Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Tirebolu İletişim Fakültesi - Radyo -Televizyon-Sinema - Radyo -Televizyon-SinemaProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Tirebolu İletişim Fakültesi’nin kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24/7/2008 tarihli ve 18464 sayılı yazısı üzerine, 28/3/21983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 unca maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. (Karar Sayısı:2008/14007). Bu karar, 14 Ağustos 2008 tarihli ve 26967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İletişim Fakültesi bünyesinde şu anda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ile Gazetecilik Bölümü olmak üzere üç lisans programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans Programı ve İletişim Bilimleri Doktora Programı yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa başvuracak adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS veya DGS sınavlarına girip yeterli puanı almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler bazı derslerden geçerli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo- Televizyon ve Sinema Bölümü lisans programı dört yıllık bir eğitim süresine sahip olup uluslararası standartlara uygun, evrensel değerleri ve etik prensipleri benimsemiş, mesleki yaşamında nitelikli üretime önem veren ve teorik-teknik bilgisini bu yönde geliştirmeye çabalayan öğrenciler yetiştirme amacı güder. Medya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına yönelik olarak program kapsamında teorik ve uygulama içeren dersler dengeli bir şekilde yer almaktadır. Kuramsal ve teknik altyapı sağlanarak mezun olan öğrencilerin yaratıcı ve özgün projeleri üretebilecek donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.
Program Profili
Radyo-TV-Sinema anabilim dalı, söz konusu alanlarla ilgili teorik ve teknik altyapıyı kazandırmayı, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu ile alanlara yönelik uygulamalı dersleri birlikte sürdürmeyi, bu alanlarda çalışacak öğrencilerin medyaya özgün katkılar sunabilmeleri için kitle iletişim araçlarındaki güncel gelişmeleri ve alana yönelik yaklaşımları, inter-disipliner bir metodolojiyle sunmayı hedefler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrenciler, radyo-televizyon ve sinema alanında faaliyet gösteren her türlü kamu kuruluşunda ve özel şirkette (yapım şirketleri, reklam ajansları, medya ajansları vb.) çalışabilecekleri gibi, bilimsel faaliyette bulunup akademide de çalışma imkanına sahip olacaklardır.Programdan mezun olan öğrenciler sektörde yönetmen, yapımcı, senarist, muhabir, görüntü yönetmeni, kameraman, kurgu, ses tasarımcısı, editör, sinema yazarı, eleştirmen vb. olarak mesleki yaşamlarını sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tirebolu İletişim Fakültesi, Giresun Üniversitesi tarafından kabul edilmiş “Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği”ne tabidir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2.5 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Demirci Mahallesi Halkovalı Caddesi 28500 Tirebolu / GİRESUN 0 (454) 310 17 61 (Dekanlık)
Bölüm Olanakları
Radyo-TV ve Sinema Bölümü öğrencileri, Tirebolu İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan kütüphaneden, film gösterimi, panel, konferans ve seminerlerin düzenlendiği konferans salonundan, bilgisayar laboratuvarından, medya ve reklam atölyelerinden, TV ve fotoğrafçılık stüdyosundan faydalanabilirler. Uygulamalı dersler için gerekli olan teknik ekipman ve donanımın kullanımı, fakültede eğitim-öğretim gören tüm öğrencilere açıktır.

Program Çıktıları
1Radyo-televizyon ve sinema alanındaki uluslar arası mesleki standartları, hukuki ve etik ilkeleri bilir.
2Dünya ve Türk sinema tarihinin gelişim sürecini toplumsal, kültürel ve siyasal gelişmeler eşliğinde kavrar ve sinema alanındaki güncel gelişmeleri teorik bir perspektifle yorumlar.
3İletişim Bilimlerinin temel kavramları ve iletişim kuramları konusunda derinlikli bilgiye sahip olur.
4Radyo, televizyon ve sinema alanlarına dair kavramlar, yaklaşımlar ve tartışmalar ile başka disiplinler arasında bağlantı kurar, disiplinler arası çalışmalar için gerekli zemini kazanır.
5İletişim teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri takip eder.
6Kitle iletişim araçlarının etkisini ideolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik işlevleriyle birlikte tartışır.
7Sinema-TV estetiği konusunda derinlemesine bilgiye sahiptir.
8Teori ve pratiği yaratıcı biçimde sentezler, radyo, televizyon ve sinema alanında özgün çalışmalar ortaya koyar.
9Görsel-işitsel medya metinlerini eleştirel bir perspektifle analiz eder.
10Yapım, yönetim, senaryo, görüntü yönetimi, kurgu ve ses tasarımı gibi alanlara yönelik profesyonel bir kavrayış ve uygulama becerisi elde eder.
11Yeni medyanın olanaklarından yararlanır.
12İletişim becerileri ve ifade gücü artar.
13Analitik düşünme becerisi kazanır.
14Ekip çalışmasında deneyim kazanır, meslek yaşamında işbirliği ve uyum içinde çalışma yetkinliği edinir.
15Medyada iyi örnekler geliştirmeyi hedefler ve bağımsız çalışabilme becerisi göstererek orijinal fikirler üretir.
16Radyo, TV ve sinema alanlarına yönelik kavramları, yaklaşımları ve tartışmaları, toplumsal gerçeklik ve/veya sosyal bağlam içinde ele alarak yorumlar.
17Radyo, televizyon ve sinemada yapım ve yönetim süreçleri hakkında kazanılan teorik bilgiyi pratiğe aktarır.
18Demokratik katılım, ifade özgürlüğü ve özgür düşünce konusundaki evrensel ilkeleri benimser.
19İletişim sürecini ön yargılardan bağımsızlaşmış, hoşgörü ve konsensüs ekseninde ele alır, her türlü ayrımcı –cinsiyetçi söyleme yönelik farkındalık kazanır.
20Medyadaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılar.
21Radyo, televizyon ve sinema alanındaki profesyonel meslek yaşamında karşılaşılabileceği sorunlara yönelik orijinal formüller geliştirir ve çözüm üretir.
22Radyo, televizyon ve sinema alanında yaratıcı projeler üretir ve yenilikçi bir yaklaşım sergiler.
23Geliştirdiği projelerin gerçekleşmesi için gerekli ekip ve donanımı kurar ve koordine eder.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 RTS-105 BİLİŞİM UYGULAMALARI - I Zorunlu 3 0 0 4
3 RTS-103 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
4 RTS-101 İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
5 YDB-101 İNGİLİZCE - I Zorunlu 2 0 0 0
6 RTS-115 RTS GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
7 RTS-117 SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
8 RTS-119 TEMEL TASARIM Zorunlu 2 0 0 0
9 TDB-101 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 22 0 0 18
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 RTS-106 BİLİŞİM UYGULAMALARI - II Zorunlu 1 2 0 4
3 RTS-112 DÜNYA SİNEMA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
4 RTS-108 EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
5 YDB-102 İNGİLİZCE - II Zorunlu 2 0 0 2
6 RTS-116 KÜLTÜR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
7 RTS-104 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 1 2 0 5
8 TDB-102 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
9 RTS-118 TÜRK SİNEMA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 18 4 0 23
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTS-221 GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
2 RTS-203 İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 3
3 RTS-223 KURGU KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
4 RTS-215 SİNEMA KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
5 TİRSEÇTELSİNSEÇIII TİREBOLU RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA SEÇMELİ III Seçmeli - - - 10
Toplam 14 2 0 13
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTS-222 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
2 RTS-218 KAMERA KULLANIM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 0
3 RTS-220 KURGU TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 0
4 RTS-206 SENARYO YAZIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
5 TİRSEÇTELSİNSEÇIV TİREBOLU RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 10
Toplam 7 4 0 10
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTS-315 FİLM YAPIM UYGULAMALARI/BELGESEL Zorunlu 1 3 0 0
2 RTS-311 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
3 RTS-307 RADYO PROGRAMCILIĞI Zorunlu 3 0 0 3
4 TİRSEÇTELSİNSEÇV TİREBOLU RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA SEÇMELİ V Seçmeli - - - 15
5 RTS-301 TV PROGRAMCILIĞI Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 8 5 0 22
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTS-322 FİLM YAPIM UYGULAMALARI/KURMACA Zorunlu 1 3 0 0
2 RTS-306 GRAFİK TASARIMI Zorunlu 1 2 0 0
3 RTS-314 MEDYA ANALİZİ Zorunlu 2 0 0 0
4 RTS-324 SİNEMADA TÜRLER Zorunlu 2 0 0 0
5 RTS-318 SOSYAL MEDYA Zorunlu 2 0 0 0
6 TİRSEÇTELSİNSEÇVI TİREBOLU RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 15
Toplam 8 5 0 15
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTS-401 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 2 2 0 0
2 RTS-417 FİLM VE TV ÇÖZÜMLEMELERİ Zorunlu 3 0 0 0
3 RTS-405 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
4 İLET-RTS-07 İLETİŞİM RADYO-TV-SİNEMA SEÇMELİ DERS GRUBU-07 Seçmeli - - - 10
5 RTS-419 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Zorunlu 3 0 0 0
6 RTS-411 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 10 2 0 10
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTS-402 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 2 2 0 0
2 RTS-406 FİKRİ HAKLAR Zorunlu 2 0 0 0
3 RTS-414 FİLM ELEŞTİRİSİ Zorunlu 2 0 0 0
4 RTS-408 İLETİŞİM ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
5 İLET-RTS-08 İLETİŞİM RADYO-TV-SİNEMA SEÇMELİ DERS GRUBU-08 Seçmeli - - - 10
Toplam 8 2 0 10
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr