Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği - Gıda MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Gıda Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Gıda Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Eğitim programı; çağdaş gıda mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl dersleri; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler; Diferansiyel Denklemler, Fiziksel Kimya, Reaksiyon Kinetiği, Kütle ve Enerji Denklikleri, Enstrümantal Gıda Analizleri, Gıda Kimyası, Termodinamik, Genel Mikrobiyoloji, Akışkanlar Mekaniği, Gıda Kimyası, Gıda Biyokimyası, GM Temel İşlemler , Isı ve Kütle Transferi, Beslenme, Gıda Mikrobiyolojisi, Tahıl İşleme teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Meyve ve Sebze Teknolojisi, Et Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Biyoteknoloji, Proses Tasarımı ve Uygulamaları, Proses Kontrol ile Bitirme Tezidir. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında gıda mühendisliği derslerine geniş bir spektrum katan tematik gruplar halinde verilen seçmeli dersler sunulur. Öğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli dersler de zenginleştirilmiştir. Öğrenciler dördüncü dönemin sonunda 30 günlük, altıncı dönemin sonunda endüstride 30 günlük staj yapmakla yükümlüdürler. Dördüncü yılda alına Lisans Bitirme Tezi I-II, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özellikle son yıllarda Gıda Mühendisliğinin gösterdiği büyük atılımla günümüzde pek çok işletmede ve devlet sektöründe mezunlarımız rahatlıkla iş bulabilmekte ve yükselebilmektedir. Mezunlarımız Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “dersler” başlığında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Güre Yerleşkesi 28200 Giresun / Türkiye
Bölüm Olanakları
Bölümümüz araştırma ve laboratuvar çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet öğrenci laboratuvarı ile 3 adet araştırma (cep) laboratuvarı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Mühendislik, fen bilimleri ve kendi dallarıyla ilgili mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma ;bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanma becerisi
2Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ; bilişim teknolojieri kullanma becerisi
5Deney yapma, deney tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi
7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni
8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojide gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11Proje yönetimi, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
12Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
13Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
14Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
15Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi
16Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
17Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
18Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi
19Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi
20Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
21Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
22Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.
23Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
24İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111222233333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 FİZ-101 FİZİK I Zorunlu 4 0 0 5
3 GDM-103 GENEL KİMYA Zorunlu 4 0 2 6
4 GDM-101 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
5 YDB-101 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 2
6 MAT-101 MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 6
7 ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
8 TDİ-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 25 0 2 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDM-108 BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
2 AİİT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 BİL-102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 1 3
4 FİZ-102 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 5
5 YDL-102 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 2
6 MAT-102 MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 5
7 GDM-106 MÜHENDİSLER İÇİN GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
8 GDM-102 TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 0 2 3
9 TRD-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 0 3 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GIDAMUHSEÇ3 ALAN SEÇMELİSİ III Seçmeli - - - 4
2 GDM-203 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 4 0 0 4
3 GDM-201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 4
4 GDM-207 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
5 GDM-209 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 GDM-205 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
7 GDM-213 REAKSİYON KİNETİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
8 GDM-211 TERMODİNAMİK Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 21 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDM-214 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
2 GIDAMUHSEÇ4 ALAN SEÇMELİSİ IV Seçmeli - - - 4
3 GDM-206 BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 0 4
4 GDM-202 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 4
5 GDM-218 GIDA ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 4 5
6 GDM-216 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 4
7 GDM-204 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 16 0 6 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GIDAMUHSEÇ5 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 0
2 GDM-307 ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 4 0 0 4
3 GDM-303 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 4
4 GDM-301 GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ-I Zorunlu 3 0 0 4
5 GDM-313 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
6 GDM-315 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 0
7 GDM-311 TAHIL TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 3
8 GDM-305 YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 4
Toplam 15 0 6 21
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GIDAMUHSEÇ6 ALAN SEÇMELİSİ VI Seçmeli - - - 9
2 GDM-310 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 GDM-304 ET TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 5
4 GDM-302 GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ-II Zorunlu 3 0 0 4
5 GDM-308 GIDA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Zorunlu 0 4 0 4
6 GDM-306 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 5
Toplam 9 4 4 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDM-405 ET ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 3
2 GIDAMUHSEÇ7 GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU 07 Seçmeli - - - 15
3 GDM-401 GIDA MÜHENDİSLİĞİ TASARIM UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 3
4 GDM-403 LİSANS TEZİ I Zorunlu 2 0 0 6
5 GDM-409 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 0
6 GDM-407 SÜT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 3
Toplam 8 2 4 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDM-402 BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 2 4
2 GIDAMÜH-SEÇ-08 GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-08 Seçmeli - - - 20
3 GDM-404 LİSANS TEZİ II Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 4 0 2 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ALAN SEÇMELİSİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDMSEC-215 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Seçmeli 3 0 0 4
ALAN SEÇMELİSİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDMSEC-216 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Seçmeli 3 0 0 4
2 GOC101 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 1 2 0 4
ALAN SEÇMELİSİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDMSEC-315 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 GDMSEC-317 GIDA HİJYENİ VE SANİTASYONU Seçmeli 2 0 0 0
3 GDMSEC-319 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
4 GDMSEC-321 PROSES KONTROL Seçmeli 2 0 0 0
5 GDMSEC-323 NANO TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
6 GDMSEC-325 GIDA MAKİNE VE EKİPMANLARI Seçmeli 2 0 0 0
7 GDMSEC-327 GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 GDMSEC-329 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
9 GDMSEC-331 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Seçmeli 2 0 0 0
10 GDMSEC-333 GIDA KATKI MADDELERİ VE TOKSİLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
ALAN SEÇMELİSİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDMSEC-312 DUYUSAL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 3
2 GDMSEC-314 GIDA TAĞŞİŞ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 GDMSEC-316 SOĞUK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GDMSEC-318 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
5 GDMSEC-320 FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 2 0 0 3
6 GDMSEC-322 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
7 GDMSEC-324 ENZİM BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GDMSEC-326 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU 07
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDMSEC-409 GIDA TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
2 GDMSEC-411 DENEYSEL TASARIM Seçmeli 2 0 0 5
3 GDMSEC-413 MİKROBİYOLOJİK KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 4,50
4 GDMSEC-415 BAHARAT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
5 GDMSEC-417 GIDA AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 0 5
6 GDMSEC-419 GIDA MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ETİK Seçmeli 2 0 0 5
7 GDMSEC-421 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
8 GDMSEC-423 GIDA İŞLEMEDE KİMYASAL DEĞİŞİMLER Seçmeli 2 0 0 5
9 GDMSEC-425 ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
10 GDMSEC-429 FABRİKA YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 5
11 GDMSEC-431 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 5
12 GDMSEC-433 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Seçmeli 2 0 0 5
GIDA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GRUBU-08
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GDMSEC-408 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 5
2 GDMSEC-410 MEŞRUBAT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
3 GDMSEC-412 KANATLI ETLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
4 GDMSEC-414 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR VE ANALİZ Seçmeli 2 0 0 5
5 GDMSEC-416 GIDA GÜVENLİĞİ VE HACCP Seçmeli 2 0 0 4,50
6 GDMSEC-418 HAZIR YEMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
7 GDMSEC-420 DOMATES ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
8 GDMSEC-422 ÇAY TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
9 GDMSEC-424 FIRIN ÜRÜNLERİ VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
10 GDMSEC-426 FERMENTE SÜT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4,50
11 GDMSEC-428 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
12 GDMSEC-430 GIDA ANALİZLERİNDE KROMATOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 5
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr