Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 17/09/2008 tarihli ve 21454, 21456 sayılı yazıları üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 01/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 1. sınıfına ek kontenjanla kabul edilen 33 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokul binamız 3600 m2 kapalı alandan ibaret olup, 19 adet derslik, 2 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Kütüphane, 1 adet toplantı salonu mevcuttur.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Üniversite Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle eğitim döneminin bitişini takip eden iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 4. Yarıyıl sonunda 30 ve 6. yarıyıl sonunda 30 olmak üzere toplamda 60 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. ve 8. yarıyıllar) istenmektedir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar; turizm işletmelerinin yanı sıra aldıkları işletme bilgileri ile başka alanlarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler. Kamu Kurumları ile yurtiçi ve yurtdışında turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerde iş bulma olanağına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar; turizm işletmelerinin yanı sıra aldıkları işletme bilgileri ile başka alanlarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler. Kamu Kurumları ile yurtiçi ve yurtdışında turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerde iş bulma olanağına sahiptirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Turizm İşletmeciliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle eğitim döneminin bitişini takip eden iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 4. Yarıyıl sonunda 30 ve 6. yarıyıl sonunda 30 olmak üzere toplamda 60 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. ve 8. yarıyıllar) istenmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Giresun Üniversitesi Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Güzelyalı Mah. Derya Cad. No: 10 Bulancak / GİRESUN Telefon 0 (454) 315 21 81 - 82 Faks 0 (454) 315 10 63 e-Posta: bulancakubyo@giresun.edu.tr Bölüm Başkanı :Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan temel turizm bilgilerine ve ileri düzeyde ağırlama hizmetleri işletmeciliği ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak.
2Temel pazarlama bilgi ve tekniklerine sahip olarak ağırlama alanındaki pazarlama faaliyetlerine dayalı çözüm ve öneriler geliştirmek,
3İşletme faaliyetlerinin daha verimli ve karlı yürütülebilmesine yönelik olarak temel bilgileri alarak bu bilgileri işletme bazında değerlendirip çözümler geliştirebilmek,
4Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki farklı hizmetleri yönetebilecek bilgi donanımına sahip olmak
5Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında kullanılan malzeme ve materyal ile ilgili bilgi sahibi olmak,
6Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek ve otomasyon olanaklarını kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olmak,
7Mensubu bulunduğu ülkenin dilini iyi kullanabilmek ve ağırladığı yabancı misafirlerle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,
8Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karşılaşılan problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, potansiyel çözüm ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 TİO-117 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
3 TİO-103 İŞLETME MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
4 TİO-125 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
5 TİO-121 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 2 0 4
6 TİO-101 TURİZM ENDÜSTRİSİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 TDI TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
9 TİO-113 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 TiO-118 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
3 TiO-116 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
4 TİO-108 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
5 TİO-120 OTEL İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 TiO-102 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 5
7 TDİ TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 TİO-114 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BUBYOTURSEC3 BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - 6
2 TİO-217 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 6
3 TİO-227 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
4 TİO-205 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
5 TİO-207 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 4
6 TİO-219 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
7 TİO-221 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 19 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BUBYOTURSEC4 BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 7
2 TİO-232 HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
3 TİO-216 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 6
4 TİO-212 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Zorunlu 2 1 0 4
5 TİO-206 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
6 TİO-236 TURİZMDE PERFORMANS YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 1 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİO-321 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 4 0 0 4
2 BUBYOTURSEC5 BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU V Seçmeli - - - 16
3 TİO-301 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 TİO-313 MESLEKİ YABANCI DİL-III Zorunlu 4 0 0 6
Toplam 14 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BUBYOTURSEC6 BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU VI Seçmeli - - - 16
2 TİO-314 MESLEKİ YABANCI DİL-IV Zorunlu 4 0 0 6
3 TİO-304 TOPLANTI VE KONGRE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 TİO-302 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 13 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BUBYOTURSEC7 BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU VII Seçmeli - - - 16
2 TİO-417 MESLEKİ YABANCI DİL -V Zorunlu 4 0 0 6
3 TİO-403 TURİZM VE ÇEVRE Zorunlu 3 0 0 4
4 TİO-407 TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 13 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BUBYOTURSEC8 BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU VIII Seçmeli - - - 16
2 TİO-416 MESLEKİ YABANCI DİL-VI Zorunlu 4 0 0 6
3 TİO-428 MEZUNİYET PROJESİ Zorunlu 1 2 0 4
4 TİO-406 REKREASYON VE ANİMASYON Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 11 2 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİO-303 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 TİO-307 TURİZM İŞLETMELERİNDE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 TİO-315 ALMANCA-I Seçmeli 3 0 0 4
4 TİO-317 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
5 TİO-323 GASTRONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİO-306 TURİZM İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 4
2 TİO-316 ALMANCA-II Seçmeli 3 0 0 4
BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİO-401 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 4
2 TİO-409 TURİZMDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 TİO-411 TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 TİO-419 ALMANCA-III Seçmeli 3 0 0 4
5 TİO-423 BİLGİSAYARLI REZERVASYON SİSTEMLERİ VE BİLETLEME I Seçmeli 0 3 0 4
BUBYO TURİZM SEÇMELİ DERS GRUBU VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİO-410 TURİZMDE İŞ ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 TİO-418 ALMANCA-IV Seçmeli 3 0 0 4
3 TİO-422 BİLGİSAYARLI REZERVASYON SİSTEMLERİ VE BİLETLEME II Seçmeli 0 3 0 4
4 TİO-430 ÖZEL İLGİ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr