Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Coğrafya - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2007
Kazanılan Derece
Dersler başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Coğrafya” alanında “Lisans” derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar; formasyon aldıktan sonra MEB’de ve özel sektöre ait dersane ve okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Coğrafya bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm derslerinde bir dönem içerisinde bir vize ve final sınavı yapılmaktadır. Derslerin başarılmasında vize sınavının % 40 ile final sınavının % 60’ı dikkate alınmaktadır. Bölüm derslerinde uygulanan başlıca ölçme ve değerlendirme yöntemleri şunlardır; Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru-yanlış testleri, uzun ve kısa cevaplı yazılı yoklamalar, performans ödevleri, projeler, harita yorumlama, harita üzerinde yer tespiti vb.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl içerisinde vize, yarıyıl sonunda yapılan dönem sonu (final) sınavları sonucunda belirlenen başarı kriterini yakalamak zorundadırlar. Buna ek olarak, öğrencinin bir bitirme tezi çalışması (7. veya 8. yarıyılda) yapması istenmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Güre Yerleşkesi, Giresun
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 208001012008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
2 208001392011 COĞRAFYAYA GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 0
3 208001492011 EKONOMİK COĞRAFYA I Zorunlu 4 0 0 0
4 208001412011 JEOMORFOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 0
5 208001532012 KARTOGRAFYA I Zorunlu 2 0 0 0
6 208001512012 KLİMATOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 0
7 208001472011 NÜFUS COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 0
8 208001072008 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
9 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
11 208001552012 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 25 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 208001002008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
2 208001382011 COĞRAFYA'YA GİRİŞ II Zorunlu 2 0 0 0
3 208001502012 EKONOMİK COĞRAFYA II Zorunlu 4 0 0 0
4 FEFCOGSEÇ-2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
5 208001402011 JEORMORFOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 0
6 208001442011 KARTOGRAFYA II Zorunlu 2 0 0 0
7 208001462011 KIR YERLEŞMELERİ Zorunlu 2 0 0 0
8 208001422011 KLİMATOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 0
9 208001362009 KÜLTÜREL COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 0
10 208001042008 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
11 208001282009 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 25 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 208002272011 FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI Zorunlu 2 0 0 0
2 208002152011 HİDROGRAFYA I Zorunlu 3 0 0 0
3 208002232011 SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 0
4 208002252011 TEMEL BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 0 0 0
5 208002172011 TOPRAK COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 0
6 208002212011 ULAŞIM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 0
7 208002192011 VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 16 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 208002022012 ARAZİ ÇALIŞMASI I Zorunlu 2 2 0 0
2 208002002012 BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI Zorunlu 2 0 0 0
3 208002142011 HİDROGRAFYA II Zorunlu 3 0 0 0
4 208002182011 KENT COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 0
5 208002202011 TARIM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 0
6 208002042012 TEMEL BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 0
7 208002162011 VEJETASYON COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 16 4 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 208003192011 ASYA COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 0
2 208003252011 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ I Zorunlu 2 0 0 0
3 FEFCOGSEC-5-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-I Seçmeli - - - 0
4 FEFCOGSEC-5-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-II Seçmeli - - - 0
5 FEFCOGSEC-5-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-III Seçmeli - - - 0
6 208003232011 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 0
7 208003212011 TÜRKİYE KIYI BÖLGELERİ Zorunlu 4 0 0 0
8 208003172011 YAPISAL JEOMORFOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 23 0 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 208003182011 AFRİKA COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 0
2 208003302012 ARAZİ ÇALIŞMASI II Zorunlu 2 2 0 0
3 208003202011 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ II Zorunlu 2 0 0 0
4 FEFCOGSEC-6-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VI-II Seçmeli - - - 0
5 FEFCOGSEC-6-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VI-III Seçmeli - - - 0
6 FEFCOGSEC-6-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ.VI.I Seçmeli - - - 0
7 208003162011 TÜRKİYE İÇ BÖLGELERİ Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 19 2 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 208004072011 AMERİKA COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 0
2 208004012011 AVRUPA COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 0
3 FEFCOGSEÇ-7-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VII-I Seçmeli - - - 0
4 FEFCOGSEÇ-7-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VII-II Seçmeli - - - 0
5 208004112011 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 0
6 208004032011 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 18 0 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFCOGSEC-8-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 0
2 FEFCOGSEC-8-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 0
3 208004142011 KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
4 208004202011 MEZUNİYET ÇALIŞMASI Zorunlu 2 2 0 0
5 208004182011 OKYANUSYA COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 0
6 208004162011 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 0
7 208004222011 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 19 2 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr