Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Radyo ve Televizyon Programcılığı - Radyo ve Televizyon ProgramcılığıProgram Tanımları
Kuruluş
Radyo Televizyon Teknolojisi programı 2005 yılında Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak İktisadi ve İdari Bölümler adı altında "Radyo Televizyon Yayımcılığı" ismiyle kurulmuş, 2009 yılında programın ismi Radyo Televizyon Teknolojisi olarak değiştirilmiş ve Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümüne bağlanmıştır. 2018 yılında programın adı Radyo TV Programcılığı olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Ön lisans diploması ve “Meslek Elemanı” unvanı verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Radyo Televizyon Programcılığı Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Programı'nda verilen dersin içeriğine uygun olması ve müdürlük tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
120 AKTS tamamlayıp mezun olmak için, öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve uygun puan türünde yeterli puanı almaları gerekir.
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Programda eğitim ve öğretim; teorik, uygulama, proje, atölye çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci medya sektöründe yapım ve yayın elemanı olarak istihdam edilebilir. Örneğin; Radyo ve Televizyon kanallarında program yapımcısı, sunucusu, kameraman, teknik yapım elemanı vb. olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile İletişim Fakültelerinin Radyo TV Sinema, Radyo Televizyon, Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik bölümlerine geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır ve öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu verilir. Puan Harf Notu Katsayısı Başarı Durumu Not Ortalamasına 90-100 AA 4.0 Başarılı Katılır 80-89 BA 3.5 Başarılı Katılır 70-79 BB 3.0 Başarılı Katılır 60-69 CB 2.5 Başarılı Katılır 50-59 CC 2.0 Başarılı Katılır 45-49 DC 1.5 Başarısız Katılır 40-44 DD 1.0 Başarısız Katılır 30-39 FD 0.5 Başarısız Katılır 0-29 FF 0.0 Başarısız Katılır 0 D 0.0 Devamsız Katılır Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı dersin sorumlusu tarafından en az %40 en çok %60 olarak belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
120 AKTS tamamlayıp mezun olmak için, öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve 40 gün staj yapmaları gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
120 AKTS tamamlayıp mezun olmak için;in, öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Öğr. Gör. Gamzehan BİNİCİ 0454 3101680 gamzehan.binici@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımızda teorik, interaktif, görsel ve uygulamalı eğitim uygulanmakta olup, Programa ait çalışma odasında Avid Liquid Kurgu sistemi, Bir adet tam profesyonel kamera, 1 Adet yarı profesyonel kamera, 1 adet tripot, 3 adet spot ışık bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirmesini etkin bir şekilde yapabilme
2Mesleğinin gerektirdiği teknik kavramları bilme ve bu kavramlar ışığında gerekli çalışmaları yapabilme
3Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
4Fotoğraf tekniği ve kompozisyon yaratma konusunda bilgi sahibi olma
5Kamera, ses, ışık, kurgu programları gibi teknik donanımları kullanma ve stüdyo içi ve dışında çekim yapabilme
6Görüntü dili ile istenen etkiyi yaratma becerisi
7Senaryo yazımı, film, radyo ve televizyon programı yapım ve yönetim aşamalarını gerçekleştirebilme becerisi
8Yazılı, görsel ve işitsel medya için gerekli verileri toplama ve tasarlama becerisi
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
10Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma
11 Sosyal bilimler alanında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrayabilme, Araştırma konularını sunu haline getirme ve sunum yapma becerisi kazanma
12Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, alan ve alan dışı gelişmeleri takip ederek kendini geliştirme
13 Kültür ve sanat etkinlikleri hakkında bilgilenme ve sosyal sorumluluk bilinci kazanma
14En az bir yabancı dil bilgisine sahip olma ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
15Temel hukuk bilgisine sahip olma Radyo Televizyon alanında yasal düzenlemeleri açıklayabilme
16Halkla ilişkiler kavramının önemi bilme, gerekli organizasyon ve çalışmaları yapabilme,
17İşletme kurma ve yönetim konusunda gerekli bilgiye sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 RTVP-101 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
3 RTVP-109 MESLEKİ BİLGİSAYAR Zorunlu 1 1 0 2
4 RADYOTVPROGRAM-I RADYO TV PROGRAMCILIĞI SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - 0
5 RTVP-107 SENARYO Zorunlu 2 0 0 3
6 RTVP-105 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 1 1 0 4
7 RTVP-103 TEMEL KAMERA Zorunlu 1 1 0 4
8 TDB-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
10 YDB-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 3 0 22
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 RTVP-104 DİKSİYON Zorunlu 1 1 0 2
3 RTVP-102 GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
4 RTVP-110 KURGU TEKNİKLERİ-I Zorunlu 1 1 0 2
5 RTVP-106 RADYO PROGRAM YAPIMI Zorunlu 2 2 0 4
6 RADYOTVPROGRAM-II RADYO TV PROGRAMCILIĞI SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - 0
7 RTVP-108 TELEVİZYON PROGRAM YAPIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
9 YDB-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 8 0 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTVP-203 GRAFİK VE ANİMASYON Zorunlu 2 2 0 4
2 RTVP-204 KURGU TEKNİKLERİ-II Zorunlu 1 1 0 4
3 RTVP-205 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
4 RADYOTVPROGRAM-3 RADYO TV PROGRAMCILIĞI SEÇMELİ DERS GRUBU-3 Seçmeli - - - 0
5 RTVP-202 RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
6 RTVP-201 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 9 7 0 20
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTVP.UYG-204 İŞYERİ EĞİTİMİ Zorunlu 5 0 0 12
2 RTVP.UYG-202 İŞYERİ UYGULAMASI Zorunlu 0 22 0 14
3 RTVP.UYG-206 STAJ Zorunlu 0 2 0 4
Toplam 5 24 0 30
 
RADYO TV PROGRAMCILIĞI SEÇMELİ DERS GRUBU-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTVP-115 MEDYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
2 RTVP-117 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 RTVP-119 IŞIK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 RTVP-125 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 RTVP-127 RADYO TV PROGRAMCILIĞININ TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 RTVP-129 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
RADYO TV PROGRAMCILIĞI SEÇMELİ DERS GRUBU-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTVP-120 MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
2 RTVP-122 TÜRK SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
3 RTVP-124 KÜLTÜR VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
4 RTVP-126 ÇAĞDAŞ DÜNYA SİNEMASI Seçmeli 2 0 0 0
5 RTVP-128 AYDINLATMA ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
6 RTVP-130 HABERCİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
7 RTVP-132 İNTERNET YAYINCILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 RTVP-134 SİNEMADA TÜRLER Seçmeli 2 0 0 0
9 RTVP-136 KISA FİLM YAPIMI Seçmeli 2 0 0 0
RADYO TV PROGRAMCILIĞI SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RTVP-206 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
2 RTVP-207 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 RTVP-208 SES KURGUSU Seçmeli 1 1 0 0
4 RTVP-209 SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
5 RTVP-210 MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
6 RTVP-211 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
7 RTVP-212 PROJE TASARIM Seçmeli 1 1 0 0
8 RTVP-213 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
9 RTVP-214 BELGESEL FİLM Seçmeli 2 0 0 0
10 RTVP-215 YENİ MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr