Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Fakültemizin kuruluşu, 28 Eylül 2001 tarih ve 173 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu kararına dayanmaktadır. Nisan 2002’ de YÖK Genel Kurulu’ nda kabul edilen Giresun ilinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması önerisi 26 Mart 2003 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanmış 9 Nisan 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı’ nın onayı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Fakültemiz 2005-2006 eğitim -öğretim yılında İktisat Bölümüne 70 öğrenci alarak öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında İşletme Bölümüne ve İktisat Bölümü 2. öğretimine öğrenci alınmıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, iktisat alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında iktisat alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Dinleme ve anlamlandırma, Dinleme ve anlamlandırma, gözlem durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, önceden planlanmış özel beceriler, takım çalışması, soru geliştirme, bilişim becerileri, yönetsel beceriler geliştirme.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dereceyi alabilmek/ programı tamamlamak için, 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredilik ders yükünün Giresun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında başarıyla tamamlanması gerekir. Bu ders yükü içinde 7. veya 8. yarıyılda bitirme çalışması ve çalışmaya yönelik tez sunumunun jüri önünde yapılması ve başarılı bir not alınması gerekir.
Program Profili
İktisat Bölümünün amacı; bilimin ışığında, sürekli değişen iç ve dış koşulları dikkate alarak çağdaş eğitim-öğretim faaliyetletri yürüterek, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikli ve bilgi çağı donanımlarına sahip, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı iktisatçılar yetiştirmektir. İktisat bölümünün öncelikli hedefi; İktisat bilimi alanında insanlığa yararlı, katılımcı, paylaşımcı, toplumsal değerlere saygılı öğrenciler yetiştirmek ve onların bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmektir. Ayrıca gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında çözümlemeli ( analitik ) fikirler üretebilen ve bu fikirleri savunabilen, '' araştırmacı'' kişiliğe sahip bireyler yetiştirlmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, iktisatçı ünvanı ile başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde çeşitli kariyer fırsatlarını yakalayabilmektedirler. Kamu sektöründe, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar gibi pek çok kamu kurumunda farklı düzeylerde istihdam olanaklarına ulaşabilmektedir. Özel sektörde de tarım, sanayi ve hizmet işletmelerinde çalışabilen mezunlarımız özel ve kamu bankalarında uzmanlık ve müfettişlik gibi meslekleri de yapabilmektedir. Gerekli süreçlerin aşılmasıyla koşuluyla, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir ünvanlarına da sahip olabilen mezunlarımız, kendi işlerini kurup girişimci sıfatıyla da iş piyasasında bulunabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İktisat Anabilim dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için, 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredilik ders yükünün Giresun Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında başarıyla tamamlanması gerekir. Bu ders yükü içinde 7. veya 8. yarıyılda bitirme çalışması ve çalışmaya yönelik tez sunumunun jüri önünde yapılması ve başarılı bir not alınması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. S. Kemal KARTAL Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Güre Mevkii, Merkez- Giresun
Bölüm Olanakları
Programı tamamlayan öğrenciler, iktisat, işletme ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans öğrenimi görebilir veya değişik araştırma kurumlarında, işletmelerde ya da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. Çeşitli bakanlıklarda, kamu ve özel bankalarda müfettiş, denetçi ve uzman olarak görev alabilir, uluslararası piyasalar ve kurumlarda, araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Bölümü bitiren öğrencilerin iyi düzeyde İngilizce bilmeleri ve bilgisayar teknolojilerine hakim olmaları diğer iktisatçılar arasında avantajlı bir konuma sahip olmalarını sağlar.

Program Çıktıları
1İktisat, yönetim bilimi, maliye,hukuk,muhasebe, finans vb. alanlarda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisadi çözümlemede kullanabilme becersine sahip olma,
2Girişimci ve yenilikçi düşünme yeteneğinin gelişmesi ve iş hayatında uygulanabilirliğinin sağlanması,
3Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme; erişilen çıktıları etkin ve sistemli olarak raporlayabilme becerisine sahip olma,
4Modern teknolojiyi kullanabilme ve sorun çözme becerisine sahip olma,
5Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma,
6Bireysel ve takım çalışmalarına uyum, toplumsal ilişkilerde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olma,
7Sorumluluk ve risk alabilme becerisine sahip olma,
8Özgüveni yüksek ve verimli çalışabilme becerisine sahip olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-191 ATATÜRK İLKELERİ İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 ENF-143 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Zorunlu 2 2 0 6
3 İİBFİKTSEÇ-1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ-I Seçmeli - - - 2
4 IKT-111 İKTİSATA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 8
5 YDB-115 İNGİLİZCE-I Zorunlu 4 0 0 4
6 MAT-117 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 4
7 TDB-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 20 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 İİBFİKTSEÇ-2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ-II Seçmeli - - - 2
3 IKT-112 İKTİSATA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 8
4 YDB-116 İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 4
5 İŞL-106 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
6 MAT-118 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 4
7 ÇEK-102 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
8 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKT-215 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
2 İİBFİKTSEC-3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ III Seçmeli - - - 8
3 EKO-207 İSTATİSTİK-I Zorunlu 3 0 0 4
4 İKT-219 MAKRO İKTİSAT -I Zorunlu 3 0 0 7
5 İKT-213 MİKRO İKTİSAT-I Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 15 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİBFİKTSEC-4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 8
2 EKO-208 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 4
3 İKT-218 MAKRO İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 7
4 İKT-214 MİKRO İKTİSAT-II Zorunlu 3 0 0 7
5 İKT-216 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKT-301 BÜYÜME KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
2 İİBFİKTSEC-5 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ V Seçmeli - - - 8
3 İŞL-301 MUHASEBE -I Zorunlu 3 0 0 5
4 İKT-315 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 6
5 İKT-303 ULUSLARARASI İKTİSAT-I Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİBFİKTSEC-6 İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 8
2 İKT-302 KALKINMA EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 İŞL-302 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
4 İKT-310 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
5 İKT-304 ULUSLARARASI İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKT-412 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 6 0 5
2 EKO-401 EKONOMETRİ-I Zorunlu 3 0 0 7
3 İİBFİKTSEC-7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 12
4 İKT-401 MALİYE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 9 6 0 28
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EKO-402 EKONOMETRİ II Zorunlu 3 0 0 7
2 IKT-428 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
3 IIBFIKTSEÇ-8 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 12
4 İKT-430 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 12 0 0 30
 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ESB-121 MÜZİK I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ-127 HALK DANSLARI I Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ-129 TİYATRO-I Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ESB-120 MÜZİK II Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ-126 HALK DANSLARI II Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ-128 TİYATRO-II Seçmeli 2 0 0 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-327 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-306 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İKTİSAT SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İŞL-401 İŞLETME FİNANSI Seçmeli 3 0 0 4
2 SEÇ-401 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
3 SEÇ-403 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
4 SEÇ-405 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-416 AVRUPA BİRLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr