Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Matematik Bölümü 03.06.2005 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunuyla uygun görülerek açılmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun hükmünce 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen EK Madde 65’ye göre adı ve bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bölüm 2011-2012 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıt yenileme sırasında, öğrencilerin müfredat derslerini almaları gerekir. Kayıt için, eğer varsa, o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır. Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmaları gerekir.
Program Profili
Matematik Bölümü üniversitemizin en yeni birimlerinden biridir. 5 yıllık geçmişine rağmen, dinamik kadrosu ile topluma hizmet sunmayı hedeflemektedir. Matematik Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği geniş görüşlülük çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Matematik Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Dershaneler, Bankalar), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar şeklinde özetlenebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır. Mezunlarımız, uygun koşulların sağlanması durumunda, bir özel kuruluş ya da devlet okullarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Buna ek olarak, aynı zamanda bankacılık ve bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlarda olabilir. Bazı kamu veya özel kuruluşlarda araştırmacı, planlamacı veya muhasebeci olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler MATEMATİKÇİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Nizamiye Yerleşkesi, 28100, Giresun-TÜRKİYE. Telefon: 00 90 454 310 14 00 Faks: 00 90 454 310 14 77 e-posta: fef @giresun.edu.tr web: http://matematik.giresun.edu.tr/
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 4 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Ayrıca, bölümümüz adına; yurt dışında öğrenim görmekte olan, doktora yaptığı üniversiteye görevlendirilen veya ÖYP programı kapsamında doktoralarını yaptıkları üniversitelerde görev yapmakta olan Araştırma Görevlileri dışında 2 Araştırma Görevlisi de fiilili olarak görev yapmaktadır.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206001232011 ANALİTİK GEOMETRİ-I Zorunlu 4 0 0 0
2 206001212011 ANALİZ-I Zorunlu 4 2 0 0
3 206001112008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
4 FEFMATSEÇ-1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ I Seçmeli - - - 0
5 206001272011 FİZİK-I Zorunlu 4 0 0 0
6 206001332011 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 0
7 206001252011 SOYUT MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 0
8 206001092008 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 24 2 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206001202011 ANALİTİK GEOMETRİ II Zorunlu 4 0 0 0
2 206001182011 ANALİZ II Zorunlu 4 2 0 0
3 206001102008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
4 FEFMATSEÇ-2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
5 206001242011 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 0
6 206001262011 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
7 206001222011 SOYUT MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 0
8 206001082008 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 24 2 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206002132011 ANALİZ-III Zorunlu 4 2 0 0
2 206002172011 DİFERANSİYEL DENKLEMLER-I Zorunlu 4 0 0 0
3 FEFMATSEÇ-3 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 0
4 206002152011 LİNEER CEBİR-I Zorunlu 4 0 0 0
5 206002232011 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 0
6 206002192011 OLASILIK VE İSTATİSTİK-I Zorunlu 3 0 0 0
7 206002252012 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 21 4 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206002142011 ANALİZ IV Zorunlu 4 2 0 0
2 206002182011 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Zorunlu 4 0 0 0
3 FEFMATSEC-4 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 0
4 206002162011 LİNEER CEBİR II Zorunlu 4 0 0 0
5 206002242011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 0
6 206002302012 OLASILIK VE İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 0
7 206002222011 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 21 4 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206003112011 CEBİR-I Zorunlu 4 0 0 0
2 206003132011 DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I Zorunlu 4 0 0 0
3 206003212011 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER-I Zorunlu 3 0 0 0
4 206003152011 KOMPLEKS ANALİZ-I Zorunlu 4 0 0 0
5 206003192011 NÜMERİK ANALİZ-I Zorunlu 3 0 0 0
6 206003172011 TOPOLOJİ-I Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 22 0 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206003102011 CEBİR II Zorunlu 4 0 0 0
2 206003122011 DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Zorunlu 4 0 0 0
3 FEFMATSEÇ-6 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 0
4 206003142011 KOMPLEKS ANALİZ II Zorunlu 4 0 0 0
5 206003162011 TOPOLOJİ II Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 19 0 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFMATSEÇ-7-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-I Seçmeli - - - 0
2 FEFMATSEÇ-7-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-II Seçmeli - - - 0
3 FEFMATSEÇ-7-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-III Seçmeli - - - 0
4 206004012011 REEL ANALİZ-I Zorunlu 4 0 0 0
5 206004032011 SEMİNER-I Zorunlu 0 2 0 0
Toplam 13 2 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFMATSEC-8-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 0
2 FEFMATSEC-8-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 0
3 FEFMATSEC-8-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-III Seçmeli - - - 0
4 206004002011 FONKSİYONEL ANALİZ II Zorunlu 4 0 0 0
5 206004022011 SEMİNER II Zorunlu 0 2 0 0
Toplam 13 2 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr