Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Konservatuarı - Müzik - MüzikProgram Tanımları
Kuruluş
28 Mart 1983 tarih ve 1809 sayılı Yök kanuna dayanarak. Giresun Üniversitesi Rektörlüğünün üniversiteleri bünyesinde Devlet Konservatuvarı kurulması Konusundaki teklifi 22/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 28/07/2008 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Müzik lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Müzik Lisans programını, çalgısını teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen, estetik bakış açısı edinmiş, çalgısına ait herhangi bir eseri solo ya da birlikte çalıp, yorumlayabilme, eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış, sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip, kendine, ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan icracı sanatçı yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Giresun Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.Öğrenci yıl sonunda yapılan derslerin sınavlarından geçer not almak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Halis Gürkan KIRANKAYA
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
2Müziğin sanatın bir kolu olmasının yanında , eğitim alanındaki yerini de dikkate alarak inceler, kültürel gelişimini izler ve tarihi süreç içinde ele alır.
3Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar.
4Bilimsel bakış açısıyla kültürümüzün analiz edilmesini öğrenirken diğer kültürlerle de sentez yapacak yeterliliğe sahip olma becerisi kazandırır.
5Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar.
6Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
7Müziği bütün yönleriyle araştırırken, diğer yandan öğrendiği bilgileri sentezleyip çağın gereklerini dikkate alarak eleştirel bir bakış açısı oluşturur.
8Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar.
9Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar.
10Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
11Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
12Müziğini kavrayıp, geçmişiyle beraber geleceğe aktaracak düzeyde bilgiye sahip olunmasını sağlar.
13Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
14Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslararası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
15Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
16Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
17En az bir yabancı dili kullanabilme ve sanatın, bilim ve diğer alanlar ile ilişkisinde, güncel gelişmeleri takip edebilmek için, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisikazanır.
18 Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
19Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
20Sahne üzerinde çalacağı eserleri, solo ya da birlikte icra etmesini sağlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-101 ANA ÇALGI-I Zorunlu 1 1 0 4
2 MYÇ-101 ANA ÇALGI-I Zorunlu 1 1 0 4
3 MPA-101 ANA ÇALGI-I Zorunlu 1 1 0 4
4 MYÇ-101 ANA ÇALGI-I Zorunlu 1 1 0 4
5 MPA-101 ANA ÇALGI-I Zorunlu 1 1 0 4
6 MNV-101 ANA ÇALGI-I Zorunlu 1 1 0 0
7 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
8 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
9 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
10 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
11 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
12 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
13 MPA-111 DEŞİFRE-I Zorunlu 1 0 0 2
14 MPA-111 DEŞİFRE-I Zorunlu 1 0 0 2
15 MPA-109 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-I Zorunlu 0 1 0 0
16 MPA-109 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-I Zorunlu 0 1 0 0
17 MPA-103 KORO-I Zorunlu 3 1 0 6
18 MPA-103 KORO-I Zorunlu 3 1 0 0
19 MNV-113 KORREPETİSYON-I Zorunlu 1 0 0 0
20 MYÇ-113 KORREPETİSYON-I Zorunlu 1 0 0 0
21 MYÇ-113 KORREPETİSYON-I Zorunlu 1 0 0 0
22 MNV-113 KORREPETİSYON-I Zorunlu 1 0 0 0
23 MNV-107 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 2
24 MYÇ-107 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 2
25 MPA-107 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 0
26 MYÇ-107 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 2
27 MPA-107 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 0
28 MNV-107 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 0
29 MNV-111 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-I Zorunlu 1 0 0 0
30 MYÇ-111 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-I Zorunlu 1 0 0 1
31 MYÇ-111 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-I Zorunlu 1 0 0 1
32 MNV-111 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-I Zorunlu 1 0 0 0
33 MNV-103 ORKESTRA-I Zorunlu 4 2 0 0
34 MYÇ-103 ORKESTRA-I Zorunlu 4 2 0 0
35 MYÇ-103 ORKESTRA-I Zorunlu 4 2 0 0
36 MNV-103 ORKESTRA-I Zorunlu 4 2 0 0
37 MPA-105 SOLFEJ-1 Zorunlu 3 1 0 4
38 MPA-105 SOLFEJ-1 Zorunlu 3 1 0 0
39 MPA-105 SOLFEJ-1 Zorunlu 3 1 0 0
40 MPA-105 SOLFEJ-1 Zorunlu 3 1 0 0
41 MPA-105 SOLFEJ-1 Zorunlu 3 1 0 0
42 MPA-105 SOLFEJ-1 Zorunlu 3 1 0 0
43 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
44 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
45 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
46 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
47 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
48 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
49 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
50 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
51 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
52 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
53 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
54 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
55 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
56 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
57 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
58 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
59 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
60 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
61 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
62 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
63 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
64 MUZ-109 YARDIMCI PİYANO-I Zorunlu 1 0 0 2
65 MUZ-109 YARDIMCI PİYANO-I Zorunlu 1 0 0 0
66 MUZ-109 YARDIMCI PİYANO-I Zorunlu 1 0 0 0
67 MUZ-109 YARDIMCI PİYANO-I Zorunlu 1 0 0 0
Toplam 126 30 0 44
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-102 ANA ÇALGI-II Zorunlu 1 1 0 0
2 MYÇ-102 ANA ÇALGI-II Zorunlu 1 1 0 4
3 MPA-102 ANA ÇALGI-II Zorunlu 1 1 0 4
4 MYÇ-102 ANA ÇALGI-II Zorunlu 1 1 0 4
5 MPA-102 ANA ÇALGI-II Zorunlu 1 1 0 0
6 MNV-102 ANA ÇALGI-II Zorunlu 1 1 0 0
7 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 0
8 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 0
9 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 0
10 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 0
11 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 0
12 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 0
13 MPA-112 DEŞİFRE-II Zorunlu 1 0 0 2
14 MPA-112 DEŞİFRE-II Zorunlu 1 0 0 0
15 MPA-110 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-II Zorunlu 0 1 0 0
16 MPA-110 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-II Zorunlu 0 1 0 0
17 MPA-104 KORO-II Zorunlu 3 1 0 6
18 MPA-104 KORO-II Zorunlu 3 1 0 0
19 MNV-114 KORREPETİSYON-II Zorunlu 1 0 0 0
20 MYÇ-114 KORREPETİSYON-II Zorunlu 1 0 0 0
21 MYÇ-114 KORREPETİSYON-II Zorunlu 1 0 0 0
22 MNV-114 KORREPETİSYON-II Zorunlu 1 0 0 0
23 MNV-108 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 2
24 MYÇ-108 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 2
25 MPA-108 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 0
26 MYÇ-108 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 2
27 MPA-108 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 0
28 MNV-108 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 0
29 MNV112 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-II Zorunlu 1 0 0 0
30 MYÇ-112 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-II Zorunlu 1 0 0 1
31 MYÇ-112 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-II Zorunlu 1 0 0 1
32 MNV112 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-II Zorunlu 1 0 0 0
33 MNV-104 ORKESTRA-II Zorunlu 4 2 0 0
34 MYÇ-104 ORKESTRA-II Zorunlu 4 2 0 0
35 MYÇ-104 ORKESTRA-II Zorunlu 4 2 0 0
36 MNV-104 ORKESTRA-II Zorunlu 4 2 0 0
37 SPS-102 SAHNE PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
38 SPS-102 SAHNE PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
39 SPS-102 SAHNE PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
40 SPS-102 SAHNE PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
41 SPS-102 SAHNE PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
42 SPS-102 SAHNE PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
43 MUZ-106 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 4
44 MUZ-106 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 0
45 MUZ-106 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 0
46 MUZ-106 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 0
47 MUZ-106 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 0
48 MUZ-106 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 0
49 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
50 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
51 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
52 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
53 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
54 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
55 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
56 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
57 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
58 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
59 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
60 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
61 MUZ-110 YARDIMCI PİYANO-II Zorunlu 1 0 0 2
62 MUZ-110 YARDIMCI PİYANO-II Zorunlu 1 0 0 0
63 MUZ-110 YARDIMCI PİYANO-II Zorunlu 1 0 0 0
64 MUZ-110 YARDIMCI PİYANO-II Zorunlu 1 0 0 0
Toplam 120 30 0 38
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-201 ANA ÇALGI-III Zorunlu 1 1 0 4
2 MYÇ-201 ANA ÇALGI-III Zorunlu 1 1 0 4
3 MPA-201 ANA ÇALGI-III Zorunlu 1 1 0 4
4 MPA-201 ANA ÇALGI-III Zorunlu 1 1 0 4
5 MNV-201 ANA ÇALGI-III Zorunlu 1 1 0 0
6 MNV-201 ANA ÇALGI-III Zorunlu 1 1 0 0
7 MYÇ-213 ARMONİ-I Zorunlu 2 2 0 0
8 MYÇ-213 ARMONİ-I Zorunlu 2 2 0 0
9 MPA-213 ARMONİ-I Zorunlu 3 1 0 3
10 MPA-213 ARMONİ-I Zorunlu 3 1 0 3
11 MNV-213 ARMONİ-I Zorunlu 2 2 0 0
12 MNV-213 ARMONİ-I Zorunlu 2 2 0 0
13 MPA-211 DEŞİFRE-III Zorunlu 1 0 0 1
14 MPA-211 DEŞİFRE-III Zorunlu 1 0 0 1
15 MYÇ-219 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 1 0 0 0
16 MYÇ-219 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 1 0 0 0
17 MPA-219 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 1 0 0 0
18 MPA-219 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 1 0 0 0
19 MNV-219 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 1 0 0 1
20 MNV-219 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 1 0 0 0
21 MPA-209 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-III Zorunlu 0 1 0 0
22 MPA-209 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-III Zorunlu 0 1 0 0
23 MPA-203 KORO-III Zorunlu 3 1 0 6
24 MPA-203 KORO-III Zorunlu 3 1 0 0
25 MYÇ-221 KORREPETİSYON-III Zorunlu 1 0 0 0
26 MYÇ-221 KORREPETİSYON-III Zorunlu 1 0 0 0
27 MNV-221 KORREPETİSYON-III Zorunlu 1 0 0 0
28 MNV-221 KORREPETİSYON-III Zorunlu 1 0 0 0
29 NEFESLİ-VURMALI-03 MÜZİK BÖLÜMÜ NEFESLİ VURMALI SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
30 NEFESLİ-VURMALI-03 MÜZİK BÖLÜMÜ NEFESLİ VURMALI SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
31 PİYANOGİTAR-03 MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
32 PİYANOGİTAR-03 MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
33 YAYLIÇALGILAR-03 MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
34 YAYLIÇALGILAR-03 MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
35 MYÇ-215 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
36 MYÇ-215 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
37 MPA-215 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
38 MPA-215 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
39 MNV-215 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
40 MNV-215 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
41 MYÇ-207 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 2
42 MYÇ-207 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 2
43 MPA-207 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 4
44 MPA-207 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 4
45 MNV-207 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 2
46 MNV-207 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 0
47 MYÇ-211 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-III Zorunlu 1 0 0 1
48 MYÇ-211 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-III Zorunlu 1 0 0 0
49 MNV-211 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-III Zorunlu 1 0 0 0
50 MNV-211 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-III Zorunlu 1 0 0 0
51 MYÇ-203 ORKESTRA-III Zorunlu 4 2 0 0
52 MYÇ-203 ORKESTRA-III Zorunlu 4 2 0 0
53 MNV-203 ORKESTRA-III Zorunlu 4 2 0 2
54 MNV-203 ORKESTRA-III Zorunlu 4 2 0 0
55 MYÇ-205 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 0
56 MYÇ-205 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 0
57 MPA-205 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 0
58 MPA-205 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 0
59 MNV-205 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 3
60 MNV-205 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 0
61 MYÇ-217 TÜRK MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 0
62 MYÇ-217 TÜRK MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 0
63 MPA-217 TÜRK MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 0
64 MPA-217 TÜRK MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 0
65 MNV-217 TÜRK MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 0
66 MNV-217 TÜRK MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 0
67 MYÇ-209 YARDIMCI PİYANO-III Zorunlu 1 0 0 0
68 MYÇ-209 YARDIMCI PİYANO-III Zorunlu 1 0 0 0
69 MNV-209 YARDIMCI PİYANO-III Zorunlu 1 0 0 2
70 MNV-209 YARDIMCI PİYANO-III Zorunlu 1 0 0 0
Toplam 104 40 0 53
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-202 ANA ÇALGI-IV Zorunlu 1 1 0 4
2 MYÇ-202 ANA ÇALGI-IV Zorunlu 1 1 0 0
3 MPA-202 ANA ÇALGI-IV Zorunlu 1 1 0 4
4 MPA-202 ANA ÇALGI-IV Zorunlu 1 1 0 0
5 MNV-202 ANA ÇALGI-IV Zorunlu 1 1 0 0
6 MNV-202 ANA ÇALGI-IV Zorunlu 1 1 0 0
7 MYÇ-214 ARMONİ-II Zorunlu 2 2 0 0
8 MYÇ-214 ARMONİ-II Zorunlu 2 2 0 0
9 MPA-214 ARMONİ-II Zorunlu 3 1 0 3
10 MPA-214 ARMONİ-II Zorunlu 3 1 0 3
11 MNV-214 ARMONİ-II Zorunlu 2 2 0 0
12 MNV-214 ARMONİ-II Zorunlu 2 2 0 0
13 MPA-212 DEŞİFRE-IV Zorunlu 1 0 0 2
14 MPA-212 DEŞİFRE-IV Zorunlu 1 0 0 0
15 MYÇ-220 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 1 0 0 0
16 MYÇ-220 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 1 0 0 0
17 MPA-220 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 1 0 0 0
18 MPA-220 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 1 0 0 0
19 MNV-220 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 1 0 0 1
20 MNV-220 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 1 0 0 0
21 MPA-210 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-IV Zorunlu 0 1 0 0
22 MPA-210 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-IV Zorunlu 0 1 0 0
23 MPA-204 KORO-IV Zorunlu 3 1 0 6
24 MPA-204 KORO-IV Zorunlu 3 1 0 0
25 MYÇ-222 KORREPETİSYON-IV Zorunlu 1 0 0 0
26 MYÇ-222 KORREPETİSYON-IV Zorunlu 1 0 0 0
27 MNV-222 KORREPETİSYON-IV Zorunlu 1 0 0 0
28 MNV-222 KORREPETİSYON-IV Zorunlu 1 0 0 0
29 NEFESLİ-VURMALI-04 MÜZİK BÖLÜMÜ NEFESLİ VURMALI SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
30 NEFESLİ-VURMALI-04 MÜZİK BÖLÜMÜ NEFESLİ VURMALI SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
31 PİYANOGİTAR-04 MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
32 PİYANOGİTAR-04 MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
33 YAYLIÇALGILAR-04 MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
34 YAYLIÇALGILAR-04 MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
35 MYÇ-216 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
36 MYÇ-216 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
37 MPA-216 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
38 MPA-216 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
39 MNV-216 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
40 MNV-216 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
41 MYÇ-208 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 2
42 MYÇ-208 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 0
43 MPA-208 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 4
44 MPA-208 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 4
45 MNV-208 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 2
46 MNV-208 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 0
47 MYÇ-212 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-IV Zorunlu 1 0 0 1
48 MYÇ-212 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-IV Zorunlu 1 0 0 0
49 MNV-212 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-IV Zorunlu 1 0 0 0
50 MNV-212 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-IV Zorunlu 1 0 0 0
51 MYÇ-204 ORKESTRA-IV Zorunlu 4 2 0 0
52 MYÇ-204 ORKESTRA-IV Zorunlu 4 2 0 0
53 MNV-204 ORKESTRA-IV Zorunlu 4 2 0 0
54 MNV-204 ORKESTRA-IV Zorunlu 4 2 0 0
55 MYÇ-206 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 0
56 MYÇ-206 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 0
57 MPA-206 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 0
58 MPA-206 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 0
59 MNV-206 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 3
60 MNV-206 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 0
61 MYÇ-218 TÜRK MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 0
62 MYÇ-218 TÜRK MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 0
63 MPA-218 TÜRK MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 0
64 MPA-218 TÜRK MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 0
65 MNV-218 TÜRK MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 0
66 MNV-218 TÜRK MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 0
67 MYÇ-210 YARDIMCI PİYANO-IV Zorunlu 1 0 0 0
68 MYÇ-210 YARDIMCI PİYANO-IV Zorunlu 1 0 0 0
69 MNV-210 YARDIMCI PİYANO-IV Zorunlu 1 0 0 2
70 MNV-210 YARDIMCI PİYANO-IV Zorunlu 1 0 0 0
Toplam 104 40 0 41
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-301 ANA ÇALGI-V Zorunlu 1 1 0 4
2 MYÇ-301 ANA ÇALGI-V Zorunlu 1 1 0 0
3 MPA-301 ANA ÇALGI-V Zorunlu 1 1 0 5
4 MPA-301 ANA ÇALGI-V Zorunlu 1 1 0 5
5 MNV-301 ANA ÇALGI-V Zorunlu 1 1 0 0
6 MNV-301 ANA ÇALGI-V Zorunlu 1 1 0 0
7 MYÇ-313 ARMONİ-III Zorunlu 2 2 0 0
8 MYÇ-313 ARMONİ-III Zorunlu 2 2 0 0
9 MPA-313 ARMONİ-III Zorunlu 3 1 0 4
10 MPA-313 ARMONİ-III Zorunlu 3 1 0 4
11 MNV-313 ARMONİ-III Zorunlu 2 2 0 0
12 MNV-313 ARMONİ-III Zorunlu 2 2 0 0
13 MPA-309 DEŞİFRE-V Zorunlu 1 0 0 1
14 MPA-309 DEŞİFRE-V Zorunlu 1 0 0 1
15 MYÇ-319 ESTETİK-I Zorunlu 1 0 0 0
16 MYÇ-319 ESTETİK-I Zorunlu 1 0 0 0
17 MPA-319 ESTETİK-I Zorunlu 1 0 0 0
18 MPA-319 ESTETİK-I Zorunlu 1 0 0 0
19 MNV-319 ESTETİK-I Zorunlu 1 0 0 0
20 MNV-319 ESTETİK-I Zorunlu 1 0 0 0
21 MPA-307 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-V Zorunlu 0 1 0 0
22 MPA-307 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-V Zorunlu 0 1 0 0
23 MYÇ-317 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
24 MYÇ-317 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
25 MPA-317 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
26 MPA-317 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
27 MNV-317 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
28 MNV-317 FORM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
29 MPA-303 KORO-V Zorunlu 3 1 0 6
30 MPA-303 KORO-V Zorunlu 3 1 0 0
31 MYÇ-305 KORREPETİSYON-V Zorunlu 1 0 0 0
32 MYÇ-305 KORREPETİSYON-V Zorunlu 1 0 0 0
33 MNV-305 KORREPETİSYON-V Zorunlu 1 0 0 0
34 MNV-305 KORREPETİSYON-V Zorunlu 1 0 0 0
35 MYÇ-315 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
36 MYÇ-315 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
37 MPA-315 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
38 MPA-315 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
39 MNV-315 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
40 MNV-315 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
41 MYÇ-307 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 0
42 MYÇ-307 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 0
43 MPA-305 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 4
44 MPA-305 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 4
45 MNV-307 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 2
46 MNV-307 ODA MÜZİĞİ-V Zorunlu 1 1 0 0
47 MYÇ-311 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-V Zorunlu 1 0 0 0
48 MYÇ-311 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-V Zorunlu 1 0 0 0
49 MNV-311 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-V Zorunlu 1 0 0 0
50 MNV-311 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-V Zorunlu 1 0 0 0
51 MYÇ-303 ORKESTRA-V Zorunlu 4 2 0 0
52 MYÇ-303 ORKESTRA-V Zorunlu 4 2 0 0
53 MNV-303 ORKESTRA-V Zorunlu 4 2 0 0
54 MNV-303 ORKESTRA-V Zorunlu 4 2 0 0
55 MYÇ-321 PSİKOLOJİ-I Zorunlu 1 0 0 0
56 MYÇ-321 PSİKOLOJİ-I Zorunlu 1 0 0 0
57 MPA-321 PSİKOLOJİ-I Zorunlu 1 0 0 0
58 MPA-321 PSİKOLOJİ-I Zorunlu 1 0 0 0
59 MNV-321 PSİKOLOJİ-I Zorunlu 1 0 0 0
60 MNV-321 PSİKOLOJİ-I Zorunlu 1 0 0 0
61 MYÇ-309 YARDIMCI PİYANO-V Zorunlu 1 0 0 0
62 MYÇ-309 YARDIMCI PİYANO-V Zorunlu 1 0 0 0
63 MNV-309 YARDIMCI PİYANO-V Zorunlu 1 0 0 2
64 MNV-309 YARDIMCI PİYANO-V Zorunlu 1 0 0 0
Toplam 98 34 0 42
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MYÇ-302 ANA ÇALGI-VI Zorunlu 1 1 0 4
2 MYÇ-302 ANA ÇALGI-VI Zorunlu 1 1 0 0
3 MPA-302 ANA ÇALGI-VI Zorunlu 1 1 0 4
4 MPA-302 ANA ÇALGI-VI Zorunlu 1 1 0 0
5 MNV-302 ANA ÇALGI-VI Zorunlu 1 1 0 0
6 MNV-302 ANA ÇALGI-VI Zorunlu 1 1 0 0
7 MYÇ-314 ARMONİ-IV Zorunlu 2 2 0 0
8 MYÇ-314 ARMONİ-IV Zorunlu 2 2 0 0
9 MPA-312 ARMONİ-IV Zorunlu 3 1 0 4
10 MPA-312 ARMONİ-IV Zorunlu 3 1 0 4
11 MNV-314 ARMONİ-IV Zorunlu 2 2 0 0
12 MNV-314 ARMONİ-IV Zorunlu 2 2 0 0
13 MPA-310 DEŞİFRE-VI Zorunlu 1 0 0 2
14 MPA-310 DEŞİFRE-VI Zorunlu 1 0 0 0
15 MYÇ-320 ESTETİK-II Zorunlu 1 0 0 0
16 MYÇ-320 ESTETİK-II Zorunlu 1 0 0 0
17 MPA-318 ESTETİK-II Zorunlu 1 0 0 0
18 MPA-318 ESTETİK-II Zorunlu 1 0 0 0
19 MNV-320 ESTETİK-II Zorunlu 1 0 0 0
20 MNV-320 ESTETİK-II Zorunlu 1 0 0 0
21 MPA-308 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-VI Zorunlu 0 1 0 0
22 MPA-308 EŞLİK (YARDIMCI PİYANO)-VI Zorunlu 0 1 0 0
23 MYÇ-318 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
24 MYÇ-318 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
25 MPA-316 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
26 MPA-316 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
27 MNV-318 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
28 MNV-318 FORM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
29 MPA-304 KORO-VI Zorunlu 3 1 0 6
30 MPA-304 KORO-VI Zorunlu 3 1 0 0
31 MYÇ-306 KORREPETİSYON-VI Zorunlu 1 0 0 0
32 MYÇ-306 KORREPETİSYON-VI Zorunlu 1 0 0 0
33 MNV-306 KORREPETİSYON-VI Zorunlu 1 0 0 0
34 MNV-306 KORREPETİSYON-VI Zorunlu 1 0 0 0
35 MYÇ-316 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
36 MYÇ-316 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
37 MPA-314 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
38 MPA-314 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
39 MNV-316 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
40 MNV-316 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
41 MYÇ-308 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 0
42 MYÇ-308 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 0
43 MPA-306 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 0
44 MPA-306 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 0
45 MNV-308 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 2
46 MNV-308 ODA MÜZİĞİ-VI Zorunlu 1 1 0 0
47 MYÇ-312 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-VI Zorunlu 1 0 0 0
48 MYÇ-312 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-VI Zorunlu 1 0 0 0
49 MNV-312 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-VI Zorunlu 1 0 0 0
50 MNV-312 ORKESTRA REPERTUVARI VE DEŞİFRAJ-VI Zorunlu 1 0 0 0
51 MYÇ-304 ORKESTRA-VI Zorunlu 4 2 0 0
52 MYÇ-304 ORKESTRA-VI Zorunlu 4 2 0 0
53 MNV-304 ORKESTRA-VI Zorunlu 4 2 0 0
54 MNV-304 ORKESTRA-VI Zorunlu 4 2 0 0
55 MYÇ-322 PSİKOLOJİ-II Zorunlu 1 0 0 0
56 MYÇ-322 PSİKOLOJİ-II Zorunlu 1 0 0 0
57 MPA-320 PSİKOLOJİ-II Zorunlu 1 0 0 0
58 MPA-320 PSİKOLOJİ-II Zorunlu 1 0 0 0
59 MNV-322 PSİKOLOJİ-II Zorunlu 1 0 0 0
60 MNV-322 PSİKOLOJİ-II Zorunlu 1 0 0 0
61 MYÇ-310 YARDIMCI PİYANO-VI Zorunlu 1 0 0 0
62 MYÇ-310 YARDIMCI PİYANO-VI Zorunlu 1 0 0 0
63 MNV-310 YARDIMCI PİYANO-VI Zorunlu 1 0 0 2
64 MNV-310 YARDIMCI PİYANO-VI Zorunlu 1 0 0 0
Toplam 98 34 0 28
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZİK BÖLÜMÜ NEFESLİ VURMALI SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZİK BÖLÜMÜ NEFESLİ VURMALI SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-107 GİTAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-107 GİTAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-101 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZİK BÖLÜMÜ NEFESLİ VURMALI SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZİK BÖLÜMÜ NEFESLİ VURMALI SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-108 GİTAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO GİTAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-108 GİTAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-102 YAYLI ÇALGILAR EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr