Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Konservatuarı - Geleneksel Türk Müziği - Türk Halk Oyunları - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde Türk Halk Oyunları Bölümü olarak 2009 yılında kurulmuş olup; 2009-2010 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile 16 öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Bölüm 2012 yılında Geleneksel Türk Müziği bünyesinde Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı olarak dönüştürülerek eğitimine devam etmiştir.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Geleneksel Türk Müziği alanında Lisans derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (uygulama, proje, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.
Mezuniyet Koşulları
1- Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2- 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü GİRESUN Tel: 0454 310 13 80-82 Fax: 0454 310 12 87
Bölüm Olanakları
Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Giresun Üniversitesi Güre yerleşkesi içindeki binalarında, 9 adet akademisyen ve idari personel odası, 4 adet dersliğe, 2 adet aynalı dans salonuna, giyinme odalarına ve yerleşkede bulunan, bilgisayar laboratuarına, 150 kişilik konferans ve dinleti salonuna, 1 adet kütüphane, 1 adet yemekhane ve kantine sahiptir.

Program Çıktıları
1Sanatın en eski belirtisi olan dansların özellikle geleneksel Türk danslarının ortaya çıkış sebeplerini bilir.
2Türk Kültürü'nde halk oyunlarının önemini bilir; Türk halk oyunlarının değişik bölgelerde nasıl icra edildiğini bilir.
3Çağdaş Türk dünyasındaki halk oyunlarının benzerlik ve farklılıklarını bilir.
4Büyük organizasyonlarda etkin rol alır ve halk oyuncularını gösterilere hazırlar.
5Türk müziği ve Türk çalgılarınının tarihi gelişim dönüşüm süreclerini bilir ve günümüzde yaygın olarak kullanılan müzik aletlerinden en az bir tanesi profesyonel şekilde icra eder.
6Batı müziği'nin gelişme evrelerini öğrenme ve öğretme hizmetlerinde nasıl kullanılacağını bilir.
7Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
8Kişilerarası ilişkileri yetiştirmede gerekli ilke, yöntem ve anlayışları bilir.
9Türk halk oyunlarının derleme çalışma yöntemlerini bilir ve derleme çalışmalarına katkı sağlar.
10İnsan vücudunu oluşturan organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını bilir. Spor yaralanmalarına acil müdahale yapar.
11Türk halk oyunlarına katkı sağlar ve mesleki sorunlara çözüm önerileri sunar ve sorunların çözümünde sorumluluk üstlenir.
12Geleneksel Türk müziği ve öğelerine hâkimdir.
13Geleneksel Türk giyim kuşamı hakkında bilgi sahibidir.
14Dans yaratma tekniklerini bilir ve yeni danslar oluşturmayı bilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-123 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-147 BALE-I Zorunlu 3 1 0 2
3 ÇALGI-SEÇMELİ-1 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
4 THO-149 GİRESUN-I Zorunlu 3 1 0 2
5 THO-119 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
6 THO-143 MAKAM MÜZİĞİ-I Zorunlu 4 0 0 4
7 THO-151 OYUN RİTİM BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 3
8 THO-145 OYUN TEKNİĞİ-I Zorunlu 3 1 0 3
9 THO-153 SAHNE UYGULAMA-I Zorunlu 1 1 0 2
10 THO-141 TEMEL MÜZİK-I Zorunlu 4 0 0 4
11 THO-121 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
12 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 28 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-124 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-148 BALE-II Zorunlu 3 1 0 2
3 ÇALGI-SEÇMELİ-2 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
4 THO-150 GİRESUN-II Zorunlu 3 1 0 2
5 THO-120 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
6 THO-144 MAKAM MÜZİĞİ-II Zorunlu 4 0 0 4
7 THO-152 OYUN RİTİM BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 3
8 THO-146 OYUN TEKNİĞİ-II Zorunlu 3 1 0 3
9 THO-154 SAHNE UYGULAMA-II Zorunlu 1 1 0 2
10 THO-142 TEMEL MÜZİK-II Zorunlu 4 0 0 4
11 THO-122 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
12 THO-156 TÜRK HALK OYUNLARI BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 28 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-249 BAR-I Zorunlu 1 1 0 2
2 ÇALGI-SEÇMELİ-3 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
3 THO-257 FOLKLOR Zorunlu 2 0 0 2
4 THO-245 HALAY-I Zorunlu 3 1 0 3
5 THO-259 HAREKET ANATOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 THO-243 MAKAM MÜZİĞİ-III Zorunlu 4 0 0 4
7 THO-255 OYUN ANALİZİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 THO-251 OYUN RİTİM BİLGİSİ-III Zorunlu 2 0 0 3
9 THO-253 SAHNE UYGULAMA-III Zorunlu 1 1 0 2
10 THO-241 TEMEL MÜZİK-III Zorunlu 4 0 0 4
11 THO-247 ZEYBEK-I Zorunlu 3 1 0 3
Toplam 24 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-258 ALAN ARAŞTIRMASI METODLARI Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-250 BAR-II Zorunlu 1 1 0 2
3 ÇALGI-SEÇMELİ-4 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
4 THO-260 EGZERSİZ VE DANS FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 THO-246 HALAY-II Zorunlu 3 1 0 3
6 THO-244 MAKAM MÜZİĞİ-IV Zorunlu 4 0 0 4
7 THO-256 OYUN ANALİZİ-II Zorunlu 2 0 0 2
8 THO-252 OYUN RİTİM BİLGİSİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
9 THO-254 SAHNE UYGULAMA-IV Zorunlu 1 1 0 2
10 THO-242 TEMEL MÜZİK-IV Zorunlu 4 0 0 4
11 THO-248 ZEYBEK-II Zorunlu 3 1 0 3
Toplam 24 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-357 DANSÇILAR İÇİN OYUNCULUK-I Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-SEÇMELİ-1 DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - 3
3 ÇALGI-SEÇMELİ-5 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V Seçmeli - - - 2
4 THO-359 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM Zorunlu 2 0 0 3
5 THO-345 HALK OYUNLARI MÜZİĞİ-I Zorunlu 3 1 0 4
6 THO-347 HORON-I Zorunlu 3 1 0 3
7 THO-349 KARŞILAMA-I Zorunlu 3 1 0 3
8 THO-355 KOREOLOJİ-I Zorunlu 2 0 0 3
9 THO-351 OYUN RİTİM BİLGİSİ-V Zorunlu 2 0 0 3
10 THO-353 SAHNE UYGULAMA-V Zorunlu 1 1 0 2
11 THO-361 TEMEL PİYANO-I Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 19 5 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-358 DANSÇILAR İÇİN OYUNCULUK-II Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-SEÇMELİ-2 DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - 3
3 ÇALGI-SEÇMELİ-6 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 2
4 THO-346 HALK OYUNLARI MÜZİĞİ-II Zorunlu 3 1 0 4
5 THO-348 HORON-II Zorunlu 3 1 0 3
6 THO-350 KARŞILAMA-II Zorunlu 3 1 0 3
7 THO-356 KOREOLOJİ-II Zorunlu 2 0 0 3
8 THO-360 MAKYAJ Zorunlu 2 0 0 3
9 THO-352 OYUN RİTİM BİLGİSİ-VI Zorunlu 2 0 0 3
10 THO-354 SAHNE UYGULAMA-VI Zorunlu 1 1 0 2
11 THO-362 TEMEL PİYANO-II Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 19 5 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-443 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI Zorunlu 2 1 0 4
2 THO-441 BİTİRME ÇALIŞMASI-I Zorunlu 2 0 0 4
3 THO-SEÇMELİ-3 DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-III Seçmeli - - - 3
4 THO-SEÇMELİ-4 DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-IV Seçmeli - - - 3
5 ÇALGI-SEÇMELİ-7 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 2
6 THO-447 HORA-I Zorunlu 1 1 0 3
7 THO-445 KAŞIKLI OYUNLAR-I Zorunlu 1 1 0 3
8 THO-451 PİYANO EŞLİĞİ VE OKUL MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 2
9 THO-453 SAHNE UYGULAMA-VII Zorunlu 1 1 0 2
10 THO-449 SAHNELEME-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 10 5 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-442 BİTİRME ÇALIŞMASI-II Zorunlu 2 0 0 4
2 THO-444 DANS İÇİN MÜZİK DÜZENLEME Zorunlu 2 1 0 4
3 THO-SEÇMELİ-5 DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-V Seçmeli - - - 3
4 THO-SEÇMELİ-6 DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-VI Seçmeli - - - 3
5 ÇALGI-SEÇMELİ-8 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 2
6 THO-448 HORA-II Zorunlu 1 1 0 3
7 THO-446 KAŞIKLI OYUNLAR-II Zorunlu 1 1 0 3
8 THO-452 PİYANO EŞLİĞİ VE OKUL MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 2
9 THO-454 SAHNE UYGULAMA-VIII Zorunlu 1 1 0 2
10 THO-450 SAHNELEME-II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 10 5 0 30
 
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-143 VURMALI ÇALGILAR-I Seçmeli 1 1 0 2
2 THOS-145 KLASİK KEMENÇE-I Seçmeli 1 1 0 0
3 THOS-147 BAĞLAMA-I Seçmeli 1 1 0 2
4 THOS-149 KLARNET-I Seçmeli 1 1 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-144 VURMALI ÇALGILAR-II Seçmeli 1 1 0 0
2 THOS-146 KLASİK KEMENÇE-II Seçmeli 1 1 0 0
3 THOS-148 BAĞLAMA-II Seçmeli 1 1 0 2
4 THOS-150 KLARNET-II Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-243 VURMALI ÇALGILAR-III Seçmeli 1 1 0 0
2 THOS-245 KLASİK KEMENÇE-III Seçmeli 1 1 0 0
3 THOS-247 BAĞLAMA-III Seçmeli 1 1 0 2
4 THOS-249 KLARNET-III Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-244 VURMALI ÇALGILAR-IV Seçmeli 1 1 0 0
2 THOS-246 KLASİK KEMENÇE-IV Seçmeli 1 1 0 0
3 THOS-248 BAĞLAMA-IV Seçmeli 1 1 0 2
4 THOS-250 KLARNET-IV Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-351 KAFKAS-I Seçmeli 1 1 0 3
2 THOS-353 TEKE-I Seçmeli 1 1 0 3
3 THOS-355 EGZERSİZ-I Seçmeli 1 1 0 3
4 THOS-357 DÜNYA DANSLARI-I Seçmeli 1 1 0 3
5 THOS-359 MODERN DANS-I Seçmeli 1 1 0 3
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-343 VURMALI ÇALGILAR-V Seçmeli 1 1 0 0
2 THOS-345 KLASİK KEMENÇE-V Seçmeli 1 1 0 0
3 THOS-347 BAĞLAMA-V Seçmeli 1 1 0 2
4 THOS-349 KLARNET-V Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-352 KAFKAS-II Seçmeli 1 1 0 3
2 THOS-354 TEKE-II Seçmeli 1 1 0 3
3 THOS-356 EGZERSİZ-II Seçmeli 1 1 0 3
4 THOS-358 DÜNYA DANSLARI-II Seçmeli 1 1 0 3
5 THOS-360 MODERN DANS-II Seçmeli 1 1 0 3
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-344 VURMALI ÇALGILAR-VI Seçmeli 1 1 0 0
2 THOS-346 KLASİK KEMENÇE-VI Seçmeli 1 1 0 0
3 THOS-348 BAĞLAMA-VI Seçmeli 1 1 0 2
4 THOS-350 KLARNET-VI Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-451 ZEYBEK OYUN REPERTUVARI-I Seçmeli 1 1 0 3
2 THOS-453 HALAY OYUN REPERTUVARI-I Seçmeli 1 1 0 3
3 THOS-455 KARŞILAMA OYUN REPERTUVARI-I Seçmeli 1 1 0 3
4 THOS-457 HORON OYUN REPERTUVARI-I Seçmeli 1 1 0 3
DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-461 DANS SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ-I Seçmeli 2 0 0 3
2 THOS-463 BEDEN PERKÜSYONU-I Seçmeli 2 0 0 3
3 THOS-465 SEYİRLİK OYUNLAR-I Seçmeli 2 0 0 3
4 THOS-467 DANS TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 3
5 THOS-469 HALK OYUNLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
6 THOS-471 KOREOGRAFİ-I Seçmeli 2 0 0 3
7 THOS-473 MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-443 VURMALI ÇALGILAR-VII Seçmeli 1 1 0 0
2 THOS-445 KLASİK KEMENÇE-VII Seçmeli 1 1 0 0
3 THOS-447 BAĞLAMA-VII Seçmeli 1 1 0 2
4 THOS-449 KLARNET-VII Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-452 ZEYBEK OYUN REPERTUVARI-II Seçmeli 1 1 0 3
2 THOS-454 HALAY OYUN REPERTUVARI-II Seçmeli 1 1 0 3
3 THOS-456 KARŞILAMA OYUN REPERTUVARI-II Seçmeli 1 1 0 3
4 THOS-458 HORON OYUN REPERTUVARI-II Seçmeli 1 1 0 3
DEVLET KONSERVATUVARI THO SEÇMELİ DERS GRUBU-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-462 DANS SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ-II Seçmeli 2 0 0 3
2 THOS-464 BEDEN PERKÜSYONU-II Seçmeli 2 0 0 3
3 THOS-466 SEYİRLİK OYUNLAR-II Seçmeli 2 0 0 3
4 THOS-468 DANS TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 3
5 THOS-470 HALK OYUNLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Seçmeli 2 0 0 3
6 THOS-472 KOREOGRAFİ-II Seçmeli 2 0 0 3
7 THOS-474 MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Seçmeli 2 0 0 3
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THOS-444 VURMALI ÇALGILAR-VIII Seçmeli 1 1 0 0
2 THOS-446 KLASİK KEMENÇE-VIII Seçmeli 1 1 0 0
3 THOS-448 BAĞLAMA-VIII Seçmeli 1 1 0 2
4 THOS-450 KLARNET-VIII Seçmeli 1 1 0 2
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr