Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi bünyesinde 1999 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü olarak kurulmuştur. 2006 yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesine aktarılarak ,2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini kabul ederek faaliyete başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, 4 yıllık Eğitim Fakülteleri kapsamında, 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş veya öğrenci değişimi (FARABİ, ERASMUS) programlarına başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD formal eğitim kapsamında belli bir müfredat, plan çerçevesinde, belirli kuralları olan bir ortamda belirli yöntemler doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD'nin öncelikli amacı bilgisayar, öğretim teknolojileri ve diğer ilgili bilimsel alanlarda donanımlı, mesleğinin gerektirdiği kişilik ve formasyona sahip, bu çerçevede eğitim ve öğretimle ilgili yeni bilgi ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönüştürebilen, özverili, toplumu ile bütünleşmiş öğretmenler yetiştirmektir. Bu öğretmenlerin uzaktan eğitim, e-öğrenme, bilgisayar destekli eğitim vb. teknolojilerin eğitimde kullanılmasıyla ilgili tasarım ve süreçlerin gerçekleştirilmesinde nitelikli bireyler olması amaçlanmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunlarımız kamu ve özel sektörde eğitim, bilişim ve tasarım olmak üzere çeşitli alanlarda görev yapma imkanına sahiptir. Benzer şekilde bu alanlar; • Kurum ve Kuruluşların Bilgi İşlem Merkezlerinde Yönetici ya da Danışman • Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı • Eğitim Teknoloğu • Öğretim Tasarımcısı • Eğitim Yazılımı Geliştirme/ Web Tabanlı Eğitim Tasarımcısı • Uzaktan Eğitim Uzmanı ya da Danışmanı • Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı • Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı • Proje Yöneticisi • Ağ yöneticisi • Yazılımcı
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için mezunların yeterli bir ALES puanı almaları, İngilizce yeterliliğe sahip olmaları ve bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Not: Halihazırda Giresun Üniversitesi bünyesinde BÖTE alanında yüksek lisans programı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Necla DÖNMEZ USTA Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, BÖTE Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 12 04
Bölüm Olanakları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programı, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ile Güre Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi Binası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde yer almaktadır. Program, bölümdeki derslik (her derslikte projeksiyon bulunmaktadır) ve bilgisayar salonlarından yararlanılarak sürdürülmektedir. Güncel teknolojiler ışığında eğitim veren ve farklı öğretim yöntem, stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanan bölümümüz öğrenci toplulukları bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlere katılmakta ve onları desteklemektedir.

Program Çıktıları
1Öğretime uygun planlama yapabilme.
2Temel fen ve sosyal bilimler bilgisi.
3Öğrenenlerin farklı öğrenme gereksinimlerine yönelik teknoloji destekli öğrenme ortamları tasarlayabilme.
4Bir bilgisayar sistemi kurarak, bu sistemle uyumlu yazılım ve çevre birimlerini kullanabilme.
5Veritabanı uygulamalarını masaüstü, web ve mobil ortamlara yönelik geliştirebilme.
6Bilişim teknolojilerinden yararlanarak proje geliştirebilme.
7Ölçme ilkelerine uygun olarak veri toplama, çözümleme ve yorumlama.
8Bilişim teknolojilerini kullanarak etkili öğretme-öğrenme materyalleri tasarlayabilme.
9Bilişim teknolojilerini sağlığa uygun olarak, güvenli ve etik kullanabilme.
10Yazılım, donanım ve ağ unsurları için temel bakım ve onarım stratejileri geliştirebilme.
11Atatürk’ün düşünce ve görüşlerini öğretim uygulamalarına yansıtabilme.
12Mesleki gelişimde bilişim teknolojilerinin rolünü fark ediş.
13Bilişim teknolojilerini meslektaşlar, uzmanlar, aileler ve öğrenenlerle iletişim amaçlı kullanabilme.
14Yeni teknolojilerin toplumdaki etkilerine uyum sağlayabilme.
15Toplum sorunlarına yönelik projelere ve üniversitede düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılma konusunda istekli oluş.
16Eğitimde bilişim teknolojilerinin yerinde kullanımına değer verme.
17Öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini alanda kullanabilme.
18Problem çözme ve algoritma tasarımı becerileri geliştirebilme.
19Bilişim teknolojilerinin kullanımında yasal kuralları uygulayabilme.
20İnternet ve ağ uygulamalarını yerinde, güvenli ve sorumlu kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-191 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
4 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
5 BÖTE101 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Zorunlu 3 2 0 9
6 BÖTE101 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Zorunlu 3 2 0 9
7 BÖTE103 MATEMATİK I Zorunlu 2 2 0 8
8 BÖTE103 MATEMATİK I Zorunlu 2 2 0 8
9 TUR-109 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
10 TUR-109 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
11 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
12 YDB-117 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 4
13 YDB-117 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 32 8 0 59
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 BÖTE-102 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLJİLERİ II Zorunlu 3 2 0 9
6 BÖTE-102 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLJİLERİ II Zorunlu 3 2 0 9
7 BÖTE-104 MATEMATİK-II Zorunlu 2 2 0 8
8 BÖTE-104 MATEMATİK-II Zorunlu 2 2 0 8
9 TUR-110 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
10 TUR-110 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
11 YDB-118 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 5
12 YDB-118 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30 8 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BÖTESEC3 ALAN SEÇMELİ-III Seçmeli - - - 0
2 BÖTESEC3 ALAN SEÇMELİ-III Seçmeli - - - 4
3 BÖTE-205 BİLGİSAYAR DONANIMI Zorunlu 2 2 0 6
4 BÖTE-205 BİLGİSAYAR DONANIMI Zorunlu 2 2 0 6
5 BÖTE-203 EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 4
6 BÖTE-203 EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 4
7 BÖTE-207 FİZİK-I Zorunlu 3 0 0 5
8 BÖTE-207 FİZİK-I Zorunlu 3 0 0 5
9 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
10 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
11 BÖTE-201 PROGRAMLAMA DİLLERİ-I Zorunlu 3 2 0 6
12 BÖTE-201 PROGRAMLAMA DİLLERİ-I Zorunlu 3 2 0 6
Toplam 26 12 0 56
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BÖTESEC4 ALAN SEÇMELİ-IV Seçmeli - - - 0
2 BÖTESEC4 ALAN SEÇMELİ-IV Seçmeli - - - 5
3 BÖTE-206 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Zorunlu 2 2 0 5
4 BÖTE-206 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Zorunlu 2 2 0 5
5 BÖTE-208 FİZİK-II Zorunlu 3 0 0 5
6 BÖTE-208 FİZİK-II Zorunlu 3 0 0 5
7 BÖTE-204 ÖĞRETİM TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 BÖTE-204 ÖĞRETİM TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
9 OMES-206 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
10 OMES-206 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
11 BÖTE-202 PROGRAMLAMA DİLLERİ-II Zorunlu 3 2 0 6
12 BÖTE-202 PROGRAMLAMA DİLLERİ-II Zorunlu 3 2 0 6
Toplam 26 12 0 55
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BÖTE-307 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
2 BÖTE-307 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
3 BÖTE-303 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Zorunlu 3 2 0 5
4 BÖTE-303 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Zorunlu 3 2 0 5
5 BÖTE-301 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
6 BÖTE-301 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
7 OMES-307 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
8 OMES-307 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
9 BÖTE-309 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 5
10 BÖTE-309 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 5
11 OMES-305 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
12 OMES-305 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
13 BÖTE-305 UZAKTAN EĞİTİM Zorunlu 2 2 0 5
14 BÖTE-305 UZAKTAN EĞİTİM Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 30 16 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BÖTESEC6 ALAN SEÇMELİ-VI Seçmeli - - - 5
2 BÖTESEC6 ALAN SEÇMELİ-VI Seçmeli - - - 0
3 BÖTE-304 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 2 0 6
4 BÖTE-304 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 2 0 6
5 BÖTE-302 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
6 BÖTE-302 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
7 BÖTE-310 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
8 BÖTE-310 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
9 BÖTE-312 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 2
10 BÖTE-312 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 2
11 BÖTE-314 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
12 BÖTE-314 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
13 BÖTE-306 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
14 BÖTE-306 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 22 20 0 55
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BÖTESEC7-1 ALAN SEÇMELİ-VII-1 Seçmeli - - - 5
2 BÖTESEC7-1 ALAN SEÇMELİ-VII-1 Seçmeli - - - 0
3 BÖTESEC7-2 ALAN SEÇMELİ-VII-2 Seçmeli - - - 4
4 BÖTESEC7-2 ALAN SEÇMELİ-VII-2 Seçmeli - - - 0
5 BÖTE-405 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
6 BÖTE-405 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
7 OMES-401 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
8 OMES-401 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
9 BÖTE-401 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I Zorunlu 2 2 0 6
10 BÖTE-401 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I Zorunlu 2 2 0 6
11 BÖTE-403 WEB TASARIMI Zorunlu 2 2 0 6
12 BÖTE-403 WEB TASARIMI Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 14 16 0 51
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BÖTESEC8-1 ALAN SEÇMELİ-VIII-1 Seçmeli - - - 5
2 BÖTESEC8-1 ALAN SEÇMELİ-VIII-1 Seçmeli - - - 0
3 BÖTESEC8-2 ALAN SEÇMELİ-VIII-2 Seçmeli - - - 4
4 BÖTESEC8-2 ALAN SEÇMELİ-VIII-2 Seçmeli - - - 0
5 OMES-400 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
6 OMES-400 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
7 BÖTE-402 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II Zorunlu 2 2 0 6
8 BÖTE-402 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II Zorunlu 2 2 0 6
9 BÖTE-404 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
10 BÖTE-404 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 14 16 0 51
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ALAN SEÇMELİ-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-213 TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 4
2 SEC-215 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 SEC-217 TEKNİK İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 4
4 SEC-219 3D MODELLEME VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 4
ALAN SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-210 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
2 SEC-212 EĞİTSEL VİDEO GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 5
3 SEC-214 ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAM TASARIMI VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
4 SEC-216 TEKNOLOJİ DESTEKLİ FEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ALAN SEÇMELİ-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-310 MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMASI VE SEN. Seçmeli 2 2 0 5
2 SEC-312 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM Seçmeli 2 2 0 5
3 SEC-314 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 2 0 5
4 SEC-316 SANAL DÜNYALAR Seçmeli 2 2 0 5
ALAN SEÇMELİ-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ-VII-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-413 MOBİL ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 5
2 SEC-417 BİLİŞİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
ALAN SEÇMELİ-VII-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-413 MOBİL ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 5
ALAN SEÇMELİ-VII-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-411 ASTRONOMİ-I Seçmeli 2 0 0 4
2 SEC-415 YAŞAM BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
3 SEC-419 VERİ GÖRSELLEŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
ALAN SEÇMELİ-VII-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ-VIII-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-412 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 5
2 SEC-416 OYUN TASARIMI VE PROGRAMLAMA Seçmeli 2 2 0 5
ALAN SEÇMELİ-VIII-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİ-VIII-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-410 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 SEC-414 ASTRONOMİ-II Seçmeli 2 0 0 4
ALAN SEÇMELİ-VIII-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr