Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü - Fen Bilgisi Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Fakültemiz, 1962 yılında üç yıllık Yatılı Kız Öğretmen Okul olarak ilk defa eğitime başlamış daha sonra 1973 – 1974 yılında dört yıllık İlköğretmen Okuluna dönüştürülmüştür. 1975 – 1976 öğretim yılında mevcut statüsü değiştirilerek üç yıllık yatılı gündüzlü Öğretmen Lisesi, iki yıllık yatılı -gündüzlü Eğitim Enstitüsü adları ile öğretime bir arada devam etmiştir.1978-1979 öğretim yılında Öğretmen Lisesi'nin kapatılmasıyla Eğitim Enstitüsü olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1979 – 1980 yılında ise Eğitim Enstitüsünün yatılı kısmı kaldırılmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Giresun Eğitim Enstitüsü, 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesine bağlanmış ve Eğitim Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 11 Temmuz 1992 tarihinde ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi adını almıştır. 17 Mart 2006 tarihinde Giresun Üniversitesinin kurulmasıyla halihazırda aynı üniversiteye bağlı Eğitim Fakültesi olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans derecesi (Fen bilimleri öğretmeni)
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ortaöğretim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler orta öğrenimlerini başarı ile tamamlamış olmalıdır.
Program Profili
Fen eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalından mezun olanlar, kamu ve özel eğitim kurumların ortaokul kademesinde (5-8) fen bilimleri dersi verebilen bireylerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayan adaylar geçmek istedikleri programların şartlarını (ALES puanı yabancı dil puanı, lisans not ortalaması ve bilim sınavı) başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa UZOĞLU Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 12 34
Bölüm Olanakları
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi Laboratuarları

Program Çıktıları
1 Öğretim sürecinde, öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamlarını düzenleyebilir.
2 Öğretim sürecinde, öğretim programını destekleyen materyal ve kaynakları kullanabilir.
3Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirebilir.
4Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.
5Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilir.
6Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilir.
7Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilir.
8Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
9Alanında deney tasarlayabilir ve uygulayabilir.
10Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri değerlendirebilir.
11Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavram ve ilkeleri uygulayabilir.
12Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline dönüştürülmesinde toplumla iş birliği yapabilir.
13Fen öğretimine ilişkin bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilir.
14Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir.
15 Mesleği ile ilgili fen ve teknolojideki yenilikleri takip edebilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
3 IFFZ-101 GENEL FİZİK - I Zorunlu 4 0 0 6
4 IFFL-103 GENEL FİZİK LABORATUVARI - I Zorunlu 0 2 0 2
5 IFKM-105 GENEL KİMYA - I Zorunlu 4 0 0 6
6 IFKL-107 GENEL KİMYA LABORATUVARI - I Zorunlu 0 2 0 2
7 IFMT-109 GENEL MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 4
8 TURO-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKE. VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 IFFL-104 GENEL FİZİK LAB.-II Zorunlu 0 2 0 2
4 IFFZ-102 GENEL FİZİK-II Zorunlu 4 0 0 6
5 IFKL-108 GENEL KİMYA LAB.-II Zorunlu 0 2 0 2
6 IFKM-106 GENEL KİMYA-II Zorunlu 4 0 0 6
7 IFMT-110 GENEL MATEMATİK-II Zorunlu 4 0 0 5
8 TUR-110 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ENF-247 BİLGİSAYAR - I Zorunlu 2 2 0 5
2 IFBY-201 GENEL BİYOLOJİ - I Zorunlu 4 0 0 6
3 IFBL-203 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI - I Zorunlu 0 2 0 2
4 IFFZ-205 GENEL FİZİK - III Zorunlu 4 0 0 4
5 IFFL-205 GENEL FİZİK LABORATUVARI - III Zorunlu 0 2 0 2
6 IFKM-209 GENEL KİMYA - III (ANALİTİK KİMYA) Zorunlu 2 2 0 3
7 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 YDB-217 YABANCI DİL - I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 18 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EGİFENBİLSEC4 ALAN SEÇMELİ-IV Seçmeli - - - 3
2 ENF-248 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 2 2 0 5
3 OMES-202 FEN-TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 4
4 IFBL-206 GENEL BİYOLOJİ LAB.-II Zorunlu 0 2 0 2
5 IFBY-204 GENEL BİYOLOJİ-II Zorunlu 4 0 0 6
6 IFKM-210 GENEL KİMYA-IV (ORGANİK KİMYA) Zorunlu 2 0 0 3
7 IFFZ-208 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
8 YDB-218 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 16 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IFGK-309 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 IFFL-313 FEN ÖĞRETİMİ VE LAB.UYGULAMALARI-I Zorunlu 2 2 0 5
3 IFFZ-303 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 0 4
4 IFBY-301 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 IFMT-307 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
6 IFKM-305 KİMYADA ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 0 4
7 OMES-303 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
8 OMES-311 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 16 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IFGK-306 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
2 IFKG-308 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
3 IFFL-314 FEN ÖĞRETİMİ LAB.UYGULAMALARI-II Zorunlu 2 2 0 5
4 IFBY-302 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 OMES-306 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
6 IOFB-390 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 5
7 IFGK-304 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI Zorunlu 1 2 0 3
8 IFGK-302 YER BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 6 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IFBY-413 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 0 4
2 IFGK-415 EVRİM Zorunlu 2 0 0 5
3 OMES-401 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
4 IFMB-417 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
5 IOFB-491 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 2 2 0 5
6 OMES-419 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
7 OMES-421 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 6 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EGİFENBİLSEC8-1 ALAN SEÇMELİ VIII-1 Seçmeli - - - 4
2 EGİFENBİLSEC8-2 ALAN SEÇMELİ VIII-2 Seçmeli - - - 4
3 IFBY-412 ASTRONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
4 EGİFENBİLSEC8-3 GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ VIII-3 Seçmeli - - - 4
5 OMES-400 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
6 OMES-414 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 6 6 0 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr