Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik - GraduateProgram Tanımları
Kuruluş
Fizik Bölümü 2001 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Diplomalarda; öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir, derece belirtilmez; sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır; ancak, transkriptte derece belirtilebilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak, sınavları başaran ve Fizik Lisans Programını kazanan öğrenciler kayıtlanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bir öğrenci kayıt yenileme sırasında bağlı olduğu öğretim programının derslerine de kaydolmak zorundadır. Kayıt için varsa o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır.
Program Profili
Öğrencilerin dört yıl boyunca almak zorunda olduğu dersler zorunlu alan ve seçmeli alan olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk dört yarıyılda temel fizik ve matematik derslerini aldıktan sonra son dört yarıyılda fizik ağırlıklı dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek öğretim kurumlarında öğretmenlik formasyonu programını alarak başarmak koşuluyla öğretmen olarak çalışabilen mezunlar, fiziğin çeşitli mühendislik dallarının temelini oluşturması nedeniyle endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında da yararlı hizmetler verebilmektedirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Kuruluşların Kalibrasyon Merkezleri, Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Onkoloji Merkezleri,Nükleer Tıp Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri ile kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırıcı, planlamacı ve sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin sınavına ilişkin başarı puanı, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalaması ile final veya varsa bütünleme sınav puanının ilavesi ile elde edilen puandır.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile bitirme tezini tamamlayan ve stajlarda başarılı olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Birol ERTUĞRAL, birol.ertugral@giresun.edu.tr , Dahili Tel: 1472 AKTS/DE Koordinatörü:
Bölüm Olanakları
Fizik Bölümü’nde öğretim laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları vardır: Fizik Bölümü Öğretim Laboratuvarları şunlardır: Genel Fizik Laboratuvarları (Mekanik, Elektrik, Optik, Isı-Akustik), Elektromanyetizma Laboratuvarı, Atom ve Molekül Fiziği Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Optik laboratuvarı, Nükleer Fizik Laboratuvarı. Fizik Bölümü araştırma laboratuarları ise şunlardır: Sıvı Kristaller Araştırma Laboratuvarı, Süperiletkenlik Araştırma Laboratuvarı, İnce Film Kaplama ve Optiği Araştırma Laboratuvarı, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı, Dielektrik Araştırma Laboratuvarı, , Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı.

Program Çıktıları
1Matematik , fen ve mühendislik bilgilerini Fizik problemlerine uygulayabilme,
2Fizik problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme,
3Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme,
4Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme,
5Mesleki sorumluluk bilinci ile birlikte öğretmenlik ve araştırmacılık vasıflarına sahip olabilme,
6Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Fizik temel biliminin önemini kavrayarak yenilikleri takip edip, kendini geliştirebilme,
7Fizik uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme,
8Bireysel çalışma becerisini kullanarak fikirlerini iletişim ortamlarına taşıyabilme,
9Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme,
10Bağımsız davranarak inisiyatif alabilme ve kullanabilme,
11Fiziğin hem ulusal ve hem de uluslararası alanlardaki gelişmelerini yakından izleyebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205001012000 ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ – I Zorunlu 2 0 0 2
2 FEFFİZSEÇ-1 FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
3 205001272011 FİZİK I Zorunlu 4 2 0 6
4 205001292011 FİZİK LABORATUARI I Zorunlu 0 0 4 2
5 205001252009 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 3
6 205001332011 KİMYA I Zorunlu 4 0 0 5
7 205001312011 MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 6
8 205001152000 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 23 2 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205001102000 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 FEFFİZSEÇ-2 FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
3 205001222011 FİZİK II Zorunlu 4 2 0 6
4 205001262011 FİZİK LABORATUARI II Zorunlu 0 0 4 4
5 205001322011 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
6 205001302011 KİMYA II Zorunlu 4 0 0 5
7 205001282011 MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 6
8 205001122000 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 2 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205002032008 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 4
2 FEFFİZSEÇ-3 FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 6
3 205002232011 ISI VE TERMODİNAMİK Zorunlu 4 0 0 6
4 205002152009 LİNEER CEBİR Zorunlu 4 0 0 4
5 205002192011 MEKANİK Zorunlu 4 2 0 6
6 205002212011 MEKANİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
7 205002132009 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 2 2 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205002122009 ANALİTİK GEOMETRİ Zorunlu 4 0 0 4
2 205002182011 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Zorunlu 4 2 0 6
3 205002202011 ELEKTRİK VE MANYETİZMA LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
4 FEFFİZSEÇ-4 FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 5
5 205002222011 FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER I Zorunlu 4 0 0 5
6 205002162009 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
7 205002242011 MODERN FİZİK Zorunlu 4 0 0 6
Toplam 20 4 2 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205003052009 ELEKTRONİK I Zorunlu 4 0 0 4
2 205003252011 ELEKTRONİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
3 FEFFİZSEÇ-5 FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ V Seçmeli - - - 12
4 205003352011 İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA I Zorunlu 2 0 0 2
5 205003232011 KLASİK MEKANİK Zorunlu 4 0 0 5
6 205003212011 KUANTUM MEKANİĞİ I Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 14 0 2 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFFİZSEÇ-6 FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 10
2 205003262011 İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA II Zorunlu 2 0 0 2
3 205003202011 İSTATİSTİK FİZİK Zorunlu 4 0 0 5
4 205003182011 KUANTUM MEKANİĞİ II Zorunlu 4 0 0 5
5 205003242011 MODERN FİZİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 4 3
6 205003222011 TİTREŞİM VE DALGALAR Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 17 0 4 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205004172011 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I Zorunlu 4 0 0 5
2 205004192011 ELEKTROMANYETİK TEORİ I Zorunlu 4 0 0 5
3 FEFFİZSEÇ-7 FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 8
4 205004252011 KATIHAL FİZİĞİ I Zorunlu 4 0 0 5
5 205004212011 NÜKLEER FİZİK I Zorunlu 4 0 0 5
6 205004232011 NÜKLEER FİZİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
Toplam 16 0 2 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205004162011 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II Zorunlu 4 0 0 5
2 205004182011 ELEKTROMANYETİK TEORİ II Zorunlu 4 0 0 5
3 FEFFİZSEÇ-8 FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 15
4 205004142011 KATIHAL FİZİĞİ II Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 15 0 0 30
 
FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205001032000 BEDEN EĞİTİMİ – I Seçmeli 2 0 0 2
2 205001172000 TİYATRO-I Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205001342011 TİYATRO-II Seçmeli 2 0 0 2
2 205001402011 BEDEN EĞİTİMİ-II Seçmeli 2 0 0 2
FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205002252011 TEMEL BİLGİSAYAR I Seçmeli 1 2 0 3
2 205002272011 GEOMETRİK OPTİK Seçmeli 3 0 0 3
FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205002262011 TEMEL BİLGİSAYAR II Seçmeli 2 2 0 5
FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205003272011 FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER II Seçmeli 3 0 0 6
2 205003292011 FİZİKTE SAYISAL ÇÖZÜMLEME Seçmeli 3 0 0 6
3 205003312011 X IŞINLARI KIRINIMI Seçmeli 3 0 0 6
4 205003332011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Seçmeli 3 0 0 6
FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205003282011 ÇEVRE FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
2 205003302011 ASTROFİZİK Seçmeli 3 0 0 5
3 205003322011 ELEKTRONİK II Seçmeli 3 0 0 5
4 205003342011 FİZİK OPTİK Seçmeli 3 0 0 5
5 205003362011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Seçmeli 3 0 0 5
FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205004272011 SPEKTROSKOPİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
2 205004292011 SAĞLIK FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
3 205004312011 BİLİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
FEN-EDEBİYAT FİZİK SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 205004202011 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
2 205004222011 BİYOFİZİK Seçmeli 3 0 0 5
3 205004242011 TEMEL TANECİK FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
4 205004262011 MOLEKÜLER MODELLEME Seçmeli 3 0 0 5
5 205004282011 YARI İLETKEN FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
6 205004302011 NÜKLEER FİZİK II Seçmeli 3 0 0 5
7 205004322011 BİTİRME ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 5
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr