Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik - ElektrikProgram Tanımları
Kuruluş
1998
Kazanılan Derece
Ön lisans diploması ve “Elektrik Teknikeri” unvanı verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alması veya Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden sınavsız geçiş yapmaları mümkündür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
yok
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Özellikle Programda eğitim ve öğretim; teorik, uygulama, proje, atölye çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atelye ve işletmelerinde, 2- Fabrikaların elektrik atelye ve laboratuvarlarında, 3- Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda, 4- Elektrik proje bürolarında, 5-Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında, 6- Hava meydanlarında, 7- Deniz liman işletmelerinde, 8- Büyük gemilerde, 9- Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde vb. yerlerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavında başarılı oldukları takdirde lisans eğitimi veren fakültelerde eğitim ve öğretimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl sınavlarında alınan notun % 40 ile yıl sonu (final veya bütünleme) notunun % 60’ının kümülatif toplamı 50 puan ise öğrenci o dersten başarılı olur.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek(4 yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS) lik dersten başarılı olmak) ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Elektrik Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı :Öğr. Gör. Fatih AYGÜN Adres: Giresun ÜniversitesiŞebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar / GİRESUN Telefon: 0 (454) 310 16 80 /e-Posta: fatih.aygun@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımıza ait atölyemiz mevcuttur. Atölyemizde geleneksel elektrik makinelerimiz vardır. Programımızda teorik, interaktif, görsel ve uygulamalı eğitim uygulanmakta olup ayrıca elektrik endüstrisinde sık kullanılan lisanslı paket programların eğitimi de verilmektedir.

Program Çıktıları
1Elektrik ve Elektronik Teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilme.
2Enerji çeşitleri ve birbirine dönüşümlerini sağlayan elektrik ve elektroniksel bileşenleri tanıyabilme ve kontrolünü açıklayarak proje geliştirme ve problem çözümünde kullanabilme.
3Karmaşık olmayan elektromekanik sistemleri tanıma, projelendirebilme; arızalarını giderebilme; sürekliliğini sağlayabilme.
4Elektromekanik sistemlerin analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilme.
5Temel elektrik ve elektronik elemanların niteliklerini karşılaştırarak uygun donanıma karar verebilme.
6Edindiği teorik ve deneysel bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanabilme.
7Alanındaki kanun ve yönetmelikleri kullanarak küçük çaplı elektrik projelerini tasarlama, bilgisayar ile çizerek tesisatlandırma ve devreye alabilme.
8Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini, iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilme.
9Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİİT-191 ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 ELKR-102 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
3 STBELSEC1-1 ELEKTRİK SEÇMELİ I-I Seçmeli - - - 0
4 MAT-117 MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 4
5 ELKR-104 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
6 ELKR-103 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 4
7 TDB-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
9 YBD-115 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 3 0 22
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ELKR-101 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
2 ELKR-207 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 3 1 0 3
3 AİİT-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 ELKR-105 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 3
5 ELP-205 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 4 0 0 4
6 SEBİNELEKTSEC2-I ŞEBİN MYO ELEKTRİK SEÇMELİ II-I Seçmeli - - - 0
7 ELKR-106 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 3
8 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 YBD-116 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 6 0 23
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ELKR.UYG-204 İŞYERİ EĞİTİMİ Zorunlu 5 0 0 11
2 ELKR.UYG-202 İŞYERİ UYGULAMASI Zorunlu 0 22 0 14
3 ELKR.UYG-206 STAJ Zorunlu 0 2 0 5
Toplam 5 24 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ELKR-202 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 1 1 0 3
2 ELP-213 ELEKTRİK ENERJİ İLETİM VE DAĞITIMI Zorunlu 1 1 0 2
3 ELKR-215 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 ELKR-213 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 0 3
5 ELKR-218 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 4 0 0 4
6 ELKR-210 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Zorunlu 2 2 0 4
7 ELP-208 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 4
8 SEBİNELEKTSEC3 ŞEBİN MYO ELEKTRİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 0
9 ELKR-209 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 22 8 0 26
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr