Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Cumhuriyet Üniversitesi Alucra Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005 yılında örgün öğretim olarak İşletme adı altında açılan program 2006 yılından itibaren Giresun Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Giresun Üniversitesine devredilmiş ve eğitim öğretime devam etmiştir. Okulumuzun adı 2009 yılında Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu olarak değişmiştir. Program 2009 yılında İşletme Yönetimi adını almıştır.
Kazanılan Derece
İşletme meslek elemanı ünvanı verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sınavsız geçiş ve Eşit Ağırlık 1
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme Yönetimi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı 30’dur. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek lisesi mezunları ve lise mezunu öğrenciler oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmelerin idari ve muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
“İşletme Yönetimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; - Bankacılık, - Bankacılık ve Finans, - Bankacılık ve Finansman, - Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, - İşletme, - İşletme Bilgi Yönetimi, - İşletme-İktisat, - Sağlık Kurumları İşletmeciliği, - Sermaye Piyasası, - Sigortacılık, - Sigortacılık ve Risk Yönetimi, - Uluslararası Finans, - Uluslararası İşletmecilik, - Uluslararası Ticaret, - Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajlarını 40 işgünü olacak (toplam 8 hafta) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM BAŞKANI : Öğr. Gör. Murat Esen ; İLETİŞİM : Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı 28700 Alucra-GİRESUN / Türkiye ; TELEFON NUMARASI : 0454 751 40 44; FAKS NUMARASI : 0454 751 35 44; E–POSTA:murat58458@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALUCİŞLSEÇ-1 ALUCRA İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ I Seçmeli - - - 0
2 1008001012009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
3 1008001432011 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
4 1008001392011 GENEL İŞLETME Zorunlu 4 0 0 0
5 1008001372011 GENEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
6 1008001252011 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 0
7 1008001332011 İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 0
8 1008001052014 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
9 1008001312011 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 24 3 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALUCİŞLSEÇ-2 ALUCRA İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
2 1008001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
3 1008001022015 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 0 0
4 1008001042015 İNGİLİZCE-II Zorunlu 2 0 0 0
5 1008001322011 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
6 1008001242011 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI Zorunlu 2 0 0 0
7 1008001022014 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
8 1008001062015 TİCARET HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
9 1008001282011 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
10 1008001162009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 24 2 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALUCİŞLSEÇ3-I ALUCRA İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ III-I Seçmeli - - - 0
2 ALUCİŞLSEÇ3-II ALUCRA İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ III-II Seçmeli - - - 0
3 1008002212011 FINANSAL YÖNETİM Zorunlu 4 0 0 0
4 1008002032014 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER I Zorunlu 2 1 0 0
5 1008002072014 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
6 1008002312011 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
7 1008002012014 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 17 1 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALUCİŞLSEÇ4-I ALUCRA İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ IV-I Seçmeli - - - 0
2 ALUCİŞLSEÇ4-II ALUCRA İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ IV-II Seçmeli - - - 0
3 ALUCİŞLSEÇ4-III ALUCRA İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ IV-III Seçmeli - - - 0
4 1008002002014 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
5 1008002082014 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
6 1008002042014 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER II Zorunlu 2 1 0 0
7 1008002062014 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ Zorunlu 4 0 0 0
8 1008002022015 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 20 2 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr