Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü - Resim-İş Öğretmenliği - Resim-İş ÖğretmenliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne bağlı olarak kurulmuştur.
Kazanılan Derece
İlköğretim ve orta öğretime yönelik olarak; resim-iş eğitiminin hedeflerine uygun biçimde ders içi ve ders dış etkinlikleri verimli ve etkili bir şekilde yürütecek düzeyde resim-iş öğretmenliği.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Özel yetenek sınavı ile ÖSYM’nin kriterleri çerçevesinde öğrenci almakta olup yenek sınav şartları bir büroşür olarak ve her yıl güncellenerk aday öğrecilere kayıt sırasında verilmekte, ayrıca Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Resim-İş öğretmenliği programı tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin geçmiş eğitimini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır. Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için programın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersteki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu CC ve üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmetliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar.
Program Profili
Resim-İş Eğitimi programında,insana, doğaya, sanata ve sanat eserlerine duyarlı kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişme içerisindeki yerini kavramış, mesleğinde bilgi, beceri ve etik sorumluluk kazanmış, problem çözme gücü gelişmiş, ulusal ve evrensel sanatsal gelişmeleri kültürel değer yargılarına katabilen, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel ve sanatsal düşünmeyi benimseyen, kamu yararlarını gözeten, teknolojiyi etkili olarak kullanan yaratıcı ve eleştirel düşünce biçimleriyle sanat anlayışlarını etkileyen ve yorumlayan, iletişim becerileri gelişmiş resim-iş (görsel sanatlar) öğretmenleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programın mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının ‘Görsel Sanatlar’ , ‘Resim’ ve ‘Teknoloji ve Tasarım’ dersleri öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Ayrıca, reklâm sektörü başta olmak üzere sanatla ilgili diğer alanlarda profesyonel olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Kuramsal derslerin sınavları yazılı veya test şeklinde yapılmaktadır. Atölye derslerinde ise performans değerlendirmesi, proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır
Mezuniyet Koşulları
Bölümün lisans programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 / 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde öğrencilere Resim-İş Eğitimi alanında lisans diploması verilir.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Selahattin YILMAZ Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 21 42
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK-111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 RE-101 DESEN-I Zorunlu 2 2 0 4
3 ME-107 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
4 EGİRESİM-İŞSEÇ1 EĞİTİM RESİM-İŞ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
5 GK-113 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 3
6 RE-105 PERSPEKTİF Zorunlu 1 2 0 3
7 RE-103 TEMEL TASARIM-I Zorunlu 4 4 0 8
8 GK-109 TÜRKÇE-I YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 21 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK-112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 RE-102 DESEN-II Zorunlu 2 2 0 5
3 MB-114 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
4 EGİRESİM-İŞSEÇ2 EĞİTİM RESİM-İŞ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
5 GK-110 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 3
6 GK-116 KÜLTÜR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
7 RE-106 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
8 RE-104 TEMEL TASARIM-II Zorunlu 4 4 0 8
9 GK-108 TÜRKÇE-II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-201 BATI SANATI TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
2 RE-205 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 2 0 5
3 EGİRESİM-İŞSEÇ3 EĞİTİM RESİM-İŞ SEÇMELİ- III Seçmeli - - - 2
4 RESİM-ANASANAT-1 EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-I Seçmeli - - - 7
5 RESİM-SANAT-1 EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-I Seçmeli - - - 5
6 RE-207 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
7 RE-203 YAZI VE TİPOGRAFİ Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 9 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-208 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 2 2 0 4
2 RE-202 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 RE-204 ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 3
4 EGİRESİM-İŞSEÇ4 EĞİTİM RESİM-İŞ SEÇMELİ -IV Seçmeli - - - 2
5 RESİM-ANASANAT-2 EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-II Seçmeli - - - 7
6 RESİM-SANAT-2 EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-II Seçmeli - - - 5
7 RE-210 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 RE-206 SANAT FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 10 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RESİM-ANASANAT-3 EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-III Seçmeli - - - 7
2 RESİM-SANAT-3 EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-III Seçmeli - - - 5
3 RE-301 MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
4 RE-303 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 5
5 RE-309 SANAT ELEŞTİRİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 MB-305 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
7 RE-307 TÜRK SANAT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 11 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-304 ÇAĞDAŞ SANAT Zorunlu 3 0 0 3
2 RESİM-ANASANAT-4 EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-IV Seçmeli - - - 0
3 RESİM-SANAT-4 EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-IV Seçmeli - - - 0
4 MB-302 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
5 RE-308 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 2 2 0 5
6 RE-306 SANAT ESERLERİ ANALİZİ Zorunlu 2 0 0 3
7 RE-310 SANAT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 12 4 0 18
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RESİM-ANASANAT-5 EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-V Seçmeli - - - 0
2 RESİM-SANAT-5 EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-V Seçmeli - - - 0
3 MB-403 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
4 MB-405 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 0
5 MB-401 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
6 RE-407 SANATIN TOPLUMA HİZMETİ Zorunlu 1 2 0 0
Toplam 7 6 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RESİM-ANASANAT-6 EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-VI Seçmeli - - - 0
2 RESİM-SANAT-6 EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-VI Seçmeli - - - 0
3 RE-404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 0
4 RE-406 SANAT ÖĞRETİMİ PROJELERİ Zorunlu 3 0 0 0
5 MB-402 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 7 8 0 0
 
EĞİTİM RESİM-İŞ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-115A RESİM TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2 0 0 2
2 RE-115B DUVAR RESMİ-I Seçmeli 2 0 0 2
3 RE-115C ARTİSTİK ANATOMİ-I Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM RESİM-İŞ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-118A RESİM TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2 0 0 2
2 RE-118B DUVAR RESMİ-II Seçmeli 2 0 0 2
3 RE-118C ARTİSTİK ANATOMİ-II Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM RESİM-İŞ SEÇMELİ- III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-209A DRAMA-I Seçmeli 2 0 0 2
2 RE-209B ARTİSTİK DESEN-I Seçmeli 2 0 0 2
3 RE-209C MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-211 ANASANAT ATÖLYE-I Seçmeli 2 4 0 7
2 RE-211A ANASANAT ATÖLYE-I (RESİM) Seçmeli 2 4 0 7
3 RE-211B ANASANAT ATÖLYE-I (GRAFİK) Seçmeli 2 4 0 7
4 RE-211C ANASANAT ATÖLYE-I (HEYKEL) Seçmeli 2 4 0 7
5 RE-211D ANASANAT ATÖLYE-I (BASKI RESİM) Seçmeli 2 4 0 7
EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-213 SANAT ATÖLYE-I Seçmeli 2 2 0 5
2 RE-213A SANAT ATÖLYE-I (RESİM) Seçmeli 2 2 0 5
3 RE-213B SANAT ATÖLYE-I (HEYKEL) Seçmeli 2 2 0 5
4 RE-213C SANAT ATÖLYE-I (BASKI RESİM) Seçmeli 2 2 0 5
EĞİTİM RESİM-İŞ SEÇMELİ -IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-212A DRAMA-II Seçmeli 2 0 0 2
2 RE-212B ARTİSTİK DESEN-II Seçmeli 2 0 0 2
3 RE-212C SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-214 ANASANAT ATÖLYE-II Seçmeli 2 4 0 7
2 RE-214A ANASANAT ATÖLYE-II (RESİM) Seçmeli 2 4 0 7
3 RE-214B ANASANAT ATÖLYE-II (GRAFİK) Seçmeli 2 4 0 7
4 RE-214C ANASANAT ATÖLYE-II (HEYKEL) Seçmeli 2 4 0 7
5 RE-214D ANASANAT ATÖLYE-II (BASKI RESİM) Seçmeli 2 4 0 7
EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-216 SANAT ATÖLYE-II Seçmeli 2 2 0 5
2 RE-216A SANAT ATÖLYE-II (RESİM) Seçmeli 2 2 0 5
3 RE-216B SANAT ATÖLYE-II (HEYKEL) Seçmeli 2 2 0 5
4 RE-216C SANAT ATÖLYE-II (BASKI RESİM) Seçmeli 2 2 0 5
EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-311A ANASANAT ATÖLYE-III (RESİM) Seçmeli 2 4 0 7
2 RE-311D ANASANAT ATÖLYE-III (BASKI-RESİM) Seçmeli 2 4 0 7
EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RE-313B SANAT ATÖLYE-III (GRAFİK) Seçmeli 2 2 0 5
EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM RESİM-İŞ ANASANAT ATÖLYE SEÇMELİ-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM RESİM-İŞ SANAT ATÖLYE SEÇMELİ-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr