Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi - Gıda TeknolojisiProgram Tanımları
Kuruluş
Gıda işleme bölümü Gıda Teknolojisi Programı 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır,2006 yılından itibaren ise Giresun Üniversitesi'nin bünyesinde eğitim ve öğretimine de
Kazanılan Derece
Gıda Teknikeri
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türk Yüksek öğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (örneğin Ön Lisans için toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek .
Program Profili
öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, teknolojik ilkelere bağlı olarak üretim hattında çalışabilecek gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan öğrenciler gıda sektöründe üretim hatlarında çalışabileceği gibi, laboratuvarlarda da çalışma imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya, Gıda Mühendisliği, Kimya bölümlerine geçiş hakkı kazanmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir vize ve bir de final sınavı yapılmaktadır. bu sınavları geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Koşulları
Müfredatta bulunan bütün derslerden 50 en az ortalama ile geçmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör.Tuğba Güngör Ertuğral 5317920991
Bölüm Olanakları
Derslikler ve laboratuarlar.

Program Çıktıları
1Gıda dönüşümü ve korunması ile ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve uygulamalı doğal temel bilimsel konularda, ayrıca vaka çalışmaları yoluyla, bilgi ve anlayış sahibi olma.
2Bilgisayar kullanma yeteneği ve bilgisayar aracılığıyla gıda bilimi ile ilgili konularda mücadele etmek için nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olma.
3Matematik, fizik ve kimya gibi temel konular hakkında bilgi sahibi olma.
4İşleme ve depolama sırasında gıda reaksiyonları kontrol etmek için gıda kimyası temel bilgilere sahip olmak.
5Gıda maddelerinin muhafaza metotlarını öğrenmek ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalara karşı en uygun yöntemi mevcut şartlar içerisinde belirleyebilmek .
6Gıda maddelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalara karşı en uygun ambalajlama yöntemlerini uygulayabilmek.
7Gıda maddelerinin besleyici özelliklerini, sağlığa etkilerini ve olumsuz özelliklerini (zehirleyici, toksik özellikleri) bilmek.
8Ekonomik ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.
9Besin değeri ve gıda sağlık riskleri hakkında bilgi sahibi olma.
10Türk dili, yabancı dil ve Atatürk İlkeleri konusunda donanıma sahip olmak .
11Üretimde hijyen ve sanitasyon tedbirlerini öğrenmek ve uygulayabilecek düzeye ulaşmak
12Üretimde hijyen ve sanitasyon tedbirlerini öğrenmek ve uygulayabilecek düzeye ulaşmak
13Gıda maddesi üretim metotlarını öğrenmek ve prosesin her aşamasında çalışabilecek bilgileri edinmek
14Gıda maddelerinin muhafaza metotlarını öğrenmek ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalara karşı en uygun yöntemi mevcut şartlar içerisinde belirleyebilmek
15Gıda maddelerinin besleyici özelliklerini, sağlığa etkilerini ve olumsuz özelliklerini (zehirleyici, toksik özellikleri) bilmek
16Ekonomik ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111233333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 BİL-105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
3 GTP-113 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
4 GTP-115 GIDA KİMYASI Zorunlu 2 0 0 0
5 STGTSEC1-2 GIDA SEÇMELİ I-II Seçmeli - - - 0
6 GTP-103 KİMYA I Zorunlu 2 0 0 3
7 GTP-107 LABORATUAR TEKNİĞİ Zorunlu 1 0 1 3
8 MAT-119 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
9 GTP-201 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 4
10 TDB-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
11 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
12 YDG-115 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 0 1 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 GTP-102 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
3 GTP-100 GIDA ANALİZİ Zorunlu 2 2 0 3
4 GTP-108 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 4
5 GBT-112 KİMYA II Zorunlu 4 0 0 3
6 GBP-201 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 4
7 GTP-104 SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
8 ŞEBGIDSEÇ2 ŞEBİN MYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
9 GTP-118 TAHIL TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
10 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 YDB-116 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 2 2 20
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GTP.UYG-204 İŞYERİ EĞİTİMİ Zorunlu 5 0 0 11
2 GTP.UYG-202 İŞYERİ UYGULAMASI Zorunlu 0 22 0 14
3 GTP.UYG-206 STAJ Zorunlu 0 2 0 5
Toplam 5 24 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GTP-411 AMBALAJLAMA Zorunlu 2 0 0 0
2 GTP-223 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 0
3 GTP-206 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 4
4 GTP-221 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
5 GTP-217 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 4
6 GTP-219 GIDALARDA DUYUSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
7 GTP-116 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 2
8 GTP-213 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
9 ŞEBGIDSEÇ3 ŞEBİN MYO GIDA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 0
Toplam 19 0 2 12
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr