Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - Spor Bilimleri FakültesiProgram Tanımları
Kuruluş
26.06.2011
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
LİSE ve DENGE LİSE MEZUNU OLMAK YGS İLK BASAMAK SINAVINDA BAŞARILI OLMAK
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ve LİSE SEVİYESİNDE BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENİ OLARAK İSTİHDAM EDİLİR
Üst Derece Programlarına Geçiş
SAĞLIK BİLİMLERİ,SOSYAL BİLİMLER ve EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ANABİLİM DALINDA ASGARİ ŞARTLARI TEMİN ETTİKLERİ DURUMDA YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA YAPMA İMKANI VAR
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 60 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ GÜRE YERLEŞKESİ Yrd. Doç.Dr. Beytullah DÖNMEZ
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını sıralar;öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine uygun öğretme ve öğrenme sürecini tanımlar.
2Alanıyla ilgili ileri düzeyde kuramsal ve bilgilere sahiptir.
3Yakın disiplinlerle ilişkilerini ve alanındaki örgütlerle nasıl bağlantılar kurabileceğini açıklar.
4Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini kullanır
5Türk Milli Eğitim Sisteminin temel ilkelerini bilir ve kullanır.Öğrencilerin yaş grubu ve seviyelerine uygun olarak sportif yüklenme ve antrenman yöntemlerini kullanır.
6Özel gün ve bayramlar için tören ve kutlama programlarını hazırlar ve yönetir. Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir.
7Beden eğitimi ve spor alanındaki bilgilerini öğrencilerine teorik olarak anlatabilir ve ilgili kurum ve kuruluşlarda uygulama yapmalarını sağlar. Alanında yaşam boyu öğrenmeyle ilişkili tutum ve uygulama süreçleri geliştirebilir.
8Spor organizasyonları düzenler ve yürütür.Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanır.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
9Spor ile ilgili yasal dayanaklar ve mevzuatın ne olduğunu açıklar.Öğrencilerin kendi gelişimlerini sağlarken çevreye ne kadar duyarlı bireyler olduklarını değerlendirebilecek organizasyonlar yapar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için yeniden düzenler. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri kültürel ve etik değerlere bağlı kalarak iş hayatında kullanırAlan derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretimi basamaklarını tasarlar ve bunları iş sağlığı ve güvenliği kapsamında nasıl uygulayabileceklerini açıklar.
10Öğrencilerin kendi gelişimlerinİ değerlendirir ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için tasarlar.Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim,iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseme,yeniliğe açık olma, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol alır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BEÖ-107 BASKETBOL Zorunlu 2 2 0 5
3 BEÖ-101 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 BEÖ-111 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
5 BEÖ-103 GENEL CİMNASTIK Zorunlu 2 2 0 5
6 BEÖ-105 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 4
7 TUR-111 TÜRKÇE I :YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
9 BEÖ-113 VOLEYBOL Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 21 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEÖ-102 ARTİSTİK CİMNASTİK Zorunlu 1 2 0 5
2 AİTB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 BEÖ-106 ATLETİZM Zorunlu 2 2 0 5
4 BEÖ-110 DOĞA SPORLARI Zorunlu 1 2 0 5
5 BEÖ-112 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
6 BEÖ-104 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu 1 2 0 3
7 BEÖ-108 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
8 TUR-112 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 10 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BSÖ-209 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 4
2 BSÖ-201 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
3 BEDEN-EĞT-03 EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III-I Seçmeli - - - 6
4 BEÖ-205 HENTBOL Zorunlu 2 2 0 5
5 BEÖ-207 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 BEÖ-203 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 1 2 0 4
7 YDB-217 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 15 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEÖ-202 ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
2 BSÖ-210 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 4
3 BEDEN-EĞT-04 EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 4
4 BEÖ-204 FUTBOL Zorunlu 2 2 0 5
5 BEÖ-206 HALK OYUNLARI Zorunlu 2 2 0 5
6 BEÖ-212 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 3
7 BSÖ-208 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 2
8 YDB-218 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 18 10 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEDEN-EĞT-05 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 4
2 BEÖ-307 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
3 BEÖ-303 FİZİKSEL UYGUNLUK Zorunlu 2 2 0 4
4 BEÖ-313 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
5 BEÖ-311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
6 BEÖ-301 PSİKOMOTOR GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
7 BEÖ-309 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 2 0 2
8 BEÖ-321 YÜZME Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 17 12 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEÖ-310 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 BEÖ-304 EGZERSİZ VE BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
3 BEÖ-306 EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu 1 2 0 4
4 BEÖ-312 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 3 0 0 3
5 BEÖ-302 HAREKET VE BECERİ ÖĞRENİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 BEÖ-316 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
7 BEÖ-308 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
8 BEÖ-314 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 16 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEÖ-417 ARAŞTIRMA PROJESİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 BEÖ-403 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
3 BEDEN-EĞT-07 EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 6
4 BEÖ-401 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 1 2 0 5
5 BEÖ-409 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
6 BEÖ-405 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
7 BEÖ-407 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEÖ-430 ARAŞTIRMA PROJESİ-II Zorunlu 2 2 0 3
2 BEÖ-404 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
3 BEDEN-EĞT-08-1 EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 8
4 BEDEN-EĞT-08-2 EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 3
5 BEDEN-EĞT-08-3 EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-III Seçmeli - - - 3
6 BEÖ-406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
Toplam 13 10 0 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr