Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - Biyoloji - BiyolojiProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 1998 yılında kurulmuş, 2001–2002 eğitim-öğretim döneminde ise öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİYOLOJİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş sınavında başarılı olmak gereklidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci başlangıç aşamasındadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 240 AKTS karşılığı ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak
Program Profili
Biyoloji Bölümünün temel hedefi; genel biyoloji ve beş alt anabilim dalının (Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyolog ünvanı ile kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan biyologlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları AR-GE ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre-Orman, Tarım, Sağlık, Turizm), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden öğrenciler BIOLOG unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Gazipaşa Yerleşkesi Merkez / GİRESUN Telefon 0 (454) 310 14 45-61 Faks 0 (454) 310 14 77 e-Posta biyoloji@giresun.edu.tr ihsan.akyurt@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Biyoloji Bölümünde teknik donanımlı 70 kişilik 3 sınıf, 60 kişilik 2 sınıf, 30 ar kişilik 2 öğrenci laboratuarı vardır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları biyolojik bilimlerde geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Araştırma alanlarının uygulamaları genel biyoloji, zooloji, botanik, moleküler biyoloji, hidrobiyoloji ve ilgili yan dallarında gerçekleştirilmektedir. Bölüm hem eğitim ve hem de araştırma için kullanılmak üzere laboratuvarlara sahiptir: Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarı, Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuarı, Zooloji Araştırma Laboratuarları, Botanik Araştırma Laboratuarı, Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuarı

Program Çıktıları
1Biyolojik verileri toplayabilmeli, düzenleyebilmeli, analiz edebilmeli, yorumlayabilmeli ve modeller geliştirebilmeli
2Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmeli
3Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmeli
4Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmeli
5Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmeli
6Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmeli
7Bilimsel verileri yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak gösterebilmeli
8Temel laboratuar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmeli, bireysel ve takım çalışması yapabilmeli
9Biyolojinin sürdürülebilir bir çevre ve insan için önemli olduğunu kavramış olmalı
10Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmeli
11Biyolojik çalışmalarda diğer temel bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varabilmeli, tek veya çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli
12Biyolojik düşüncenin bireysel konulara, topluma, ekonomiye, teknolojiye ve etik konulara uygulamasını gösterebilmeli

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 BIO-121 BİYOMETRİ Zorunlu 3 0 0 3
3 FEFBIYSEC-1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
4 BIO-113 GENEL BİYOLOJİ I BOTANİK Zorunlu 2 0 0 2
5 BIO-117 GENEL BİYOLOJİ I BOTANİK LAB. Zorunlu 0 0 2 2
6 BIO-111 GENEL BİYOLOJİ I ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 BIO-115 GENEL BİYOLOJİ I ZOOLOJİ LAB. Zorunlu 0 0 2 2
8 KIM-117 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 2
9 MAT-115 GENEL MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
10 YDB-115 İNGİLİZCE Zorunlu 4 0 0 4
11 BIO-119 SİSTEMATİĞİN ESASLARI Zorunlu 2 0 0 2
12 BIO-123 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
13 TDB-101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 2
14 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 28 0 4 29
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKE. VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 FIZ-112 BİYOFİZİK Zorunlu 3 0 0 4
3 BİYOLOJİ-SEÇ-2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
4 BIO-114 GENEL BİYOLOJİ II BOTANİK Zorunlu 2 0 0 2
5 BIO-118 GENEL BİYOLOJİ II BOTANİK LAB. Zorunlu 0 0 2 2
6 BIO-112 GENEL BİYOLOJİ II ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 BIO-116 GENEL BİYOLOJİ II ZOOLOJİ LAB. Zorunlu 0 0 2 2
8 YDM-116 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 4 0 0 4
9 BIO-120 MİKROTEKNİK Zorunlu 2 0 0 4
10 BIO-122 MİKROTEKNİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
11 BIO-124 TEMEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 0 2 0 2
12 TDB-102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 2 6 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIO-209 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
2 BIO-211 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ LAB. Zorunlu 0 0 2 2
3 BIO-217 HAYVAN EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 BIO-213 MİKROBİYOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 4
5 BIO-215 MİKROBİYOLOJİ I LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
6 BIO-205 OMURGASIZLAR I Zorunlu 2 0 0 4
7 BIO-207 OMURGASIZLAR I LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
8 BIO-201 SİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
9 BIO-203 SİTOLOJİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
10 BIO-219 YABAN HAYATI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 13 0 8 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIO-210 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
2 BIO-202 GENEL HİSTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
3 BIO-204 GENEL HİSTOLOJİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
4 BIO-218 HİDROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
5 BIO-216 İNSAN ANOTOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
6 BIO-212 MİKROBİYOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 4
7 BIO-214 MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI II Zorunlu 0 0 2 2
8 BIO-206 OMURGASIZLAR II Zorunlu 2 0 0 4
9 BIO-208 OMURGASIZLAR II LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
10 KIM-218 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 0 6 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIO-315 BİYOKİMYA I Zorunlu 3 0 0 4
2 BIO-317 BİYOKİMYA LABORATUARI I Zorunlu 0 0 2 1
3 FEFBIYSEC-5 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ SEÇMELİ V Seçmeli - - - 6
4 BIO-311 GENETİĞE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 BIO-313 GENETİĞE GİRİŞ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
6 BIO-327 HAYVAN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
7 BIO-329 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 1
8 BIO-319 OMURGALILAR I Zorunlu 2 0 0 3
9 BIO-321 OMURGALILAR LABORATUVARI - I Zorunlu 0 0 2 1
10 BIO-323 TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
11 BIO-325 TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUAR Zorunlu 0 0 2 1
Toplam 16 0 10 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201003722011 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
2 201003742011 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
3 201003622011 BİYOKİMYA II Zorunlu 3 0 0 3
4 201003642011 BİYOKİMYA II LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
5 201003762011 EVRİM Zorunlu 3 0 0 3
6 FEFBIYSEC-6 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 6
7 201003582011 MOLEKÜLER GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
8 201003602011 MOLEKÜLER GENETİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
9 201003662011 OMURGALILAR II Zorunlu 2 0 0 3
10 201003262008 OMURGALILAR LABORATURI II Zorunlu 0 0 2 1
11 201003682011 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
12 201003702011 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
Toplam 19 0 10 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201004032013 ARAZİ UYGULAMALARI I Zorunlu 3 0 0 3
2 201004052013 BİTKİ COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 3
3 201004012013 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 3
4 201004112013 DENEYSEL BİYOKİMYA I Zorunlu 3 0 0 3
5 201004072013 DENİZ BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
6 FEFBIYSEC7-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SEÇMELİ VII-I Seçmeli - - - 6
7 FEFBIYSEC7-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SEÇMELİ VII-II Seçmeli - - - 6
8 201004092013 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
9 201004132013 VİRÜSLER VE VİRÜTİK HASTALIKLAR Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 27 0 0 33
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201004042013 ARAZİ UYGULAMALARI II Zorunlu 3 0 0 3
2 201004022013 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ II Zorunlu 3 0 0 3
3 201004122013 BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
4 FEFBIYSEC8-I FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 3
5 FEFBIYSEC8-II FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 6
6 201004062013 GENEL TOPRAK BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
7 201004142013 İŞ HAYATINDA İNGİLİZCE Zorunlu 3 0 0 3
8 201004082013 LİMNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 24 0 0 27
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEB-101 BEDEN EĞİTİMİ - I Seçmeli 2 0 0 2
2 GSB-161 TİYATRO - I Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEB-102 BEDEN EĞİTİMİ II Seçmeli 2 0 0 2
2 GSB-162 TİYATRO II Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-333 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
2 SEÇ-337 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇ-339 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 SEÇ-341 HİDROBOTANİK Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇ-343 BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
6 SEÇ-345 AĞIR METALLER VE ETKİ MEKANİZMALARI Seçmeli 2 0 0 3
7 SEÇ-347 ENTOMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
8 SEÇ-349 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
9 SEÇ-351 TATLI SU EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201003542011 TERRARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 201003562011 ZEHİRLİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
3 201003782011 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 201003822011 RADYOBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
5 201003842011 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
6 201003862011 IMMUNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
7 201003922011 EKONOMİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
8 201003942011 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SEÇMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SEÇMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201004152013 PLANKTONOLOJİ Seçmeli 3 0 0 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SEÇMELİ VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SEÇMELİ VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr