Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Matematik Bölümü 03.06.2005 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunuyla uygun görülerek açılmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun hükmünce 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen EK Madde 65’ye göre adı ve bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bölüm 2011-2012 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıt yenileme sırasında, öğrencilerin müfredat derslerini almaları gerekir. Kayıt için, eğer varsa, o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır. Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmaları gerekir.
Program Profili
Matematik Bölümü üniversitemizin en yeni birimlerinden biridir. 5 yıllık geçmişine rağmen, dinamik kadrosu ile topluma hizmet sunmayı hedeflemektedir. Matematik Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği geniş görüşlülük çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Matematik Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Dershaneler, Bankalar), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar şeklinde özetlenebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır. Mezunlarımız, uygun koşulların sağlanması durumunda, bir özel kuruluş ya da devlet okullarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Buna ek olarak, aynı zamanda bankacılık ve bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlarda olabilir. Bazı kamu veya özel kuruluşlarda araştırmacı, planlamacı veya muhasebeci olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler MATEMATİKÇİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Güre, 28200, Giresun-TÜRKİYE. Telefon: 00 90 454 310 14 00 Faks: 00 90 454 310 14 77 e-posta: fef @giresun.edu.tr web: http://matematik.giresun.edu.tr/
Bölüm Olanakları
Akademik personel için http://matematik.giresun.edu.tr/tr/page/analiz-ve-fonksiyonlar-teorisi/5398 sayfasına giriniz.

Program Çıktıları
1Öğrenme ve öğretme sürecini zenginleştirebilmek için uygun öğrenme ortamları oluşturabilme, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilmeli ve öğretim araç-gereç ve kaynaklarından yararlanabilmelidir.
2Bireyin sosyalleşmesine katkıda bulunacak demokratik ortamlar ve öğrenme yaşantıları düzenleyebilmelidir.
3Öğrencilerin matematiksel gelişimlerini farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilmelidir.
4Öğrencileri ve meslektaşları ile iyi bir iletişim kurabilme ve takım çalışması yapabilme, alanında yayınlanan çalışmaları takip edebilmek için dili etkin bir şekilde kullanabilmelidir
5Güçlü matematiksel iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olmalıdır.
6Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olma ve alan bilgisini eğitim-öğretim sürecinde etkin kullanabilmelidir
7Matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme, farklı disiplinlerdeki problemlerin matematiksel modellerini kurabilmelidir.
8Yaşam boyu öğrenmenin gereğinden hareketle bireysel ve mesleki gelişimini dinamik bir sürece dönüştürebilmelidir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206001232011 ANALİTİK GEOMETRİ-I Zorunlu 4 0 0 5
2 206001212011 ANALİZ-I Zorunlu 4 2 0 7
3 206001112008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 206001272011 FİZİK-I Zorunlu 4 0 0 5
5 206001332011 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 3
6 206001252011 SOYUT MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 4
7 206001092008 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 24 2 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206001202011 ANALİTİK GEOMETRİ II Zorunlu 4 0 0 5
2 206001182011 ANALİZ II Zorunlu 4 2 0 8
3 206001102008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 206001242011 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 5
5 206001262011 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
6 206001222011 SOYUT MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 5
7 206001082008 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206002132011 ANALİZ-III Zorunlu 4 2 0 7
2 206002172011 DİFERANSİYEL DENKLEMLER-I Zorunlu 4 0 0 5
3 FEFMATSEÇ-3 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 4
4 206002152011 LİNEER CEBİR-I Zorunlu 4 0 0 5
5 206002232011 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 2
6 206002192011 OLASILIK VE İSTATİSTİK-I Zorunlu 3 0 0 4
7 206002252012 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 3
8 UNISEC-II ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 0
Toplam 23 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206002142011 ANALİZ IV Zorunlu 4 2 0 7
2 206002182011 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Zorunlu 4 0 0 5
3 FEFMATSEC-4 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 4
4 206002162011 LİNEER CEBİR II Zorunlu 4 0 0 5
5 206002242011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
6 206002302012 OLASILIK VE İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 4
7 206002222011 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu 2 2 0 3
8 UNISEC-III ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - III Seçmeli - - - 0
Toplam 23 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206003112011 CEBİR-I Zorunlu 4 0 0 5
2 206003132011 DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I Zorunlu 4 0 0 5
3 206003212011 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER-I Zorunlu 3 0 0 5
4 206003152011 KOMPLEKS ANALİZ-I Zorunlu 4 0 0 5
5 206003192011 NÜMERİK ANALİZ-I Zorunlu 3 0 0 5
6 206003172011 TOPOLOJİ-I Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 22 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206003102011 CEBİR II Zorunlu 4 0 0 5
2 206003122011 DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Zorunlu 4 0 0 5
3 FEFMATSEÇ-6 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 10
4 206003142011 KOMPLEKS ANALİZ II Zorunlu 4 0 0 5
5 206003162011 TOPOLOJİ II Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 19 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFMATSEÇ-7-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-I Seçmeli - - - 12
2 FEFMATSEÇ-7-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-II Seçmeli - - - 5
3 FEFMATSEÇ-7-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-III Seçmeli - - - 3
4 206004012011 REEL ANALİZ-I Zorunlu 4 0 0 6
5 206004032011 SEMİNER-I Zorunlu 0 2 0 4
Toplam 13 2 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFMATSEC-8-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 12
2 FEFMATSEC-8-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 5
3 FEFMATSEC-8-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-III Seçmeli - - - 3
4 206004002011 FONKSİYONEL ANALİZ II Zorunlu 4 0 0 6
5 206004022011 SEMİNER II Zorunlu 0 2 0 4
Toplam 13 2 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206002272012 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
2 206002292012 MALİYE Seçmeli 2 0 0 3
3 206002312012 İKTİSADA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 206002332012 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR Seçmeli 2 0 0 3
5 206002352012 İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
6 206002372012 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
7 206002392012 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBR101 EBRU – I Seçmeli 2 3 0 0
2 PDY101 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ – I Seçmeli 2 3 0 0
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206002342012 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
2 206002362012 PARA VE BANKA Seçmeli 2 0 0 3
3 206002382012 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
4 206002402012 TİCARET HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
5 206002422012 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 206002442012 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBR102 EBRU – II Seçmeli 2 3 0 0
2 PDY102 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ – II Seçmeli 2 3 0 0
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206003182011 NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 5
2 206003202011 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 3 0 0 5
3 206003222011 MATLAB Seçmeli 3 0 0 5
4 206003242011 FUZZY MATEMATİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
5 206003262011 ENDÜSTRİYEL MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 5
6 206003282012 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
7 SEÇ-322 LİNEER PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
8 SEÇ-324 MATEMATİKSEL EKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206004192012 PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 4 0 0 6
2 206004212012 GRUPLAR TEORİSİ Seçmeli 4 0 0 6
3 206004232012 YÜZEYLER TEORİSİ I Seçmeli 4 0 0 6
4 206004252012 İLERİ PROGRAMLAMA DİLİ I Seçmeli 4 0 0 6
5 206004272012 TOPOLOJİDEN SEÇME KONULAR I Seçmeli 4 0 0 6
6 206004292012 MATEMATİKSEL MODELLEME I Seçmeli 4 0 0 6
7 206004312012 İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 4 0 0 6
8 206004332011 KOMPLEKS ANALİZDEN SEÇME KONULAR Seçmeli 4 0 0 6
9 206004352011 ANALİTİK FONKSİYONLAR Seçmeli 4 0 0 6
10 206004372011 GEOMETRİDEN SEÇME KONULAR Seçmeli 4 0 0 6
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206004072012 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 3 0 0 5
2 206004092012 MATRİSLER TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 5
3 206004112012 SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 5
4 206004132012 CEBİRDEN SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
5 206004152012 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
6 206004172012 DEĞİŞMELİ CEBİR I Seçmeli 3 0 0 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206004052012 MATEMATİK TARİHİ I Seçmeli 3 0 0 3
2 206004512012 BİLİM FELSEFESİ I Seçmeli 2 0 0 3
3 206004532012 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 206004572012 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
5 206004592012 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
6 206004612012 YAŞAM KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206004182011 CEBİRSEL GEOMETRİ Seçmeli 4 0 0 6
2 206004202011 İDEAL TEORİSİ Seçmeli 4 0 0 6
3 206004222011 YÜZEYLER TEORİSİ II Seçmeli 4 0 0 6
4 206004242011 İLERİ PROGRAMLAMA DİLİ II Seçmeli 4 0 0 6
5 206004262011 TOPOLOJİDEN SEÇME KONULAR II Seçmeli 4 0 0 6
6 206004282011 MATEMATİKSEL MODELLEME II Seçmeli 4 0 0 6
7 206004302011 İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 4 0 0 6
8 206004322011 METRİK UZAYLAR Seçmeli 4 0 0 6
9 206004342011 RIEMANN YÜZEYLERİNE GİRİŞ Seçmeli 4 0 0 6
10 206004362011 HAREKET GEOMETRİSİ Seçmeli 4 0 0 6
11 206004382011 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 4 0 0 6
12 206004402011 HALKALAR VE MODÜLER Seçmeli 4 0 0 6
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206004162011 DEĞİŞMELİ CEBİR II Seçmeli 4 0 0 5
2 206004442012 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 3 0 0 5
3 206004462012 MATRİSLER TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 5
4 206004482012 SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 5
5 206004502012 MODÜL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
6 206004522012 UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK SEÇMELİ VIII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 206004422012 MATEMATİK TARİHİ II Seçmeli 3 0 0 3
2 206004542012 BİLİM FELSEFESİ II Seçmeli 2 0 0 3
3 206004562012 MODERN SANAT Seçmeli 2 0 0 3
4 206004582012 KARİYER GELİŞTİRME PLANLAMA VE YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 3
5 206004602012 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
6 206004622012 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
7 206004642012 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
8 SEÇ-402 OPTİMAL KONTROL TEORİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr