Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Sağlık Hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 23-27 Mart 1992 tarihlerinde toplanan 1. Ulusal Sağlık Kongresinde belirlenen hedefler doğrultusunda "Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma " Projesi kapsamında Ebe,Hemşire ve Sağlık memurluğu eğitiminin Önlisans düzeyine çıkartılması kararlaştırılmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı ile sadece Ebelik bölümü Önlisans eğitimine 1992-1993 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır.Daha sonra; Yüksekokulumuz; Yüksek Sağlık Şurasının 23.Mayıs.1995 tarihli kararı doğrultusunda Ebelik,Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki Yüksekokullarda yapılması amacıyla,Sağlık Bakanlığının talebi,Y.Ö.Kurulu başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulundan biridir. Yüksekokulumuz, Tıp Fakültesinin kuruluşuna yer açmak amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 06.06.2008 tarih ve 44 Sayılı Kararıyla, Pirazizli hayırsever işadamlarından Ahmet Hamdi ÖZDEMİR tarafından yaptırılarak Üniversitemize kazandırılan yeni binaya taşınarak, 25.09.2008 tarihinde açılışı yapılmıştır.15.10.2008 tarih ve 27025 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hemşirelikte Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Giresun Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Program Profili
İnsan yaşamının ve sağlık bakımının kalitesini yükseltecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verebilecek çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip, sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kurallar doğrultusunda çalışacak hemşireler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıiçi çalışma (uygulama, proje, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Uygulamalı dersler için arasınavın %40'ı, yarıyıl sonu sınavının da %60'ı alınır. Bulunan toplam notun %50'si ve uygulama notunun da %50'si alınarak o ders için başarı notu belirlenir. Yarıyıl / yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir. bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır. Öğrencilerin katılamadıkları sınavlar için gerçek ve geçerli bir nedeni var olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse katılamadığı sınav için bir mazeret sınavı verilir.
Mezuniyet Koşulları
1. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Bölümde 6 adet sınıf,konferans salonu, mikrobiyoloji-parazitoloji laboratuarı, biyokimya ve fizyoloji laboratuarı, hemşirelik bölümü uygulama laboratuarı, meslek esasları laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, oyun salonu (masa tenisi, bilardo, langırt), oyun sahası ( voleybol, basketbol), kantin, yemekhane bulunmaktadır.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901001392012 ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 4
2 901001012000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 901001332011 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
4 901001372011 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
5 901001352011 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 901001432012 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR I Zorunlu 5 0 0 4
7 901001412012 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 2 4
8 901001212000 TEMEL İNGİLİZCE-I Zorunlu 4 0 0 4
9 901001192000 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 25 0 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901001002000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 901001262012 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 6
3 901001242012 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR II Zorunlu 5 10 0 14
4 SAGHEMSEÇ2 SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
5 901001222011 TEMEL İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 4
6 901001102000 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 10 2 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901002052000 FARMOKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
2 901002132011 HİSTOPATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
3 901002112011 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 12 0 16
4 901002092000 MESLEKİ İNGİLİZCE - I Zorunlu 4 0 0 4
5 SAGHEMSEÇ3 SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 3
6 901002212012 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 19 12 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901002022000 BESLENME Zorunlu 2 0 0 2
2 901002102011 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 12 0 16
3 901002142011 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 901002162011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 4
5 901002122011 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 SAGHEMSEÇ4 SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 4
Toplam 18 12 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901003152011 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
2 901003132011 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
3 901003112011 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 901003052000 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
5 901003092011 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 12 0 16
6 SAGHEMSEÇ5 SAGLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ V Seçmeli - - - 5
Toplam 16 12 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901003082011 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
2 901003062011 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 12 0 16
3 SAGBİLHEMSEÇ6 SAGLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK ŞEÇMELİ VI Seçmeli - - - 8
4 901003022000 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 12 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901004072011 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM Zorunlu 4 4 0 6
2 901004052011 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 12 0 16
3 SAGHEMSEÇ7 SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 8
Toplam 12 16 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901004042011 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 12 0 16
2 901004062011 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Zorunlu 4 4 0 6
3 SAGBİLHEMSEC8 SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 8
Toplam 12 16 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901001022000 BEDEN EĞİTİMİ-II Seçmeli 2 0 0 2
2 901001062000 MÜZİK -II Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901002172011 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 901002192011 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 901002232018 FİZYOPATOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901002222013 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
SAGLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901003162012 AĞRIDA YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 5
2 901003172011 TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 5
3 901003212018 KLİNİK BİYOKİMYADA TANIMLAYICI TESTLER Seçmeli 2 0 0 4
SAGLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK ŞEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901003182012 AİLE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
2 901003222013 BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 0 0 4
SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901004012016 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4,50
2 901004132018 ENGELLİ ÇOCUK VE AİLESİNE YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 4
SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 901004092011 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 4
2 901004122011 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr