Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan(toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
Program Profili
Okulöncesi Öğretmenliği programı, okulöncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Okulöncesi Öğretmenliği Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Okulöncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda sorumlu müdürlük ve öğretmenliğin yanı sıra, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarında da öğretmen olarak görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayan adaylar; ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan(toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Elif ÖZTÜRK Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 21 02
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Okul öncesi çağdaki çocukların bilişsel, psiko-sosyal, ruhsal, bedensel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2Okul öncesi eğitimini destekleyecek eğitim tarihi, psikoloji, sosyoloji, yetişkin eğitimi, felsefe gibi farklı sosyal bilim alanlarını tanır.
3Okul öncesi çağdaki çocukların ailelerinin özelliklerini, beslenme, sağlık ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını bilir.
4Erken çocukluk döneminde farklı gelişim özelliklerini bilir ve çocukların gelişimlerini destekleyecek uygulamalar yapabilir.
5Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitimini destekleyecek fen, matematik gibi farklı, temel bilim alanlarını bilir.
6Okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli istatistik, ölçme, değerlendirme, teknoloji kullanımı gibi alanlarda temel beceri sahibi olur.
7Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapabilir.
8Okul öncesi eğitim çağındaki çocuk, ailesi ve öğretmenleri için gerekli rehberlik çalışmalarını, sınıf ve okul yönetim özelliklerini bilir ve uygular.
9Eğitimli ve gelişmiş bir birey olmak için genel kültüre sahip olur ve eğitimin farklı alanlarını tanır.
10Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların müzik, edebiyat, resim, spor, dans gibi farklı alanlardaki yeterliliklerini tanır ve bunları geliştirecek uygun ortamları hazırlar.
11Okul öncesi eğitim çerçevesinde çocuğu, aileyi ve okulu/öğretmenleri destekleyecek materyal ve eğitim programları hazırlama ve uygulama becerisine sahip olur.
12Okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun olarak hazırladığı etkinlikler için gerekli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini belirleme ve uygulama, uygun materyal geliştirme becerisine sahip olur.
13Bağımsız davranma, eleştirel düşünme, inisiyatif kullanma, bireysel ve bir ekip içinde sorumluluk alma ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
14Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıf ortamında kullanabilme, okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun eğitim ortamları hazırlama becerilerini geliştirir.
15Okul öncesi dönemde çocukları destekleyen aile, öğretmen, okul yöneticileri ve müfettişler gibi yetişkinlere yönelik eğitim ortamlarını tanır ve uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ENG101 AKADEMİK İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 0
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 4
3 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 0
4 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
6 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-1 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
7 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-1 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 0
8 YDB-117 İNGİLİZCE - I Zorunlu 3 0 0 4
9 YDB-117 İNGİLİZCE - I Zorunlu 3 0 0 0
10 IOO-103 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
11 IOO-103 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
12 IOO-101 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
13 IOO-101 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
14 OKU109 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
15 IOO-105 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
16 IOO-105 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
17 TBT101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 3 0 0 0
18 TÜRK101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
19 TURO-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 2
20 TURO-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 0
21 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
22 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 48 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ENG102 AKADEMİK İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
2 IOO-120 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ Zorunlu 3 0 0 5
3 IOO-120 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ Zorunlu 3 0 0 0
4 IOO-104 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Zorunlu 3 0 0 0
5 AITB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
6 AITB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
7 IOO-108 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
8 IOO-108 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 0
9 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-2 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
10 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-2 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
11 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
12 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
13 YDB-118 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 4
14 YDB-118 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
15 IOO-112 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 4
16 IOO-112 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 0
17 TUR-110 TURKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 4
18 TUR-110 TURKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 0
19 TÜRK102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 38 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-209 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 0
2 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-3 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
3 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-3 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 0
4 IOO-213 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 IOO-213 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
6 IOO-205 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM - I Zorunlu 3 0 0 4
7 IOO-205 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM - I Zorunlu 3 0 0 0
8 TURO-203 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 0
9 OMES-205 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
10 OMES-205 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
11 IOO-203 OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
12 IOO-203 OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 0
13 IOO-209 OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
14 IOO-209 OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 0
15 IOO-207 OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
16 IOO-207 OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 0
17 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
18 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
19 IOO-207 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 32 22 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-206 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 5
2 IOO-206 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 0
3 IOO-210 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 0
4 IOO-212 DRAMA Zorunlu 2 2 0 0
5 OKUL-ÖNCESİ-SEC-4 EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ IV Seçmeli - - - 2
6 OKUL-ÖNCESİ-SEC-4 EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ IV Seçmeli - - - 0
7 IOO-204 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 0 4
8 IOO-204 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 0 0
9 IOO-208 MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 0
10 IOO-208 OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
11 IOO-208 OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 0
12 IOO-210 OKUL ÖNCESİNDE OYUN Zorunlu 2 2 0 5
13 IOO-210 OKUL ÖNCESİNDE OYUN Zorunlu 2 2 0 0
14 104002122000 ÖĞRETİM TEK. VE MATERYAL TASAR. Zorunlu 2 2 0 0
15 IOO-214 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
16 IOO-214 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 0
17 IOO-214 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
18 IOO-214 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 16 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-319 BEBEKLİK DÖNEMİNDE EĞİTİM Zorunlu 2 2 0 4
2 IOO-301 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 0 0
3 IOO-305 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
4 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-5 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-V Seçmeli - - - 2
5 IOO-317 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
6 IOO-309 FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 0
7 IOO-311 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 0
8 IOO-323 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
9 IOO-323 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
10 IOO-303 MÜZİK EĞİTİMİ - I Zorunlu 1 2 0 0
11 OMES-305 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
12 IOO-307 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA Zorunlu 1 2 0 4
13 IOO-313 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
14 OMES-303 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 3
15 IOO-315 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I Zorunlu 2 2 0 0
16 OMES-304 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
17 OMES-304 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 31 18 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-320 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 3
2 IOO-312 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 IOO-312 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
4 IOO-322 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
5 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-6 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-VI Seçmeli - - - 4
6 IOO-310 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 0
7 IOO-308 MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 0
8 IOO-306 MÜZİK EĞİTİMİ II Zorunlu 2 2 0 0
9 IOO-302 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM Zorunlu 2 2 0 5
10 IOO-304 OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 1 2 0 4
11 OMES-304 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
12 OMES-304 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 0
13 IOO-316 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 0
14 IOO-318 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 0
15 IOO-314 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI Zorunlu 1 2 0 4
16 IOO-314 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI Zorunlu 1 2 0 0
Toplam 31 14 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-421 ANNE BABA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 5
2 IOO-421 ANNE BABA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 0
3 IOO-423 ARAŞTIRMA PROJESİ - I Zorunlu 1 2 0 6
4 IOO-423 ARAŞTIRMA PROJESİ - I Zorunlu 1 2 0 0
5 OKU411 ÇOCUK HAKLARI Zorunlu 2 0 0 0
6 OKUL-ÖNCEİ-SEC-7-I EĞİTİM OKULÖNCESİ ALAN SECMELİ VII-I Seçmeli - - - 4
7 OKUL-ÖNCEİ-SEC-7-I EĞİTİM OKULÖNCESİ ALAN SECMELİ VII-I Seçmeli - - - 0
8 OKUL-ÖNCEİ-SEC-7-II EĞİTİM OKULÖNCESİ GENEL KÜLTÜR SECMELİ VII-II Seçmeli - - - 4
9 OKUL-ÖNCEİ-SEC-7-II EĞİTİM OKULÖNCESİ GENEL KÜLTÜR SECMELİ VII-II Seçmeli - - - 0
10 OKU421 MEDYA VE ÇOCUK Zorunlu 3 0 0 0
11 OMES-433 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - I Zorunlu 2 6 0 6
12 OMES-433 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - I Zorunlu 2 6 0 0
13 OMES-431 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
14 OMES-431 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 29 16 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-416 ARAŞTIRMA PROJESİ II Zorunlu 1 2 0 6
2 IOO-416 ARAŞTIRMA PROJESİ II Zorunlu 1 2 0 0
3 OKUL-ÖNCEİ-SEC-8 EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ VIII Seçmeli - - - 10
4 OKUL-ÖNCEİ-SEC-8 EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ VIII Seçmeli - - - 0
5 IOO-414 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
6 IOO-414 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
7 OMES-41 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 6
8 OMES-41 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 0
9 OMES-41 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
10 OMES-41 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 16 0 30
 
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-107 TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-102 ÇEVRE VE DOĞA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-104 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 SEC-106 OYUN YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 SEC-110 SAĞLIK VE TRAFİK Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-211 SAĞLIK TRAFİK EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 2
2 SEC-213 ÇOCUK VE YARATICILIK Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-208 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-313 EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER VE GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-314 ÇOCUK HAKLARI Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-316 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ ALAN SECMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-425 OYUN YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EĞİTİM OKULÖNCESİ ALAN SECMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ GENEL KÜLTÜR SECMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-429 ÇEVRE-DOĞA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
EĞİTİM OKULÖNCESİ GENEL KÜLTÜR SECMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-412 EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 5
2 SEC-414 KARŞILAŞTIRMALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 5
3 SEC-420 ÇOCUK VE ŞİDDET Seçmeli 3 0 0 5
EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr