Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Cumhuriyet Üniversitesi Alucra Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005 yılında Muhasebe Programı adı altında açılmıştır. 2006 yılında Alucra Meslek Yüksekokulu Giresun Üniversitesi’ne devredilmiştir. 2009 yılında Okulun ismi Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu, programın ismi de, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü olmuştur.
Kazanılan Derece
Mezunlar Muhasebe Meslek Elemanı ünvanını almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sınavsız geçiş ve üniversite giriş sınavı -Eşit Ağırlık 1- puanı
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite giriş sınavı ile yerleştirilebilir.
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı 40 tır. Programda sadece örgün eğitim verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmelerin idari ve muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.Bu program, işletmelerin muhasebe bölümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dikey Geçiş Sınavına girilerek, ÖSYM tarafından kontenjan ayrılan aşağıdaki 4 yıllık Fakülte programlarına kayıt yaptırılabilir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Uluslararası Finans, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası İşletmecilik. Dikey Geçiş Sınavını kazanan öğrenciler, kazandıkları programa göre ilk yıl İntibak Eğitimine alınırlar. İntibak eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra 3. Sınıf öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Ayrıca mezunlar, isterler ise sınavsız olarak 3. Sınıf öğrencisi olmak üzere Açık Öğretim Fakültesi İşletme Programına kayıt yaptırabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem, bir ara sınav (vize), bir dönem sonu sınavı (final) yapılmaktadır. Dersin öğretim elemanı isterse, başka değerlendirme yöntemlerini de dikkate alabilir.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajlarını (6 haftalık 2 ayrı staj olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Hasan Helimoğlu ; İletişim : Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Alucra / Giresun / Türkiye ; Telefon No : 0454 7514044 Faks No: 04547513440 ; e-posta : hhelimoglu@gmail.com
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Ekonomi ve işletmenin temel özelliklerini bilerek iç ve dış çevresini analiz edebilme
2Muhasebe mesleğinin temel ilkelerini ve meslek ahlakını kavrayarak meslekte ara eleman olma sorumluluğunu bilme
3Ticari hayatta kullanılan muhasebe defterlerini mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme
4Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, bilgiyi depolayarak kullanabilme ve bilgisayar ortamında muhasebe paket programlarını kullanabilme
5Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler de dahil olmak üzere, ticari belgeleri tanıma ve muhasebe kayıtlarını düzenleyebilme
6Bireyin örgüt içinde nasıl davranması gerektiği konusunda, gerekli anlayış ve sorumluluk duydusuna sahip olma
7Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit edebilme
8İşletmelerin ve devletin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve çağdaş finansman tekniklerini kullanabilme
9Atatürk ilke ve inkılâplarına duyarlı olabilme, Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme ve alanı ile ilgili yabancı terimleri anlama
10Mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilecek temel hukuk bilgilerine sahip olma
11Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, muhasebe ve işletme alanında bağımsız ve grup içinde araştırma yapma sunma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALMUHSEC01-I ALUCRA MUHASEBE SEÇMELİ DERS GRUBU I-I Seçmeli - - - 5
2 1009001012009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 1009001292011 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
4 1009001392011 İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 2
5 1009001252011 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 1009001012014 MUHASEBE I Zorunlu 4 0 0 6
7 1009001272011 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
8 1009001032009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 20 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALMUHSEC2-I ALUCRA MUHASEBE SEÇMELİ DERS GRUBU II-I Seçmeli - - - 8
2 ALMUHSEC2-II ALUCRA MUHASEBE SEÇMELİ DERS GRUBU II-II Seçmeli - - - 2
3 1009001162009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 1009001262011 İNGİLİZCE-II Zorunlu 2 0 0 2
5 1009001322011 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 1009001002014 MUHASEBE II Zorunlu 4 0 0 6
7 1009001342011 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
8 1009001182009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALMUHSEC3-I ALUCRA MUHASEBE SEÇMELİ DERS GRUBU III-I Seçmeli - - - 3
2 ALMUHSEC3-II ALUCRA MUHASEBE SEÇMELİ DERS GRUBU III-II Seçmeli - - - 4
3 1009002032014 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 2 1 0 3
4 1009002032015 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 4 0 0 4
5 1009002192011 MALİYET MUHASEBESİ I Zorunlu 4 0 0 5
6 1009002012014 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 0 4
7 1009002212011 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 3
8 1009002012015 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 23 2 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALMUHSEC4-I ALUCRA MUHASEBE SEÇMELİ DERS GRUBUN IV-I Seçmeli - - - 6
2 ALMUHSEC4-II ALUCRA MUHASEBE SEÇMELİ DERS GRUBUN IV-II Seçmeli - - - 2
3 1009002222011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 0 2
4 1009002182011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 4 0 0 5
5 MUH-202 MALİYET MUHASEBESİ II Zorunlu 4 0 0 5
6 1009002042015 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
7 1009002002014 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 21 1 0 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr