Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Tarih - TarihProgram Tanımları
Kuruluş
Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilk bölümüdür. Bölüm Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş, 2006 yılında Giresun Üniversitesi'nin kurulması ile yeni üniversitenin çatısı altında varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Tarih bölümü 1998'de kurulmuş ve eğitime 1999 yılında başlamıştır. Bölüm Başkanlığı görevini 2015 yılı itibariyle Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara TARİH alanında Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip bulunması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya ya da tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu yüzden Giresun Üniversitesi programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut 240 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.
Program Profili
Tarih bölümünde tarihçi yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim planlarında zorunlu olan derslere ilave olarak öğrencilerin tarih biliminde uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçebilme şansları bulunan seçmeli dersler mevcuttur. Bununla birlikte ilgili alandaki her hizmet sahasında ya da iletişimde yetişmiş personel sağlamak da hedefler arasındadır. Bunlar Kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dalları olarak belirlenebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
ALES ve ÜDS'den yeterli puanları alan mezunlar üniversite kadrolarına yerleşebilirler. Pedagojik formasyon alanlar, KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından tarih öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Mezunlarımız özel, eğitimi destekleyici kurumlarda tarih öğreticiliği üzerine çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dallarında istihdam olanağı mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere her yarıyıl iki sınav yapılmakta, ara sınav %40, final sınavı %60 oranında başarı notuna etkide bulunmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde aldıkları derslerden başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı mevcuttur.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut 240 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT Giresun Üniversitesi Tarih Bölümü Giresun Merkez 0 454 3101014 ali.ata.yigit@giresun.edu.tr; Arş. Gör. Selcan Alperay KAŞLI Giresun Üniversitesi Tarih Bölümü Giresun Merkez 0 454 3101014 selcan.alperay.kasli@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 2 profesör dr., 2 doçent dr.,5 yardımcı doçent dr., 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde dersliklerde projektör ve bilgisayar sınıfımız bulunmaktadır. Bölümümüz arşivi kuruluş aşamasındadır.

Program Çıktıları
1İnsanlık tarihindeki değişim sürecini değerlendirebilme.
2Çeşitli dönemlerde tarihsel bakış açılarındaki değişkenliği kavrayabilme.
3Diğer ulusal ve kültürel alt yapılardan kaynaklanan bakış açılarının farkında olma ve bunlara saygı duyma.
4Günümüz tarihsel tartışmalarındaki sorunları ve konuları takip edebilme.
5Güncel olaylar ve geçmiş arasındaki ilişkiyi kavrayabilme bilincine sahip olabilme.
6Ulusal ve uluslar arası tarihsel ve güncel sorunları takip edebilme
7Tarihin bir veya birden fazla dönemi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilme
8Tarih yazımının çeşitli türlerini doğru bir şekilde kullanarak kendi dilinde yazma becerisi.
9Kendi dilinde tarihsel metinleri veya orijinal belgeleri okuma becerisi; transkripsiyon yapma veya özet çıkarma ve uygun bir biçimde bilgileri kataloglama becerisi.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini özümseyerek bilimsel ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
11Kişinin kendi ulusal tarihinin bilgisine sahip olabilme.
12Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapabilme özelliğine sahip olabilme.
13Objektif davranabilme ve karşılaştırma yapabilme becerisi.
14Diğer beşeri bilimlerin araçlarını kullanma bilgi ve becerisi (edebi eleştiri, dillerin tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, hukuk, psikoloji, sosyoloji, felsefe, gibi)
15Karmaşık tarihsel bilgileri tutarlı bir şekilde bir araya getirme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 TRH-105 İLKÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ I Zorunlu 4 0 0 4
3 TRH-109 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
4 TRH-107 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-I Zorunlu 2 0 0 4
5 TRH-101 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 4 0 0 6
6 TRH-111 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM-I Zorunlu 2 0 0 4
7 TDB-101 TÜRK DİLİ – I Zorunlu 2 0 0 2
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
9 YDB-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 26 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 TRH-104 İLKÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ II Zorunlu 4 0 0 4
3 TRH-106 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II Zorunlu 2 0 0 4
4 TRH-112 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
5 TRH-102 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 4 0 0 4
6 TRH-108 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM II Zorunlu 2 0 0 4
7 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
8 TRH-110 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
9 YDB-102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 28 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TRH-203 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
2 FEFTARSEÇ-3-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ III-I Seçmeli - - - 2
3 FEFTARSEÇ-3-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ III-II Seçmeli - - - 2
4 TRH-201 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
5 TRH-205 OSMANLI TARİHİ I Zorunlu 4 0 0 4
6 TRH-207 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ I Zorunlu 4 0 0 6
7 ENF-201 TEMEL BİLGİSAYAR-I Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 17 1 0 26
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TRH-218 ESKİ BATI TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
2 FEFTARSEC-4-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ IV-I Seçmeli - - - 2
3 FEFTARSEC-4-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ IV-II Seçmeli - - - 2
4 TRH-210 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ II Zorunlu 4 0 0 6
5 TRH-208 OSMANLI TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 4
6 ENF-202 TEMEL BİLGİSAYAR II Zorunlu 3 1 0 4
7 TRH-206 TÜRKİSTAN TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
8 TRH-204 TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 1 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFTARSEÇ-5-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ V-I Seçmeli - - - 2
2 FEFTARSEÇ-5-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ V-II Seçmeli - - - 2
3 FEFTARSEÇ-5-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ V-III Seçmeli - - - 2
4 TRH-301 OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ-I Zorunlu 4 0 0 6
5 TRH-305 OSMANLI TARİHİ-III Zorunlu 4 0 0 4
6 TRH-309 TARİH SEMİNERİ-I Zorunlu 0 2 0 2
7 TRH-311 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 6
8 TRH-303 YENİ VE YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Zorunlu 4 0 0 6
Toplam 14 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFTARSEÇ-6-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VI-I Seçmeli - - - 2
2 FEFTARSEÇ-6-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VI-II Seçmeli - - - 2
3 FEFTARSEÇ-6-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VI-III Seçmeli - - - 2
4 TRH-306 OSMANLI TARİHİ IV Zorunlu 4 0 0 4
5 TRH-302 OSMANLI MEDENİYET TARİHİ-II Zorunlu 4 0 0 6
6 TRH-304 OSMANLI YENİLEŞME VE FİKİR HAREKETLERİ TARİHİ Zorunlu 4 0 0 6
7 TRH-310 TARİH SEMİNERİ II Zorunlu 0 2 0 2
8 TRH-312 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 14 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TRH-409 BİTİRME ÇALIŞMASI-I Zorunlu 2 2 0 6
2 TRH-403 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ Zorunlu 4 0 0 6
3 FEFTARSEC-7-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VII-I Seçmeli - - - 4
4 FEFTARSEC-7-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VII-II Seçmeli - - - 4
5 FEFTARSEC-7-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VII-III Seçmeli - - - 2
6 TRH-401 OSMANLI TARİHİ V Zorunlu 4 0 0 6
7 TRH-411 TARİH FELSEFESİ-I Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 12 2 0 34
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TRH-410 BİTİRME ÇALIŞMASI-II Zorunlu 2 2 0 6
2 FEFTARSEÇ-8-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 4
3 FEFTARSEÇ-8-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 2
4 FEFTARSEÇ-8-III FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VIII-III Seçmeli - - - 4
5 TRH-412 TARİH FELSEFESİ-II Zorunlu 2 0 0 6
6 TRH-406 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 4 0 0 6
7 TRH-402 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSADİ VE SOSYAL TARİHİ Zorunlu 4 0 0 6
Toplam 12 2 0 34
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ III-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-203 ORTAÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-209 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN KAYNAKLARI-I Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ III-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ IV-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-206 GENEL TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI II Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ IV-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ V-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-303 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ V-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ V-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VI-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VI-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-316 RUSYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VI-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202004492011 OSMANLIDAN CUMHURİYETE GÖÇ VE İSKAN Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-415 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 6
3 SEC-419 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 6
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-471 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-408 OSMANLI TOPLUM YAPISI Seçmeli 2 0 0 6
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-452 TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SEÇMELİ VIII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr