Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Bankacılık ve Finans - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Tarihçe Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 24/7/2008 tarihli ve 18465 sayılı yazısı üzerine,28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlık Kurulu’nca 30/07/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mevcut binası 04 Ağustos 2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile üniversitemize bir yıllığına tahsis edilmiştir. Yüksekokulumuzun Kurucu Müdürlüğünü Sayın Doç. Dr. Yalçın TEPE yapmıştır.Yüksekokulumuz Bankacılık ve Finans Bölümü ile 2009-2010 öğretim yılında 40 öğrenci ile faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BANKACILIK VE FİNANS alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yapmak isteyen öğrenci, Üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölüme kayıt yapmak isteyen öğrenci, Üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Program Profili
Eğitim-Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz Tartışmalı ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem Gözleme imkan verecek gerçek yada sanal ortam Seminer Araştırma, okuma, yazma, bilişim, dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz Grup Çalışması Araştırma, okuma, yazma, bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e posta, çevrimiçi sohbet, veri tabanlı tartışma forumları. Saha/anket çalışması Gözlem, araştırma, okuma-yazma, yaşam boyu öğrenme Bilişim ve iletişim teknolojileri Laboratuar Gözlem, bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Özel donanım Ödev Araştırma, okuma-yazma, bilişim, yaşam boyu öğrenme İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e posta Konuk konuşmacı Dineleme ve anlamlandırma, gözlem Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım Öğrenci topluluğu faaliyetleri/projeleri Gözlem, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, araştırma-yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, önceden planlanmış özel beceriler Bilişim ve iletişim teknolojileri, özel donanım
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, Bankacılık Düzenleme ve Dentleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler ALES sınavından da geçerli not almaları durumunda lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav ile bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca harf notu (DC) olan derslerini de, o dönem not ortalaması 2.00 ve üzerinde olması halinde başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler her ders için bir ara sınav ile bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. İpek CEBECİ Adres Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Görele / GİRESUN Telefon 0 (454) 513 73 20 Faks 0 (454) 513 73 60 e-Posta goreleubyo@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuz 4000 m2açık, 900 m2 kapalı alan Yüksekokul Binası: 5 adet Akademik ve İdari Personel Odası 8 adet derslik (50 Kişi Kapasiteli) 1 adet Bilgisayar Laboratuarı (40 Kişi Kapasiteli) 1 adet Konferans Salonu (50 Kişi Kapasiteli) 1 adet Kütüphane ve Toplantı Salonu(30 Kişi Kapasiteli) 1 adet Misafir Odası 1 adet Depo Basketbol ve Voleybol Sahası

Program Çıktıları
1Bankacılık ve finans alanındaki terimleri, kavramları ve teorileri açıklayabilme becerisi
2Ulusal ve Uluslararası finansal verileri toplayabilme, inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
3İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi
4Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilme becerisi
5Analitik ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilme becerisi
6Yüksek mesleki etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, takım çalışmasına uygun üst düzey iletişim becerisi
7Bankacılık ve finans alanında teorik ve pratik uygulama becerisi
8Bilgisayar yazılımı ile diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
9Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilme ve geliştirebilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 GUYBF-111 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 GUYBF-111 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
5 GUYBF-109 EKONOMİ I Zorunlu 3 0 0 4
6 GUYBF-109 EKONOMİ I Zorunlu 3 0 0 4
7 GUYBF-117 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 3
8 GUYBF-117 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 3
9 GUYBF-115 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
10 GUYBF-115 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
11 GUBYOBANSEC-1 GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 2
12 GUYBF-113 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
13 GUYBF-113 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
14 YDB-115 İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 4
15 YDB-115 İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 2
16 GUYBF-107 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
17 GUYBF-107 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
18 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
19 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
20 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 52 0 0 58
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 GUYBF-112 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
4 GUYBF-112 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
5 GUYBF-114 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 GUYBF-114 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
7 GUYBF-110 EKONOMİ II Zorunlu 3 0 0 4
8 GUYBF-110 EKONOMİ II Zorunlu 3 0 0 4
9 GUYBF-122 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 2
10 GUYBF-122 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 2
11 GUBYOBANSEC-2 GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 2
12 GUYBF-120 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Zorunlu 2 0 0 2
13 YDB-116 İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 4
14 YDB-116 İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 4
15 GUYBF-108 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 4
16 GUYBF-108 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 4
17 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
18 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
19 GUYBF-116 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 3
20 GUYBF-116 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 52 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-205 FİNANSAL YÖNETİM I Zorunlu 3 0 0 5
2 GUYBF-205 FİNANSAL YÖNETİM I Zorunlu 3 0 0 5
3 GUYBF-207 İSTATİSTİK I Zorunlu 3 0 0 5
4 GUYBF-207 İSTATİSTİK I Zorunlu 3 0 0 5
5 GUYBF-217 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
6 GUYBF-217 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
7 GUYBF-213 PARA- BANKA KAVRAM VE İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 GUYBF-213 PARA- BANKA KAVRAM VE İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 5
9 GUYBF-215 TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 0 0 3
10 GUYBF-215 TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 0 0 3
11 GUYBF-201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 1 2 0 2
12 GUYBF-201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 1 2 0 2
13 GUYBF-203 TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
14 GUYBF-203 TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
15 GUYBF-211 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
16 GUYBF-211 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 40 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-212 BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLAMA Zorunlu 3 0 0 5
2 GUYBF-212 BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLAMA Zorunlu 3 0 0 5
3 GUYBF-210 BANKACILIK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
4 GUYBF-210 BANKACILIK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
5 GUYBF-206 FİNANSAL YÖNETİM II Zorunlu 3 0 0 5
6 GUYBF-206 FİNANSAL YÖNETİM II Zorunlu 3 0 0 5
7 GUYBF-208 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 5
8 GUYBF-208 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 5
9 GUYBF-216 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
10 GUYBF-216 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
11 GUYBF-218 SİGORTACILIK Zorunlu 2 0 0 2
12 GUYBF-218 SİGORTACILIK Zorunlu 2 0 0 2
13 GUYBF-202 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
14 GUYBF-202 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 38 4 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-307 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMAN Zorunlu 3 0 0 3
2 GUYBF-307 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMAN Zorunlu 3 0 0 3
3 GUYBF-305 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Zorunlu 3 0 0 5
4 GUYBF-305 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Zorunlu 3 0 0 5
5 GUYBF-309 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
6 GUYBF-309 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
7 GUBYOBANSEC5-I GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-I Seçmeli - - - 2
8 GUBYOBANSEC5-I GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-I Seçmeli - - - 2
9 GUBYOBANSEÇ5-II GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-II Seçmeli - - - 5
10 GUBYOBANSEÇ5-II GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-II Seçmeli - - - 5
11 GUBYOBANSEC5-III GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-III Seçmeli - - - 3
12 GUBYOBANSEC5-III GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-III Seçmeli - - - 3
13 GUYBF-317 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 5
14 GUYBF-317 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 40 0 0 56
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUBYOBANSEC6-I GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VI-I Seçmeli - - - 2
2 GUBYOBANSEC6-I GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VI-I Seçmeli - - - 2
3 GUBYOBANSEC6-II GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VI-II Seçmeli - - - 8
4 GUBYOBANSEC6-II GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VI-II Seçmeli - - - 8
5 GUYBF-304 KREDİ POLİTİKASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
6 GUYBF-304 KREDİ POLİTİKASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
7 GUYBF-306 SERMAYE PİYASASI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
8 GUYBF-306 SERMAYE PİYASASI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
9 GUYBF-320 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
10 GUYBF-320 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 28 0 0 48
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-415 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 0 0 4
2 GUYBF-415 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 0 0 4
3 GUBYOBANSEC7-I GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-I Seçmeli - - - 5
4 GUBYOBANSEC7-I GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-I Seçmeli - - - 5
5 GUBYOBANSEC7-II GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-II Seçmeli - - - 4
6 GUBYOBANSEC7-II GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-II Seçmeli - - - 4
7 GUBYOBANSEC7-III GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-III Seçmeli - - - 3
8 GUBYOBANSEC7-III GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-III Seçmeli - - - 3
9 GUBYOBANSEC7-IV GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-IV Seçmeli - - - 4
10 GUBYOBANSEC7-IV GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-IV Seçmeli - - - 4
11 GUYBF-401 ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK Zorunlu 3 0 0 5
12 GUYBF-401 ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK Zorunlu 3 0 0 5
13 GUYBF-403 VADELİ İŞLEMLER VE RİSK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
14 GUYBF-403 VADELİ İŞLEMLER VE RİSK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 40 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-420 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2 3 0 5
2 GUYBF-420 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2 3 0 5
3 GUBYOBANSEC8-I GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-I Seçmeli - - - 8
4 GUBYOBANSEC8-I GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-I Seçmeli - - - 8
5 GUBYOBANSEC8-II GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-II Seçmeli - - - 6
6 GUBYOBANSEC8-II GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-II Seçmeli - - - 9
7 GUYBF-422 İLERİ FİNANS MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
8 GUYBF-422 İLERİ FİNANS MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
9 GUYBF-406 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 4
10 GUYBF-406 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 26 6 0 58
 
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-120 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDB-319 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-315 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-315 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-321 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-I Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU V-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-311 EKONOMETRİK YÖNTEMLER I Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VI-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VI-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-318 EKONOMETRİK YÖNTEMLER II Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VI-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-312 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 GUYBF-314 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VI-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-312 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 GUYBF-314 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-405 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-409 İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-409 İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-411 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-411 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-413 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VII-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-413 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 GUYBF-419 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-424 İSLAMİ FİNANS Seçmeli 3 0 0 4
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-412 MENKUL KIYMET DEĞERLEME Seçmeli 3 0 0 3
GUBYO BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GUYBF-412 MENKUL KIYMET DEĞERLEME Seçmeli 3 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr