Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Tirebolu İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler ve TanıtımProgram Tanımları
Kuruluş
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 19 Ocak 2011 tarihinde kurulmuştur. Bölümün temel amacı; çağımızın önemli mesleklerinden birisi kabul edilen halkla ilişkiler alanında, teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştırmacı ve sorgulayıcı öğrenciler yetiştirmektir. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler ve tanıtım kamuoyu araştırmaları konularında vereceği eğitimle bu alanlara katkı sağlayacaktır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Giresun Üniversitesi'nin programlarında, önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler,Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölüm dersleri program amaçlarına uygun olarak kuramsal ve uygulamalı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü programı, öğrencilerini alana katkı sağlayacak uzmanlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla program, öğrencilerin gerekli donanımları edinmelerini sağlayacak şekilde hazırlanmakta ve bu açıdan teorik ve pratik eğitime dayalı bir anlayışla oluşturulmaktadır. Buna göre program öğrencilere iletişim, halkla ilişkiler ve sosyal bilimlere ilişkin temel kuramsal bilgileri sunmasının yanında halkla ilişkiler alanında bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulama olanakları da sağlamaktır. Reklam Atölyesi, Medya Atölyesi ve Fotoğraf Stüdyosu vb. gibi uygulama birimleri, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeleri açısından faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda bölümde yüksek lisans eğitimi de mevcuttur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Günümüzde hemen her kuruluşun bünyesinde yer alan “Halkla İlişkiler” birimlerinde görev alan bu bölüm mezunları, ayrıca reklam ajanslarında, gazetelerin ilan-reklam servislerinde, tanıtım ofislerinde, sivil toplum örgütlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, basın işletmeciliği ve bilişim sektöründe, kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde halkla ilişkiler uzmanı, stratejik iletişim koordinatörü, basın danışmanı, müşteri temsilcisi, medya planlamacısı olarak görev yapmakta, halkla ilişkiler büroları ve reklam ajansları kurup işletmektedirler. Halkla ilişkiler ve tanıtım programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile meslek liselerinin gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
Mezuniyet Koşulları
Giresun Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde düzenlendiği gibi, öğrencilerin bölümden mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu koşulları yerine getiren öğrenci mezun olmaya ve diplomasını almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. A.Filiz SUSAR Telefon Bilgileri: 0 (454) 429 33 33/ 6053 Elektronik Posta: filiz.susar@giresun.edu.tr Adres Bilgisi: Demirci Mahallesi Halkovalı Caddesi 28500 Tirebolu / GİRESUN
Bölüm Olanakları
Bölüm, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında öğretim ve araştırma yapmak için gerekli temel olanaklara sahiptir. Bu olanaklar arasında, modern, teknolojik derslikler, birebir akademik danışmanlık hizmeti, üniversitenin online veri tabanlarından güncel akademik kaynaklara ulaşma imkanı, üçüncü ve dördüncü sınıfta belli seçmeli dersleri alarak istediği konularda uzmanlaşma imkânı vardır. Bölümde görev yapan herkesin kendine ait bir odası ve bir İnternet bağlantılı bilgisayarı gibi, bölümün hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan asgari koşullar mevcuttur. Bunun yanı sıra, bölümün gelişimine ve zenginleştirilmesine ilişkin diğer olanaklar, mevcut planlar dahilinde edinilmektedir. Bunların başında, bilgisayar laboratuvarları, reklam atölyesi, medya atölyesi, fotoğraf stüdyosu, internet erişim salonu, okuma salonları ve multimedya laboratuvarları gelmektedir.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
2 HİT-115 BİLİŞİM UYGULAMALARI I Zorunlu 3 0 0 0
3 HİT-109 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
4 HİT-119 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
5 HİT-107 İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
6 YDB-101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 0
7 HİT-111 MEDYA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
8 HİT-117 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
9 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
10 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
11 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 23 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HİT-112 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
2 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
3 HİT-116 BİLİŞİM UYGULAMALARI II Zorunlu 2 1 0 0
4 HİT-114 EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
5 HİT-118 HALKLA İLİŞKİLER TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
6 YDB-102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 0
7 HİT-120 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 1 3 0 0
8 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
9 HİT-122 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 17 4 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İLET-HALK.İLİŞ-03 ALAN SEÇMELİSİ III Seçmeli - - - 0
2 HİT-207 İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
3 HİT-205 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
4 HİT-201 REKLAMCILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
5 HİT-203 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 10 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İLET-HALK.İLİŞ-04 ALAN SEÇMELİSİ IV Seçmeli - - - 0
2 HİT-210 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
3 HİT-208 İNTERNETTE HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM Zorunlu 2 0 0 0
4 HİT-204 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
5 HİT-206 SİYASAL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
6 HİT-202 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 12 2 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İLET-HALK.İLİŞ-05 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 0
2 HİT-301 HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI Zorunlu 1 2 0 0
3 HİT-303 HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
4 HİT-307 KURUMSAL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
5 HİT-305 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 7 2 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İLET-HALK.İLİŞ-06 ALAN SEÇMELİSİ VI Seçmeli - - - 0
2 HİT-308 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 0
3 HİT-302 MEDYA PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 0
4 HİT-304 SİYASAL KAMPANYALAR Zorunlu 2 0 0 0
5 HİT-306 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 7 2 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HİT-403 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 2 2 0 0
2 İLET-HALK.İLİŞ-07 İLETİŞİM HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ DERS GRUBU-07 Seçmeli - - - 0
3 HİT-407 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
4 HİT-405 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
5 HİT-401 MARKA İLETİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 0
6 HİT-409 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 8 2 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HİT-404 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 2 2 0 0
2 HİT-406 ETKİNLİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 0
3 HİT-408 FİKRİ HAKLAR Zorunlu 2 0 0 0
4 İLET-HALK.İLİŞ-08 İLETİŞİM HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ DERS GRUBU-08 Seçmeli - - - 0
5 HİT-402 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 8 2 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr