Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Okulumuzun adı 2009 yılında Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu olarak değişmiştir. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında İktisadi İdari Bilimlere bağlı olarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü eğitim hayatına başlamıştır. 2009 yılında Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü altında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak isim değiştirmiştir. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında aynı programın II. Öğretimi açılmıştır.
Kazanılan Derece
Halkla İlişkiler meslek elemanı ünvanı verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sınavsız geçiş ve Sözel Ağırlık
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı 30’dur. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu lise mezunu öğrenciler oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrencilerimiz özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinin ilgili bölümlerinde, kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; gazete, dergi, radyo, TV gibi yayın organlarında, kamuoyu araştırma kurumlarında da istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Reklamcılık,İletişim Sanatları,İletişim ve Tasarım, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak projeler ve yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajlarını 40 işgünü olacak (toplam 8 hafta) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM BAŞKANI : Öğr. Gör. Sevilay Kılınçarslan; İLETİŞİM : Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 28700 Alucra-GİRESUN / Türkiye ; TELEFON NUMARASI : 0454 751 40 44; FAKS NUMARASI : 0454 751 35 44; E–POSTA :s.kilincarslan@mynet.com-sevilay.kilincarslan@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane.

Program Çıktıları
1Halkla ilişkiler sektöründeki temel ögeler ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama, halkla ilişkiler uygulama alanlarını kavrama ve halkla ilişkiler kampanyalarını yapabilme becerisi
2Halkla ilişkiler ortam ve araçlarının nasıl hazırlandığını öğrenmek ve öğrendiklerini uygulayabilmek
3Sayısal verilerle çalışabilme, araştırma yöntem ve tekniklerini kavrama ve araştırma verilerinin SPSS programında analizini yapabilme becerisi
4Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve güzel kullanma becerisi
5Temel İngilizce yapılarını öğrenme ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekte iş yaşamında kullanma becerisi
6İşletmenin temel işlevlerini ve toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkilerini anlayabilme becerisi
7İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlar hakkında çözüm geliştirebilme becerisi
8Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri öğrenme ve kullanabilme yeteneği
9Medyadaki gelişmeleri anlama ve medya planlamasının nasıl yapıldığını öğrenme
10Gazetecilik mesleğini anlama, yakından tanıma becerisi
11Medyanın etik değerlere bakışı ve mesleki anlamda sahip olunması gereken etik değerleri kavrama
12Reklamcılık kavramlarını, reklam alanındaki gelişmeleri, reklam yapım tekniklerini anlayabilme
13İnsan davranışlarını çözümleyebilme ve davranışların nasıl oluştuğunu anlayabilme becerisi
14Etkili iletişim kurma, diksiyon becerisi, etkili ve başarılı şekilde sunum yapabilme yeteneği
15Türk İnkılap Tarihini öğrenme
16İletişim hukukunu kavrama
17Müşteri ilişkileri yönetim sistemini oluşturma, müşteriye ürün ve hizmet satışını kavrama
18Kamu kuruluşlarındaki protokol kurallarını kavrama
19Kurumlarda yapılması gereken personele yönelik uygulamalar, kurumdaki ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, ticarette geçerli olan hukuk kurallarının çerçevesinin öğrenilmesi
20Modern pazarlama ilkelerini,stratejilerini kavrama ve pazarlama yeteneği kazanma
21insan kaynaklarının çalışma alanlarını kavrama
22Girişimciliği bir kariyer ve yaşam tarzı olarak benimseyerek kendi saklı yeteneklerini keşfetmesini sağlamak
23Grafik programları bilgisi edinme ve photoshop, corel draw programlarını öğrenme
24Hukukun temel kavramlarını anlama becerisi
25Araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi
26Ülkedeki ekonomik dengeyi kavrama ve piyasaları analiz edebilme yeteneği
27Kongre ve fuar organizasyonlarının planlanması, uygulanmasını kavrayarak organizasyon yeteneği kazanma
28Fotoğrafçılık kavramlarını öğrenme ve uygulamaya dönüştürme
29Siyaset bilimini kavrayarak kendi çevresinde oluşan çatışan çıkarların uzlaştırmasını sağlamak
30Medeni hukuku öğrenme
31Ahlaki değerlere önem veren, sorumluluk bilincine sahip, özgüveni yüksek ve sağlam bir karakter yapısına sahip olurlar

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALHALSEC-1 ALUCRA HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - 0
2 HİZ-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 HİZ-113 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 3
4 HİZ-109 HALKLA İLİŞKİLER-I Zorunlu 4 0 0 5
5 HİZ-111 İLETİŞİM BİRİMİ Zorunlu 4 0 0 5
6 HİZ-105 İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 2
7 HİZ-107 TEMEL HUKUK Zorunlu 3 0 0 3
8 HİZ-115 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Zorunlu 3 0 0 4
9 HİZ-103 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 29 0 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALHALSEC-02 ALUCRA HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - 0
2 HİZ-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 HİZ-114 HALKLA İLİŞKİLER ORTAM VE ARAÇLARI Zorunlu 3 0 0 2
4 HİZ-108 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 3
5 HİZ-106 İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 2
6 HİZ-116 MEDYA PLANLAMASI Zorunlu 2 0 0 2
7 HİZ-112 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
8 HİZ-110 REKLAMCILIK Zorunlu 3 0 0 3
9 HİZ-104 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 18
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HİZ-204 İŞYERİ EĞİTİMİ Zorunlu 5 2 0 0
2 HİZ-202 İŞYERİ UYGULAMASI Zorunlu 0 22 0 0
3 HİZ-206 STAJ Zorunlu 0 2 0 0
Toplam 5 26 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HALKLA-İLİŞ.SEÇ-3-4 ALUCRA HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ DERS GRUBU-3-4 Seçmeli - - - 0
2 HİZ-203 HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI Zorunlu 2 2 0 4
3 HİZ-207 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
4 HİZ-209 MEDYA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
5 HİZ-201 REKLAM YAPIMCILIĞI VE REKLAM ANALİZİ Zorunlu 2 2 0 4
6 HİZ-205 YARATICI YAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 13 4 0 18
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr