Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu - Bankacılık ve Sigortacılık - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bankacılık ve Sigortacılık Programı normal öğretime Yüksek okulumuzda 2008-2009 eğitim öğretim döneminde başlamış, İkinci öğretimi ise 2010 - 2011 eğitim öğretim döneminde açılarak bu dönemlerde ilk öğrencilerimizin kayıtları alınmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Bankacılık ve Sigortacılık alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Giresun Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili bölüm başkanlığı tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Bankacılık ve Sigortacılık alanında ön lisans diploması verilir.
Program Profili
Bankacılık ve Sigortacılık Programı yüksek okulumuzda örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim vermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezun olan öğrencilerimiz, Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümlerini tercih edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Yıl içi en az bir vize ile yıl içi derse katılım, kanaat ve yıl sonu bir final sınavı ile değerleme yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajlarını 40 işgünü olacak (toplam 8 hafta) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bankacılık ve sigortacılık Program Başkanı: Öğretim Görevlisi Özgür Mustafa ÖMÜR Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu M.Y.O. Alucra / GİRESUN Tlf: 0 454 751 4313
Bölüm Olanakları
Programımızda üç öğretim görevlisi ve bir İngilizce okutman görev yapmaktadır. Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları, projeksiyon sınıfları, İnternet salonu ve kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
1Ekonomik ve mali olayları analiz edebilme,
2Ekonomide bankaların rolü ve işlevi tartışabilme,
3Sigorta politikaları, süreçleri ve ürünlerini tanıyabilme,
4İşletmelerin gelir tablosu, bilanço, mali ve ekonomik durumunu değerlendirmek ve finansal tabloları analiz edebilmek,
5Finansal pazarlama ve satış yetenekleri kazanabilme,
6Temel hukuk bilgisi yanı sıra banka ve sigorta hukukunu analiz edebilme,
7Banka ve Sigorta Muhasebesinin temel kavramlarını öğrenme ve muhasebe kayıtlarını yapabilme,
8Bankalar tarafından sunulan hizmetlerin ilke ve süreçlerini öğrenmek,
9İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda gün içi ve gün sonu işlemleri ve ilgili mevzuatı öğrenebilme,
10Temel yatırım bilgilerini ve finansal piyasaların çalışmalarını öğrenebilme,
11Mevcut risk yönetimini kullanarak fırsatlardan yararlanma,
12Bilgisayar programları hakkında bilgi sahibi olmak,
13Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak çalışma, araştırma ve yürütme kabiliyeti kazabilme,
14Muhasebe uygulamaları ve mevzuatı alanlarında yetkinlik kazanmak,
15Türk dili ve yabancı dilleri iyi kullanabilme ve temel İngilizce becerisi kazanabilme,
16Bankalar ve sigorta şirketleri ana unsurları hakkında bilgilenmek,
17Müşteri ilişkileri, iletişim, halkla ilişkiler açısından donanımlı insan kaynakları bilgisine sahip olma,
18İşletmelerin dönem sonunda yaptığı muhasebe işlemlerini öğrenebilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BS-1101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BS-1113 BANKACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
3 BS-1119 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 2 0 3
4 BS-1117 FİNANS MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
5 BS-1111 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 3
6 BS-1115 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 0 0 2
7 BS-1107 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 4
8 BS-1109 İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 3
9 BS-1103 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
10 BS-1105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 26 3 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALBANSEC-2 ALUCRA BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 0
2 BS-1202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 BS-1212 BANKA İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
4 BS-1210 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 3
5 BS-1204 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
6 BS-1208 SİGORTACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
7 BS-1206 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 1 0 15
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BS-2203 İŞYERİ EĞİTİMİ Zorunlu 5 2 0 0
2 BS-2201 İŞYERİ UYGULAMASI Zorunlu 0 22 0 0
3 BS-2205 STAJ Zorunlu 0 2 0 0
Toplam 5 26 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BANKACILIK-SEÇ-3-4 ALUCRA BANKACILIK SEÇMELİ DERS GRUBU-3-4 Seçmeli - - - 0
2 BS-2109 FİNANSMAN TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 0
3 BS-2105 MERKEZ BANKACILIĞI VE PARA POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
4 BS-2101 TEMEL HASAR VE REASÜRANS Zorunlu 4 0 0 0
5 BS-2107 ULUSLARARASI BANKACILIK Zorunlu 3 0 0 0
6 BS-2103 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 15 2 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr