Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Genetik ve Biyomühendislik - Genetik ve BiyomühendislikProgram Tanımları
Kuruluş
Bölümümüz, Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile lisans programına öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Lisans derecesi, Biyomühendis ünvanı
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sayısal, MF-3 (2017)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri, moleküler biyoloji, genetik ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemleri ile modelleme ve çözmek üzere uygulayabilme becerisi.
2Karmaşık problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5Problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9Moleküler düzeyde sistematiği anlayabilme, uygulayabilme ve yeni teknolojilerde izleyebilme becerisi.
10Makro, mikro, moleküler düzey ve nano yaklaşımlarla süreçleri izleyebilmek, özümsemek ve analiz yapabilmek.
11Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık,çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunlarını doğru analizleyebilmek.
13Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
14Analitik düşünce yapısını kazanarak uygulamalarda tasarımlar yapabilmek.
15Problemleri uygulamaya dökerek teorik ve pratik bilgileri biraraya getirebilmek.
16Grup çalışmaları ile projeler üzerine çalışmak, raporlayarak sunabilmek.
17Moleküler düzeyde uygulamaları gerçekleştirmek, problemlere çözümler üretebilmek.
18Toplumun sorunlarını tespit edebilmek üzere sorgulayıcı, izleyici ve iletişim içerisinde olmak.
19Asiste edici teknolojileri insanlar için geliştirmek, uygulamaları gözlemlemek üzere sosyal çevre ile iletişim içerisinde bulunmak.
20Alanının insanlar için, sağlık için, daha doğru yaşam için olduğu olgusunu toplumla paylaşmak.
21Güncel ve yenilikçi uygulamaları izleyebilmek, yeni teknolojiler ile ilgili farkındalık.
22Edindiği bilgi birikimi ile güncel yayınları takip edebilmek, aktif ve sürekli eğitimi benimsemek.
23Alanıyla ilgili kuruluşlarla iletişim kurma ve işbirliği yapabilme becerisi kazanmak.
24Branş içerisinde çalışmalar yürüten bilimsel ortamlara ulaşmak, konuyu tartışabilmek, analitik düşünerek çözümler üretebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111122222333333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 GBE-101 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
3 FIZ-101 GENEL FİZİK Zorunlu 4 0 0 4
4 GBE-103 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİĞE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 YDB-101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
6 MAT-101 MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 4
7 GBE-105 TEMEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 5
8 TDI-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 25 0 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBE-102 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 0 2 6
2 ATA-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 ENF-102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE C DİLİ Zorunlu 3 0 0 3
4 GBE-104 HÜCRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 2 6
5 YDB-102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
6 GBE-106 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
7 MAT-102 MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 4
8 TDI-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBE-201 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
2 GBE-203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 3 0 0 3
3 GBE-205 BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 2 5
4 GBE-207 BİYOMALZEMELER Zorunlu 3 0 0 4
5 GBE-209 GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
6 GBE-211 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 2 5
7 GBE-213 POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 2 4
Toplam 21 0 6 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBE-208 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 3
2 GBE-202 BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
3 GBE-204 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 4
4 GBE-214 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK LABORATUVARI-I Zorunlu 0 0 4 3
5 GBE-206 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 2 6
6 GBE-210 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 2 6
7 GBE-212 TERMODİNAMİK Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 18 0 8 29
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBE-303 ENSTRUMENTAL ANALİZ Zorunlu 3 0 2 5
2 GENETİK-BİYOMÜH-5 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5 Seçmeli - - - 0
3 GBE-305 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 GBE-301 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 GBE-307 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 9 0 2 14
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBE-310 BİYOMALZEME KAREKTERİZASYON YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 2 5
2 GBE-302 BİYOTRANSPORT Zorunlu 3 0 0 4
3 GBE-304 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK LABORATUVARI-II Zorunlu 0 0 4 3
4 GENETİK-BİYOMÜH-6 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-6 Seçmeli - - - 0
5 GBE-306 GENOMİKS VE PROTEOMİKS Zorunlu 3 0 0 4
6 GBE-308 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 11 0 6 18
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBE-401 BİTİRME TEZİ Zorunlu 6 0 2 7
2 GBE-403 BİYOMÜHENDİSLİKTE TASARIM Zorunlu 3 0 0 3
3 GBE-405 BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 4 0 0 4
4 GENETİK-BİYOMÜH-7 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-7 Seçmeli - - - 0
5 GBE-407 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 13 0 2 14
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBE-402 BİTİRME TEZİ Zorunlu 6 0 2 7
2 GBE-406 BİYOREAKTÖRLER Zorunlu 3 0 0 3
3 GENETİK-BİYOMÜH-8 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-8 Seçmeli - - - 0
4 GBE-404 VİROLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 12 0 2 14
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBESEC-309 BİLİMSEL ÇALIŞMA VE PROJE YAZIMI Seçmeli 3 0 0 4
2 GBESEC-311 BİYOİNFORMATİK Seçmeli 3 0 0 4
3 GBESEC-313 BİYOKONJUGASYON Seçmeli 3 0 0 4
4 GBESEC-315 ENZİM KİNETİĞİ VE KAREKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 4
5 GBESEC-317 HAYVAN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 GBESEC-321 NANOPARTİKÜLLER Seçmeli 3 0 0 4
7 GOC101 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 1 2 0 4
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBESEC-314 BİYOANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 4
2 GBESEC-318 HİSTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
3 GBESEC-320 KONTROLLÜ SALIM VE HEDEFLEME Seçmeli 3 0 0 4
4 GBESEC-324 NANOBİYOSENSÖRLER Seçmeli 3 0 0 4
5 GBESEC-326 NANOTIP Seçmeli 3 0 0 4
6 GBESEC-328 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 4
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBESEC-409 BİYOGÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 4
2 GBESEC-411 BİYOMÜHENDİSLİKTE NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 4
3 GBESEC-413 BİYOMÜHENDİSLİKTE GÜNCEL KONULAR (SEMİNER) Seçmeli 3 0 0 4
4 GBESEC-415 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 4
5 GBESEC-417 MALZEME BİLİMİ VE İLERİ MALZEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 GBESEC-419 SPEKTRAL YÖNTEMLERLE ORGANİK YAPI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GBESEC-408 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 GBESEC-410 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
3 GBESEC-412 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
4 GBESEC-414 MİKRO-NANOFABRİKASYON Seçmeli 3 0 0 4
5 GBESEC-416 MAYA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 GBESEC-418 DOKU MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 GBESEC-420 BİYOAYIRIM İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr