Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Kimya - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kimya Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2002 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2003 yılında alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun hükmünce 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen EK Madde 65’ye göre adı ve bağlantısı değiştirilerek kurulan Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Kazanılan Derece
Kimyager
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kimya bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, YÖK tarafından belirlenen ve ÖSYM tarafından yapılan sınavı başarmış olmak zorundadır. Üniversiteye giriş hakkında detaylı bilgi Üniversite Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur. ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonucu başarılı olan adaylar bölüme kayıt olabilirler. Bölümün belirlediği ve Üniversitemiz tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvurabilir ve değerlendirme sonucu kabul edilenler bölüme kayıt olabilirler. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümden ders alabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümün belirlediği ve Üniversitemiz tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvurabilir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonuçlarına göre bölüme öğrenci kabul edilmektedir.Yatay geçiş ile kaydolmak isteyen öğrencilerin kabulü bölüm öğretim üyelerince kurulan komisyonun incelemesi ile karara bağlanır ve üniversitenin ilgili birimlerine iletilir. Yatay ya da dikey geçişle kaydolan öğrencilere bölüm öğretim üyelerince kurulan komisyonun incelemesi ile adaptasyon programı uygulanmaktadır. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümden ders alabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kimya bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, YÖK tarafından belirlenen sınavı başarmış olmak zorundadır. Bölümün belirlediği kontenjanlar dahilinde eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay/dikey geçiş için başvurabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kabulü, bu amaçla bölüm öğretim elemanlarından kurulan komisyonun incelemesi ile belirlenir. Yatay ya da dikey geçişle gelen öğrencilere gerektiğinde adaptasyon programı uygulanmaktadır.
Program Profili
Mezunlar bir Yüksek Lisans Programına devam edebilirler
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına yeni bileşikler üreten kimyacılar, ilaç, gübre, sentetik lif, plastik endüstrisi, boya sektörü, çimento gibi pek çok alanda kullanılan malzemelerin de üreticileridirler. Kimyacılar, çevre, gıda, ilaç, tekstil, boya, cam, sabun, yağ, deterjan, içecek, demir ve çelik üreten özel veya devlet kurumlarının, araştırma, geliştirme, üretim ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuarlarında da iş imkanı bulabilirler. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan kimyacılar tezsiz yüksek lisans eğitimi ile Pedagoji Sertifikası alarak eğitim sektöründe de öğretmen olarak çalışabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında lisansüstü eğitime başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili dersin ders bilgi formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olmak için bölüm eğitim-öğretim planında yer alan ve öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarılması, bitirme çalışmasının tamamlanması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat TAŞ Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Giresun/Türkiye E-mail: murat.tas@giresun.edu.tr Tel: 04543101400 (1465) AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Halil İbrahim Uğraş Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Giresun/Türkiye E-mail: halil.ibrahim.ugras@giresun.edu.tr Tel: 04543101400 (1476)
Bölüm Olanakları
Bölümde 2 adet toplam 120 öğrenci kapasiteli öğrenci labaratuarı, 9 adet araştırma labaoratuarı, toplam 160 öğrenci kapasiteli 4 sınıf yer almaktadır. FT-IR spektometresi, UV-Vis. Spektometresi, Alev Fotometresi, Voltametre cihazı, Termik analiz cihazı, Manyetik Moment ölçüm cihazı, Liyofilizatör, Evaporatörler, Derin dondurucular, Mikrodalga fırın ve diğer temel cihazlar mevcuttur.

Program Çıktıları
1Kimyanın çekirdek alanı olan inorganik kimya, organik kimya, fizikokimya, analitik kimya ve biyokimya konularında iyi bir temele sahip olma, bunun yanı sıra matematik ve fizikte gerekli altyapıya sahip olma. Laboratuar gözlem ve ölçümlerinden elde edilen verileri önemleri cinsinden yorumlayabilme ve teorilerle ilişkilendirme becerisi
2Bireysel veya grup olarak çalışılan inorganik, organik, fiziko ve biyo kimya derslerinin laboratuar uygulamaları ile pratik becerilerini oluşturma. Kimyanın daha özel çeşitli konularında temel bilgiye sahip olma
3Laboratuar gözlem ve ölçümlerinden elde edilen verileri önemleri cinsinden yorumlayabilme ve teorilerle ilişkilendirme becerisi. Gözlem ve ölçüm yoluyla kimyasal özelliklerin, kimyasal olay ve değişikliklerin izlenmesi ve sistematik ve güvenilir kaydetme ve belgeleme becerileri
4Diğer birçok kapsamda da uygulanabilecek kimya alanındaki genel anahtar yetkinliklerini geliştirme. Kimyasal malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini dikkate alıp kullanımları ile ilgili herhangi bir spesifik zararını göz önünde bulundurarak güvenli kullanımları yöntem üretebilme veya uygulayabilme
5Lisansüstü kademede verilen derslere ve Lisansüstü kademeye geçiş için standart bilgi ve beceri düzeyine ulaşma
6Kimya konusundaki önemli olayların, kavramların, prensip ve teorilerin bilgi ve kavrayışını sergileme becerisi
7Kimyasal bilgi ve verileri değerlendirme, yorumlama ve sentez etme becerisi. Sentez ve analiz için gerekli deney tasarımlarını yapabilme, bilinen tasarımları uygulayabilme. Tanıdık yapıdaki kalitatif ve kantitatif problemlerin çözümüne bu bilgi ve kavrayışı uygulama becerisi
8Bilgiye ulaşabilme ve ulaşılan bilgileri kavrayabilme becerileri. Kimyasal bilgi ve verilerle ilgili bilgisayar ve veri işleme becerileri.
9İyi bir ölçüm bilim ve pratiğini tanıma ve uygulama becerisi. Organik ve inorganik sistemlerle bağıntılı sentetik ve analitik bir çalışmada enstrümentasyon ve standart laboratuar yöntemlerini uygulama ve yönetme becerileri
10Konu hakkında fikir sahibi olan bir dinleyici grubuna bilimsel bir konuyu ve argümanlarını sunma becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204001012000 ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ – I Zorunlu 2 0 0 2
2 FEFKİMSEÇ-1 FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -I Seçmeli - - - 3
3 204001332011 FİZİK I Zorunlu 3 0 0 6
4 204001372011 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 2 0 4
5 204001392011 GENEL KİMYA LABORATUARI – I Zorunlu 0 0 3 3
6 204001352011 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
7 204001312011 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 6
8 204001152000 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 21 2 3 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204001102000 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 FEFKİMSEÇ-2 FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -II Seçmeli - - - 3
3 204001342011 FİZİK-II Zorunlu 3 0 0 6
4 204001462012 GENEL KİMYA II Zorunlu 4 2 0 6
5 204001402011 GENEL KİMYA LABORATUARI-II Zorunlu 0 0 3 3
6 204001362011 İNGİLİZCE -II Zorunlu 2 0 0 2
7 204001322011 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 6
8 204001082000 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 2 3 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204002352011 ANALİTİK KİMYA I Zorunlu 4 0 0 7
2 204002392011 ANALİTİK KİMYA LAB. I Zorunlu 0 0 4 4
3 204002372011 ANORGANİK KİMYA – I Zorunlu 4 0 0 6
4 204002412011 ANORGANİK KİMYA LAB. I Zorunlu 0 0 4 4
5 FEFKİMSEÇ-3 FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -III Seçmeli - - - 9
Toplam 11 0 8 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204002342011 ANALİTİK KİMYA II Zorunlu 4 0 0 7
2 204002382011 ANALİTİK KİMYA LAB. II Zorunlu 0 0 4 4
3 204002362011 ANORGANİK KİMYA II Zorunlu 4 0 0 6
4 204002402011 ANORGANİK KİMYA LABORATUARI II Zorunlu 0 0 4 4
5 FEFKİMSEÇ-4 FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -IV Seçmeli - - - 9
Toplam 11 0 8 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204003412011 ENSTRÜMENTAL ANALİZ I Zorunlu 3 0 0 3
2 FEFKİMSEÇ-5 FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -V Seçmeli - - - 6
3 204003352011 FİZİKOKİMYA I Zorunlu 4 0 0 6
4 204003392011 FİZİKOKİMYA LAB. I Zorunlu 0 0 4 4
5 204003332011 ORGANİK KİMYA I Zorunlu 4 0 0 7
6 204003372011 ORGANİK KİMYA LABORATUARI I Zorunlu 0 0 4 4
Toplam 14 0 8 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204003462011 ENSTRÜMENTAL ANALİZ-II Zorunlu 3 0 0 3
2 FEFKİMSEÇ-6 FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -VI Seçmeli - - - 6
3 204003402011 FİZİKOKİMYA II Zorunlu 4 0 0 6
4 204003582012 FİZİKOKİMYA LAB. II Zorunlu 0 0 4 4
5 204003382011 ORGANİK KİMYA II Zorunlu 4 0 0 7
6 204003422011 ORGANİK KİMYA LAB. II Zorunlu 0 0 4 4
Toplam 14 0 8 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204004612011 BİYOKİMYA I Zorunlu 4 0 0 7
2 204004652011 BİYOKİMYA LABORATUARI I Zorunlu 0 0 4 4
3 204004832012 ENDÜSTRİYEL KİMYA I Zorunlu 4 0 0 4
4 FEFKİMSEC-7 FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 12
5 204004572010 SEMİNER ÇALIŞMASI Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 14 0 4 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204004642011 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 3 0 0 3
2 204004582011 BİYOKİMYA II Zorunlu 4 0 0 7
3 204004622011 BİYOKİMYA LABORATUARI II Zorunlu 0 0 4 4
4 204004402012 ENDÜSTRİYEL KİMYA II Zorunlu 4 0 0 4
5 FEFKİMSEÇ-8 FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 12
Toplam 14 0 4 30
 
FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204001412011 LABORATUVAR TEK. VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 204001432011 BİLİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204001422011 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE RAPORLAMA Seçmeli 3 0 0 3
2 204001442011 KİMYANIN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204002432011 KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 3
2 204002452011 KİMYACILAR İÇİN BİLGİSAYAR I Seçmeli 3 0 0 3
3 204002472011 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 3
4 204002492011 PERİYODİK ÇİZELGE VE ELEMENTLERİN ÖZEL. Seçmeli 3 0 0 3
5 204002512011 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 3
6 204002532011 PETROKİMYA Seçmeli 3 0 0 3
FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204002242009 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 3
2 204002422011 ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
3 204002442011 KİMYACILAR İÇİN BİLGİSAYAR II Seçmeli 3 0 0 3
4 204002462011 KALİTE KONTROL Seçmeli 3 0 0 3
5 204002482011 ÇEKİRDEK KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
6 204002502011 MOLEKÜLER SİMETRİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204003432011 KUANTUM KİMYASINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
2 204003452011 KİMYADA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 3
3 204003472011 METALLER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
4 204003492011 ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 204003512011 SU KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ -VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204003482011 ENSTRÜMENTAL ANALİZ LAB. Seçmeli 0 0 3 3
2 204003502011 KİMYADA TEORİK HESAPLAMALAR Seçmeli 3 0 0 3
3 204003522011 BOR BİLEŞİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 204003542011 YÜZEY AKTİF MADDELER Seçmeli 3 0 0 3
5 204003562011 AMETALLER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204004072000 ANALTİK AYIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
2 204004092000 KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
3 204004112000 ORGANİK REKS. MEKANİZ. GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
4 204004132000 ENZİM VE ENZİM KİNETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
5 204004152000 KUANTUM KİMYASI VE SPEKTROSKOPI Seçmeli 3 0 0 3
6 204004292008 FİZİKSEL ORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 3
7 204004312008 STREO KİMYA Seçmeli 3 0 0 3
8 204004372008 BİYOMOLEKÜL TANIMA VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 3
9 204004392008 BİYOKİMYADA KLİNİK UYG. Seçmeli 3 0 0 3
10 204004512009 ÖZEL ORGANİK REAKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 3
11 204004532009 KARBONİL KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
12 204004552009 ELEKTRO KİMYA Seçmeli 3 0 0 3
13 204004592010 ORGANİK KALİTATİF ANALİZ Seçmeli 3 0 0 3
14 204004692011 ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
15 204004712011 POLAROGRAFİ Seçmeli 3 0 0 3
16 204004732011 ADSORBSİYON VE KATALİZ Seçmeli 3 0 0 3
17 204004752011 KİMYASAL TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 3
18 204004772011 BİYOANORGANİK KİMYAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
19 204004792011 ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
20 204004812012 ENDÜSTRİYEL KİMYA LAB.I Seçmeli 0 4 3 3
FEN EDEBİYAT KİMYA SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 204004562011 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
2 204004662012 ENDÜSTRİYEL KİMYA LAB.II Seçmeli 0 0 3 3
3 204004682011 POLİMER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
4 204004702011 ORGANİK KİMYA PROSESLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 204004722011 BİYOAKTİF ORGANİK BİLEŞİKLER Seçmeli 3 0 0 3
6 204004742011 ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 3
7 204004762011 TEKSTİL VE BOYAR MADDE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
8 204004782011 HETEROSİKLİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 3
9 204004802011 BİYOENERJETİK Seçmeli 3 0 0 3
10 204004822011 BESİN KİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
11 204004842011 KİMYASAL KİNETİK Seçmeli 3 0 0 3
12 204004862011 ELEKTRO ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 3
13 204004882011 ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMASINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
14 204004902011 KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN ELEKTRONİK SPEKTRUMU Seçmeli 3 0 0 3
15 204004922011 BİYOKİMYADA SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 3
16 204004942011 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 3 0 0 3
17 204004962011 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 3
18 204004982011 METABOLİK HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 3
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr