Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Konservatuarı - Türk Halk Oyunları - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde Türk Halk Oyunları Bölümü 2009 yılında kurulmuş olup; 2009-2010 eğitim öğretim yılında özel yetenek ınavı ile 16 öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Halk Oyunları alanında Lisans derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (uygulama, proje, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.
Mezuniyet Koşulları
1- Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2- 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü GİRESUN Tel: 0454 310 13 80-82 Fax : 0454 310 12 87
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Sanatın en eski belirtisi olan dansların özellikle Geleneksel Türk Danslarının ortaya çıkış sebeplerini bilir.
2Türk Kültürü'nde Halk Oyunlarının önemini bilir; Türk Halk Oyunlarının değişik bölgelerde nasıl icra edildiğini bilir.
3Çağdaş Türk Dünyasındaki Halk Oyunlarının benzerlik ve farklılıklarını bilir.
4Büyük organizasyonlarda etkin rol alır ve Halk Oyuncularını gösterilere hazırlar.
5Türk Müziği ve Türk çalgılarınının tarihi gelişim dönüşüm süreclerini bilir ve günümüzde yaygın olarak kullanılan müzik aletlerinden en az bir tanesi profesyonel şekilde icra eder.
6Batı Müziği'nin gelişme evrelerini Öğrenme ve Öğretme hizmetlerinde nasıl kullanılacağını bilir.
7Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
8Kişilerarası ilişkileri yetiştirmede gerekli ilke, yöntem ve anlayışları bilir.
9Türk Halk Oyunlarının derleme çalışma yöntemlerini bilir ve Türk Halk Oyunları Dereme çalışmalarına katkı sağlar.
10İnsan vücudunu oluşturan organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını bilir ve spor yaralanmalarına acil müdahale yapar.
11Türk Halk Oyunlarına katkı sağlar ve mesleki sorunlara çözüm önerileri sunar ve sorunların çözümünde sorumluluk üstlenir.
12Geleneksel Türk Müziği ve öğelerine hâkimdir.
13Geleneksel Türk giyim kuşamı hakkında bilgi sahibidir.
14Dans yaratma tekniklerini bilir ve yeni danslar oluşturmayı bilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-123 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-123 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 THO-123 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
4 THO-115 BALE I Zorunlu 1 1 0 2
5 THO-115 BALE I Zorunlu 1 1 0 2
6 THO-115 BALE I Zorunlu 1 1 0 2
7 DEVTÜRKSEC-1 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
8 DEVTÜRKSEC-1 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
9 DEVTÜRKSEC-1 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
10 THO-127 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 2
11 THO-127 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
12 THO-127 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
13 THO-119 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
14 THO-119 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
15 THO-119 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
16 THO-125 PİYANO I Zorunlu 2 1 0 2
17 THO-125 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 2
18 THO-125 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 2
19 THO-113 RİTİM BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
20 THO-113 RİTİM BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
21 THO-113 RİTİM BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
22 THO-103 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ I Zorunlu 4 0 0 3
23 THO-103 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ I Zorunlu 2 0 0 3
24 THO-103 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ I Zorunlu 4 0 0 3
25 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLĞİ Zorunlu 2 0 0 0
26 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLĞİ Zorunlu 2 0 0 0
27 THO-121 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
28 THO-121 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
29 THO-121 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
30 THO-129 TÜRK HALK OYUNLARI GİRESUN-I Zorunlu 2 0 0 2
31 THO-129 TÜRK HALK OYUNLARI GİRESUN-I Zorunlu 2 0 0 2
32 THO-129 TÜRK HALK OYUNLARI GİRESUN-I Zorunlu 2 0 0 2
33 THO-131 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-I Zorunlu 2 0 0 2
34 THO-131 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-I Zorunlu 2 0 0 0
35 THO-131 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-I Zorunlu 2 0 0 2
36 THO-137 TÜRK HALK OYUNLARINDA OYUN TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 2
37 THO-137 TÜRK HALK OYUNLARINDA OYUN TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
38 THO-137 TÜRK HALK OYUNLARINDA OYUN TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
39 THO-101 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ I Zorunlu 4 0 0 3
40 THO-101 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ I Zorunlu 2 0 0 3
41 THO-101 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ I Zorunlu 4 0 0 3
42 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 3
43 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
44 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 88 9 0 79
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-124 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-124 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 THO-124 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 THO-116 BALE II Zorunlu 1 1 0 2
5 THO-116 BALE II Zorunlu 1 1 0 2
6 THO-116 BALE II Zorunlu 1 1 0 2
7 DEVTÜRKSEC-2 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
8 DEVTÜRKSEC-2 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
9 DEVTÜRKSEC-2 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
10 THO-134 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 THO-134 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
12 THO-134 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
13 THO-120 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
14 THO-120 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
15 THO-120 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
16 THO-126 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 2
17 THO-126 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 2
18 THO-126 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 2
19 THO-114 RİTİM BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 0 2
20 THO-114 RİTİM BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 0 2
21 THO-114 RİTİM BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 0 2
22 THO-104 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ II Zorunlu 4 0 0 4
23 THO-104 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ II Zorunlu 2 0 0 4
24 THO-104 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ II Zorunlu 4 0 0 4
25 THO-122 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
26 THO-122 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
27 THO-122 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
28 THO-112 TÜRK HALK OYUNLARI (UYGULAMA) II Zorunlu 0 2 0 2
29 THO-130 TÜRK HALK OYUNLARI GİRESUN-II Zorunlu 2 0 0 2
30 THO-130 TÜRK HALK OYUNLARI GİRESUN-II Zorunlu 2 0 0 0
31 THO-130 TÜRK HALK OYUNLARI GİRESUN-II Zorunlu 2 0 0 2
32 THO-132 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-II Zorunlu 2 0 0 2
33 THO-132 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-II Zorunlu 2 0 0 0
34 THO-132 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-II Zorunlu 2 0 0 2
35 THO-138 TÜRK HALK OYUNLARINDA OYUN TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 2
36 THO-138 TÜRK HALK OYUNLARINDA OYUN TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 2
37 THO-102 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEORİSİ II Zorunlu 4 0 0 4
38 THO-102 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEORİSİ II Zorunlu 2 0 0 4
39 THO-102 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEORİSİ II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 75 11 0 82
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-217 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI I Zorunlu 2 1 0 3
2 THO-217 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI I Zorunlu 2 1 0 3
3 THO-217 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI I Zorunlu 2 1 0 3
4 DEVTÜRKSEC-3 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
5 DEVTÜRKSEC-3 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III Seçmeli - - - 0
6 DEVTÜRKSEC-3 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
7 THO-231 KİNESYOLOJİK ANATOMİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 THO-231 KİNESYOLOJİK ANATOMİ-I Zorunlu 2 0 0 0
9 THO-231 KİNESYOLOJİK ANATOMİ-I Zorunlu 2 0 0 0
10 THO-215 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 2
11 THO-215 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 2
12 THO-215 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 2
13 THO-213 RİTİM BİLGİSİ III Zorunlu 2 0 0 3
14 THO-213 RİTİM BİLGİSİ III Zorunlu 2 0 0 0
15 THO-213 RİTİM BİLGİSİ III Zorunlu 2 0 0 3
16 THO-203 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ III Zorunlu 4 0 0 4
17 THO-203 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ III Zorunlu 4 0 0 4
18 THO-203 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ III Zorunlu 4 0 0 4
19 THO-205 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) I Zorunlu 1 1 0 2
20 THO-205 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) I Zorunlu 1 1 0 0
21 THO-205 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) I Zorunlu 1 1 0 2
22 THO-207 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) I Zorunlu 1 1 0 2
23 THO-207 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) I Zorunlu 1 1 0 0
24 THO-207 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) I Zorunlu 1 1 0 2
25 THO-229 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-III Zorunlu 1 1 0 2
26 THO-229 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-III Zorunlu 1 1 0 0
27 THO-229 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-III Zorunlu 1 1 0 2
28 THO-227 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-I Zorunlu 1 1 0 2
29 THO-227 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-I Zorunlu 1 1 0 0
30 THO-227 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-I Zorunlu 1 1 0 0
31 THO-221 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
32 THO-221 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
33 THO-221 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
34 THO-201 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ III Zorunlu 4 0 0 4
35 THO-201 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ III Zorunlu 4 0 0 0
36 THO-201 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ III Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 66 21 0 65
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-218 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI II Zorunlu 2 1 0 3
2 THO-218 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI II Zorunlu 2 1 0 3
3 THO-218 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI II Zorunlu 2 1 0 3
4 DEVTÜRKSEC-4 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
5 DEVTÜRKSEC-4 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 0
6 DEVTÜRKSEC-4 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
7 THO-232 KİNESYOLOJİK ANATOMİ-II Zorunlu 2 0 0 2
8 THO-232 KİNESYOLOJİK ANATOMİ-II Zorunlu 2 0 0 0
9 THO-232 KİNESYOLOJİK ANATOMİ-II Zorunlu 2 0 0 0
10 THO-216 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 2
11 THO-216 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 2
12 THO-216 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 2
13 THO-214 RİTİM BİLGİSİ IV Zorunlu 2 0 0 3
14 THO-214 RİTİM BİLGİSİ IV Zorunlu 2 0 0 0
15 THO-214 RİTİM BİLGİSİ IV Zorunlu 2 0 0 3
16 THO-204 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
17 THO-204 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
18 THO-204 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
19 THO-206 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) II Zorunlu 1 1 0 2
20 THO-206 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) II Zorunlu 1 1 0 0
21 THO-206 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) II Zorunlu 1 1 0 2
22 THO-208 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) II Zorunlu 1 1 0 2
23 THO-208 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) II Zorunlu 1 1 0 0
24 THO-208 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) II Zorunlu 1 1 0 2
25 THO-230 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-IV Zorunlu 1 1 0 2
26 THO-230 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-IV Zorunlu 1 1 0 0
27 THO-230 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-IV Zorunlu 1 1 0 0
28 THO-228 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-II Zorunlu 1 1 0 2
29 THO-228 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-II Zorunlu 1 1 0 0
30 THO-228 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-II Zorunlu 1 1 0 0
31 THO-222 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
32 THO-222 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
33 THO-222 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
34 THO-202 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
35 THO-202 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ IV Zorunlu 4 0 0 0
36 THO-202 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 66 21 0 63
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-323 DANS SOSYOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-323 DANS SOSYOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 0
3 THO-323 DANS SOSYOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 THO-343 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
5 THO-343 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
6 THO-343 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
7 DEVTÜRKSEC-5 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V Seçmeli - - - 2
8 DEVTÜRKSEC-5 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V Seçmeli - - - 0
9 DEVTÜRKSEC-5 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V Seçmeli - - - 2
10 THO-301 DİKTE DEŞİFRE I Zorunlu 1 1 0 2
11 THO-301 DİKTE DEŞİFRE I Zorunlu 1 1 0 2
12 THO-301 DİKTE DEŞİFRE I Zorunlu 1 1 0 2
13 THO-341 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM VE MAKYAJ-III Zorunlu 2 0 0 0
14 THO-341 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM VE MAKYAJ-III Zorunlu 2 0 0 2
15 THO-341 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM VE MAKYAJ-III Zorunlu 2 0 0 2
16 THO-317 HALK BİLİMİ I Zorunlu 2 0 0 2
17 THO-317 HALK BİLİMİ I Zorunlu 2 0 0 0
18 THO-317 HALK BİLİMİ I Zorunlu 2 0 0 2
19 THO-321 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME I Zorunlu 1 1 0 2
20 THO-321 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME I Zorunlu 1 1 0 0
21 THO-321 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME I Zorunlu 1 1 0 2
22 THO-311 RİTİM BİLGİSİ V Zorunlu 2 0 0 3
23 THO-311 RİTİM BİLGİSİ V Zorunlu 2 0 0 0
24 THO-311 RİTİM BİLGİSİ V Zorunlu 2 0 0 3
25 THO-339 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA) I Zorunlu 1 1 0 0
26 THO-339 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA) I Zorunlu 1 1 0 2
27 THO-339 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA) I Zorunlu 1 1 0 0
28 THO-329 TÜRK HALK OYUNLARI HALAY-III Zorunlu 1 1 0 2
29 THO-329 TÜRK HALK OYUNLARI HALAY-III Zorunlu 1 1 0 0
30 THO-329 TÜRK HALK OYUNLARI HALAY-III Zorunlu 1 1 0 2
31 THO-327 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-V Zorunlu 1 1 0 2
32 THO-327 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-V Zorunlu 1 1 0 0
33 THO-327 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-V Zorunlu 1 1 0 0
34 THO-333 TÜRK HALK OYUNLARI MÜZİKAL KARAKTERLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
35 THO-333 TÜRK HALK OYUNLARI MÜZİKAL KARAKTERLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
36 THO-333 TÜRK HALK OYUNLARI MÜZİKAL KARAKTERLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
37 THO-331 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-III Zorunlu 1 1 0 2
38 THO-331 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-III Zorunlu 1 1 0 0
39 THO-331 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-III Zorunlu 1 1 0 2
40 THO-313 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU I Zorunlu 1 1 0 2
41 THO-313 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU I Zorunlu 1 1 0 0
42 THO-313 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU I Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 60 24 0 48
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-324 DANS SOSYOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-324 DANS SOSYOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 0
3 THO-324 DANS SOSYOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 THO-344 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
5 THO-344 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
6 THO-344 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
7 DEVTÜRKSEC-6 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 2
8 DEVTÜRKSEC-6 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 0
9 DEVTÜRKSEC-6 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 2
10 THO-302 DİKTE DEŞİFRE II Zorunlu 1 1 0 2
11 THO-302 DİKTE DEŞİFRE II Zorunlu 1 1 0 2
12 THO-302 DİKTE DEŞİFRE II Zorunlu 1 1 0 2
13 THO-342 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM VE MAKYAJ-IV Zorunlu 2 0 0 0
14 THO-342 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM VE MAKYAJ-IV Zorunlu 2 0 0 2
15 THO-342 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM VE MAKYAJ-IV Zorunlu 2 0 0 2
16 THO-318 HALK BİLİMİ II Zorunlu 2 0 0 2
17 THO-318 HALK BİLİMİ II Zorunlu 2 0 0 0
18 THO-318 HALK BİLİMİ II Zorunlu 2 0 0 2
19 THO-322 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME II Zorunlu 1 1 0 2
20 THO-322 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME II Zorunlu 1 1 0 0
21 THO-322 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME II Zorunlu 1 1 0 2
22 THO-312 RİTİM BİLGİSİ VI Zorunlu 2 0 0 3
23 THO-312 RİTİM BİLGİSİ VI Zorunlu 2 0 0 0
24 THO-312 RİTİM BİLGİSİ VI Zorunlu 2 0 0 3
25 THO-340 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA) II Zorunlu 1 1 0 0
26 THO-340 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA) II Zorunlu 1 1 0 2
27 THO-340 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA) II Zorunlu 1 1 0 0
28 THO-330 TÜRK HALK OYUNLARI HALAY-IV Zorunlu 1 1 0 2
29 THO-330 TÜRK HALK OYUNLARI HALAY-IV Zorunlu 1 1 0 0
30 THO-330 TÜRK HALK OYUNLARI HALAY-IV Zorunlu 1 1 0 2
31 THO-328 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VI Zorunlu 1 1 0 2
32 THO-328 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VI Zorunlu 1 1 0 0
33 THO-328 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VI Zorunlu 1 1 0 0
34 THO-332 TÜRK HALK OYUNLARI MÜZİKAL KARAKTERLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
35 THO-332 TÜRK HALK OYUNLARI MÜZİKAL KARAKTERLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
36 THO-332 TÜRK HALK OYUNLARI MÜZİKAL KARAKTERLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
37 THO-334 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-IV Zorunlu 1 1 0 2
38 THO-334 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-IV Zorunlu 1 1 0 0
39 THO-334 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-IV Zorunlu 1 1 0 2
40 THO-314 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU II Zorunlu 1 1 0 2
41 THO-314 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU II Zorunlu 1 1 0 0
42 THO-314 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU II Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 60 24 0 48
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-401 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 2 0 0 0
2 THO-401 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 2 0 0 3
3 THO-401 BİTİRME PROJESİ-I Zorunlu 2 0 0 0
4 DEVTÜRKSEC-7 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 2
5 DEVTÜRKSEC-7 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 0
6 DEVTÜRKSEC-7 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 2
7 THO-419 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME III Zorunlu 2 0 0 2
8 THO-419 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME III Zorunlu 2 0 0 0
9 THO-419 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME III Zorunlu 2 0 0 2
10 THO-403 REPERTUAR I Zorunlu 2 2 0 4
11 THO-403 REPERTUAR I Zorunlu 2 2 0 4
12 THO-403 REPERTUAR I Zorunlu 2 2 0 4
13 THO-411 RİTİM BİLGİSİ VII Zorunlu 2 0 0 3
14 THO-411 RİTİM BİLGİSİ VII Zorunlu 2 0 0 0
15 THO-411 RİTİM BİLGİSİ VII Zorunlu 2 0 0 3
16 THO-435 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) I Zorunlu 1 1 0 0
17 THO-435 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) I Zorunlu 1 1 0 0
18 THO-435 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) I Zorunlu 1 1 0 0
19 THO-405 TÜRK HALK OYUNLARI (HORA) I Zorunlu 1 1 0 3
20 THO-405 TÜRK HALK OYUNLARI (HORA) I Zorunlu 1 1 0 0
21 THO-405 TÜRK HALK OYUNLARI (HORA) I Zorunlu 1 1 0 3
22 THO-427 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VII Zorunlu 2 0 0 2
23 THO-427 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VII Zorunlu 2 0 0 0
24 THO-427 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VII Zorunlu 2 0 0 0
25 THO-425 TÜRK HALK OYUNLARI KAŞIK-I Zorunlu 1 1 0 3
26 THO-425 TÜRK HALK OYUNLARI KAŞIK-I Zorunlu 1 1 0 0
27 THO-425 TÜRK HALK OYUNLARI KAŞIK-I Zorunlu 1 1 0 0
28 THO-429 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-V Zorunlu 1 1 0 2
29 THO-429 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-V Zorunlu 1 1 0 0
30 THO-429 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-V Zorunlu 1 1 0 2
31 THO-413 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU III Zorunlu 2 0 0 0
32 THO-413 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU III Zorunlu 2 0 0 0
33 THO-413 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU III Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 51 21 0 47
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-402 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 2 0 0 0
2 THO-402 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 2 0 0 0
3 THO-402 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 2 0 0 3
4 DEVTÜRKSEÇ-8 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 2
5 DEVTÜRKSEC-8 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 0
6 DEVTÜRKSEC-8 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 2
7 THO-420 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME IV Zorunlu 2 0 0 2
8 THO-420 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME IV Zorunlu 2 0 0 0
9 THO-420 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME IV Zorunlu 2 0 0 2
10 THO-404 REPERTUAR II Zorunlu 2 2 0 4
11 THO-404 REPERTUAR II Zorunlu 2 2 0 4
12 THO-404 REPERTUAR II Zorunlu 2 2 0 4
13 THO-412 RİTİM BİLGİSİ VIII Zorunlu 2 0 0 3
14 THO-412 RİTİM BİLGİSİ VIII Zorunlu 2 0 0 0
15 THO-412 RİTİM BİLGİSİ VIII Zorunlu 2 0 0 3
16 THO-436 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) II Zorunlu 1 1 0 0
17 THO-436 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) II Zorunlu 1 1 0 0
18 THO-436 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) II Zorunlu 1 1 0 0
19 THO-406 TÜRK HALK OYUNLARI (HORA) II Zorunlu 1 1 0 3
20 THO-406 TÜRK HALK OYUNLARI (HORA) II Zorunlu 1 1 0 0
21 THO-406 TÜRK HALK OYUNLARI (HORA) II Zorunlu 1 1 0 3
22 THO-428 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VIII Zorunlu 2 0 0 2
23 THO-428 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VIII Zorunlu 2 0 0 0
24 THO-428 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VIII Zorunlu 2 0 0 2
25 THO-426 TÜRK HALK OYUNLARI KAŞIK-II Zorunlu 1 1 0 3
26 THO-426 TÜRK HALK OYUNLARI KAŞIK-II Zorunlu 1 1 0 0
27 THO-426 TÜRK HALK OYUNLARI KAŞIK-II Zorunlu 1 1 0 0
28 THO-430 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-VI Zorunlu 1 1 0 2
29 THO-430 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-VI Zorunlu 1 1 0 0
30 THO-430 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-VI Zorunlu 1 1 0 2
31 THO-414 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU IV Zorunlu 2 0 0 2
32 THO-414 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU IV Zorunlu 2 0 0 0
33 THO-414 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU IV Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 51 21 0 51
 
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-129 ÇALGI I ( KEMAN ) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-131 ÇALGI I ( GİTAR ) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-133 ÇALGI I ( BAĞLAMA ) Seçmeli 1 1 0 2
4 SEC-135 Çalgı-I(Şan) Seçmeli 1 1 0 2
5 SEC-141 ÇALGI I (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-133 ÇALGI I ( BAĞLAMA ) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-127 ÇALGI I ( BAĞLAMA ) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-135 ÇALGI-I (KAVAL) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-141 ÇALGI I (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-130 ÇALGI II ( GİTAR ) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-132 ÇALGI II ( KEMAN ) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-134 ÇALGI II ( BAĞLAMA ) Seçmeli 1 1 0 2
4 SEC-136 Çalgı-II(Şan) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-134 ÇALGI II ( BAĞLAMA ) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-128 ÇALGI II ( BAĞLAMA ) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-136 ÇALGI-II (KAVAL) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-142 ÇALGI II (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-227 ÇALGI III (KEMAN) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-229 ÇALGI III (GİTAR) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-231 ÇALGI III (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
4 SEC-233 Çalgı-III(Şan) Seçmeli 1 1 0 2
5 SEC-235 Çalgı-III(ÜFLEMELİ) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-231 ÇALGI III (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-235 ÇALGI-III (KAVAL) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-243 ÇALGI III (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-230 ÇALGI IV (KEMAN) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-232 ÇALGI IV (GİTAR) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-234 ÇALGI IV (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
4 SEC-236 ÇALGI IV (ŞAN) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-232 ÇALGI IV ( BAĞLAMA ) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-236 ÇALGI-IV (KAVAL) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-244 ÇALGI IV (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-329 ÇALGI V (KEMAN) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-331 ÇALGI V (GİTAR) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-333 ÇALGI V (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
4 SEC-335 Çalgı-V(Şan) Seçmeli 1 1 0 2
5 SEC-345 ÇALGI V (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-333 ÇALGI V (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-333 ÇALGI V (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-337 ÇALGI-V (KAVAL) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-345 ÇALGI V (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-330 ÇALGI VI (KEMAN) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-332 ÇALGI VI (GİTAR) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-334 ÇALGI VI (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
4 SEC-336 ÇALGI VI (ŞAN) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-334 ÇALGI VI (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-334 ÇALGI VI (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-338 ÇALGI-VI (KAVAL) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-346 ÇALGI VI (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-427 ÇALGI VII (KEMAN) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-429 ÇALGI VII (GİTAR) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-431 ÇALGI VII (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
4 SEC-433 Çalgı-VII(Şan) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-431 ÇALGI VII (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-431 ÇALGI VII (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-439 ÇALGI VII (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-441 ÇALGI-VII (KAVAL) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-428 ÇALGI VIII (KEMAN) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-430 ÇALGI VIII (GİTAR) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-432 ÇALGI VIII (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
4 SEC-434 ÇALGI VIII (ŞAN) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-432 ÇALGI VIII (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-432 ÇALGI VIII (BAĞLAMA) Seçmeli 1 1 0 2
2 SEC-440 ÇALGI VIII (VURMALI ÇALGILAR) Seçmeli 1 1 0 2
3 SEC-442 ÇALGI-VIII (KAVAL) Seçmeli 1 1 0 2
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr