Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı lisans programı 2007 yılında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans derecesine sahip olunur. Bölüm mezunlarının unvanı Psikolojik Danışman'dır.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler Giresun Üniversitesine kabul edilmek için için YÖK düzenlemeleri (Yükseköğretim Kurulu ) tarafından belirlenen yasal ve akademik gereklere uymak zorundadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınanın ülke içi veya dışında herhangi bir üniversitede öğrenime başlamış olan öğrenciler Giresun Üniversitesine öğrenim için başvurabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tanınma her bir öğrenciye özgü olduğundan ülke içi veya dışı üniversitelerin YÖK tarafından tanınması her akademik yıl başlamadan önce yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lise Diploması, Öğrenci Seçme Sınavı sonuç belgesi .
Program Profili
Program, teorik bilgi ve uygulamalan yoluyla kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Lisans programımn iki ana amacı bulunmaktadır: (1 ) psikolojik danışman adaylanna genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak ve (2) başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir. Programa devam eden öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık alamnda insan gelişimi, psikolojik temeller, sosyo-kültürel temeller, eğitimsel temeller, yardım becerileri, grupla psikolojik danışma ve rehberlik becerileri, mesleki gelişim, bireyi tanıma ve değerlendirme, istatistik, araştırma, ve program değerlendirme, etik ve yasal konular ile ilgili yeterlikler kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Eğitim programındaki tüm dersleri başan ile tamamlayan öğrenciler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans diploması alırlar. Program mezunlan çoğunlukla okulöncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında, askeri, emniyet, adelet (cezaevi, çocuk ıslah evi, denetimli serbestlik dairesi, çocuk mahkemesi) sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında Psikolojik Danışman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik yapmak isteyenler Anadolu Öğretmen Lisesinde Öğretmenlik Meslek Dersleri ve Psikoloji öğretmeni olabilmektedirler. Aile Danışmanlığı sertifika programı belgesi alanlar Özel Aile Danışma Merkezi açabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programı bitiren öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisansa başvurabilmektedirler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans mezunları klinik psikoloji alanında yüksek lisansa kabul edilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için bir vize ve final yapılması zorunludur. Bazı dersler için uygulama, gözlem, ödev veya seminer çalışması da gerekmektedir. Sınavların çoğu yazılıdır ancak bazı sınavlar sunum, ödev ve uygulama şeklinde olabilmektedir.Sınavlar, düzenlemeler, değerlendirmeler ve notlandırmalar derslere göre özelleşmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda lisans öğrenimini tamamlamak için öğrencilerin tüm derslerden başarılı olması gerekmektedir. Öğrencilerin başarılı olabilmesinin koşulu 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması alması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Doç.Dr.Enver SARI. Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, Güre Yerleşkesi/28200/GİRESUN e posta: enver.sari@giresun.edu.tr enversari@hotmail.com Tel:+904543101223 :+905426811334
Bölüm Olanakları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Psikolojik Danışma Uygulama odasında öğrenciler uygulamalı olarak psikolojik danışma becerisi kazanmaktadırlar. Ayrıca kurum deneyimi derslerinde dershane, okul, sağlık, adalet ve sağlık kuruluşlarında psikolojik danışmanlık deneyimi kazanmaktadırlar. Erasmus Programı doğrultusunda gerekli şartları yerine getiren öğrenciler bir dönem Avrupa Birliği Ülkeleri Üniversitelerine öğrenim için gidebilmektedirler. Klinik Psikolojide yüksek lisans yapma hakları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Danışanları hayata ilişkin yeni anlamlar bulmalarına ve yapılandırmalarına, kendini gerçekleştirmelerine, akılcı düşünceler geliştirmelerine ve yeni davranışlar kazanmalarına ve çözümler geliştirmelerine yönelterek psikolojik danışma uygulamak.
2Grubun iyilik halini geliştirici potansiyelini yöneltmek.
3Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle danışanların hayata ilişkin yeni anlamlar bulmalarına ve yapılandırmalarına, kendini gerçekleştirmelerine, akılcı düşünceler geliştirmelerine ve yeni davranışlar kazanmalarına ve çözümler bulmalarına yöneltmeden zevk alış.
4Danışana yönelik empati, koşulsuz saygı, saydamlık, kabul ve iletişim becerilerini psikolojik danışmada kullanmayı alışkanlık haline getirme.
5Okul psikolojik danışmanlığı görev, yetki ve sorumlulukları bilgisi.
6Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetler sunabilme.
7Aile danışmanlığı gereksinimi olan bireylerin yeni çözümler, iletişim becerileri, içgörü, sorumluluk ve farkındalık geliştirmelerinin desteklenmesi.
8Özel gereksinimi olan bireyler ve yakınlarının yaşam güçlüklerine katlanmak ve başa çıkmak konusunda psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak.
9Psikiyatrik tedavi altındaki danışanlara ve yakınlarına psikolojik problemleri ile başa çıkma sürecinde psikolojik danışmanlık sağlamak.
10Farklı öğretim düzeylerinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı hazırlama ve uygulama.
11Farklı öğretim düzeylerinde mesleki yöneltme programları hazırlama ve uygulama.
12İnsan davranışlarını anlamada felsefi ve kültürler arası bakış açısının önemine saygı göstermek.
13Sosyal sistemlerin birey üzerindeki etkilerini kavrama ve müdahale programları geliştirme.
14Farklı gelişen çocukların sosyal, bilişsel,duyuşsal ve psikomotor özelliklerini belirleyerek bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak.
15Gelişim ilkelerinden hareketle bireyin yaşantısında yeni çözümler bulmasına yardım etmek.
16Öğrenme psikolojisi, sınıf, eğitim yönetimi ve öğretim ilkeleri bilgisinden hareketle yönetici ve öğretmenlere müşavirlikte bulunmak.
17Psikolojik danışma gereksinimi ile psikiyatrik tedavi gereksinimini arasındaki farkı bilmek.
18Eğitimde program geliştirme alanından faydalanarak psikolojik eğitim, destek, grup rehberliği, grupla psikolojik danışma ve eğitim seminerleri hazırlamak.
19Birey ve toplumu anlamak üzere ölçme aracı uygulamak ve elde edilen sonuçları yorumlamak.
20Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve ilgili alanlarda yapılmış bilimsel araştırmalarda istatistik çözümlemeleri anlamak, bulgu ve uygulamalardan yararlanmak.
21Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlık mesleğini ve etiğini benimseme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKAIIT1 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 ENF-147 BİLGİSAYAR - I Zorunlu 2 2 0 5
4 GKBILTEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
5 PDR-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
6 MBEGTSOS EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
7 MBEGTGIR EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
8 PDR-107 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
9 PDR-109 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
10 RPDAE103 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
11 PDR-101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
12 RPDAE101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
13 PDR-105 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
14 GKTRKCD1 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 3 0 0 5
15 TUR-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
16 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
17 YDB-117 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 2
18 GKYABD1 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 43 2 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKAIIT2 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
2 AITB-192 ATATÜRK İLKE. VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 ENF-136 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
4 PDR-108 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 4
5 MBEGTFLF EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
6 RPDAE104 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
7 PDR-104 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
8 RPDAE102 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 4
9 PDR-106 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA Zorunlu 1 2 0 3
10 MBOKREH OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Zorunlu 2 0 0 5
11 MBOGRTEK ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
12 PDR-102 SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
13 GKTRKCD2 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 3 0 0 5
14 PDR-110 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
15 TUR-108 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
16 TURO-110 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 3
17 GKYABD2 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 37 4 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PDR-205 BİLİM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
2 EĞİTİM-GK-SEÇMELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
3 EĞİTİM-MB-SEÇMELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 PDR-211 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ - II Zorunlu 3 0 0 5
5 RPDAE201 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 4
6 PDR-203 İSTATİSTİK - I Zorunlu 3 0 0 4
7 PDR-213 OKULLARDA GÖZLEM Zorunlu 2 2 0 4
8 RPDAE203 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
9 MBOGRTIY ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
10 PDR-209 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
11 PDR-207 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 4
12 PDR-201 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Zorunlu 3 0 0 4
13 RPD-ALANEĞİTİMİ-SEÇ RPD ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
14 RPDAE205 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
15 RPDAE207 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 30 2 0 49
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EĞİTİM-GK-SEÇMELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 EĞİTİM-MB-SEÇMELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
3 MBEGTAY EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 PDR-204 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Zorunlu 2 2 0 4
5 PDR-206 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 4
6 RPDAE206 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
7 RPDAE202 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 2
8 PDR-210 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
9 PDR-212 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
10 RPD-ALANEĞİTİMİ-SEÇ RPD ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
11 PDR-214 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
12 PDR-208 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
13 PDR-202 TEST DIŞI TEKNİKLER Zorunlu 3 0 0 4
14 RPDAE208 TEST DIŞI TEKNİKLER Zorunlu 1 2 0 3
15 GKTHUYG TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
16 MBTRKET TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
17 RPDAE204 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31 6 0 49
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EGİPDRSEÇ5-I EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ V-I Seçmeli - - - 5
2 EGİPDRSEÇ5-II EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ V-II Seçmeli - - - 5
3 PDR-305 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
4 PDR-307 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA Zorunlu 3 0 0 5
5 PDR-301 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 PDR-303 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 18 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PDR-306 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Zorunlu 3 0 0 4
2 EGİPDRSEÇ6-I EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ VI-I Seçmeli - - - 4
3 EGİPDRSEÇ6-II EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ VI-II Seçmeli - - - 4
4 PDR-310 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Zorunlu 3 0 0 4
5 PDR-302 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
6 PDR-308 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
7 PDR-304 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 19 4 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PDR-407 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
2 PDR-403 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
3 EGİPDRSEÇ7 EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ -VII Seçmeli - - - 4
4 PDR-411 EĞİTİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 PDR-405 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 PDR-401 PSİKOLOJİK TESTLER Zorunlu 2 4 0 5
7 PDR-409 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 15 10 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EGİPDRSEÇ8-I EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 5
2 EGİPDRSEÇ8-II EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 5
3 PDR-408 KURUM DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
4 PDR-406 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR Zorunlu 2 0 0 5
5 PDR-402 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Zorunlu 2 2 0 5
6 PDR-404 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Zorunlu 1 4 0 5
Toplam 12 10 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RPD ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RPD ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ V-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-305 AİLE İÇİ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ V-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-309 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 5
EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ VI-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-314 YARATICI DRAMA Seçmeli 3 0 0 4
2 SEC-318 EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 4
EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ VI-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-316 BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ -VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-417 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI - I (ÇOCUKLUK VE ERGENLİK) Seçmeli 3 0 0 4
EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-414 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Seçmeli 3 0 0 5
EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEÇMELİ VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-416 NİTEL ARAŞTIRMA Seçmeli 3 0 0 5
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr