Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği - İnşaat MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
2016
Kazanılan Derece
Lisans (İnşaat Mühendisliği)
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Merkezi yüksek öğretime geçiş sınavı
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinden alınan dersler ve diplomalar tanınır. Ders içerikleri karşılaştırılır
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinden alınan dersler ve diplomalar tanınır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar inşaat sektöründe tüm faaliyet alanlarında devlet ve özel sektör kurumlarında iş bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
1 vize, 1 final (Vize %40, Final %60)
Mezuniyet Koşulları
2.5/4 genel not ortalaması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı: Doç. Dr. Atila Gürhan Çelik Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Güre Yerleşkesi, Giresun
Bölüm Olanakları
1 Derslik

Program Çıktıları
1İnşaat Mühendisliği uygulamalarında saha mühendisi olarak görev alırlar.
2İnşaat taahhüt işlerinde yüklenici olarak görev üstlenirler.
3Şantiye yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında rol alırlar.
4İnşaat Mühendisliği, Yapı İşletmesi ve Patlayıcı Mühendisliği disiplinlerinde lisansüstü çalışmalar yaparlar.
5İnşaat Mühendisliği bilimi ve teknolojisine ait problemlere pratik ve etkin çözüm üretebilme kabiliyetinin olması.
6İnşaat Mühendisliği içerisindeki yapı, su, ulaştırma, zemin ve malzeme anabilim dallarına ait temel bilgi birikimine sahip olması.
7İnşaat yapı projelerine ait dizayn tekniklerinin ve inşaatlarda kullanılan yapı malzemesinin yürürlükteki şartnamelere uygunluğunun kontrolünü yapabilmesi.
8Kendisine sunulan veriyi analiz ederken kullanacağı sorgulama, kategorize etme ve yorumlama yeteneğine kavuşacak olması.
9İnşaat projelerinde uygulanacak mühendislik hesaplarının bilgisayar ortamında çözülmesi ve proje paftalarının hazırlanmasında kullanılacak bilgisayar çizim programlarını kullanabilmesi.
10Mezun olduktan sonra teknik bilgi birikimini güncel tutma sorumluluğunu bilmesi ve elde ettiği bilgiyi işine uyarlama kabiliyetini kazanması.
11Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
12armaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
13Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
14Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
15Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, very toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
16Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
17Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
18Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
19Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
20Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
21Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
22Kişilere saygılı iletişime açık ve pozitif düşünce yapısına sahip olunması

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111222222333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
2 FIZ-101 FİZİK I Zorunlu 3 1 0 4
3 KIM-101 GENEL KİMYA Zorunlu 3 1 0 4
4 YDB-101 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 3
5 INS-101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
6 MAT-101 MATEMATİK I Zorunlu 3 1 0 5
7 INS-103 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 2 0 2 3
8 TDI-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 3
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 22 3 2 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
2 INS-104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 2 0 2 4
3 FIZ-102 FİZİK II Zorunlu 3 1 0 4
4 YDB-102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 3
5 MAT-102 MATEMATİK II Zorunlu 3 1 0 5
6 INS-102 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
7 INS-106 STATİK Zorunlu 3 0 3 4
8 TDI-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 20 2 5 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-209 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
2 INS-201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 1 0 5
3 INS-207 DİNAMİK Zorunlu 3 0 0 4
4 İNŞAAT-SEÇMELİ-3 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-3 Seçmeli - - - 0
5 INS-203 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 INS-205 MUKAVEMET-I Zorunlu 3 0 0 4
7 INS-211 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİKSEL METODLAR Zorunlu 2 2 0 4
8 UNISEC-II ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 0
Toplam 18 3 0 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-210 HİDROLİK Zorunlu 3 1 0 4
2 INS-212 HİDROLOJİ Zorunlu 2 1 0 3
3 İNŞAAT-SEÇMELİ-4 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-4 Seçmeli - - - 0
4 INS-206 MUKAVEMET-II Zorunlu 3 0 0 4
5 INS-204 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
6 INS-202 SAYISAL ANALİZ Zorunlu 3 1 0 5
7 UNISEC-III ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - III Seçmeli - - - 0
8 INS-208 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 18 5 0 24
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-307 BETONARME-I Zorunlu 3 0 1 4
2 İNŞAAT-SEÇMELİ-5 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-5 Seçmeli - - - 0
3 INS-309 KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİ VE HİDROLİĞİ-I Zorunlu 2 1 0 3
4 INS-399 STAJ-I Zorunlu 0 2 0 0
5 INS-305 ULAŞTIRMA-I Zorunlu 3 1 0 4
6 INS-303 YAPI STATİĞİ-I Zorunlu 2 1 0 3
7 INS-301 ZEMİN MEKANİĞİ-I Zorunlu 3 0 1 4
Toplam 13 5 2 18
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-308 BETONARME-II Zorunlu 2 0 1 3
2 İNŞAAT-SEÇMELİ-6 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-6 Seçmeli - - - 0
3 INS-310 KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİ VE HİDROLİĞİ-II Zorunlu 3 1 0 4
4 INS-306 ULAŞTIRMA-II Zorunlu 3 1 0 4
5 INS-304 YAPI STATİĞİ-II Zorunlu 3 1 0 4
6 INS-302 ZEMİN MEKANİĞİ-II Zorunlu 2 0 1 3
Toplam 13 3 2 18
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-407 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 3 2 0 5
2 İNŞAAT-SEÇMELİ-7 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-7 Seçmeli - - - 0
3 INS-405 KAYA MEKANİĞİ Zorunlu 3 1 0 5
4 INS-499 STAJ-II Zorunlu 0 2 0 0
5 INS-401 TEMEL İNŞAATI-I Zorunlu 3 0 0 4
6 INS-403 YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 12 5 0 18
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-408 BİTİRME TEZİ Zorunlu 3 2 0 5
2 INS-402 ÇELİK YAPILAR Zorunlu 3 1 0 5
3 İNŞAAT-SEÇMELİ-8 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-8 Seçmeli - - - 0
4 INS-404 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE DELME VE PATLATMA Zorunlu 3 0 0 4
5 INS-406 YAPI MALİYET ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 12 3 0 18
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-213 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 INS-215 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 INS-217 MİMARİ VE YAPISAL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
4 INS-219 İŞ VE İMAR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
5 INS-221 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBR101 EBRU – I Seçmeli 2 3 0 0
2 PDY101 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ – I Seçmeli 2 3 0 0
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-214 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 INS-216 ŞEHİR PLANLAMA VE İMAR Seçmeli 2 0 0 3
3 INS-218 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 INS-222 PROJE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
5 INS-224 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBR102 EBRU – II Seçmeli 2 3 0 0
2 PDY102 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ – II Seçmeli 2 3 0 0
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GOC101 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 1 2 0 4
2 INS-311 İNŞAAT MÜH. ÇEVRE VE SÜRDÜREBİLİRLİK Seçmeli 3 0 0 4
3 INS-313 DENİZ DEŞARJ YAPILARI Seçmeli 3 0 0 4
4 INS-317 YAPILARIN YALITIMI VE KORUNMASI Seçmeli 3 0 0 4
5 INS-319 İNŞAAT MÜH. NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
6 INS-321 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE MATLAB UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
7 INS-323 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 4
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-312 GEOTEKNİK MÜH. BİLG. UYG. Seçmeli 3 0 0 4
2 INS-314 YAPISAL YANGIN GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
3 INS-318 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Seçmeli 3 0 0 4
4 INS-324 YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇÖZÜMLEME Seçmeli 3 0 0 4
5 INS-326 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 INS-328 ŞEV STABİLİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
7 INS-334 ESNEK YOL ÜST YAPILARI Seçmeli 3 0 0 0
8 INS-336 YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-409 KIYI VE LİMAN YAPILARI Seçmeli 3 0 0 4
2 INS-411 SU YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
3 INS-413 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
4 INS-415 AKARSU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
5 INS-417 ATIKSU ARITMA YAPILARI Seçmeli 3 0 0 4
6 INS-419 TOPRAK DOLGULAR VE DERİN KAZILAR Seçmeli 3 0 0 4
7 INS-421 ÇİMENTO VE BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8 INS-423 DEPREME DAYANIKLI BİNA TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
9 INS-425 SU KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
10 INS-427 UYGULAMALI MEKANİK Seçmeli 3 0 0 4
11 INS-429 KIYI HİDROLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
12 INS-431 ÖNGERİLMELİ BETON Seçmeli 3 0 0 4
13 INS-433 YAPI DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
14 INS-435 PREFABRİK YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
15 INS-437 DAYANMA YAPILARI Seçmeli 3 0 0 4
16 INS-439 KARAYOLU TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
17 INS-441 EKOLOJİK YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 0
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 INS-410 SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 3 0 0 4
2 INS-412 TÜNEL İNŞAATI Seçmeli 3 0 0 4
3 INS-416 KÖPRÜLERİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
4 INS-418 BETON YOLLAR Seçmeli 3 0 0 4
5 INS-420 BETONARME YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
6 INS-422 ONARIM VE GÜÇLENDİRME Seçmeli 3 0 0 4
7 INS-424 SU KUVVETLERİ TESİSLERİ Seçmeli 3 0 0 4
8 INS-426 GEOTEKNİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
9 INS-428 TEMEL İNŞAATI-II Seçmeli 3 0 0 4
10 INS-430 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
11 INS-432 HİDROLOJİK ANALİZ VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 4
12 INS-434 KAFES SİSTEMLERİN YAPISAL ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
13 INS-438 SONLU ELEMANLAR METODUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr