Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Konservatuarı - Müzik - MüzikProgram Tanımları
Kuruluş
28 Mart 1983 tarih ve 1809 sayılı Yök kanuna dayanarak. Giresun Üniversitesi Rektörlüğünün üniversiteleri bünyesinde Devlet Konservatuvarı kurulması Konusundaki teklifi 22/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 28/07/2008 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Müzik lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Müzik Lisans programını, çalgısını teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen, estetik bakış açısı edinmiş, çalgısına ait herhangi bir eseri solo ya da birlikte çalıp, yorumlayabilme, eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış, sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip, kendine, ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan icracı sanatçı yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Giresun Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.Öğrenci yıl sonunda yapılan derslerin sınavlarından geçer not almak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Halis Gürkan KIRANKAYA
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
2Müziğin sanatın bir kolu olmasının yanında , eğitim alanındaki yerini de dikkate alarak inceler, kültürel gelişimini izler ve tarihi süreç içinde ele alır.
3Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar.
4Bilimsel bakış açısıyla kültürümüzün analiz edilmesini öğrenirken diğer kültürlerle de sentez yapacak yeterliliğe sahip olma becerisi kazandırır.
5Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar.
6Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
7Müziği bütün yönleriyle araştırırken, diğer yandan öğrendiği bilgileri sentezleyip çağın gereklerini dikkate alarak eleştirel bir bakış açısı oluşturur.
8Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar.
9Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar.
10Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
11Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
12Müziğini kavrayıp, geçmişiyle beraber geleceğe aktaracak düzeyde bilgiye sahip olunmasını sağlar.
13Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
14Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslararası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
15Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
16Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
17En az bir yabancı dili kullanabilme ve sanatın, bilim ve diğer alanlar ile ilişkisinde, güncel gelişmeleri takip edebilmek için, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisikazanır.
18 Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
19Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
20Sahne üzerinde çalacağı eserleri, solo ya da birlikte icra etmesini sağlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11122223333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-101 ANA ÇALGI-I Zorunlu 1 1 0 4
2 MPA-101 ANA ÇALGI-I Zorunlu 1 1 0 4
3 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
4 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
5 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
6 MÜZ-121 DEŞİFRAJ-I Zorunlu 1 0 0 2
7 MPA-111 DEŞİFRE-I Zorunlu 1 0 0 2
8 MPA-109 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-I Zorunlu 0 1 0 2
9 MPA-103 KORO-I Zorunlu 3 1 0 6
10 MÜZ-129 KORO-I Zorunlu 3 1 0 2
11 MYÇ-113 KORREPETİSYON-I Zorunlu 1 0 0 2
12 MÜZİK-01 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-01 Seçmeli - - - 0
13 MÜZ-127 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
14 MYÇ-107 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 2
15 MPA-107 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 3
16 MÜZ-125 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 2
17 MYÇ-111 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-I Zorunlu 1 0 0 1
18 MYÇ-103 ORKESTRA-I Zorunlu 4 2 0 6
19 MUZ-105 SOLFEJ-1 Zorunlu 3 1 0 4
20 MUZ-105 SOLFEJ-1 Zorunlu 3 1 0 4
21 MÜZ-123 SOLFEJ-I Zorunlu 3 1 0 3
22 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
23 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
24 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
25 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
26 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
27 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
28 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 3
29 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 3
30 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
31 MNV-109 YARDIMCI PİYANO-I Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 55 13 0 73
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-102 ANA ÇALGI-II Zorunlu 1 1 0 4
2 MPA-102 ANA ÇALGI-II Zorunlu 1 1 0 4
3 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 2
4 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 2
5 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 2
6 MÜZ-122 DEŞİFRAJ-II Zorunlu 1 0 0 2
7 MPA-112 DEŞİFRE-II Zorunlu 1 0 0 2
8 MPA-110 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-II Zorunlu 0 1 0 2
9 MPA-104 KORO-II Zorunlu 3 1 0 6
10 MÜZ-130 KORO-II Zorunlu 3 1 0 2
11 MYÇ-114 KORREPETİSYON-II Zorunlu 1 0 0 2
12 MÜZİK-02 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-02 Seçmeli - - - 0
13 MÜZ-128 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
14 MYÇ-108 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 2
15 MPA-108 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 3
16 MÜZ-126 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 2
17 MYÇ-112 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-II Zorunlu 1 0 0 1
18 MYÇ-104 ORKESTRA-II Zorunlu 4 2 0 6
19 SPS-102 SAHNE PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
20 SPS-102 SAHNE PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
21 MUZ-106 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 4
22 MUZ-106 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 4
23 MÜZ-124 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 3
24 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
25 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
26 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
27 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 3
28 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 3
29 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
30 MUZ-110 YARDIMCI PİYANO-II Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 53 13 0 77
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-201 ANA ÇALGI-III Zorunlu 1 1 0 4
2 MPA-201 ANA ÇALGI-III Zorunlu 1 1 0 4
3 MYÇ-213 ARMONİ-I Zorunlu 2 2 0 4
4 MPA-213 ARMONİ-I Zorunlu 3 1 0 3
5 MÜZ-221 DEŞİFRAJ-III Zorunlu 1 0 0 2
6 MPA-211 DEŞİFRE-III Zorunlu 1 0 0 1
7 MYÇ-219 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 1 0 0 1
8 MPA-219 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 1 0 0 1
9 MÜZ-231 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 MPA-209 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-III Zorunlu 0 1 0 2
11 MPA-203 KORO-III Zorunlu 3 1 0 6
12 MÜZ-229 KORO-III Zorunlu 3 1 0 3
13 MYÇ-221 KORREPETİSYON-III Zorunlu 1 0 0 2
14 PİYANOGİTAR-03 MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
15 MÜZİK-03 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
16 YAYLIÇALGILAR-03 MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
17 MYÇ-215 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
18 MPA-215 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
19 MÜZ-227 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 2
20 MYÇ-207 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 2
21 MPA-207 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 4
22 MÜZ-225 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 3
23 MYÇ-211 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-III Zorunlu 1 0 0 1
24 MYÇ-203 ORKESTRA-III Zorunlu 4 2 0 6
25 MYÇ-205 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 3
26 MPA-205 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 4
27 MÜZ-223 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 4
28 MYÇ-217 TÜRK MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 1
29 MPA-217 TÜRK MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 1
30 MYÇ-209 YARDIMCI PİYANO-III Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 46 16 0 72
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-202 ANA ÇALGI-IV Zorunlu 1 1 0 4
2 MPA-202 ANA ÇALGI-IV Zorunlu 1 1 0 4
3 MYÇ-214 ARMONİ-II Zorunlu 2 2 0 4
4 MPA-214 ARMONİ-II Zorunlu 3 1 0 3
5 MÜZ-222 DEŞİFRAJ-IV Zorunlu 1 0 0 2
6 MPA-212 DEŞİFRE-IV Zorunlu 1 0 0 1
7 MYÇ-220 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 1 0 0 1
8 MPA-220 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 1 0 0 1
9 MÜZ-232 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 2
10 MPA-210 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-IV Zorunlu 0 1 0 2
11 MPA-204 KORO-IV Zorunlu 3 1 0 6
12 MÜZ-230 KORO-IV Zorunlu 3 1 0 3
13 MYÇ-222 KORREPETİSYON-IV Zorunlu 1 0 0 2
14 PİYANOGİTAR-04 MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
15 MÜZİK-04 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
16 YAYLIÇALGILAR-04 MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
17 MYÇ-216 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
18 MPA-216 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
19 MÜZ-228 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 2
20 MYÇ-208 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 2
21 MPA-208 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 4
22 MÜZ-226 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 3
23 MYÇ-212 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-IV Zorunlu 1 0 0 1
24 MYÇ-204 ORKESTRA-IV Zorunlu 4 2 0 6
25 MYÇ-206 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 3
26 MPA-206 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 4
27 MÜZ-224 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 4
28 MYÇ-218 TÜRK MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 1
29 MPA-218 TÜRK MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 1
30 MYÇ-210 YARDIMCI PİYANO-IV Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 46 16 0 72
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-301 ANA ÇALGI-V Zorunlu 1 1 0 4
2 MPA-301 ANA ÇALGI-V Zorunlu 1 1 0 5
3 MÜZ-331 ARMONİ-I Zorunlu 3 1 0 0
4 MYÇ-313 ARMONİ-III Zorunlu 2 2 0 4
5 MPA-313 ARMONİ-III Zorunlu 3 1 0 4
6 MÜZ-321 DEŞİFRAJ-V Zorunlu 1 0 0 0
7 MPA-309 DEŞİFRE-V Zorunlu 1 0 0 1
8 MPA-307 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-V Zorunlu 0 1 0 2
9 MYÇ-317 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 3
10 MPA-317 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 3
11 MÜZ-333 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
12 MPA-303 KORO-V Zorunlu 3 1 0 6
13 MÜZ-329 KORO-V Zorunlu 3 1 0 0
14 MYÇ-305 KORREPETİSYON-V Zorunlu 1 0 0 2
15 MÜZİK-05 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-05 Seçmeli - - - 0
16 MYÇ-315 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 2
17 MPA-315 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 3
18 MÜZ-327 MÜZİK TARİHİ-V Zorunlu 2 0 0 0
19 MUZ-319 MÜZİK TERMİNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 2
20 MUZ-319 MÜZİK TERMİNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 2
21 MÜZ-335 MÜZİK TERMİNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
22 MYÇ-307 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 4
23 MPA-305 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 4
24 MÜZ-325 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 0
25 MYÇ-311 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-V Zorunlu 1 0 0 1
26 MYÇ-303 ORKESTRA-V Zorunlu 4 2 0 6
27 MÜZ-323 SOLFEJ-V Zorunlu 3 1 0 0
28 MYÇ-309 YARDIMCI PİYANO-V Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 49 15 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-302 ANA ÇALGI-VI Zorunlu 1 1 0 4
2 MPA-302 ANA ÇALGI-VI Zorunlu 1 1 0 5
3 MÜZ-332 ARMONİ-II Zorunlu 3 1 0 0
4 MYÇ-314 ARMONİ-IV Zorunlu 2 2 0 4
5 MPA-312 ARMONİ-IV Zorunlu 3 1 0 4
6 MÜZ-322 DEŞİFRAJ-VI Zorunlu 1 0 0 0
7 MPA-310 DEŞİFRE-VI Zorunlu 1 0 0 1
8 MPA-308 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-VI Zorunlu 0 1 0 2
9 MYÇ-318 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 3
10 MPA-316 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 3
11 MÜZ-334 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
12 MPA-304 KORO-VI Zorunlu 3 1 0 6
13 MÜZ-330 KORO-VI Zorunlu 3 1 0 0
14 MYÇ-306 KORREPETİSYON-VI Zorunlu 1 0 0 2
15 MÜZİK-06 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-06 Seçmeli - - - 0
16 MYÇ-316 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 2
17 MPA-314 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
18 MÜZ-328 MÜZİK TARİHİ-VI Zorunlu 2 0 0 0
19 MUZ-324 MÜZİK TERMİNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 2
20 MUZ-324 MÜZİK TERMİNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 2
21 MÜZ-336 MÜZİK TERMİNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
22 MYÇ-308 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 4
23 MPA-306 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 4
24 MÜZ-326 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 0
25 MYÇ-312 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-VI Zorunlu 1 0 0 1
26 MYÇ-304 ORKESTRA-VI Zorunlu 4 2 0 6
27 MÜZ-324 SOLFEJ-VI Zorunlu 3 1 0 0
28 MYÇ-310 YARDIMCI PİYANO-VI Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 49 15 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-401 ANA ÇALGI-VII Zorunlu 1 1 0 4
2 MPA-401 ANA ÇALGI-VII Zorunlu 1 1 0 5
3 MUZ-419 BİTİRME PROJESİ-I Zorunlu 3 0 0 3
4 MUZ-419 BİTİRME PROJESİ-I Zorunlu 3 0 0 3
5 MYÇ-413 ÇALGI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ-I Zorunlu 1 1 0 2
6 MUZ-413 ÇALGI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ-I Zorunlu 0 1 0 2
7 MPA-409 DEŞİFRE-VII Zorunlu 1 0 0 2
8 MPA-407 EŞLİK-VII (YARDIMCI PİYANO) Zorunlu 0 1 0 2
9 MUZ-417 FORM BİLGİSİ-III Zorunlu 2 0 0 3
10 MUZ-417 FORM BİLGİSİ-III Zorunlu 2 0 0 3
11 MPA-403 KORO-VII Zorunlu 3 1 0 6
12 MUZ-405 KORREPETİSYON-VII Zorunlu 1 0 0 2
13 MUZ-415 MÜZİK TARİHİ-V Zorunlu 2 0 0 2
14 MUZ-415 MÜZİK TARİHİ-V Zorunlu 2 0 0 3
15 MUZ-407 ODA MÜZİĞİ-VII Zorunlu 1 1 0 4
16 MPA-405 ODA MÜZİĞİ-VII Zorunlu 1 1 0 4
17 MYÇ-411 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-VII Zorunlu 1 0 0 1
18 MUZ-403 ORKESTRA-VII Zorunlu 4 2 0 6
19 MNV-409 YARDIMCI PİYANO-VII Zorunlu 1 0 0 3
Toplam 30 10 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-402 ANA ÇALGI-VIII Zorunlu 1 1 0 4
2 MPA-402 ANA ÇALGI-VIII Zorunlu 1 1 0 5
3 MUZ-424 BİTİRME PROJESİ-II Zorunlu 3 0 0 3
4 MUZ-424 BİTİRME PROJESİ-II Zorunlu 3 0 0 3
5 MYÇ-414 ÇALGI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ-II Zorunlu 1 1 0 2
6 MUZ-414 ÇALGI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ-II Zorunlu 0 1 0 2
7 MPA-410 DEŞİFRE-VIII Zorunlu 1 0 0 2
8 MPA-408 EŞLİK-VIII (YARDIMCI PİYANO) Zorunlu 0 1 0 2
9 MUZ-418 FORM BİLGİSİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
10 MUZ-418 FORM BİLGİSİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
11 MPA-404 KORO-VIII Zorunlu 3 1 0 6
12 MUZ-406 KORREPETİSYON-VIII Zorunlu 1 0 0 2
13 MUZ-416 MÜZİK TARİHİ-VI Zorunlu 2 0 0 2
14 MUZ-416 MÜZİK TARİHİ-VI Zorunlu 2 0 0 3
15 MUZ-408 ODA MÜZİĞİ-VIII Zorunlu 1 1 0 4
16 MPA-406 ODA MÜZİĞİ-VIII Zorunlu 1 1 0 4
17 MYÇ-412 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-VIII Zorunlu 1 0 0 1
18 MUZ-404 ORKESTRA-VIII Zorunlu 4 2 0 6
19 MUZ-410 YARDIMCI PİYANO-VIII Zorunlu 1 0 0 3
Toplam 30 10 0 60
 
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-01
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-105 KORNO-I Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-109 KLARNET-I Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-115 FLÜT-I Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-113 PİYANO TOPLULUĞU-I Seçmeli 1 1 0 3
5 MPA-115 EŞLİK-I Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-117 PİYANO-I Seçmeli 1 1 0 4
7 MPA-119 GİTAR-I Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-137 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-I Seçmeli 1 1 0 5
9 MÜZ-131 KORREPETİSYON-I Seçmeli 1 0 0 2
10 MÜZ-131 KORREPETİSYON-I Seçmeli 1 0 0 2
11 MÜZ-133 ORKESTRA-I Seçmeli 3 1 0 3
12 MÜZ-135 YARDIMCI PİYANO-I Seçmeli 1 0 0 2
13 MYÇ-105 KEMAN-I Seçmeli 1 1 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-02
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-106 KORNO-II Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-110 KLARNET-II Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-116 FLÜT-II Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-114 PİYANO TOPLULUĞU-II Seçmeli 1 1 0 3
5 MPA-116 EŞLİK-II Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-118 PİYANO-II Seçmeli 1 1 0 4
7 MPA-120 GİTAR-II Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-138 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-II Seçmeli 1 1 0 5
9 MÜZ-132 KORREPETİSYON-II Seçmeli 1 0 0 2
10 MÜZ-134 ORKESTRA-II Seçmeli 3 1 0 3
11 MÜZ-136 YARDIMCI PİYANO-II Seçmeli 1 0 0 2
12 MÜZ-146 SAHNE PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
13 MYÇ-106 KEMAN-II Seçmeli 1 1 0 4
MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-101 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ-103 ÜFLEMELİ ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ-105 PİYANO EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ-107 GİTAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-223 FLÜT-III Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-225 KLARNET-III Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-227 KORNO-III Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-221 PİYANO TOPLULUĞU-III Seçmeli 1 1 0 4
5 MPA-223 EŞLİK-III Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-225 PİYANO EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
7 MPA-227 PİYANO-III Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-229 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-III Seçmeli 1 1 0 3
9 MPA-231 GİTAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
10 MPA-233 GİTAR-III Seçmeli 1 1 0 4
11 MPA-235 GİTAR ESERİ DİNLEME TANIMA-I Seçmeli 1 1 0 3
12 MÜZ-233 KORREPETİSYON-III Seçmeli 1 0 0 2
13 MÜZ-235 ORKESTRA-III Seçmeli 3 1 0 4
14 MÜZ-237 YARDIMCI PİYANO-III Seçmeli 1 0 0 2
15 MÜZ-239 NEFESLİ ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
16 MÜZ-241 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
17 MYÇ-223 KEMAN-III Seçmeli 1 1 0 4
MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-101 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ-103 ÜFLEMELİ ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ-105 PİYANO EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ-107 GİTAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-102 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ-104 ÜFLEMELİ ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ-106 PİYANO EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ-108 GİTAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-224 FLÜT-IV Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-226 KLARNET-IV Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-228 KORNO-IV Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-222 PİYANO TOPLULUĞU-IV Seçmeli 1 1 0 4
5 MPA-224 EŞLİK-IV Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-226 PİYANO EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
7 MPA-228 PİYANO-IV Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-230 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-IV Seçmeli 1 1 0 3
9 MPA-232 GİTAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
10 MPA-234 GİTAR-IV Seçmeli 1 1 0 4
11 MPA-236 GİTAR ESERİ DİNLEME TANIMA-II Seçmeli 1 1 0 3
12 MÜZ-234 KORREPETİSYON-IV Seçmeli 1 0 0 2
13 MÜZ-236 ORKESTRA-IV Seçmeli 3 1 0 4
14 MÜZ-238 YARDIMCI PİYANO-IV Seçmeli 1 0 0 2
15 MÜZ-240 NEFESLİ ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
16 MÜZ-242 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
17 MYÇ-224 KEMAN-IV Seçmeli 1 1 0 4
MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-102 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ-104 ÜFLEMELİ ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ-106 PİYANO EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ-108 GİTAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-05
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-323 FLÜT-V Seçmeli 1 1 0 0
2 MNV-325 KLARNET-V Seçmeli 1 1 0 0
3 MNV-327 KORNO-V Seçmeli 1 1 0 0
4 MPA-323 GİTARDA AKOR SESLENDİRME PRENSİPLERİ-I Seçmeli 1 1 0 0
5 MPA-325 GİTAR-V Seçmeli 1 1 0 0
6 MPA-327 EŞLİK-V Seçmeli 1 1 0 0
7 MPA-329 PİYANO TOPLULUĞU-V Seçmeli 1 1 0 0
8 MPA-331 PİYANO-V Seçmeli 1 1 0 0
9 MÜZ-337 ORKESTRA-V Seçmeli 3 1 0 0
10 MÜZ-339 KORREPETİSYON-V Seçmeli 1 1 0 0
11 MÜZ-341 YARDIMCI PİYANO-V Seçmeli 1 0 0 0
12 MYÇ-323 KEMAN-V Seçmeli 1 1 0 0
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-06
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-324 FLÜT-VI Seçmeli 1 1 0 0
2 MNV-326 KLARNET-VI Seçmeli 1 1 0 0
3 MNV-328 KORNO-VI Seçmeli 1 1 0 0
4 MPA-324 GİTARDA AKOR SESLENDİRME PRENSİPLERİ-II Seçmeli 1 1 0 0
5 MPA-326 GİTAR-VI Seçmeli 1 1 0 0
6 MPA-328 EŞLİK-VI Seçmeli 1 1 0 0
7 MPA-330 PİYANO TOPLULUĞU-VI Seçmeli 1 1 0 0
8 MPA-332 PİYANO-VI Seçmeli 1 1 0 0
9 MÜZ-338 ORKESTRA-VI Seçmeli 3 1 0 0
10 MÜZ-340 KORREPETİSYON-VI Seçmeli 1 1 0 0
11 MÜZ-342 YARDIMCI PİYANO-VI Seçmeli 1 0 0 0
12 MYÇ-324 KEMAN-VI Seçmeli 1 1 0 0
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr