Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü - Sınıf Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, 4 yıllık Eğitim Fakülteleri kapsamında, 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş veya öğrenci değişimi (FARABİ, ERASMUS) programlarına başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal Eğitim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Sınıf Öğretmenliği ABD’nın öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yine program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğretmen adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "sınıf öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için mezunların yeterli bir ALES puanı almaları, İngilizce yeterliliğe sahip olmaları ve bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ramazan SEVER, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, Güre- Merkez GİRESUN. İletişim: 04543101200.
Bölüm Olanakları
İlköğretim Sınıf öğretmenliği programı, 15 öğretim elamanı ile Güre Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi Binası İlköğretim Bölümünde yer almaktadır. Program, bölümdeki derslik (her derslikte projeksiyon bulunmaktadır) ve bilgisayar salonlarından yararlanılarak sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1Fen, matematik, Türkçe ve sosyal alanlarla ilgili düzeye uygun bilgi birikimine sahip olur.
2Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
3Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
4Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
5İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapar.
6Bilimsel düşünme sürecini bilir ve bilimsel düşünme sürecini öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirir.
7Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özelliklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin şekilde kullanır.
8Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygular.
9Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirir
10Demokrasi, hukuk ve insan hakları ile ulusal ve evrensel kültürlere karşı duyarlı olur.
11Doğaya, topluma ve insana duyarlı olur.
12Sanat ve sporun birey ve toplum hayatındaki önemini takdir eder.
13Atatürk ilke ve inkılâplarının önemini bilerek bunları yaşam biçimi haline getirir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 ENF-135 BİLGİSAYAR - I Zorunlu 2 2 0 4
3 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
4 SINO-105 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
5 SINO-101 TEMEL MATEMATİK - I Zorunlu 2 0 0 4
6 TUR-109 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
7 SINO-107 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 5
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
9 YDB-117 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 20 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 ENF-136 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
3 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
4 SINO-108 GENEL COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 2
5 SINO-104 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 4
6 SINO-102 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 4
7 SINO-106 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR-110 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
9 YDB-118 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 20 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SINO-209 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Zorunlu 1 2 0 3
2 SINO-213 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 SINO-215 FELSEFE Zorunlu 2 0 0 3
4 SINO-211 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALAR Zorunlu 0 2 0 3
5 SINO-205 GENEL FİZİK Zorunlu 2 0 0 5
6 SINO-207 MÜZİK Zorunlu 1 2 0 3
7 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 SINO-217 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
9 SINO-203 TÜRK DİLİ I : SES VE YAPI BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SINO-214 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 2
2 SINO-218 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 SINO-202 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 4
4 SINO-210 FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALARI II Zorunlu 0 2 0 3
5 SINO-216 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 2
6 SINO-208 MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 3
7 OMES-220 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
8 SINO-208 SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 2
9 TUR-204 TÜRK DİLİ II : CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
10 SINO-206 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 12 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SINO-315 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
2 SINO-307 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ - I Zorunlu 3 0 0 4
3 SINO-311 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 SINO-309 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
5 SINO-313 MATEMATİK ÖĞRETİMİ - I Zorunlu 3 0 0 4
6 OMES-303 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
7 OMES-305 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SINO-312 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 5
2 SINO-302 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
3 IOSO-310 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
4 OMES-308 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
5 SINO-308 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 SINO-314 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
7 IOSO-306 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 16 6 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SINO-421 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
2 IOSO-405 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 SINO-423 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
4 SINO-429 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 3
5 OMES-401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - I Zorunlu 2 6 0 6
6 OMES-427 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
7 OMES-425 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
8 SINO-419 TRAFİK VE İLKYARDIM Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 17 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IOSO-402 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 5
2 EGİSINSEÇ8-II EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 4
3 EGİSINSEÇ8-I EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ-VIII-I Seçmeli - - - 4
4 SINO-416 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 4
5 OMES-420 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 6
6 OMES-418 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
7 SINO-414 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 6 0 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr