Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - Elektrik-Elektronik MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2014 yılında ilk öğretim Kurucu öğretim üyesi ve Bölüm Başkanının göreve başlamasıyla 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak, eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün ilk mezunları dört yıllık bir eğitim-öğretim programı sonucunda Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanına sahip oldular.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Türkiye'de tüm üniversiteler için geçerli olan ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen seçme ve yerleştirme sınavı mevzuatı uyarınca yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Lise mezunları düzeyinde eğitim-öğretimle ilgili hususlar Türkiye üniversiteleri için geçerli mevzuata uygundur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğretim planındaki toplam 240 AKTS karşılığı olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, başarı kriteri olarak derslerin puanlanmasında 100.00 üzerinden en az 60.00 puanı alarak, tüm dersleri başarmak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 olması, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, Mühendislik Fakültesi kapsamında Lisans (Mühendislik) ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Yüksek Lisans (Yüksek Mühendislik) eğitim-öğretim programlarını yürütmektedir. Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Telekomünikasyon, Elektronik, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Devreler ve Sistemler Anabilim Dallarında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra, bölgemizin ve ülkenin haberleşme, endüstriyel otomasyon, elektronik enstrümantasyon, tıbbi elektronik, enerji sistemleri ve korunma, elektromekanik sistemler vb. alanlardaki altyapı ve uygulayım sorunlarına yönelik tasarım, proje ve danışmanlık hizmetleri, iş güvenliği ve imalat/kalite alanlarında belgeleme etkinliklerinin de yürütülebileceği bir yapı oluşturulmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Mrzunlarımızın çalıştığı yerlerden bazıları : Üniversiteler(Yurtiçi/Yurtdışı), Milli Savunma Bakanlığı , Türk Silahlı Kuvvetleri , Enerji Bakanlığı , Telekomünikasyon Kurumu , TEDAŞ-YEDAŞ , TEİAŞ , EÜAŞ - HES , KOSGEB, Ereğli Demir Çelik AŞ , EMO Teknik ve Test Bölümleri, Vakıflar Md.lüğü, Türk Telekom AŞ, Telsim-Vodafone , Turkcell , Netaş , Türksat Kablo TV , ALCATEL , Siemens , Arçelik , OYAK Teknoloji , TAI(Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) , HSBC Bankası , Data-Display, Moeller Electric , Teknotel , Anel Grup , KAREL , Termo Isı Sis. , Mutlu Akü , PID Ltd ( Ukrayna) , Adanet Telekomünikasyon AŞ, Toros Gübre San. , Aygün Tıbbi Cihazlar , NCR , Beka Enerji İnş. Ltd.Şti. , Çerkezköy YKK , ve kendi kurdukları özel girişim firmaları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi olmaları koşuluyla kendi alanlarında ya da ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümde sınavlar, ölçme ve değerlendirme uygulamları " Giresun Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" uyarınca yerine getirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kat:3, Giresun Tel:00-90-310-1740/4163 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayhan KARA
Bölüm Olanakları
Bölümde öğrencilerin lisans eğitim-öğretim planında yer alan laboratuvar ve uygulama derslerinde kullanabildiği; Temel Elektrik Mühendisliği Laboratuvarı, Temel Elektronik Laboratuvarı, Mikroişlemci ve Sayısal Elektronik Laboratuvarı, Kontrol Sistemleri Laboratuvarı, Elektrik Makineleri- Güç Elektroniği Laboratuvarı vardır. Fakültenin Bilgisayar Yazılım Laboratuvarında programlama ve yazılım geliştirme olanakları vardır. Öğrenciler gerek görülürse, bölümün sunduğu araştırma olanaklarından da yararlanabilmektedir. Bölümün diğer uygulama olanakları arasında, Fakültedeki görsel-işitsel olanaklar içeren bir seminer-sunum salonu yer almaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
3Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
8Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır
9Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
10Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
11Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
13Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
14Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
15Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
16Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
17Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
19Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
20Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
21Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
22Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
23Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir
24Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
112222233333333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EEM-103 BİLGİSAYAR VE PROGRAM. GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 4
2 EEM-101 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ Zorunlu 3 0 1 5
3 EEM-105 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇMELERİ Zorunlu 3 1 0 4
4 FİZ-101 FİZİK-I Zorunlu 4 0 0 4
5 KİM-101 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
6 YDB-101 İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 2
7 MAT-101 MATEMATİK-I Zorunlu 4 0 0 4
8 TDİ-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 25 3 1 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EEM-106 BİLG. DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 0 2 4
2 EEM-104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 4
3 EEM-102 DEVRE TEORİSİ-I Zorunlu 3 0 0 5
4 EEM-110 ELEKTRİK DEVRE LAB.-I Zorunlu 0 0 2 2
5 FİZ-102 FİZİK-II Zorunlu 4 0 0 4
6 YDB-102 İNGİLİZCE-II Zorunlu 2 0 0 2
7 EEM-108 LİNEER CEBİR Zorunlu 3 0 0 3
8 MAT-102 MATEMATİK-II Zorunlu 4 0 0 4
9 TDİ-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 2 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 EEM-201 DEVRE TEORİSİ-II Zorunlu 3 0 2 6
3 EEM-205 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 6
4 BOLSEC100 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜM SEÇMELİ(1) DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
5 SOSSEC-1 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SOSYAL SEÇMELİ(1) DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
6 EEM-203 ELEKTROMANYETİK TEORİ I Zorunlu 4 0 0 5
7 EEM-207 FİZİKSEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 4
8 UNISEC-II ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 0
Toplam 21 0 2 23
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 BOLSEC200 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜM SEÇMELİ(2) DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
3 SOSSEC-2 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SOSYAL SEÇMELİ(2) DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
4 EEM-204 ELEKTROMANYETİK TEORİ II Zorunlu 4 0 0 5
5 EEM-206 ELEKTRONİK I Zorunlu 3 0 2 6
6 EEM-208 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
7 EEM-202 SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 0 3 6
8 UNISEC-III ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - III Seçmeli - - - 0
Toplam 20 0 5 23
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GIDAMUHSEÇ5 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 9
2 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-1 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-05-I Seçmeli - - - 0
3 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-3 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-05-III Seçmeli - - - 0
4 EEM-301 ELEKTRİK MAKİNELERİ-I Zorunlu 3 0 2 6
5 EEM-305 ELEKTRONİK-II Zorunlu 3 0 2 6
6 EEM-303 KONTROL SİSTEMLERİ-I Zorunlu 3 0 0 5
7 EEM-307 SİNYALLER VE SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 5
8 EEM-313 STAJ-I Zorunlu 0 2 0 0
Toplam 12 2 4 31
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-2 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-06-II Seçmeli - - - 0
2 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-4 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-06-IV Seçmeli - - - 0
3 EEM-302 ELEKTRİK MAKİNELERİ-II Zorunlu 3 0 2 6
4 EEM-304 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 0 2 5
5 EEM-306 MİKROİŞLEMCİLER Zorunlu 3 0 2 6
6 EEM-308 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 12 0 6 22
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSSEC-3 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SOSYAL SEÇMELİ(3) DERS GRUBU-07 Seçmeli - - - 0
2 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-9 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07-IX Seçmeli - - - 0
3 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-5 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07-V Seçmeli - - - 0
4 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-7 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07-VII Seçmeli - - - 0
5 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ11 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07-XI Seçmeli - - - 0
6 EEM-401 MÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 3 2 0 11
7 EEM-403 STAJ-II Zorunlu 0 2 0 0
Toplam 3 4 0 11
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSSEC-4 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SOSYAL SEÇMELİ(4) DERS GRUBU-08 Seçmeli - - - 0
2 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-6 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08-VI Seçmeli - - - 0
3 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ-8 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08-VIII Seçmeli - - - 0
4 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ10 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08-X Seçmeli - - - 0
5 ELEKTRİK-TEKNİKSEÇ12 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08-XII Seçmeli - - - 0
6 EEM-402 MÜHENDİSLİK PROJESİ Zorunlu 3 2 0 11
Toplam 3 2 0 11
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜM SEÇMELİ(1) DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BOLSEC-101 SAYISAL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
2 BOLSEC-103 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SOSYAL SEÇMELİ(1) DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSSEC-101 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
2 SOSSEC-103 MÜHENDİSLİKTE ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
3 SOSSEC-105 FİNANSAL RAPORLAMA Seçmeli 3 0 0 3
4 SOSSEC-107 GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBR101 EBRU – I Seçmeli 2 3 0 0
2 PDY101 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ – I Seçmeli 2 3 0 0
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜM SEÇMELİ(2) DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BOLSEC-202 MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 4
2 BOLSEC-204 İLERİ MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 4
3 BOLSEC-206 KOMPLEKS ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SOSYAL SEÇMELİ(2) DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSSEC-202 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
2 SOSSEC-204 MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
3 SOSSEC-206 İSLAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
4 SOSSEC-208 SÖZLÜ ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBR102 EBRU – II Seçmeli 2 3 0 0
2 PDY102 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ – II Seçmeli 2 3 0 0
ALAN SEÇMELİSİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDMSEC-315 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 GDMSEC-317 GIDA HİJYENİ VE SANİTASYONU Seçmeli 2 0 0 3
3 GDMSEC-319 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GDMSEC-321 PROSES KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
5 GDMSEC-323 NANO TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2,50
6 GDMSEC-325 GIDA MAKİNE VE EKİPMANLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GDMSEC-327 GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GDMSEC-329 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-05-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-1301 ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-1303 İLERİ LOJİK DEVRELER Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-1305 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-1307 MODERN FİZİK Seçmeli 3 0 0 4
5 TEKSEÇ-1309 PLC PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-05-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-3301 ENERJİ İLETİM SİSTEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-3303 SİSTEM PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-3305 ANALOG HABERLEŞME Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-3307 SÜPERİLETKENLİK Seçmeli 3 0 0 4
5 TEKSEÇ-3309 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-06-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-2302 ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-2304 ELEKTRİK TESİSLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-2306 SAYISAL İŞARET İŞLEME Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-2308 PROSES KONTROL VE OTOM. Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-06-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-4304 KONTROL SİSTEMLERİ-II Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-4306 SAYISAL HABERLEŞME Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-4308 KUMANDA DEVRELERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-4310 NÜKLEER TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
5 TEKSEÇ-4312 ROBOTİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SOSYAL SEÇMELİ(3) DERS GRUBU-07
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSSEC-301 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 3
2 SOSSEC-303 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
3 SOSSEC-305 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
4 SOSSEC-307 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
5 SOSSEC-309 BİLİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
6 SOSSEC-311 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 3
7 SOSSEC-313 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET Seçmeli 3 0 0 3
8 SOSSEC-315 SANAL EVRENE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07-IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-9401 ÖZEL ELEKTRİK MAK. Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-9403 FİBER OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-9405 HABERLEŞME ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-9407 ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 TEKSEÇ-9409 ELEKTRONİK COĞRAFİ BİLG. SİSTEM. Seçmeli 3 0 0 4
6 TEKSEÇ-9411 ELEKTRİKLİ TAŞITLAR Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-5401 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-5402 SENSÖRLER Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-5403 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-5405 YAPAY ZEKA Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07-VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-7401 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ-I Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-7403 MEKATRONİK Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-7405 ANTENLER VE YAYILMA Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-7407 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07-XI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-11401 SENKRON MAKİNE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-11403 BİYOMEDİKAL MÜH. TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-11405 BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-11407 ENERJİ HATLARI MÜH. Seçmeli 3 0 0 4
5 TEKSEÇ-11409 AKILLI KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. SOSYAL SEÇMELİ(4) DERS GRUBU-08
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSSEC-402 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 3
2 SOSSEC-404 ERGONOMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 SOSSEC-406 AFET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 SOSSEC-408 BİLİMSEL ARAŞ. VE SUNUM TEK. Seçmeli 3 0 0 3
5 SOSSEC-410 MEDYA ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 SOSSEC-412 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
7 SOSSEC-414 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
8 SOSSEC-416 SANAL EVREN UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-6402 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ-II Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-6404 SAYISAL KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-6406 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-6408 AYDINLATMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08-VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-8402 GÜÇ SİSTEMLERİNDE KORUMA Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-8404 ALTERNATİF ENERJİLER VE MOD. Seçmeli 3 0 0 6
3 TEKSEÇ-8406 MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-8408 GÜÇ SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08-X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-10402 MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-10404 ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-10406 ENERJİ ÜR. VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-10408 GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3 0 0 4
5 TEKSEÇ-10410 KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08-XII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEKSEÇ-12402 ELEKTRİKLE TAHRİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 TEKSEÇ-12404 UYGULAMALI GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
3 TEKSEÇ-12406 YER UYDU HABERLEŞMESİ Seçmeli 3 0 0 4
4 TEKSEÇ-12408 AKILLI ŞEBEKELERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
5 TEKSEÇ-12410 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 4
6 TEKSEÇ-12412 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
7 TEKSEÇ-12414 ENDÜSTRİYEL KONTROL Seçmeli 3 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr