Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İslâmi İlimler Fakültesi - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖğretmenliğiProgram Tanımları
Kuruluş
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü, 2011 tarihinde GRÜ. Eğitim Fakültesi bünyesinde açılmıştır. İlk öğretim üyesi ataması 2012 yılında gerçekleşmiştir. 2012 yılında yapılan yasal düzenlemeyle bölüm, yeni kurulan İslami İlimler Fakültesine bağlanmıştır. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında 80 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
İslami İlimler Fakültesi kapsamında 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi ve dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş veya öğrenci değişimi (Farabi/Erasmus) programlarına başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal Eğitim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
İlköğretimde görev alacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni adaylarına, öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Programda; öğrenim süresi esnasında öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi ile konularda perspektif kazandırmak, öğretmenlik mesleğine çağdaş bir eğitim anlayışıyla sahip olmalarını sağlamak ve Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda ülkemizin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen yetiştirmek hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümün anabilim dallarından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’ten yeterli puan almaları ve gerekli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı) veya ilgili alanlarda (İlahiyat) Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği" alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Mustafa TUNÇER (Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Merkez/GİRESUN, tel: 0454 2165575, e-mail: mustafa.tuncer@giresun.edu.tr) Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKMAK, (Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Merkez/GİRESUN, tel: 0454 2165575, e-mail: mustafa.cakmak@giresun.edu.tr)
Bölüm Olanakları
13 Öğretim Elemanı, 12 büro, 5 derslik, Spor Salonu, Mescit, Konferans Salonu, Kütüphane bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
13Din ve değerlerle ilgili temel kavramları tanır.
14Türk İslam sanatları, edebiyatı ve musikisi hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
15Topluma hizmet bilinci oluşur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DAB-105 ARAPÇA GRAMERİ I Zorunlu 2 0 0 4
2 DAB-107 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM I Zorunlu 3 0 0 4
3 ATA-113 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 DAB-111 HZ.MUHAMMED'İN HAYATI Zorunlu 4 0 0 4
5 DAB-103 İSLAM İBADET ESASLARI I Zorunlu 2 0 0 3
6 DAB-101 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 4
7 DAB-109 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
8 TDA-117 TÜRKÇE YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
9 YDZ-115 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 29
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DAB-104 ARAPÇA GRAMERİ II Zorunlu 2 0 0 4
2 DAB-106 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM II Zorunlu 3 0 0 4
3 ATA-114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 EGT-110 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
5 DAB-102 İSLAM İBADET ESASLARI II Zorunlu 2 0 0 4
6 DAB-108 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
7 TDS-112 TÜRKÇE SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 4
8 YDZ-118 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 18 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFİDKABSEÇ3 ALAN SEÇMELİSİ III Seçmeli - - - 3
2 DAB-201 ARAPÇA OKUMA ANLAMA I Zorunlu 4 0 0 4
3 FGS-211 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
4 DAB-209 HADİS TARİHİ VE METODOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 DAB-203 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III Zorunlu 2 0 0 4
6 EGT-213 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
7 DAB-207 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 0 0 26
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DAB-206 AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
2 İİFİDKABSEÇ4 ALAN SEÇMELİSİ IV Seçmeli - - - 3
3 DAB-202 ARAPÇA OKUMA ANLAMA II Zorunlu 4 0 0 5
4 EGT-212 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 DAB-208 HZ. MUHAMMED'İN HADİSLERİ VE ÖĞRETİLERİ Zorunlu 4 0 0 4
6 DAB-204 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ IV Zorunlu 2 0 0 4
7 EGT-214 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 0 0 4
8 DAB-210 TASAVVUF VE İSLAM KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFİDKABSEÇ5 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 6
2 DAB-307 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 DAB-303 FIKIH USULÜ Zorunlu 2 0 0 4
4 DAB-301 MEZHEPLER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
5 EGT-311 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
6 EGT-309 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
7 DAB-305 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 16 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFİDKABSEÇ6 ALAN SEÇMELİSİ VI Seçmeli - - - 6
2 DAB-310 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 4 0 0 4
3 DAB-308 FIKIH Zorunlu 3 0 0 4
4 DAB-304 KELAM Zorunlu 4 0 0 5
5 DAB-306 TEFSİR Zorunlu 4 0 0 5
6 EGT-312 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 16 2 0 27
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFİDKABSEÇ7 ALAN SEÇMELİSİ VII Seçmeli - - - 6
2 EGT-405 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 0 4 0 5
3 DAB-401 DİN FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 5
4 DAB-403 DİNİ HİTABET VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 4
5 EGT-409 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 6
6 EGT-407 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 9 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİFİDKABSEÇ8 ALAN SEÇMELİSİ VIII Seçmeli - - - 6
2 DAB-402 İSLAM SANATLARI Zorunlu 2 0 0 5
3 EGT-406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
4 EGT-404 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
5 EGT-408 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 8 8 0 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr