Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü - Okul Öncesi Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan(toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
Program Profili
Okulöncesi Öğretmenliği programı, okulöncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Okulöncesi Öğretmenliği Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Okulöncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda sorumlu müdürlük ve öğretmenliğin yanı sıra, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarında da öğretmen olarak görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayan adaylar; ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan(toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Elif ÖZTÜRK Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 21 02
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Okul öncesi çağdaki çocukların bilişsel, psiko-sosyal, ruhsal, bedensel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2Okul öncesi eğitimini destekleyecek eğitim tarihi, psikoloji, sosyoloji, yetişkin eğitimi, felsefe gibi farklı sosyal bilim alanlarını tanır.
3Okul öncesi çağdaki çocukların ailelerinin özelliklerini, beslenme, sağlık ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını bilir.
4Erken çocukluk döneminde farklı gelişim özelliklerini bilir ve çocukların gelişimlerini destekleyecek uygulamalar yapabilir.
5Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitimini destekleyecek fen, matematik gibi farklı, temel bilim alanlarını bilir.
6Okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli istatistik, ölçme, değerlendirme, teknoloji kullanımı gibi alanlarda temel beceri sahibi olur.
7Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapabilir.
8Okul öncesi eğitim çağındaki çocuk, ailesi ve öğretmenleri için gerekli rehberlik çalışmalarını, sınıf ve okul yönetim özelliklerini bilir ve uygular.
9Eğitimli ve gelişmiş bir birey olmak için genel kültüre sahip olur ve eğitimin farklı alanlarını tanır.
10Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların müzik, edebiyat, resim, spor, dans gibi farklı alanlardaki yeterliliklerini tanır ve bunları geliştirecek uygun ortamları hazırlar.
11Okul öncesi eğitim çerçevesinde çocuğu, aileyi ve okulu/öğretmenleri destekleyecek materyal ve eğitim programları hazırlama ve uygulama becerisine sahip olur.
12Okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun olarak hazırladığı etkinlikler için gerekli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini belirleme ve uygulama, uygun materyal geliştirme becerisine sahip olur.
13Bağımsız davranma, eleştirel düşünme, inisiyatif kullanma, bireysel ve bir ekip içinde sorumluluk alma ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
14Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıf ortamında kullanabilme, okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun eğitim ortamları hazırlama becerilerini geliştirir.
15Okul öncesi dönemde çocukları destekleyen aile, öğretmen, okul yöneticileri ve müfettişler gibi yetişkinlere yönelik eğitim ortamlarını tanır ve uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKAIIT1 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 4
4 GKBILTEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
5 OKÖAE103 ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 3
6 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
8 MBEGTFLF EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
9 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-1 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
10 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-1 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
11 MBEGTGIR EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
12 OKÖAE101 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
13 YDB-117 İNGİLİZCE - I Zorunlu 3 0 0 4
14 YDB-117 İNGİLİZCE - I Zorunlu 3 0 0 4
15 IOO-103 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 6
16 IOO-103 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
17 IOO-101 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
18 IOO-101 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
19 IOO-105 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
20 IOO-105 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
21 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
22 GKTRKCD1 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 3 0 0 5
23 TURO-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 2
24 TURO-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 2
25 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
26 GKYABD1 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 57 0 0 91
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-120 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ Zorunlu 3 0 0 5
2 IOO-120 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ Zorunlu 3 0 0 0
3 AITB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
4 AITB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
5 GKAIIT2 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
6 OKÖAE104 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 5
7 EĞİTİM-GK-SEÇMELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
8 IOO-108 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 5
9 IOO-108 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
10 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-2 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
11 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-2 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
12 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
13 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
14 MBEGTPSK EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
15 MBEGTSOS EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
16 OKÖAE102 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 5
17 YDB-118 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 4
18 YDB-118 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 4
19 IOO-112 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 5
20 IOO-112 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 4
21 TUR-110 TURKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
22 TUR-110 TURKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 4
23 GKTRKCD2 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 3 0 0 5
24 GKYABD2 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 48 4 0 82
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EĞİTİM-MB-SEÇMELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-3 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
3 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-3 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
4 IOO-213 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 IOO-213 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 MBEGTAY EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 IOO-205 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM - I Zorunlu 3 0 0 6
8 IOO-205 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM - I Zorunlu 3 0 0 4
9 OKÖAE201 ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 6
10 OKÖAE203 ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 5
11 OMES-205 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
12 OMES-205 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
13 OKÖ-ALANEĞİTİMİ-SEÇ OKUL ÖNCESİ ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
14 OKÖAE205 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
15 IOO-203 OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
16 IOO-203 OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
17 IOO-209 OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
18 IOO-209 OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
19 IOO-207 OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
20 IOO-207 OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
21 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
22 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
23 MBTRKET TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 39 20 0 84
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-206 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 2 0 5
2 IOO-206 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 2 0 5
3 EĞİTİM-GK-SEÇMELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 EĞİTİM-MB-SEÇMELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
5 OKUL-ÖNCESİ-SEC-4 EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ IV Seçmeli - - - 2
6 OKUL-ÖNCESİ-SEC-4 EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ IV Seçmeli - - - 2
7 IOO-204 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 0 4
8 IOO-204 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 0 4
9 OKÖAE206 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA Zorunlu 2 0 0 3
10 OKÖAE202 ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 4
11 OKÖAE204 ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 3
12 OKÖ-ALANEĞİTİMİ-SEÇ OKUL ÖNCESİ ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
13 IOO-208 OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
14 IOO-208 OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
15 IOO-210 OKUL ÖNCESİNDE OYUN Zorunlu 2 2 0 5
16 IOO-210 OKUL ÖNCESİNDE OYUN Zorunlu 2 2 0 5
17 MBOGRTIY ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
18 MBOGRTEK ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
19 IOO-214 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
20 IOO-214 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
21 GKTHUYG TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
22 IOO-214 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
23 IOO-214 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 43 18 0 79
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-319 BEBEKLİK DÖNEMİNDE EĞİTİM Zorunlu 2 2 0 4
2 IOO-319 BEBEKLİK DÖNEMİNDE EĞİTİM Zorunlu 2 2 0 4
3 IOO-305 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
4 IOO-305 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
5 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-5 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-V Seçmeli - - - 2
6 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-5 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-V Seçmeli - - - 2
7 IOO-317 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
8 IOO-317 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
9 IOO-323 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
10 IOO-323 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
11 IOO-307 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA Zorunlu 1 2 0 4
12 IOO-307 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA Zorunlu 1 2 0 4
13 IOO-313 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
14 IOO-313 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
15 OMES-303 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 3
16 OMES-303 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 3
17 OMES-304 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
18 OMES-304 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 32 12 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOO-320 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 3
2 IOO-320 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 3
3 IOO-312 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 IOO-312 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 IOO-322 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
6 IOO-322 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
7 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-6 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-VI Seçmeli - - - 4
8 OKUL-ÖNCESİ-SEÇ-6 EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-VI Seçmeli - - - 4
9 IOO-302 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM Zorunlu 2 2 0 5
10 IOO-302 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM Zorunlu 2 2 0 5
11 IOO-304 OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 1 2 0 4
12 IOO-304 OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 1 2 0 4
13 OMES-304 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
14 OMES-304 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
15 IOO-314 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI Zorunlu 1 2 0 3
16 IOO-314 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 28 12 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKUL-ÖNCEİ-SEC-7-I EĞİTİM OKULÖNCESİ ALAN SECMELİ VII-I Seçmeli - - - 2
2 OKUL-ÖNCEİ-SEC-7-I EĞİTİM OKULÖNCESİ ALAN SECMELİ VII-I Seçmeli - - - 2
3 OKUL-ÖNCEİ-SEC-7-II EĞİTİM OKULÖNCESİ GENEL KÜLTÜR SECMELİ VII-II Seçmeli - - - 2
4 OKUL-ÖNCEİ-SEC-7-II EĞİTİM OKULÖNCESİ GENEL KÜLTÜR SECMELİ VII-II Seçmeli - - - 2
5 IOO-403 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA-I Zorunlu 1 2 0 5
6 IOO-403 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA-I Zorunlu 1 2 0 5
7 IOO-401 OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Zorunlu 2 2 0 5
8 IOO-401 OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Zorunlu 2 2 0 5
9 OMES-433 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - I Zorunlu 2 6 0 12
10 OMES-433 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - I Zorunlu 2 6 0 12
11 OMES-431 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
12 OMES-431 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 24 20 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 OKUL-ÖNCEİ-SEC-8 EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ VIII Seçmeli - - - 4
2 OKUL-ÖNCEİ-SEC-8 EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ VIII Seçmeli - - - 4
3 IOO-404 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA-II Zorunlu 1 2 0 6
4 IOO-404 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA-II Zorunlu 1 2 0 6
5 IOO-402 OKULA UYUM VE İLKOKUL PROGRAMI Zorunlu 2 0 0 4
6 IOO-402 OKULA UYUM VE İLKOKUL PROGRAMI Zorunlu 2 0 0 4
7 OMES-408 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 12
8 OMES-408 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 12
9 OMES-406 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
10 OMES-406 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 16 0 60
 
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-107 TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-107 TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-102 ÇEVRE VE DOĞA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-104 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 SEC-106 OYUN YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 SEC-110 SAĞLIK VE TRAFİK Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-102 ÇEVRE VE DOĞA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-104 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 SEC-106 OYUN YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 SEC-110 SAĞLIK VE TRAFİK Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-213 ÇOCUK VE YARATICILIK Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-213 ÇOCUK VE YARATICILIK Seçmeli 2 0 0 2
OKUL ÖNCESİ ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-208 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-208 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
OKUL ÖNCESİ ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-315 ÇOCUK HAKLARI Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-315 ÇOCUK HAKLARI Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-314 HİKAYE ANLATMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-316 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SEÇMELİ-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-314 HİKAYE ANLATMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-316 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ ALAN SECMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-425 OKUL ÖNCESİNDE BİLİMSEL ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ ALAN SECMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-425 OKUL ÖNCESİNDE BİLİMSEL ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ GENEL KÜLTÜR SECMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-429 OKUL ÖNCESİNDE SORGULAMA TABANLI ÖĞR. Seçmeli 3 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ GENEL KÜLTÜR SECMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-429 OKUL ÖNCESİNDE SORGULAMA TABANLI ÖĞR. Seçmeli 3 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-410 MEZUNİYET PORTFOLYOSU Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-412 KARŞILAŞTIRMALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 2
3 SEC-414 ÇOCUK RESİMLERİNİN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM OKULÖNCESİ SECMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-410 MEZUNİYET PORTFOLYOSU Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-412 KARŞILAŞTIRMALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 2
3 SEC-414 ÇOCUK RESİMLERİNİN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 2
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr