Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ebelik bölümü, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 1994-1995 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ebelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Giresun Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 256 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2.00-4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Program Profili
1. Ebelik bölümü lisans programı; lisans mezunu Ebe yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Programın amacı; ebelik alanındaki gelişmeler doğrultusunda temel bilgi, beceri ve tutuma sahip özgüveni yüksek çağdaş ebeler yetiştirmektir. 2. Bu programlar temel tıp bilimleri, ebelik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planlarında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ebeler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ebeler, kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ebelik bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel kural olarak değerlendirme her ders için 1 ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) şeklindedir. Uygulamalı derslerde teorik not ortalamasının %50’si ile staj notunun %50’sinin toplamı başarı notudur.
Mezuniyet Koşulları
Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca; -En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapması, -En az 40 gebe kadının gebelik takibini ve bakımını yapması, -En az 40 doğumu kendisinin yapması (Doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa, bu sayı öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile 30a indirilebilir.), -Makat doğuma aktif olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır), -Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu, teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir), -Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi ve bakım yapması, - En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil), -Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapması, -Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımını yapması, - Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı içermelidir.), gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALKANAT, AKTS Kord.Hafize Özdemir
Bölüm Olanakları
Ebelik Bölümü, Giresun Üniversitesine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde konferans için 130 kişilik 1 sınıf, 40 kişilik 8 sınıf bulunmaktadır ve 2 sınıfta bilgisayar ve projektör mevcuttur. 15 kişilik toplantı salonu, 1 bilgisayar odası (kablolu internet erişimi), 1 kantin (televizyon, soğuk ve sıcak içeceklere ulaşım), spor alanı (basketbol, voleybol, bilardo, langırt ve masa tenisi oynama imkanı), düşük bir ücret ile 3 çeşit yemek çıkan öğrenci yemekhanesi ve 1 adet öğrenci beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarında temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb) imkan veren iki adet yetişkin maket, kalp-solunum masajı yapılabilen CPR maketi, doğum maketi, epizyo maketi, pelvik muyene ve RİA uygulama maketi, vajinal tuşe maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Ebenin tanımını, rolünü, sorumluluklarını ve kanun ve yasalarını açıklayabilir.
2Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramaları, ulusal ve uluslararası göstergeleri açıklayabilir. Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklayabilir .
3Kadının tüm yaşam evrelerindeki özellikleri ve bakım gereksinimlerini söyleyebilir ve uygun bakımı verebilir.
4Gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/riskli gebe ve ailesinin gereksinimi olan nitelikli bakımı verebilir. Genetik danışma ve fetal sağlığın nasıl değerlendirilebileceğini açıklayabilir.
5Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılayabilir ve normal doğum evrelerine özgü nitelikli bakımı verebilir ve uygun girişimleri yapabilir. Doğum sonu dönemde normal/riskli loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılayabilir ve normal doğum evrelerine özgü nitelikli bakımı verebilir ve uygun girişimleri yapabilir.
6Kadında sık görülen jinekolojik sorunları tanımlayabilir gerekli bakım ve girişimlerini planlayıp uygulayabilir, bu konuda sağlık eğitimi yapabilir.Kadın üreme organ tümörlerinde erken tanı-tedavi yöntemlerini sıralayabilir, bu konuda toplumu bilinçlendirme çalışmalarına katılabilir ve taburculuk eğitimi verebilir .
7Kadının üreme sağlığı konusunda, toplumun her kesimindeki ve her yaştaki kadına sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti verebilir. İnfertil çiftin tanı-tedavi seçeneklerini, bakım ve danışmanlık süreçlerini açıklayabilir .
8Doğurganlığın düzenlenmesi ve kontrasepsiyon konusunda çifte danışmanlık verebilir ve aile planlaması ile ilgili yasaları tartışabilir .
9Doğum ve kadın sağlığı hastalıkları, yenidoğan ve ebelik konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilir, literatür tarayabilir, bu konuda araştırma ve inceleme yapabilir .
10Mesleki ve etik sorumluluk yapısı içerisinde disiplinler arası takım çalışması yapabilir .
11Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir .
12Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanabilir . Teorik ve pratik bilgilerini kullanarak problem çözebilir .

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-101 ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 4
2 EBE-101 ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 4
3 AİİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
4 AİİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
5 EBE-103 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
6 EBE-103 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
7 EBE-111 EBELİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
8 EBE-107 EBELİKTE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR Zorunlu 4 0 4 12
9 EBE-109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
10 EBE-108 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
11 EBE-115 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR I Zorunlu 5 0 0 4
12 EBE-105 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
13 EBE-105 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
14 EBE-113 TEMEL İNGİLİZCE-I Zorunlu 4 0 0 4
15 TD-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
16 TD-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
17 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
18 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
19 YD-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 45 0 8 58
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİİT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 AİİT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 EBE-102 EBELİK ESASLARI Zorunlu 4 8 4 12
4 EBE-104 EMBRİYOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 2 0 0 2
5 EBE-104 EMBRİYOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 2 0 0 4
6 EBE-106 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
7 EBE-106 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
8 EBE-108 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
9 EBE-112 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR II Zorunlu 5 10 0 10
10 SAGEBESEÇ2 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
11 SAGEBESEÇ2 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
12 EBE-110 TANILAMA VE FİZİK MUAYENE Zorunlu 2 0 0 2
13 EBE-114 TEMEL BİLGİSAYAR I Zorunlu 3 0 1 4
14 EBE-116 TEMEL İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 4
15 TD-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
16 TD-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
17 YD-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 38 18 5 58
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-209 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
2 EBE-203 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
3 EBE-203 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 EBE-221 GEBELİKTE İÇ VE CERRAHİ HASTALIKLARI Zorunlu 4 8 0 10
5 EBE-219 HİSTOPATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 EBE-205 İÇ HASTALIKLARI VE BAKIM Zorunlu 3 0 0 4
7 EBE-213 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 4
8 EBE-213 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 2
9 EBE-201 NORMAL GEBELİK VE BAKIM Zorunlu 4 8 0 10
10 EBE-201 NORMAL GEBELİK VE BAKIM Zorunlu 4 8 0 12
11 EBE-207 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
12 EBE-223 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
13 SAGEBESEÇ3 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 0
14 EBE-211 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 33 24 0 56
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-208 AİLE PLANLAMASI Zorunlu 2 0 0 4
2 EBE-222 BESLENME Zorunlu 2 0 0 2
3 EBE-206 CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIM Zorunlu 3 0 0 4
4 EBE-204 EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
5 EBE-204 EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 EBE-212 EBELİKTE ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 2
7 EBE-210 İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
8 EBE-214 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 4
9 EBE-214 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
10 EBE-202 RİSKLİ GEBELİK VE BAKIM Zorunlu 4 8 0 11
11 EBE-202 RİSKLİ GEBELİK VE BAKIM Zorunlu 4 8 0 12
12 EBE-220 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 0 0 6
13 SAGEBESEC4 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SECMELİ IV Seçmeli - - - 5
14 SAGEBESEÇ4 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 0
Toplam 33 16 0 58
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-313 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIM Zorunlu 2 0 0 2
2 EBE-305 CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
3 EBE-303 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 4 0 9
4 EBE-303 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 4 0 10
5 EBE-309 EBELİKTE YÖNETİM Zorunlu 2 0 0 2
6 EBE-311 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 EBE-307 EPİDEMİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
8 EBE-301 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONRASI BAKIM Zorunlu 4 8 0 10
9 EBE-301 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONRASI BAKIM Zorunlu 4 8 0 10
10 SAGEBESEÇ5 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ V Seçmeli - - - 5
11 SAGEBESEÇ5 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ V Seçmeli - - - 0
12 EBE-315 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 28 24 0 56
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-312 AİLE PLANLAMASI Zorunlu 2 4 0 8
2 EBE-310 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
3 EBE-314 EBELİKTE ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 2
4 EBE-304 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 4 4 0 10
5 EBE-308 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
6 EBE-302 RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI BAKIM Zorunlu 4 8 0 15
7 EBE-302 RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI BAKIM Zorunlu 4 8 0 15
8 EBE-306 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
9 SAGEBESEÇ6 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 5
10 SAGEBESEÇ6 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 0
Toplam 22 24 0 61
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-413 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 3
2 EBE-409 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 4 8 0 10
3 EBE-407 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
4 EBE-401 İNTÖRN PROGRAMI-I Zorunlu 0 32 0 0
5 EBE-411 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 8 0 8
6 SAGEBESEÇ7 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 5
7 EBE-405 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM Zorunlu 2 0 0 2
8 EBE-403 SEMİNER-I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 15 48 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-406 ENTEGRE UYGULAMA Zorunlu 3 24 0 25
2 EBE-402 İNTÖRN PROGRAMI-II Zorunlu 0 32 0 0
3 SAGEBESEÇ8 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 5
4 EBE-404 SEMİNER-II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 5 56 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-118 SÜREÇ Seçmeli 2 0 0 2
2 EBE-126 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-118 SÜREÇ Seçmeli 2 0 0 2
2 EBE-120 VİTAMİNLER VE MİNERALLER Seçmeli 2 0 0 2
3 EBE-126 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-217 KLİNİK BİYOKİMYADA METABOLİK HASTALIKLAR Seçmeli 2 0 0 4
2 EBE-225 JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
3 EBE-227 BAĞIMLILIKLAR VE KORUNMA Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SECMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-218 FİZYOPATOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 5
2 EBE-226 PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-218 FİZYOPATOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 5
2 EBE-224 AKILCI İLAÇ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
3 EBE-226 PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-317 MESLEKİ İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 5
2 EBE-319 BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 0 0 5
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-317 MESLEKİ İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
2 EBE-319 BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 0 0 2
3 EBE-321 EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK Seçmeli 2 0 0 0
4 EBE-323 EBELİKTE İNOVATİF DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-316 İNFERTİLİTE Seçmeli 2 0 0 5
2 EBE-318 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 5
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-316 İNFERTİLİTE Seçmeli 2 0 0 5
2 EBE-318 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 EBE-320 ADÖLESAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
4 EBE-322 AİLE İÇİ ŞİDDET Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-421 EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK Seçmeli 2 0 0 0
2 EBE-423 EBELİKTE İNOVATİF DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-320 ADÖLESAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 5
2 EBE-420 AİLE İÇİ ŞİDDET Seçmeli 2 0 0 5
3 EBE-422 CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 5
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr