 3 0 0 5
6 TBK-532 VİTAMİNLER, KOFAKTÖRLER VE İNORGANİK BİLEŞİKLER Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 10 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBK-611 UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 8 0 0 6
2 TBK-621 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-I Zorunlu 1 0 0 24
Toplam 9 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBK-612 UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 8 0 0 6
2 TBK-622 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-II Zorunlu 1 0 0 24
Toplam 9 0 0 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr