Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2010
Kazanılan Derece
Lisans
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gıda Teknolojisi mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu (Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı kontrol Laboratuarı, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, içme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuarları ve ilaç işletmelerinde) ara teknik eleman olarak çalışabilmektedir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Teknolojisi bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Teknolojisi bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin 8. yarıyıl sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Muhammet Demirbaş muhammet.demirbas@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve gıda teknolojisi ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
2-Teknoloji uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma,
3Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
5Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
6Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
8Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 AITB-103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 GT-103 GENEL KİMYA Zorunlu 4 0 0 5
5 GT-103 GENEL KİMYA Zorunlu 4 0 0 5
6 GT-103 GENEL KİMYA Zorunlu 4 0 0 5
7 GT-109 GENEL MİKROBİYOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
8 GT-109 GENEL MİKROBİYOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
9 GT-109 GENEL MİKROBİYOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
10 GT-101 GIDA TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
11 GT-101 GIDA TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
12 GT-101 GIDA TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
13 GT-115 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 2
14 GT-115 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 2
15 GT-115 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 2
16 SUBYOGTSEÇ1 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 4
17 SUBYOGTSEC1 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 4
18 SUBYOGTSEC1 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 2
19 GT-105 TEMEL BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 1 0 2
20 GT-105 TEMEL BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 1 0 2
21 GT-105 TEMEL BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 1 0 2
22 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
23 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
24 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
25 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
26 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
27 GT-107 YABANCI DİL I Zorunlu 2 2 0 3
28 GT-107 YABANCI DİL I Zorunlu 2 2 0 3
29 GT-107 YABANCI DİL I Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 70 9 0 90
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-104 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-104 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 AITB-104 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 GT-102 GENEL MİKROBİYOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
5 GT-102 GENEL MİKROBİYOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
6 GT-102 GENEL MİKROBİYOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
7 GT-114 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 3 0 0 2
8 GT-114 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 3 0 0 2
9 GT-114 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 3 0 0 0
10 GT-112 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 2
11 GT-112 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 2
12 GT-112 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 0
13 GT-108 ORGANİK GIDA VE TARIM Zorunlu 2 0 0 3
14 GT-108 ORGANİK GIDA VE TARIM Zorunlu 2 0 0 3
15 GT-108 ORGANİK GIDA VE TARIM Zorunlu 2 0 0 3
16 GT-104 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
17 GT-104 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
18 GT-104 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
19 SUBYOGTSEÇ2 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 4
20 SUBYOGTSEC2 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 2
21 SUBYOGTSEC2 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 2
22 GT-146 TEMEL BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 1 0 3
23 GT-146 TEMEL BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 1 0 3
24 GT-146 TEMEL BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 1 0 3
25 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
26 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
27 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
28 GT-116 YABANCI DİL II Zorunlu 2 2 0 3
29 GT-116 YABANCI DİL II Zorunlu 2 2 0 3
30 GT-116 YABANCI DİL II Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 69 9 0 88
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-201 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 4 0 0 4
2 GT-201 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 4 0 0 4
3 GT-201 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 4 0 0 4
4 GT-219 GIDA ANALİZLERİ I Zorunlu 2 0 2 4
5 GT-219 GIDA ANALİZLERİ I Zorunlu 2 0 2 3
6 GT-219 GIDA ANALİZLERİ I Zorunlu 2 0 2 4
7 GT-213 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 2 0 5
8 GT-213 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 2 0 5
9 GT-213 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 2 0 5
10 GT-207 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 4
11 GT-207 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 4
12 GT-207 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 4
13 GT-203 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 5
14 GT-203 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 5
15 GT-203 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 5
16 SUBYOGTSEC3 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - 0
17 SUBYOGTSEC3 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - 0
18 SUBYOGTSEC3 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - 0
19 GT-217 YABANCI DİL III Zorunlu 2 2 0 3
20 GT-217 YABANCI DİL III Zorunlu 2 2 0 3
21 GT-217 YABANCI DİL III Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 51 18 6 74
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-228 BESLENME Zorunlu 3 0 0 4
2 GT-228 BESLENME Zorunlu 3 0 0 4
3 GT-228 BESLENME Zorunlu 3 0 0 4
4 GT-226 GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Zorunlu 3 0 0 3
5 GT-226 GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Zorunlu 3 0 0 3
6 GT-226 GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA Zorunlu 3 0 0 3
7 GT-224 GIDA ANALİZLERİ II Zorunlu 2 0 2 3
8 GT-224 GIDA ANALİZLERİ II Zorunlu 2 0 2 3
9 GT-224 GIDA ANALİZLERİ II Zorunlu 2 0 2 3
10 GT-220 GIDA KİMYASI-II Zorunlu 2 0 0 4
11 GT-220 GIDA KİMYASI-II Zorunlu 2 0 0 4
12 GT-220 GIDA KİMYASI-II Zorunlu 2 0 0 0
13 GT-204 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 5
14 GT-204 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 5
15 GT-204 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 5
16 SUBYOGTSEC4 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 0
17 SUBYOGTSEC4 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 0
18 SUBYOGTSEC4 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 0
19 GT-222 TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
20 GT-222 TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
21 GT-218 YABANCI DİL IV Zorunlu 2 2 0 3
22 GT-218 YABANCI DİL IV Zorunlu 2 2 0 3
23 GT-218 YABANCI DİL IV Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 52 12 6 70
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-303 ENZİM VE BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
2 GT-303 ENZİM VE BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
3 GT-303 ENZİM VE BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
4 GT-305 ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
5 GT-305 ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
6 GT-305 ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
7 GT-327 GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 3
8 GT-327 GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 3
9 GT-327 GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 0
10 GT-307 GIDA MAKİNALARI Zorunlu 3 0 0 3
11 GT-307 GIDA MAKİNALARI Zorunlu 3 0 0 3
12 GT-307 GIDA MAKİNALARI Zorunlu 3 0 0 3
13 GT-309 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
14 GT-309 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
15 GT-309 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
16 GT-313 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 2 2 0 3
17 GT-313 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 2 2 0 3
18 GT-313 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 2 2 0 3
19 GT-357 ÖZEL GIDALAR Zorunlu 2 0 0 4
20 GT-357 ÖZEL GIDALAR Zorunlu 2 0 0 4
21 GT-357 ÖZEL GIDALAR Zorunlu 2 0 0 4
22 GT-301 SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
23 GT-301 SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
24 GT-301 SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
25 SUBYOGTSEÇ5 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU V Seçmeli - - - 3
26 SUBYOGTSEÇ5 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU V Seçmeli - - - 3
27 SUBYOGTSEÇ5 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU V Seçmeli - - - 3
Toplam 63 15 0 87
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-326 ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
2 GT-326 ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
3 GT-326 ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 GT-320 ENSTRUMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3
5 GT-320 ENSTRUMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3
6 GT-320 ENSTRUMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3
7 GT-312 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 GT-312 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
9 GT-312 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
10 GT-316 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUAT Zorunlu 3 0 0 4
11 GT-316 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUAT Zorunlu 3 0 0 4
12 GT-316 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUAT Zorunlu 3 0 0 4
13 GT-318 İÇECEK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
14 GT-318 İÇECEK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
15 GT-318 İÇECEK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
16 GT-328 MODERN BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 1 0 3
17 GT-328 MODERN BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 1 0 3
18 GT-328 MODERN BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 1 0 0
19 SUBYOGTSEÇ6 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VI Seçmeli - - - 3
20 SUBYOGTSEC6 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VI Seçmeli - - - 2
21 SUBYOGTSEC6 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VI Seçmeli - - - 2
22 GT-324 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
23 GT-324 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
24 GT-324 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 50 24 0 88
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-481 BİTİRME PROJESİ-I Zorunlu 2 0 0 3
2 GT-481 BİTİRME PROJESİ-I Zorunlu 2 0 0 3
3 GT-481 BİTİRME PROJESİ-I Zorunlu 2 0 0 3
4 GT-403 DUYUSAL ANALİZ Zorunlu 2 2 0 3
5 GT-403 DUYUSAL ANALİZ Zorunlu 2 2 0 3
6 GT-403 DUYUSAL ANALİZ Zorunlu 2 2 0 3
7 GT-411 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
8 GT-411 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
9 GT-411 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
10 GT-407 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 3 0 0 3
11 GT-407 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 3 0 0 3
12 GT-407 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 3 0 0 3
13 GT-426 HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 5
14 GT-426 HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 5
15 GT-426 HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 5
16 GT-409 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 4
17 GT-409 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 4
18 GT-409 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 4
19 SUBYOGTSEÇ7-1 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VII-I Seçmeli - - - 3
20 SUBYOGTSEÇ7-1 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VII-I Seçmeli - - - 3
21 SUBYOGTSEÇ7-2 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VII-II Seçmeli - - - 9
22 GT-424 SÜT İŞLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
23 GT-424 SÜT İŞLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
24 GT-424 SÜT İŞLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 57 9 6 84
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-484 BİTİRME PROJESİ-II Zorunlu 2 0 0 3
2 GT-484 BİTİRME PROJESİ-II Zorunlu 2 0 0 3
3 GT-484 BİTİRME PROJESİ-II Zorunlu 2 0 0 3
4 GT-474 ENDÜSTRİYEL GIDA ATIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
5 GT-474 ENDÜSTRİYEL GIDA ATIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
6 GT-474 ENDÜSTRİYEL GIDA ATIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
7 GT-410 ET ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
8 GT-410 ET ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
9 GT-410 ET ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
10 GT-472 FIRIN ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
11 GT-472 FIRIN ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
12 GT-472 FIRIN ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
13 GT-408 GIDA TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER Zorunlu 2 0 0 3
14 GT-408 GIDA TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER Zorunlu 2 0 0 3
15 GT-408 GIDA TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER Zorunlu 2 0 0 3
16 SUBYOGTSEÇ8 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VIII Seçmeli - - - 3
17 SUBYOGTSEÇ8 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VIII Seçmeli - - - 3
18 SUBYOGTSEÇ8-3 SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-III Seçmeli - - - 15
19 GT-405 ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
20 GT-405 ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
21 GT-405 ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
22 GT-412 YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
23 GT-412 YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
24 GT-412 YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 50 6 0 93
 
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-111 ÖLÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-117 GELENEKSEL GIDALAR Seçmeli 2 0 0 2
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-111 ÖLÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-117 GELENEKSEL GIDALAR Seçmeli 2 0 0 2
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-111 ÖLÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-117 GELENEKSEL GIDALAR Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 0
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 0
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-106 GIDA ENDÜSTRİSİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 2
2 GT-110 GIDA BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-106 GIDA ENDÜSTRİSİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 2
2 GT-110 GIDA BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-106 GIDA ENDÜSTRİSİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 2
2 GT-110 GIDA BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-215 REKLAM VE REKLAM STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 GT-221 FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-215 REKLAM VE REKLAM STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 GT-221 FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-215 REKLAM VE REKLAM STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 GT-221 FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-206 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-208 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 GT-214 GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-206 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-208 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 GT-214 GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-206 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-208 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 GT-214 GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-317 AVRUPA BİRLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 GT-319 İNSAN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 GT-321 İLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 0 3 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-317 AVRUPA BİRLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 GT-319 İNSAN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 GT-321 İLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 0 3 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-317 AVRUPA BİRLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 GT-319 İNSAN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 GT-321 İLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 0 3 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-322 GIDA TEKNOLOJİSİNDE MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2
2 GT-330 MEYVE VE SEBZE ÇEŞİT BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 2
3 GT-332 ALKOLLÜ İÇECEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-322 GIDA TEKNOLOJİSİNDE MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2
2 GT-330 MEYVE VE SEBZE ÇEŞİT BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 GT-332 ALKOLLÜ İÇECEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-322 GIDA TEKNOLOJİSİNDE MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2
2 GT-330 MEYVE VE SEBZE ÇEŞİT BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 2
3 GT-332 ALKOLLÜ İÇECEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-401 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-413 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 GT-421 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
4 GT-453 SOĞUK TEKNİĞİ VE DEPOLAMA Seçmeli 2 0 0 3
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-401 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-413 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 GT-421 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
4 GT-453 SOĞUK TEKNİĞİ VE DEPOLAMA Seçmeli 2 0 0 3
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-401 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-413 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 GT-421 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
4 GT-453 SOĞUK TEKNİĞİ VE DEPOLAMA Seçmeli 2 0 0 3
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-402 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-414 GIDALARDA YAN ÜRÜNLER Seçmeli 3 0 0 0
3 GT-416 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GT-428 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 0
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-402 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 0
2 GT-414 GIDALARDA YAN ÜRÜNLER Seçmeli 3 0 0 0
3 GT-416 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GT-428 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
SUBYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GT-402 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
2 GT-414 GIDALARDA YAN ÜRÜNLER Seçmeli 3 0 0 0
3 GT-416 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GT-428 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 0
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr