Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Coğrafya - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2007
Kazanılan Derece
Dersler başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Coğrafya” alanında “Lisans” derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar; formasyon aldıktan sonra MEB’de ve özel sektöre ait dersane ve okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Coğrafya bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm derslerinde bir dönem içerisinde bir vize ve final sınavı yapılmaktadır. Derslerin başarılmasında vize sınavının % 40 ile final sınavının % 60’ı dikkate alınmaktadır. Bölüm derslerinde uygulanan başlıca ölçme ve değerlendirme yöntemleri şunlardır; Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru-yanlış testleri, uzun ve kısa cevaplı yazılı yoklamalar, performans ödevleri, projeler, harita yorumlama, harita üzerinde yer tespiti vb.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl içerisinde vize, yarıyıl sonunda yapılan dönem sonu (final) sınavları sonucunda belirlenen başarı kriterini yakalamak zorundadırlar. Buna ek olarak, öğrencinin bir bitirme tezi çalışması (7. veya 8. yarıyılda) yapması istenmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Güre Yerleşkesi, Giresun
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Coğrafya biliminin temel terimlerini kavrama ve coğrafi terminolojiyi yerinde kullanabilme.
2İnsan-mekan etkileşiminin tespitinde yararlanılan başlıca araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme, bu etkileşimin ifadesinde kullanılan görsel araçları (tablo, grafik, harita vb.) hazırlayabilme ve gerekli araç gereçleri, yazılımları kullanabilme.
3Herhangi bir konudaki zamansal ve mekansal değişimi tespit etme ve bu değişimi sistematik olarak ifade edebilme yetisi kazanma.
4Toplumsal sorumluluk bilinciyle, yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlayabilme ve uygulayabilme yetisi kazanma.
5Coğrafi verilerin toplanması, yorumlanması, değerlendirilmesi ve akademik yayın haline getirilmesi sürecinde bilimsel etik değerlere uygun haraket etme.
6Coğrafya bilimindeki gelişmeleri takip etme, bilime katkı yapma, meslektaşlarıyla iletişim kurma, hem meslektaşları hem de farklı disiplinlerden insanlarla grup çalışması yapabilme.
7Mekanı ekonomik açıdan sürdürülebilir olarak kullanabilme yetisi kazanma.
8Coğrafya bilimi kapsamında mekanı doğal ve beşeri özellikleriyle tanıma, mekanın kullanımından kaynaklanan sorunları tespit edebilme, çözüm önerisi sunabilme.
9Farklı kültürlerde yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme yetisi kazanma.
10Alanı ile ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 COĞ-101 COĞRAFYAYA GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 3
3 COĞ-111 EKONOMİK COĞRAFYA I Zorunlu 4 0 0 5
4 COĞ-103 JEOMORFOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 COĞ-107 KARTOGRAFYA I Zorunlu 2 0 0 3
6 COĞ-105 KLİMATOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
7 COĞ-109 NÜFUS COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
8 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
10 YDB-101 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 COĞ-102 COĞRAFYA'YA GİRİŞ II Zorunlu 2 0 0 3
3 COĞ-112 EKONOMİK COĞRAFYA II Zorunlu 4 0 0 4
4 FEFCOGSEÇ-2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
5 COĞ-104 JEORMORFOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 3
6 COĞ-108 KARTOGRAFYA II Zorunlu 2 0 0 3
7 COĞ-110 KIR YERLEŞMELERİ Zorunlu 2 0 0 3
8 COĞ-106 KLİMATOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 4
9 COĞ-114 KÜLTÜREL COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 2
10 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 YDB-102 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-211 FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI Zorunlu 2 0 0 5
2 COĞ-201 HİDROGRAFYA I Zorunlu 3 0 0 5
3 COĞ-209 SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 5
4 ENF-245 TEMEL BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 0 0 2
5 COĞ-203 TOPRAK COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
6 COĞ-207 ULAŞIM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
7 COĞ-205 VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-212 ARAZİ ÇALIŞMASI I Zorunlu 2 2 0 5
2 COĞ-210 BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI Zorunlu 2 0 0 5
3 COĞ-202 HİDROGRAFYA II Zorunlu 3 0 0 5
4 COĞ-206 KENT COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
5 COĞ-208 TARIM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
6 ENF-246 TEMEL BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 2
7 COĞ-204 VEJETASYON COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 16 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-303 ASYA COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 5
2 COĞ-313 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ I Zorunlu 2 0 0 3
3 FEFCOGSEC-5-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-I Seçmeli - - - 3
4 FEFCOGSEC-5-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-II Seçmeli - - - 3
5 FEFCOGSEC-5-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-III Seçmeli - - - 3
6 COĞ-307 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 5
7 COĞ-305 TÜRKİYE KIYI BÖLGELERİ Zorunlu 4 0 0 5
8 COĞ-301 YAPISAL JEOMORFOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 23 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-306 AFRİKA COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
2 COĞ-314 ARAZİ ÇALIŞMASI II Zorunlu 2 2 0 5
3 COĞ-312 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ II Zorunlu 2 0 0 4
4 FEFCOGSEC-6-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VI-II Seçmeli - - - 4
5 FEFCOGSEC-6-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VI-III Seçmeli - - - 4
6 FEFCOGSEC-6-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ.VI.I Seçmeli - - - 4
7 COĞ-302 TÜRKİYE İÇ BÖLGELERİ Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 19 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-407 AMERİKA COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 5
2 COĞ-401 AVRUPA COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 5
3 FEFCOGSEÇ-7-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VII-I Seçmeli - - - 5
4 FEFCOGSEÇ-7-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VII-II Seçmeli - - - 5
5 COĞ-411 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
6 COĞ-403 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 18 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFCOGSEC-8-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 4
2 FEFCOGSEC-8-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 4
3 COĞ-402 KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
4 COĞ-414 MEZUNİYET ÇALIŞMASI Zorunlu 2 2 0 4
5 COĞ-408 OKYANUSYA COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
6 COĞ-406 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 5
7 COĞ-404 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 19 2 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİY-102 TİYATRO II Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-309 ORTADOĞU ÜLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 COĞ-317 EKOTURİZM Seçmeli 2 0 0 3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-311 DOĞAL KAYNAKLAR Seçmeli 3 0 0 3
2 COĞ-319 ARAZİ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ V-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-315 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
2 COĞ-321 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VI-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VI-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-310 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
2 COĞ-320 BÖLGE PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 4
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ.VI.I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-304 AFETLER COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 0 4
2 COĞ-316 BALKAN ÜLKELERİ COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 0 4
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-405 TÜRKİYE'NİN ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-409 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
2 COĞ-413 TIBBİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-410 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA SEÇMELİ VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 COĞ-412 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Seçmeli 3 0 0 4
2 COĞ-418 İKLİM SINIFLANDIRMALARI Seçmeli 3 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr