Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
Programi basariyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans diploması (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadirlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS'den) yeterli puan almış olmak. Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Giresun Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanan öğrencilerimiz bölüm derslerini takip etmek ve sınavlardan gerekli düzeyi sağlamak durumundadır. 4.00 akademik ortalamadan en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasını ve gerekli kredi bütünlüğünü sağlayan öğrenci bölüm diplomasını almaya hak kazanır.
Program Profili
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç, öğrenciyi alan becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanlarını Siyaset, Sosyal ve Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk alanındaki konular oluşturmaktadır. Bu kapsamda Bölümün amacı; öğrencinin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında hedefledikleri görev tanımı (yönetici, uzman, idari yargıç, müfettiş, vs) altında çalışmaları için -çevresel duyarlılığı yüksek- sosyal, siyasal, hukuksal ve ekonomik bir bakış açısı kazandırmaktır.
Program Profili
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç, öğrenciyi alan becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanlarını Siyaset, Sosyal ve Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk alanındaki konular oluşturmaktadır. Bu kapsamda Bölümün amacı; öğrencinin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında hedefledikleri görev tanımı (yönetici, uzman, idari yargıç, müfettiş, vs) altında çalışmaları için -çevresel duyarlılığı yüksek- sosyal, siyasal, hukuksal ve ekonomik bir bakış açısı kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrencilerimiz uzmanlık alanları ve daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarındaki başarı durumlarına göre kamu ve özel sektör kuruluşlarında farklı birimlerde çalışabilmektedirler. Başta İçişleri bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların ve genel müdürlüklerin bünyesindeki uzman kadrolarında, yargı kurumlarında, bakanlıklara bağlı tüm birimlerde ve müsteşarlıklarda, yerel yönetimlerde, farklı yayın kuruluşlarında ve medyada, üniversite eğitimini de devam ettirerek eğitim alanında istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Eğitimine üst programlarda devam etmek isteyenlerin öncelikle ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan belli bir başarıyı sağlamaları gerekmektedir. Bu programdan mezun olan ve ilgili basariyi saglayan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4,00 85-89 BA 3,75 80-84 BB 3,50 70-79 CB 3,00 60-69 CC 2,50 50-59 DC 2,00 40-49 DD 1.50 30-39 FD 1,00 0-29 FF 0,0 0 D 0,0 Devamsız Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (CC) 2,50 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (DC), (DD), (FD), (FF) ve (D) aldıkları dersler başarısız sayılır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (CC) 2,50 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri: Program Başkanı: Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Gökhan EŞEL Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Güre Yerleşkesi Giresun/TÜRKİYE Telefonu : +90 454 310 13 00 Belge Geçer : +90 454 310 13 50 Web Adresi : http://iibf.giresun.edu.tr/index.php?id=311
Bölüm Olanakları
Öğrenci bilgisayarları, projektörler ve öğrencilerin kullanımına açık wireless internet.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
2 SBK-107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
3 İİBFKAMUYÖN-SEÇ1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ SEÇMELİ-I Seçmeli - - - 0
4 YDB-115 İNGİLİZCE-I Zorunlu 4 0 0 0
5 SBK-101 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
6 SBK-109 TOPLUM BİLİM Zorunlu 3 0 0 0
7 TDB-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
8 SBK-105 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0
9 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 24 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
2 İİBFKAMUYÖN-SEÇ2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ SEÇMELİ-II Seçmeli - - - 0
3 YDB-116 İNGİLİZCE-II Zorunlu 4 0 0 0
4 SBK-106 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
5 SBK-104 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
6 SBK-110 SİYASİ TARİH Zorunlu 3 0 0 0
7 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
8 SBK-102 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
9 SBK-108 YÖNTEMBİLİM Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 23 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBK-210 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
2 SBK-205 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 0
3 İİBFKAMUYÖN-SEÇ3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ SEÇMELİ-III Seçmeli - - - 0
4 YDB-215 İNGİLİZCE III Zorunlu 4 0 0 0
5 SBK-209 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
6 SBK-201 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 0
7 SBK-203 TÜRKİYE'DE KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 25 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİBFKAMUYÖN-SEÇ4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ SEÇMELİ-IV Seçmeli - - - 0
2 YDB-216 İNGİLİZCE IV Zorunlu 4 0 0 0
3 SBK-200 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 0
4 SBK-206 KENTLEŞME POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 0
5 SBK-204 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 0
6 SBK-202 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 0
7 SBK-208 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 19 0 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBK-305 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
2 İİBFKAMUYÖN-SEÇ5 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ SEÇMELİ-V Seçmeli - - - 0
3 SBK-311 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 0
4 SBK-309 SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
5 SBK-301 TÜRK SİYASİ HAYATI-I Zorunlu 3 0 0 0
6 SBK-307 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
7 SBK-303 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 18 0 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBK-306 İDARİ YARGI Zorunlu 3 0 0 0
2 SBK-308 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL POLİTİKALAR Zorunlu 3 0 0 0
3 İİBFKAMUYÖN-SEÇ6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KAMU YÖNETİMİ SEÇMELİ-VI Seçmeli - - - 0
4 SBK-312 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
5 SBK-310 KARŞILAŞTIRMALI METROPOLİTAN YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 0
6 SBK-304 SİYASET PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
7 SBK-302 TÜRK SİYASİ HAYATI-II Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 18 0 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr