Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İslâmi İlimler Fakültesi - İslami İlimler - İslami İlimlerProgram Tanımları
Kuruluş
Fakültemiz, Eylül 2012 tarihinde Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümüne alınan 164 öğrenci ile faaliyete geçen fakültemizin İslami İlimler Programı ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 80 öğrenci ile eğitime başlamıştır. İslami İlimler Fakültesi bünyesinde, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümleri bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu program, İslami İlimler Fakültesi kapsamında 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere İslami İlimler (İlahiyat) alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'den yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi ve dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş veya öğrenci değişimi (Farabi/Erasmus) programlarına başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal Eğitim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
İslami İlimler Programıyla, İslam dininin temel kaynaklarından hareketle; tarihi köklerinden haberdar, bugünü kavrayan ve yarına yönelik öngörülerde bulunan nitelikli öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğretim programı, İslami İlimler/İlahiyat eğitiminin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yarıyıldan önce, Arapça yeterliği bulunmayan öğrenciler için Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmakta; İslami İlimler/İlahiyat alanına ilişkin olarak öğrencilere geniş bir perpektif kazandıracak nitelikte zorunlu ve seçmeli dersler sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Lisans Programında eğitim vermektedir. İslami İlimler Fakültesi mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma imkânları oldukça geniştir. Esas itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik, Müezzin-Kayyımlık, Eğitim Görevlisi, Diyanet İşleri Uzmanlığı, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler alabilmeleri mümkündür. Bunun yanı sıra ilköğretim, lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde ise Meslek Dersleri Öğretmeni olabilmektedirler. Ayrıca daha ileri seviyede araştırma yapmak için yüksek lisans ve doktora yapma imkânları da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’ten yeterli puan almaları ve gerekli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere "İslami İlimler (İlahiyat)" alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. İslam DEMİRCİ (Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Güre Kampüsü Merkez/GİRESUN, Tel: 0454 3101780, e-mail: islam.demirci@giresun.edu.tr)
Bölüm Olanakları
28 Öğretim Elemanı, 24 büro, 10 derslik, Mescit, Konferans Salonu, Kantin, Yemekhane ve Kütüphane bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.
2İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.
3Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.
4İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
5Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.
6Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.
7Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.
8Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.
9İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir.
10İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.
11Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
12Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.
14Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.
15Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
16Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 8001000012014 Yabancı Dil Yeterlik Ders Kurulu (Arapça) Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IIF-105 İSLAM İBADET ESASLARI-I Zorunlu 2 0 0 3
2 IIF-103 ARAPÇA-I Zorunlu 1 1 0 3
3 ATA-111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 IIF-119 HADİS USULÜ VE TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
5 IIF-101 KUR'AN OKUMA VE TECVİD I Zorunlu 1 1 0 5
6 IIF-109 SİYER Zorunlu 4 0 0 5
7 IIF-121 TEFSİR USULÜ Zorunlu 2 0 0 3
8 TDA-113 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
10 YDZ-115 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IIF-106 ARAPÇA-II Zorunlu 1 1 0 3
2 ATA-114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 IIF-122 HADİS USULÜ VE TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
4 IIF-108 İSLAM AKAİDİ Zorunlu 3 0 0 5
5 IIF-104 İSLAM İBADET ESASLARI-II Zorunlu 2 0 0 3
6 IIF-112 İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 IIF-102 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II Zorunlu 1 1 0 5
8 IIF-116 TEFSİR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
9 TDA-116 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 YDZ-118 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IIF-225 ARAPÇA METİN OKUMALARI-I Zorunlu 1 1 0 3
2 IIF-223 DİNLER TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
3 IIF-205 HADİS-I Zorunlu 2 0 0 3
4 IIF-211 İSLAM TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 5
5 IIF-201 KUR'AN OKUMA VE TECVİD III Zorunlu 0 2 0 3
6 IIF-213 OSMANLICA Zorunlu 2 0 0 2
7 IIF-217 TASAVVUF Zorunlu 3 0 0 4
8 IIF-203 TEFSİR-I Zorunlu 2 0 0 3
9 IIF-207 UYGULAMALI DİN HİZMETLERİ Zorunlu 0 4 0 3
Toplam 18 7 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IIF-230 ARAPÇA METİN OKUMALARI-II Zorunlu 1 1 0 3
2 IIF-228 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
3 IIF-208 FIKIH USULÜ Zorunlu 3 0 0 3
4 IIF-206 HADİS-II Zorunlu 2 0 0 3
5 IIF-218 İSLAM ARAŞTIRMALARINDA USUL Zorunlu 2 0 0 3
6 IIF-210 İSLAM TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
7 IIF-222 KELAM-I Zorunlu 2 0 0 3
8 IIF-202 KUR'AN OKUMA VE TECVİD IV Zorunlu 0 2 0 3
9 IIF-232 MANTIK Zorunlu 2 0 0 2
10 IIF-204 TEFSİR-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 3 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFIILABSEÇ-5 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 3
2 IIF-327 ARAP DİLİ BELAGATI VE EDEBİYATI Zorunlu 1 1 0 3
3 İİFEĞİTİMSEÇ-5 EĞİTİM SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 6
4 IIF-303 FIKIH-I Zorunlu 4 0 0 5
5 IIF-311 HADİS-III Zorunlu 2 0 0 3
6 IIF-319 İSLAM FELSEFESİ Zorunlu 4 0 0 5
7 IIF-317 KELAM-II Zorunlu 4 0 0 5
8 IIF-301 KUR'AN OKUMA VE TECVİD-V Zorunlu 0 2 0 3
9 IIF-313 TEFSİR-III Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 3 0 36
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFIILABSEÇ-6 ALAN SEÇMELİSİ VI Seçmeli - - - 3
2 IIF-308 ARAPÇA METİN OKUMALARI-III Zorunlu 1 1 0 0
3 IIF-320 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 4 0 0 0
4 İİFEĞİTİMSEÇ-6 EĞİTİM SEÇMELİSİ VI Seçmeli - - - 9
5 IIF-304 FIKIH-II Zorunlu 2 0 0 0
6 IIF-312 HADİS-IV Zorunlu 2 0 0 0
7 IIF-318 İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ Zorunlu 3 0 0 0
8 IIF-302 KUR'AN OKUMA VE TECVİD-VI Zorunlu 0 2 0 0
9 IIF-310 TEFSİR-IV Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 16 3 0 12
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFIILABSEÇ-7 ALAN SEÇMELİSİ VII Seçmeli - - - 6
2 IIF-405 DİN FELSEFESİ Zorunlu 4 0 0 0
3 IIF-413 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 4 0 0 0
4 İİFEĞİTİMSEÇ-7 EĞİTİM SEÇMELİSİ VII Seçmeli - - - 9
5 IIF-423 İSLAM AHLAK ESASLARI Zorunlu 2 0 0 0
6 IIF-421 KURAN-I KERİM VE MEALİ-I Zorunlu 0 2 0 0
7 IIF-409 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 2 0 15
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFIILABSEÇ-8 ALAN SEÇMELİSİ VIII Seçmeli - - - 6
2 IIF-418 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 0
3 İİFEĞİTİMSEÇ-8 EĞİTİM SEÇMELİSİ VIII Seçmeli - - - 8
4 IIF-402 İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
5 IIF-416 KURAN-I KERİM VE MEALİ-II Zorunlu 0 2 0 0
6 IIF-420 OSMANLI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 9 2 0 14
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ALAN SEÇMELİSİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-321 DİNİ GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 3
2 SEÇ-323 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇ-331 SEÇME HADİSLER-I Seçmeli 2 0 0 3
4 SEÇ-333 TEFSİR METİNLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇ-335 KELAM METİNLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
6 SEÇ-339 DİNİ MUSİKİ-I Seçmeli 2 0 0 3
7 SEÇ-343 İSLAMİ İLİMLER TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
8 SEÇ-345 HALK İNANÇLARI Seçmeli 2 0 0 3
9 SEÇ-347 HADİS METODOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
10 SEÇ-349 FIKIH METİNLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
11 SEÇ-353 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
EĞİTİM SEÇMELİSİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EGT-441 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
2 EGT-445 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
ALAN SEÇMELİSİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM SEÇMELİSİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİSİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM SEÇMELİSİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİSİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-416 SİYER OKUMALARI VE KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 5
2 SEÇ-443 İSLAM GELENEKLİ SANATLAR Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM SEÇMELİSİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr