Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü - İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 ECTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alınması gereken zorunlu ile seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir
Program Profili
Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Matematik alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Matematik öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi İlköğretim Matematik bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az %80`ine devam etmiş olması zorunludur. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkı payı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4,00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Feyzullah AHMETOĞLU Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 12 22
Bölüm Olanakları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve bilgisayar laboratuarlarında yürütülmektedir. Anabilim dalımızda, akıllı tahtalarla donatılmış derslikler, bilgisayar laboratuarları mevcuttur. İlköğretim bölümünde dershaneler, laboratuarlarda ve ayrıca koridorlarda öğrencinin kullanımına açık bilgisayarlar mevcuttur. Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Giresun Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1 Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir
2Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
3Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
4Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
5Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
6Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir
7Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
8Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
9 Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak iletişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
10Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
11Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
12Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
13Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
14Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
15Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahiptir.
16Yeni Program Çıktısı
17Yeni Program Çıktısı

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 ENF-135 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 5
5 ENF-135 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 5
6 ENF-135 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 5
7 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
8 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
9 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
10 IMATO-101 GENEL MATEMATİK Zorunlu 4 2 0 13
11 IMATO-101 GENEL MATEMATİK Zorunlu 4 2 0 13
12 IMATO-101 GENEL MATEMATİK Zorunlu 4 2 0 11
13 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
14 TUR-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
15 TUR-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
16 TUR-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
17 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
18 YDB-117 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 3
19 YDB-117 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 3
20 YDB-117 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 52 12 0 90
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 ENF-136 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
5 ENF-136 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
6 ENF-136 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
7 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
8 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
9 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
10 IMATO-104 GEOMETRİ Zorunlu 3 0 0 7
11 IMATO-104 GEOMETRİ Zorunlu 3 0 0 7
12 IMATO-104 GEOMETRİ Zorunlu 3 0 0 7
13 IMATO-102 SOYUT MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 6
14 IMATO-102 SOYUT MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 6
15 IMATO-102 SOYUT MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 6
16 TUR-110 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
17 TUR-110 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
18 TUR-110 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
19 YDB-118 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
20 YDB-118 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
21 YDB-118 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 54 6 0 90
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-201 ANALİZ I Zorunlu 4 2 0 8
2 IMATO-201 ANALİZ I Zorunlu 4 2 0 8
3 IMATO-201 ANALİZ I Zorunlu 4 2 0 8
4 IMATO-207 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
5 IMATO-207 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 IMATO-207 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 EGİMATSEÇ-3 EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 3
8 EGİMATSEÇ-3 EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 3
9 EGİMATSEÇ-3 EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 3
10 IMATO-205 FİZİK I Zorunlu 4 0 0 6
11 IMATO-205 FİZİK I Zorunlu 4 0 0 6
12 IMATO-205 FİZİK I Zorunlu 4 0 0 6
13 IMATO-203 LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 0 0 0
14 IMATO-203 LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 0 0 5
15 IMATO-203 LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 0 0 5
16 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
17 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
18 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 54 6 0 82
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-202 ANALİZ II Zorunlu 4 2 0 8
2 IMATO-202 ANALİZ II Zorunlu 4 2 0 8
3 IMATO-202 ANALİZ II Zorunlu 4 2 0 8
4 EGİMATSEÇ-4 EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 6
5 EGİMATSEÇ-4 EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 6
6 EGİMATSEÇ-4 EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 6
7 IMATO-206 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 0
8 IMATO-206 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 6
9 IMATO-206 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 6
10 IMATO-204 LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 0 0 0
11 IMATO-204 LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 0 0 5
12 IMATO-204 LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 0 0 5
13 IMATO-208 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
14 IMATO-208 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
15 IMATO-208 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 48 12 0 79
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALANSEÇMELİ-5 ALAN SEÇMELİ 5 Seçmeli - - - 3
2 ALANSEÇMELİ-5 ALAN SEÇMELİ 5 Seçmeli - - - 3
3 ALANSEÇMELİ-5 ALAN SEÇMELİ 5 Seçmeli - - - 3
4 IMATO-303 ANALİTİK GEOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 4
5 IMATO-303 ANALİTİK GEOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 4
6 IMATO-303 ANALİTİK GEOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 4
7 IMATO-301 ANALİZ III Zorunlu 3 0 0 0
8 IMATO-301 ANALİZ III Zorunlu 3 0 0 5
9 IMATO-301 ANALİZ III Zorunlu 3 0 0 5
10 IMATO-309 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
11 IMATO-309 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
12 IMATO-309 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
13 IMATO-307 CEBİRE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
14 IMATO-307 CEBİRE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
15 IMATO-307 CEBİRE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
16 IMATO-305 İSTATİSTİK VE OLASILIK I Zorunlu 2 2 0 5
17 IMATO-305 İSTATİSTİK VE OLASILIK I Zorunlu 2 2 0 5
18 IMATO-305 İSTATİSTİK VE OLASILIK I Zorunlu 2 2 0 5
19 IMATO-311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
20 IMATO-311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
21 IMATO-311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 51 12 0 85
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-304 ANALİTİK GEOMETİRİ II Zorunlu 3 0 0 0
2 IMATO-304 ANALİTİK GEOMETİRİ II Zorunlu 3 0 0 4
3 IMATO-304 ANALİTİK GEOMETİRİ II Zorunlu 3 0 0 4
4 IMATO-302 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 5
5 IMATO-302 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 5
6 IMATO-302 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 0 5
7 IMATO-306 İSTATİSTİK VE OLASILIK II Zorunlu 2 2 0 5
8 IMATO-306 İSTATİSTİK VE OLASILIK II Zorunlu 2 2 0 5
9 IMATO-306 İSTATİSTİK VE OLASILIK II Zorunlu 2 2 0 5
10 IMATO-314 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
11 IMATO-314 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
12 IMATO-314 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
13 IMATO-308 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
14 IMATO-308 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
15 IMATO-308 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
16 IMATO-312 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
17 IMATO-312 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
18 IMATO-312 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
19 IMATO-310 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
20 IMATO-310 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
21 IMATO-310 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 51 18 0 86
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALANSEÇMELİ-7 ALAN SEÇMELİ 7 Seçmeli - - - 0
2 ALANSEÇMELİ-7 ALAN SEÇMELİ 7 Seçmeli - - - 5
3 ALANSEÇMELİ-7 ALAN SEÇMELİ 7 Seçmeli - - - 5
4 IMATO-401 ELEMENTER SAYI KURAMI Zorunlu 3 0 0 0
5 IMATO-401 ELEMENTER SAYI KURAMI Zorunlu 3 0 0 5
6 IMATO-401 ELEMENTER SAYI KURAMI Zorunlu 3 0 0 5
7 IMATO-403 MATEMATİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
8 IMATO-403 MATEMATİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
9 IMATO-403 MATEMATİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
10 IMATO-405 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
11 IMATO-405 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
12 IMATO-405 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
13 IMATO-409 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 0
14 IMATO-409 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
15 IMATO-409 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
16 OMES-425 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
17 OMES-425 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
18 OMES-425 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
19 IMATO-407 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
20 IMATO-407 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
21 IMATO-407 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 39 12 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALANSEÇMELİ8-I ALAN SEÇMELİ 8-I Seçmeli - - - 0
2 ALANSEÇMELİ8-I ALAN SEÇMELİ 8-I Seçmeli - - - 5
3 ALANSEÇMELİ8-I ALAN SEÇMELİ 8-I Seçmeli - - - 5
4 ALANSEÇMELİ8-II ALAN SEÇMELİ 8-II Seçmeli - - - 0
5 ALANSEÇMELİ8-II ALAN SEÇMELİ 8-II Seçmeli - - - 6
6 ALANSEÇMELİ8-II ALAN SEÇMELİ 8-II Seçmeli - - - 6
7 IMATO-402 MATEMATİK FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 0
8 IMATO-402 MATEMATİK FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 5
9 IMATO-402 MATEMATİK FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 5
10 IMATO-406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 0
11 IMATO-406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
12 IMATO-406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
13 IMATO-404 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
14 IMATO-404 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
15 IMATO-404 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 18 18 0 60
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-213 KAĞIT KATLAMA YÖNTEMİ İLE MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-213 KAĞIT KATLAMA YÖNTEMİ İLE MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
2 IMATO-215 SEVİYORUM SENİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-210 MATEMATİK VE OYUN Seçmeli 3 0 0 6
2 IMATO-214 PROJE GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 6
EGİTİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-210 MATEMATİK VE OYUN Seçmeli 3 0 0 6
2 IMATO-214 PROJE GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 6
ALAN SEÇMELİ 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-321 PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ALAN SEÇMELİ 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-417 A KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
2 IMATO-419 MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 3 0 0 5
ALAN SEÇMELİ 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-417 A KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
2 IMATO-419 MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 3 0 0 5
ALAN SEÇMELİ 8-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ 8-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-420 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 3 0 0 5
2 IMATO-422 ZEKA OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 5
ALAN SEÇMELİ 8-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-420 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 3 0 0 5
2 IMATO-422 ZEKA OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 5
ALAN SEÇMELİ 8-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ 8-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-414 MB BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
2 IMATO-418 MB MATEMATİKSEL KAVRAM YANILGILARI Seçmeli 3 0 0 6
ALAN SEÇMELİ 8-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IMATO-414 MB BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
2 IMATO-418 MB MATEMATİKSEL KAVRAM YANILGILARI Seçmeli 3 0 0 6
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr