Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Konservatuarı - Müzik - MüzikProgram Tanımları
Kuruluş
28 Mart 1983 tarih ve 1809 sayılı Yök kanuna dayanarak. Giresun Üniversitesi Rektörlüğünün üniversiteleri bünyesinde Devlet Konservatuvarı kurulması Konusundaki teklifi 22/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 28/07/2008 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Müzik lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Müzik Lisans programını, çalgısını teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen, estetik bakış açısı edinmiş, çalgısına ait herhangi bir eseri solo ya da birlikte çalıp, yorumlayabilme, eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış, sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip, kendine, ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan icracı sanatçı yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Giresun Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.Öğrenci yıl sonunda yapılan derslerin sınavlarından geçer not almak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Halis Gürkan KIRANKAYA
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
2Müziğin sanatın bir kolu olmasının yanında , eğitim alanındaki yerini de dikkate alarak inceler, kültürel gelişimini izler ve tarihi süreç içinde ele alır.
3Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar.
4Bilimsel bakış açısıyla kültürümüzün analiz edilmesini öğrenirken diğer kültürlerle de sentez yapacak yeterliliğe sahip olma becerisi kazandırır.
5Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar.
6Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
7Müziği bütün yönleriyle araştırırken, diğer yandan öğrendiği bilgileri sentezleyip çağın gereklerini dikkate alarak eleştirel bir bakış açısı oluşturur.
8Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar.
9Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar.
10Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
11Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
12Müziğini kavrayıp, geçmişiyle beraber geleceğe aktaracak düzeyde bilgiye sahip olunmasını sağlar.
13Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
14Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslararası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
15Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
16Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
17En az bir yabancı dili kullanabilme ve sanatın, bilim ve diğer alanlar ile ilişkisinde, güncel gelişmeleri takip edebilmek için, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisikazanır.
18 Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
19Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
20Sahne üzerinde çalacağı eserleri, solo ya da birlikte icra etmesini sağlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11122223333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ-121 DEŞİFRAJ-I Zorunlu 1 0 0 2
3 MÜZ-129 KORO-I Zorunlu 1 1 0 2
4 MÜZİK-01 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-01 Seçmeli - - - 0
5 MÜZ-127 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
6 MÜZ-125 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 2
7 MÜZ-123 SOLFEJ-I Zorunlu 3 1 0 3
8 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
10 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 3 0 17
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ-122 DEŞİFRAJ-II Zorunlu 1 0 0 2
3 MÜZ-130 KORO-II Zorunlu 1 1 0 2
4 MÜZİK-02 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-02 Seçmeli - - - 0
5 MÜZ-128 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
6 MÜZ-126 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 2
7 MÜZ-124 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 3
8 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 3 0 17
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ-221 DEŞİFRAJ-III Zorunlu 1 0 0 2
2 MÜZ-229 KORO-III Zorunlu 1 1 0 3
3 MÜZİK-03 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
4 MÜZ-227 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 2
5 MÜZ-243 MÜZİK TEORİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
6 MÜZ-225 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 3
7 MÜZ-223 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 4
8 UNISEC-II ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 0
Toplam 12 3 0 14
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ-222 DEŞİFRAJ-IV Zorunlu 1 0 0 2
2 MÜZ-230 KORO-IV Zorunlu 1 1 0 3
3 MÜZİK-04 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
4 MÜZ-228 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 2
5 MÜZ-244 MÜZİK TEORİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
6 MÜZ-226 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 3
7 MÜZ-224 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 4
8 UNISEC-III ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - III Seçmeli - - - 0
Toplam 12 3 0 14
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ-331 ARMONİ-I Zorunlu 3 1 0 2
2 MÜZ-321 DEŞİFRAJ-V Zorunlu 1 0 0 2
3 MÜZ-333 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 2
4 MÜZ-329 KORO-V Zorunlu 1 1 0 3
5 MÜZİK-05 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-05 Seçmeli - - - 0
6 MÜZ-325 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 3
7 MÜZ-323 SOLFEJ-V Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 9 4 0 14
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ-332 ARMONİ-II Zorunlu 3 1 0 2
2 MÜZ-322 DEŞİFRAJ-VI Zorunlu 1 0 0 2
3 MÜZ-334 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 2
4 MÜZ-330 KORO-VI Zorunlu 1 1 0 3
5 MÜZİK-06 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-06 Seçmeli - - - 0
6 MÜZ-326 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 3
7 MÜZ-324 SOLFEJ-VI Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 9 4 0 14
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ-427 ARMONİ-III Zorunlu 3 1 0 2
2 MÜZ-431 BİTİRME PROJESİ-I Zorunlu 2 0 0 4
3 MÜZ-421 DEŞİFRAJ-VII Zorunlu 1 0 0 3
4 MÜZ-429 FORM BİLGİSİ-III Zorunlu 2 0 0 2
5 MÜZ-425 KORO-VII Zorunlu 1 1 0 3
6 MÜZİK-07 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-07 Seçmeli - - - 0
7 MÜZ-423 ODA MÜZİĞİ-VII Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 10 3 0 17
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ-426 ARMONİ-IV Zorunlu 3 1 0 2
2 MÜZ-430 BİTİRME PROJESİ-II Zorunlu 2 0 0 4
3 MÜZ-420 DEŞİFRAJ-VIII Zorunlu 1 0 0 3
4 MÜZ-428 FORM BİLGİSİ-IV Zorunlu 2 0 0 2
5 MÜZ-424 KORO-VIII Zorunlu 1 1 0 3
6 MÜZİK-08 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-08 Seçmeli - - - 0
7 MÜZ-422 ODA MÜZİĞİ-VIII Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 10 3 0 17
 
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-01
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-105 KORNO-I Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-109 KLARNET-I Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-115 FLÜT-I Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-113 PİYANO TOPLULUĞU-I Seçmeli 1 1 0 3
5 MPA-115 EŞLİK-I Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-117 PİYANO-I Seçmeli 1 1 0 4
7 MPA-119 GİTAR-I Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-137 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-I Seçmeli 1 1 0 5
9 MÜZ-131 KORREPETİSYON-I Seçmeli 1 0 0 2
10 MÜZ-133 ORKESTRA-I Seçmeli 2 1 0 3
11 MÜZ-135 YARDIMCI PİYANO-I Seçmeli 1 0 0 2
12 MYÇ-105 KEMAN-I Seçmeli 1 1 0 4
13 MYÇ-115 VİYOLA-I Seçmeli 1 1 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-02
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-106 KORNO-II Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-110 KLARNET-II Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-116 FLÜT-II Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-114 PİYANO TOPLULUĞU-II Seçmeli 1 1 0 3
5 MPA-116 EŞLİK-II Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-118 PİYANO-II Seçmeli 1 1 0 4
7 MPA-120 GİTAR-II Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-138 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-II Seçmeli 1 1 0 5
9 MÜZ-132 KORREPETİSYON-II Seçmeli 1 0 0 2
10 MÜZ-134 ORKESTRA-II Seçmeli 2 1 0 3
11 MÜZ-136 YARDIMCI PİYANO-II Seçmeli 1 0 0 2
12 MÜZ-146 SAHNE PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
13 MYÇ-106 KEMAN-II Seçmeli 1 1 0 4
14 MYÇ-116 VİYOLA-II Seçmeli 1 1 0 4
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-223 FLÜT-III Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-225 KLARNET-III Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-227 KORNO-III Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-221 PİYANO TOPLULUĞU-III Seçmeli 1 1 0 4
5 MPA-223 EŞLİK-III Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-225 PİYANO EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
7 MPA-227 PİYANO-III Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-229 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-III Seçmeli 1 1 0 3
9 MPA-231 GİTAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
10 MPA-233 GİTAR-III Seçmeli 1 1 0 4
11 MPA-237 GİTAR EŞLİĞİ-I Seçmeli 1 1 0 0
12 MÜZ-233 KORREPETİSYON-III Seçmeli 1 0 0 2
13 MÜZ-235 ORKESTRA-III Seçmeli 2 1 0 4
14 MÜZ-237 YARDIMCI PİYANO-III Seçmeli 1 0 0 2
15 MÜZ-239 NEFESLİ ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
16 MÜZ-241 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
17 MYÇ-223 KEMAN-III Seçmeli 1 1 0 4
18 MYÇ-225 VİYOLA-III Seçmeli 1 1 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBR101 EBRU – I Seçmeli 2 3 0 0
2 PDY101 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ – I Seçmeli 2 3 0 0
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-224 FLÜT-IV Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-226 KLARNET-IV Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-228 KORNO-IV Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-222 PİYANO TOPLULUĞU-IV Seçmeli 1 1 0 4
5 MPA-224 EŞLİK-IV Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-226 PİYANO EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
7 MPA-228 PİYANO-IV Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-230 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-IV Seçmeli 1 1 0 3
9 MPA-232 GİTAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
10 MPA-234 GİTAR-IV Seçmeli 1 1 0 4
11 MPA-238 GİTAR EŞLİĞİ-II Seçmeli 1 1 0 0
12 MÜZ-234 KORREPETİSYON-IV Seçmeli 1 0 0 2
13 MÜZ-236 ORKESTRA-IV Seçmeli 2 1 0 4
14 MÜZ-238 YARDIMCI PİYANO-IV Seçmeli 1 0 0 2
15 MÜZ-240 NEFESLİ ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
16 MÜZ-242 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
17 MYÇ-224 KEMAN-IV Seçmeli 1 1 0 4
18 MYÇ-226 VİYOLA-IV Seçmeli 1 1 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBR102 EBRU – II Seçmeli 2 3 0 0
2 PDY102 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ – II Seçmeli 2 3 0 0
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-05
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-323 FLÜT-V Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-325 KLARNET-V Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-327 KORNO-V Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-325 GİTAR-V Seçmeli 1 1 0 4
5 MPA-327 EŞLİK-V Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-329 PİYANO TOPLULUĞU-V Seçmeli 1 1 0 2
7 MPA-331 PİYANO-V Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-333 TRANSKRİPSİYON-I Seçmeli 1 1 0 0
9 MÜZ-337 ORKESTRA-V Seçmeli 2 1 0 3
10 MÜZ-339 KORREPETİSYON-V Seçmeli 1 1 0 1
11 MYÇ-323 KEMAN-V Seçmeli 1 1 0 4
12 MYÇ-325 VİYOLA-V Seçmeli 1 1 0 4
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-06
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-324 FLÜT-VI Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-326 KLARNET-VI Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-328 KORNO-VI Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-326 GİTAR-VI Seçmeli 1 1 0 4
5 MPA-328 EŞLİK-VI Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-330 PİYANO TOPLULUĞU-VI Seçmeli 1 1 0 2
7 MPA-332 PİYANO-VI Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-334 TRANSKRİPSİYON-II Seçmeli 1 1 0 0
9 MÜZ-338 ORKESTRA-VI Seçmeli 2 1 0 3
10 MÜZ-340 KORREPETİSYON-VI Seçmeli 1 1 0 1
11 MYÇ-324 KEMAN-VI Seçmeli 1 1 0 4
12 MYÇ-326 VİYOLA-VI Seçmeli 1 1 0 4
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-07
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-415 FLÜT-VII Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-417 KLARNET-VII Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-419 KORNO-VII Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-411 EŞLİK-VII Seçmeli 1 1 0 4
5 MPA-413 PİYANO TOPLULUĞU-VII Seçmeli 1 1 0 3
6 MPA-415 PİYANO-VII Seçmeli 1 1 0 4
7 MPA-417 GİTAR-VII Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-421 EŞLİKLİ SESLENDİRME-I Seçmeli 1 0 0 0
9 MÜZ-403 ORKESTRA-VII Seçmeli 2 1 0 3
10 MÜZ-405 KORREPETİSYON-VII Seçmeli 1 0 0 2
11 MÜZ-433 NOTASYON-I Seçmeli 2 0 0 2
12 MÜZ-435 TÜRK MÜZİĞİ-I Seçmeli 2 0 0 2
13 MYÇ-415 KEMAN-VII Seçmeli 1 1 0 4
14 MYÇ-417 VİYOLA-VII Seçmeli 1 1 0 4
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-08
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-416 FLÜT-VIII Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-418 KLARNET-VIII Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-420 KORNO-VIII Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-412 EŞLİK-VIII Seçmeli 1 1 0 2
5 MPA-414 PİYANO TOPLULUĞU-VIII Seçmeli 1 1 0 5
6 MPA-416 PİYANO-VIII Seçmeli 1 1 0 4
7 MPA-418 GİTAR-VIII Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-422 EŞLİKLİ SESLENDİRME-II Seçmeli 1 0 0 0
9 MÜZ-404 ORKESTRA-VIII Seçmeli 2 1 0 3
10 MÜZ-406 KORREPETİSYON-VIII Seçmeli 1 0 0 2
11 MÜZ-432 NOTASYON-II Seçmeli 2 0 0 2
12 MÜZ-434 TÜRK MÜZİĞİ-II Seçmeli 2 0 0 2
13 MYÇ-416 KEMAN-VIII Seçmeli 1 1 0 4
14 MYÇ-418 VİYOLA-VIII Seçmeli 1 1 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr