Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2002
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Son sınıfta danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda bitirme ödevi yapılarak teslim edilmelidir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dil, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı Bilim Dallarında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel kural olarak değerlendirme her ders için 1 ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) şeklindedir. Bazı dersler ödev ya da seminer gerektirebilir.
Mezuniyet Koşulları
Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Son sınıfta danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda bitirme ödevi yapılarak teslim edilmelidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Güre Yerleşkesi Giresun Bölüm Başkanı Doç. Dr. Beyhan KESİK
Bölüm Olanakları
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Program Çıktıları
1Türk Dili ve edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek
2Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak
3Türkçeyi en güzel bir şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilmek yeteneğine sahip olmak
4Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olmak
5Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olmak
6Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilmek
7Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilmek ve bu alanda araştırma yapabilmek
8Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmek
9Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak
10Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri ullanarak ulaşabilme yeteneğine sahip olmak
11Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek
12

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203001012000 ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ – I Zorunlu 2 0 0 2
2 203001252009 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 3
3 FEFTDESEÇ-1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
4 203001352009 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
5 203001452011 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 3 0 0 4
6 203001372009 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 1 0 2
7 TDE-107 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 2
8 203001472011 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Zorunlu 2 0 0 4
9 203001412011 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Zorunlu 3 0 0 4
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
11 TDE-105 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 27 1 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203001142000 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 203001382011 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 4
3 FEFTDESEÇ-2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
4 203001342009 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
5 203001442011 OSMANLI TÜRKÇESİ-II Zorunlu 3 0 0 4
6 203001422011 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 4
7 203001462011 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Zorunlu 2 0 0 4
8 203001362011 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-II Zorunlu 3 0 0 4
9 203001402011 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 23 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203002352011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 3 0 0 5
2 FEFTDESEÇ-3 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ III Seçmeli - - - 8
3 203002412011 OSMANLI TÜRKÇESİ III Zorunlu 3 0 0 5
4 203002332011 TÜRK DİLİ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
5 203002392011 TÜRK HALK EDEBİYATI I Zorunlu 3 0 0 4
6 203002372011 YENİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203002322011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II Zorunlu 3 0 0 5
2 203002302011 ESKİ TÜRKÇE Zorunlu 3 0 0 4
3 FEFTDESEÇ-4 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 8
4 203002382011 OSMANLI TÜRKÇESİ-IV Zorunlu 3 0 0 5
5 203002362011 TÜRK HALK EDEBİYATI-II Zorunlu 3 0 0 4
6 203002342011 YENİ TÜRK EDEBİYATI-II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203003212011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI III Zorunlu 3 0 0 5
2 FEFTDESEÇ-5 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ V Seçmeli - - - 10
3 203003192011 ORTA TÜRKÇE I Zorunlu 3 0 0 5
4 203003252011 TÜRK HALK EDEBİYATI III Zorunlu 3 0 0 5
5 203003232011 YENİ TÜRK EDEBİYATI III Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 12 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203003242011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 3 0 0 5
2 FEFTDESEÇ-6 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 10
3 203003222011 ORTA TÜRKÇE-II Zorunlu 3 0 0 5
4 203003282011 TÜRK HALK EDEBİYATI-IV Zorunlu 3 0 0 5
5 203003262011 YENİ TÜRK EDEBİYATI-IV Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 12 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203004212011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I Zorunlu 3 0 0 4
2 203004232011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 3 0 0 4
3 FEFTDESEÇ-7 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 10
4 203004292011 SEMİNER I Zorunlu 2 0 0 4
5 203004272011 TÜRK HALK EDEBİYATI V Zorunlu 3 0 0 4
6 203004252011 YENİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 14 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203004242009 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 2 0 2
2 203004262011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-II Zorunlu 3 0 0 4
3 203004282011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-VI Zorunlu 3 0 0 4
4 FEFTDESEÇ-8 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 10
5 203004342011 SEMİNER-II Zorunlu 2 0 0 4
6 203004322011 TÜRK HALK EDEBİYATI-VI Zorunlu 3 0 0 3
7 203004302011 YENİ TÜRK EDEBİYATI-VI Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 14 2 0 30
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203001032000 BEDEN EĞİTİMİ – I Seçmeli 2 0 0 2
2 GSB-101 GÜZEL SANATLAR I Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 1,50
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203001002014 GÜZEL SANATLAR II Seçmeli 2 0 0 2
2 203001182000 BEDEN EĞİTİMİ-II Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203002432011 TÜRK HALK BİLİMİNE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
2 203002452011 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I Seçmeli 2 0 0 4
3 203002472011 EDEBİYAT TEORİLERİ I Seçmeli 2 0 0 4
4 SEÇ-217 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR I Seçmeli 2 0 0 4
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203002402011 TÜRK HALK BİLİMİNE GİRİŞ-II Seçmeli 2 0 0 4
2 203002422011 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II Seçmeli 2 0 0 4
3 203002442011 EDEBİYAT TEORİLERİ-II Seçmeli 2 0 0 4
4 SEÇ-218 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR II Seçmeli 2 0 0 4
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203003272011 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI Seçmeli 2 0 0 5
2 203003292011 GENEL DİL BİLİMİ I Seçmeli 2 0 0 5
3 203003312011 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER I Seçmeli 2 0 0 5
4 203003332011 METİN ŞERHİ I Seçmeli 2 0 0 5
5 203003352011 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI I Seçmeli 2 0 0 5
6 203003372011 ŞİİR TAHLİLİ Seçmeli 2 0 0 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203003302011 GENEL DİL BİLİMİ-II Seçmeli 2 0 0 5
2 203003322011 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI-II Seçmeli 2 0 0 5
3 203003342011 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER-II Seçmeli 2 0 0 5
4 203003362011 METİN ŞERHİ-II Seçmeli 2 0 0 5
5 203003382011 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI-II Seçmeli 2 0 0 5
6 203003402011 HİKAYE VE ROMAN TAHLİLİ Seçmeli 2 0 0 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203004312011 KAZAK-KIRGIZ TÜRKÇESİ I Seçmeli 2 0 0 5
2 203004332011 UYGUR-ÖZBEK TÜRKÇESİ I Seçmeli 2 0 0 5
3 203004372011 TEZKİRELER Seçmeli 2 0 0 5
4 203004412011 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 2 0 0 5
5 203004432011 BATI EDEBİYATI I Seçmeli 2 0 0 5
6 203004472011 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 203004362011 KAZAK-KIRGIZ TÜRKÇESİ-II Seçmeli 2 0 0 5
2 203004382011 UYGUR-ÖZBEK TÜRKÇESİ-II Seçmeli 2 0 0 5
3 203004422011 MAZMUNLAR Seçmeli 2 0 0 5
4 203004462011 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI Seçmeli 2 0 0 5
5 203004482011 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 5
6 203004522011 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 5
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr