Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği - Çevre MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Çevre Mühendisliği Bölümü 2014-2015 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kazanılan Derece
Çevre Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Çevre Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay ve Dikey Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Çevre mühendisliği, çevreyi insan etkinliklerinden kaynaklanan kirlilikten korumak ve aynı zamanda insanları da kirlenmiş bir çevrenin zararlı etkilerinden korumak amaçlı bir mühendislik alanıdır. Çevre Mühendisliğinin başlıca konuları şunlardır: su ve atıksu arıtma ve altyapı sistemlerinin tasarım ve yönetimi, hava kirliliği kontrolü, katı ve tehlikeli atık yönetimi, çevre kalitesi yönetimi, doğal çevrenin korunması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalar. Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2014-2015 öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Öğretim ve araştırma etkinlikleri kuruluşundan bu yana Güre Yerleşkesinde sürdürülmektedir. Bölümde 2 Profesör, 6 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi görev yapmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çevre Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda Çevre Mühendisi olarak çalışabilmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitime başlayanlar, akademik kariyerlerine devam edebilme imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Çevre Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde devlet kurumlarda veya özel kuruluşlarda staj yapılmaktadır. Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.50 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Güre Yerleşkesi 28200 Giresun / Türkiye, Tel: 0 454 310 1740
Bölüm Olanakları
Bölümümüz araştırma ve laboratuvar çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet öğrenci laboratuvarı ile 3 adet araştırma (cep) laboratuvarı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2Temel bilimler ve genel mühendislik konularında yeterli bilgiye sahiptir.
3Çevre Mühendisliği alanındaki problemleri belirler, analiz eder ve çözüm seçenekleri üretir; bu kapsamda uygun analitik yöntemleri seçer ve uygular.
4Temel bilimler, genel mühendislik, çevre bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki bilgileri kullanır.
5Çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla analiz eder.
6Sistem, sistem bileşeni veya süreci tasarlar.
7Çevre Mühendisliği uygulamalarında modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanır.
8 Deney tasarlar ve gerçekleştirir.
9Veriyi değerlendirir ve yorumlar.
10Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alır, bu gruplar içerisinde kendi sorumluluğunu belirler.
11Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
12Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir, bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
13Çevre ile ilgili sosyal topluluklarda yer alır ve faaliyetler yapar.
14Mühendislik uygulamalarında gerekli olan bilişim teknolojilerini ve modern mühendislik araçlarını kullanır.
15Teknik resim kullanarak alt yapı projelerini çizer, proje-pafta-harita okur.
16Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıftır.
17Güncel mesleki konuları ve çağın sorunlarını bilir.
18 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
19 Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma (risk, güvenlik ve mevzuat) sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1122222223333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 CEV-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
3 FİZ-101 FİZİK-I Zorunlu 4 0 0 4
4 CEV-103 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 3 6
5 MAT-101 MATEMATİK-I Zorunlu 4 0 0 4
6 CEV-107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 3
7 TDİ-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
9 YDB-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 25 1 3 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 CEV-102 ÇEVRE EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 CEV-104 ÇEVRE KİMYASI-I Zorunlu 3 0 2 5
4 FİZ-102 FİZİK-II Zorunlu 4 0 0 4
5 MAT-102 MATEMATİK-II Zorunlu 4 0 0 4
6 CEV-106 ORGANİK KİMYA Zorunlu 4 0 0 4
7 CEV-108 TEKNİK ÇİZİM-I Zorunlu 2 2 0 4
8 TDİ-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
9 YDB-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 2 2 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEV-205 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4 0 0 4
2 CEV-201 ÇEVRE KİMYASI II Zorunlu 3 0 3 6
3 ÇEVRE-SERBESTSEÇ-03 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
4 CEV-203 HİDROLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
5 CEV-209 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 CEV-207 STATİK VE MUKAVEMET Zorunlu 3 0 0 4
7 CEV-211 TEKNİK ÇİZİM II Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 19 2 3 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEV-202 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 2 5
2 ÇEVRE-SERBESTSEÇ-04 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
3 CEV-210 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 4
4 CEV-208 HİDROLİK Zorunlu 3 0 0 4
5 CEV-212 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
6 CEV-204 TERMODİNAMİK Zorunlu 3 0 0 4
7 CEV-206 TOPRAK, YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 17 2 2 24
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇEVRE-SERBESTSEÇ-05 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU-05 Seçmeli - - - 0
2 ÇEVRE-TEKNİKSEÇ-05 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-05 Seçmeli - - - 0
3 CEV-305 HAVA KİRLİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
4 CEV-399 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
5 CEV-303 SU TEMİNİ Zorunlu 3 2 0 5
6 CEV-301 TEMEL İŞLEMLER-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 15 2 0 15
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEV-308 ATIK SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI Zorunlu 3 2 0 5
2 ÇEVRE-SERBESTSEÇ-06 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU-06 Seçmeli - - - 0
3 ÇEVRE-TEKNİKSEÇ-06 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-06 Seçmeli - - - 0
4 CEV-306 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Zorunlu 3 0 0 3
5 CEV-304 TEMEL İŞLEMLER VE SÜREÇLER LAB. Zorunlu 0 0 3 3
6 CEV-302 TEMEL İŞLEMLER-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 15 2 3 15
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEV-401 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 1 4 0 5
2 ÇEVRE-TEKNİKSEÇ-07 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07 Seçmeli - - - 0
3 CEV-499 ENDÜSTRİ STAJI Zorunlu 0 0 0 3
4 CEV-403 ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK VE KONTROLÜ Zorunlu 4 0 0 4
5 CEV-409 İÇME SUYU ARITIMI VE TESİS TASARIMI Zorunlu 3 2 0 6
6 CEV-405 KATI VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 14 6 0 22
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEV-408 ATIK SU ARITIMI VE TESİS TASARIMI Zorunlu 3 2 0 6
2 CEV-402 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 1 4 0 5
3 ÇEVRE-TEKNİKSEÇ-08 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08 Seçmeli - - - 0
4 CEV-404 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Zorunlu 3 0 0 3
5 CEV-406 DENİZ VE KIYI KİRLİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 13 6 0 18
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-201 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
2 SEC-203 ÇEVRE VE MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 SEC-204 DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU-05
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-301 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-05
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEVSEC-301 KORUNAN ALANLAR Seçmeli 3 0 0 4
2 CEVSEC-303 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 CEVSEC-305 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 CEVSEC-307 ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
5 CEVSEC-309 TOPOGRAFYA Seçmeli 3 0 0 4
6 CEVSEC-311 KATI ATIKLARIN DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 CEVSEC-313 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYG. Seçmeli 3 0 0 4
8 CEVSEC-315 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ALETLİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
9 CEVSEC-317 ÇEVRE VE ENERJİ Seçmeli 3 0 0 4
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU-06
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-302 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-06
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEVSEC-302 ATIK AZALTIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 CEVSEC-304 ÇAMUR BERTARAFI Seçmeli 3 0 0 4
3 CEVSEC-306 HAVZA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 CEVSEC-308 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE FİZİKOKİMYASAL PREN. Seçmeli 3 0 0 4
5 CEVSEC-310 AB-TR ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 4
6 CEVSEC-312 ÇEVRE SEDİMANTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 CEVSEC-314 ARITMA TESİSİ HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
8 CEVSEC-316 POLİMER TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEVSEC-401 DERİN DENİZ DEŞARJI Seçmeli 3 0 0 4
2 CEVSEC-405 RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 4
3 CEVSEC-407 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3 0 0 4
4 CEVSEC-409 ANAEROBİK ARITMA TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 CEVSEC-411 KİRLENMİŞ ORTAMLARI İYİLEŞTİRME Seçmeli 3 0 0 4
6 CEVSEC-413 KÜÇÜK NÜFUSLU YERLEŞİMLERDE ARITMA SİST. Seçmeli 3 0 0 4
7 CEVSEC-415 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
8 CEVSEC-417 ATIK DEPOLAMA TESİSİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
9 CEVSEC-419 ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETME PROB. Seçmeli 3 0 0 4
10 CEVSEC-421 ÇEVRE JEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
11 CEVSEC-423 İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
12 CEVSEC-425 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
13 CEVSEC-427 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE LABORATUAR AKREDİTASYONU Seçmeli 3 0 0 4
14 CEVSEC-429 KALİTE KONTROL VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEVSEC-402 BİYOKÜTLE DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 CEVSEC-404 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 CEVSEC-406 ARITILMIŞ SULARIN YENİDEN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 4
4 CEVSEC-408 YEŞİL BİNALAR Seçmeli 3 0 0 4
5 CEVSEC-410 İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 CEVSEC-412 ATIK TESİSLERİNİN İŞLETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
7 CEVSEC-414 GÖL KİRLENMESİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 4
8 CEVSEC-416 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 4
9 CEVSEC-418 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
10 CEVSEC-420 MEMBRAN PROSESLERİ Seçmeli 3 0 0 4
11 CEVSEC-422 ÇEVRE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
12 CEVSEC-424 ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 4
13 CEVSEC-426 ANALİTİK ÖLÇÜMLERDE BELİRSİZLİK Seçmeli 3 0 0 4
14 GOC101 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 1 2 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr