Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Moda Tasarımı - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2010
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Moda Tasarım alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moda Tasarımı alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Program Profili
Moda Tasarımı ve Konfeksiyon programının amacı; Toplum ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Moda Tasarımı alanında beceriler kazandırarak; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli eğitim ve araştırmaya dayalı ürün, sistem ve süreç tasarımları yapabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, moda tasarımı konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, özgün ve yenilikçi tasarımlarla lider olabilen, ekip çalışmasına yatkın, özgüveni yüksek, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan, vizyon sahibi tasarımcılar yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölümünden mezun olan öğrenciler, moda ve tekstil sektöründe; moda tasarımcısı, tasarım bölümlerinde yaratıcı direktör, takı ve aksesuar tasarımcısı, hazır giyim ve moda basınına hizmet veren dergilerde moda editörü, büyük mağazacılık gruplarında, konsept mağazalarda ya da butiklerde ürün yöneticisi, tekstil sektöründe, kumaş baskı ya da dokuma tasarımcısı, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı, danışman ve uzman olarak çalışabilme olanaklarına sahip olurlar. Hazır giyim markalarına workshop, koleksiyon ve branding danışmanlık hizmetleri verebilirler. Sektöre yönelik yetişecek öğrenciler, hazır giyim işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda stilist, modelist (kalıpçı) ve planlama sorumlusu olarak da çalışabileceklerdir. Aynı zamanda formasyon eğitimi almaları durumunda meslek liselerinin moda tasarım, konfeksiyon ve tekstil bölümlerine öğretmen olarak atanabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Moda Tasarımı alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin 8. yarıyıl sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması istenir. Başarılı kabul edilmesi sonucunda öğrenci mezun olabilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 04547200010-127 Öğr.Gör.Leyla KAYA Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölüm Başkanı leyla.kaya@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölümünden mezun olan öğrenciler, moda ve tekstil sektöründe; moda tasarımcısı, tasarım bölümlerinde yaratıcı direktör, takı ve aksesuar tasarımcısı, hazır giyim ve moda basınına hizmet veren dergilerde moda editörü, büyük mağazacılık gruplarında, konsept mağazalarda ya da butiklerde ürün yöneticisi, tekstil sektöründe, kumaş baskı ya da dokuma tasarımcısı, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı, danışman ve uzman olarak çalışabilme olanaklarına sahip olurlar. Hazır giyim markalarına workshop, koleksiyon ve branding danışmanlık hizmetleri verebilirler. Sektöre yönelik yetişecek öğrenciler, hazır giyim işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda stilist, modelist (kalıpçı) ve planlama sorumlusu olarak da çalışabileceklerdir. Aynı zamanda formasyon eğitimi almaları durumunda meslek liselerinin moda tasarım, konfeksiyon ve tekstil bölümlerine öğretmen olarak atanabileceklerdir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Moda Tasarımı alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Program Çıktıları
1Moda tasarımı alanı ile ilgili dersler ve uygulamalarla öğretilen bilgi ve becerilere sahip olduğunu gösterme,
2Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabilme,
3Farklı dönemlere ait ögeleri amacına uygun şekilde kullanarak özgün, uygulanabilir giysi ve kumaş tasarlama,
4Moda tasarımı alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumları izleyerek değerlendirme ve gerekli önlemleri alabilme,
5Moda ve tekstil tasarımına dönük çözümleri, küresel ve toplumsal boyutlarda ilişkilendirme ve etkisini fark etme,
6Sanata dönük temel tasarım prensiplerini tanıma,
7Yeterli olabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olma,
8Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme,
9Alanında farklı ve yeni üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olma,
10Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup, takım çalışması yapabilme,
11İş güvenliği, işçi sağlığı, çevresel değerleri koruma, sosyal sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olma,
12Atatürk ilke ve inkılâpları hakkında bilgi sahibi olma,
13Analitik düşünebilme ve değerlendirme yetisine sahip olma,
14Araştırma ve incelemeye yöneltme,
15Güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme yetisine sahip olma,
16Olayları bilimsel olarak yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
17Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
18Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
19Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
20Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi,
21Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
22Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516171819202122
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 MT-115 MATERYAL TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
3 MT-119 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 6
4 ENF-105 TEMEL BİLGİSAYAR I Zorunlu 3 1 0 2
5 MT-113 TEMEL İPLİK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
6 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 MT-121 TÜRK GİYİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 5
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
9 YDB-107 YABANCI DİL I Zorunlu 2 2 0 2
Toplam 19 3 0 29
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 MT-108 KUMAŞ YAPI BİLGİSİ Zorunlu 4 0 0 6
3 MT-106 MODA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 6
4 SUBYOMTSEC2 SUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 2
5 ENF-146 TEMEL BİLGİSAYAR II Zorunlu 3 1 0 2
6 MT-102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I Zorunlu 3 1 0 7
7 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 YDB-116 YABANCI DİL II Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 20 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MT-211 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I Zorunlu 4 0 0 3
2 MT-219 GİYSİ TASARIMINDA TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 1 0 4
3 MT-201 KALIP TASARIM I Zorunlu 5 1 0 5
4 MT-209 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 MT-203 MODA ATÖLYESİ I Zorunlu 5 1 0 5
6 MT-205 MODA RESMİ I Zorunlu 3 1 0 4
7 SUBYOMTSEÇ3 ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - 2
8 YDB-217 YABANCI DİL III Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 24 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MT-212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM II Zorunlu 4 0 0 3
2 MT-202 KALIP TASARIM II Zorunlu 5 1 0 5
3 MT-204 MODA ATÖLYESİ II Zorunlu 5 1 0 5
4 MT-206 MODA RESMİ II Zorunlu 1 1 0 4
5 MT-210 MODA TRENDLERİ VE ÖNGÖRÜSÜ Zorunlu 2 0 0 4
6 SUBYOMOTASEC4 ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 2
7 MT-208 TEKSTİL TERBİYE İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
8 YDB-218 YABANCI DİL IV Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 23 5 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MT-307 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIM I Zorunlu 3 1 0 4
2 MT-305 DRAPAJ I Zorunlu 3 1 0 4
3 MT-301 KALIP TASARIM III Zorunlu 5 1 0 6
4 MYD-311 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 0 4
5 MT-303 MODA ATÖLYESİ III Zorunlu 5 1 0 6
6 MT-309 MODA İLLÜSTRASYONU I Zorunlu 3 1 0 3
7 SUBYOMTSEC5 ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU V Seçmeli - - - 3
Toplam 22 6 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MT-308 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIM II Zorunlu 3 1 0 4
2 MT-326 GİYSİ SÜSLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 1 0 5
3 MYD-312 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 1 1 0 4
4 MT-310 MODA İLLÜSTRASYONU II Zorunlu 1 1 0 3
5 SUBYOMTSEC6 ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU VI Seçmeli - - - 3
6 MT-314 TEKNİK TEKSTİLLER Zorunlu 2 0 0 2
7 MT-322 TEKSTİL TESTLERİ Zorunlu 2 0 0 4
8 MT-324 YARATICI KALIP TEKNİKLERİ Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 17 5 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAY-22 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 5
2 MT-401 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI I Zorunlu 3 1 0 6
3 MT-405 DENEYSEL TASARIM Zorunlu 3 1 0 6
4 MT-407 MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
5 MT-403 MODA STÜDYOSU : KOLEKSİYON HAZIRLAMA I Zorunlu 3 1 0 6
6 SUBYOMTSEC7 ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU VII Seçmeli - - - 3
Toplam 15 3 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MT-402 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI II Zorunlu 3 1 0 6
2 MT-414 BİTİRME TEZİ Zorunlu 2 0 0 5
3 MT-406 MODA PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 5
4 MT-404 MODA STÜDYOSU: KOLEKSİYON HAZIRLAMA II Zorunlu 3 1 0 6
5 SUBYOMTSEC8 ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU VIII Seçmeli - - - 8
Toplam 12 2 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 0
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GR-102 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
2 MT-110 MODA KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 2
3 MT-112 EKOLOJİK MODA Seçmeli 2 0 0 2
ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MT-213 ANTROPOMETRİ VE ERGONOMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 MT-221 İNSAN ANATOMİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 MT-223 TASARIM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 Hİ-222 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
2 KGS-220 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 2
3 MT-224 BOYA VE BASKI TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ED-317 ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
2 MT-313 KOSTÜM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
3 MT-315 ÖZEL AMAÇLI GİYSİ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 2,50
4 MT-319 TASARIM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MT-318 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 0 0 3
2 MT-320 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
3 MT-328 DERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MT-409 SUNUM TEKNİKLERİ (DEFİLE-KAREOGRAFİ) Seçmeli 2 0 0 3
2 MT-411 AYAKKABI VE ÇANTA TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
3 RS-413 REKLAM VE REKLAM STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ŞUBYO MODA TASARIMI SEÇMELİ DERS GRUBU VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ISG-414 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
2 MT-410 PORTFOLYO Seçmeli 2 0 0 0
3 MT-412 STİL DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
4 MT-416 KUMAŞ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
5 MT-418 ANADOLU MOTİFLERİ VE KIYAFETLERİ Seçmeli 2 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr