Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’ne bağlı olarak 1997-1998 Öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
Kazanılan Derece
Lisans
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diploması, ÖSYM yerleştirmesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlanması
Program Profili
Akademik ve mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olanlar, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler derslerinden başka, sosyal bilgiler öğretiminin kapsamına giren İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük gibi dersleri de vermektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayan adaylar; ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan(toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 14 62
Bölüm Olanakları
Her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon bulunmaktadır. Ayrıca harita ve küreler kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Bilimsel düşünme becerisi
2Bilgi teknolojilerinde yararlanabilme
3Sosyal Bilgiler öğretimi ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleme
4Okul,aile ve toplumla etkili işbirliği yapabilme
5Sosyal bilgiler öğretimi ile ilgili temel bilgi, beceri ve değerleri edinme
6iletişim becerisi
7Güncel gelişmeleri takip edebilme
8Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve kullanma
9Sosyal Bilgiler öğretimine ilişkin basılı, görsel ve teknolojik materyalleri belirleme ve etkili kullanma
10Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu alanda proje geliştirme, çalışmalar yapma
11öğretim sürecini planlama becerisi
12Sosyal Bilgileri oluşturan disiplinler ile ilgili temel bilgi ve anlayışa sahip olur.
13Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilir.
14Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamını planlayıp düzenleyebilir
15Sosyal Bilgiler öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabilir.
16Sosyal-siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelere ilişkin farkındalık ve bu gelişmeleri açıklama becerisine sahip olur.
17Sosyal Bilgiler öğretim sürecine yönelik temel araç gereçler ile yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilir.
18Değişen gereksinimler doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür düzeyine sahip olur.
19Türk tarihini ve kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçler ile kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi bilincini öğrencilere kazandırabilir.
20Dünya tarihini oluşturan temel öğe ve süreçler anlayışını öğrencilere kazandırabilir.
21Öğrencilerin insan yer ve çevre etkileşimini algılamalarını sağlayabilir.
22Ekonomik faaliyetler ve gelişmelerin toplumlar üzerindeki etkisini öğrencilere kavratabilir.
23Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel esaslar ile Türk inkılabının tarihi anlamını, toplumun siyasal, sosyal ve kültürel alanda gelişimine etkilerini ve önemini öğrencilere kavratabilir.
24Demokratik toplum anlayışını, insanların doğuştan ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini öğrencilerine kazandırabilir.
25Sosyal bilgiler öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini yönlendirebilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ISB-105 ARKEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 ENF-135 BİLGİSAYAR - I Zorunlu 2 2 0 4
4 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 ISB-101 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 4
6 ISB-103 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
7 ISB-107 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 TURO-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
10 YDB-117 YABANCI DİL - I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 22 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 ENF-136 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
3 ISB-108 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
4 ISB-104 ESKİÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI Zorunlu 2 0 0 4
5 ISB-106 FELSEFE Zorunlu 2 0 0 3
6 ISB-102 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Zorunlu 4 0 0 7
7 TUR-110 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
8 YDB-118 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 19 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-III-I ALAN SEÇMELİ III-I Seçmeli - - - 3
2 SEC-III-II ALAN SEÇMELİ III-II Seçmeli - - - 2
3 ISB-213 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 OMES-223 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
5 ISB-205 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 4
6 ISB-211 SANAT VE ESTETİK Zorunlu 2 0 0 2
7 ISB-207 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
8 ISB-209 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
9 ISB-203 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 19 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-IV ALAN SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
2 ISB-204 ANTROPOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
3 ISB-208 BİLİM TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞME Zorunlu 2 0 0 2
4 ISB-202 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 4 0 0 5
5 SEC-IV MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
6 ISB-206 ORTAÇAĞ TARİHİ Zorunlu 4 0 0 5
7 OMES-214 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 ISB-212 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
9 ISB-210 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 23 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-V ALAN SEÇMELİ V Seçmeli - - - 2
2 ISB-313 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Zorunlu 2 0 0 3
3 ISB-303 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI - I Zorunlu 2 0 0 3
4 OMES-309 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
5 OMES-301 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
6 ISGK-301 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
7 ISB-307 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
8 ISB-317 ÜLKELER COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
9 ISB-309 YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 17 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-VI ALAN SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 3
2 ISB-312 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
3 ISB-310 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
4 ISB-306 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI II Zorunlu 2 0 0 3
5 OMES-30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
6 IOSB-390 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
7 COG-304 SİYASİ COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 3
8 ISB-308 SOSYAL BİLGİLER SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMESİ Zorunlu 2 0 0 2
9 OMES-310 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 19 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ISB-443 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Zorunlu 2 0 0 4
2 OMES-443 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
3 ISMB-447 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
4 IOSB-491 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II Zorunlu 2 2 0 5
5 ISBGK-445 PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 3
6 ISB-441 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2 2 0 6
7 ISB-439 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 13 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-VIII ALAN SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 2
2 ISB-420 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
3 OMES-400 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
4 OMES-402 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
5 ISB-418 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 1 2 0 4
6 ISB-416 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 10 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ALAN SEÇMELİ III-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-239 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
2 SEC-299 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
ALAN SEÇMELİ III-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-217 MÜZİK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-297 SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL Seçmeli 2 0 0 2
ALAN SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-222 ÇEVRE SORUNLARI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-298 SOSYAL BİLGİLERDE MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-226 KAVRAM ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-228 EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
3 SEC-294 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
ALAN SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-331 TARİH ÖĞRETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-333 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ALAN SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-330 OKUL DIŞI TARİH EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 SEC-332 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ALAN SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-422 GENEL TÜRK TARİHİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-424 EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR,EĞİLİMLER VE GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 2
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr