Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu - Maliye - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Programımız 2008 yılında kurulmuştur. Maliye ön lisans programında normal ve ikinci öğretim olarak eğitim verilmektedir. Maliye Programı normal öğretime Yüksek okulumuzda 2008-2009 eğitim öğretim döneminde başlamış, İkinci öğretimi ise 2011 - 2012 eğitim öğretim döneminde açılarak bu dönemlerde ilk öğrencilerimizin kayıtları alınmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara MALİYE alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Giresun Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili bölüm başkanlığı tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere MALİYE alanında ön lisans diploması verilir.
Program Profili
Programımızın amacı maliye disiplinine kuramsal açıdan katkıda bulunmak; kamu ve özel sektöre yüksek kalitede personel yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüzün misyonu (özgörevi) toplumsal sorumluluk sahibi, akılcı düşünme yeteneğini kullanan, özgün bilimsel çalışmalarla bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunarak toplumsal kazanımların arttırılmasına katkıda bulunan, kendisini geliştirebilen, Atatürk İlke ve Devrimlerini kendisine rehber edinerek çevresine önderlik edebilecek kapasitede bireyler yetiştirmektir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda kamu sektöründe işe girebilmektedirler. Bölümümüzden mezun olanlar başta Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda, Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi kamu kurumlarında ve çeşitli kamu bankaları ve özel bankalarda iş olanaklarına sahip olmakla birlikte, serbest muhasebeci ve mali müşavir yanında da çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Yıl içi en az bir vize ile yıl içi derse katılım, kanaat ve yıl sonu bir final sınavı ile değerleme yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajlarını 40 işgünü olacak (toplam 8 hafta) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bankacılık ve sigortacılık Program Başkanı: Öğretim Görevlisi Özgür Mustafa ÖMÜR Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu M.Y.O. Alucra / GİRESUN Tlf: 0 454 751 4313
Bölüm Olanakları
Programımızda üç öğretim görevlisi ve bir İngilizce okutman mevcuttur. Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları, projeksiyon sınıfları, İnternet salonu ve kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
1İktisadi ve mali olayları analiz etme,
2Muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırmak,
3İş hayatına yönelik temel hukuk birikimi oluşturmak,
4Maliye politikaları konusunda analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirmek,
5Araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretme becerisi,
6Vergi hukuku, Vergi Ceza Hukuku ve Türk vergi sistemi konusunda ayrıntılı ve üst düzey bilgi ile donanır ve Kara para, kayıt dışılık ile mücadele yöntemlerini öğrenir,
7Maliye alanında sahip olduğu bilgiyi toplum yararına kullanma becerisi,
8Vergi mevzuatı ve politikalarına hakim olup, yorumlayabilme yeteneğini kullanma,
9Vergisel sorunları bütün boyutlarıyla kavranmasına imkan verme,
10Kamu sektörü ve özel sektöre yönelik olarak mali konularda bilgi sahibi olmak,
11Maliye alanında ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek,
12Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olmak,
13Mali sorunları çözümlemede çağdaş yöntemleri kullanabilme,
14Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisi kurallarını tanımlar, İngilizce temel dil becerilerini kazanır,
15Yerel sorunların çözümlenmesinde yerel yönetimlerin görev ve işlevlerini finansman araçlarını bütün boyutlarıyla tanıma ve kavrama olanağına kavuşacaktır,
16Kamu maliyesi, borçlanma, maliye politikası, bütçe, kamu mali yönetimi ve vergi politikası ile ilgili sorunları bütün boyutlarıyla kavrama olanağına kavuşacaktır,
17Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek ve otomasyon olanaklarını kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur,
18Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
19İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapması gereken muhasebe çalışmalarını kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516171819
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MLY-1101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 MLY-1119 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 1 0 3
3 MLY-1121 FİNANS MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
4 MLY-1111 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 MLY-1115 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 0 0 2
6 MLY-1109 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
7 MLY-1103 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
8 MLY-1113 KAMU MALİYESİ I Zorunlu 3 0 0 3
9 MLY-1117 MALİYE TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
10 MLY-1107 MUHASEBE I Zorunlu 4 0 0 3
11 MLY-1105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
12 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 28 1 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALMALSEC-02 ALUCRA MALİYE SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 0
2 MLY-1202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 MLY-1204 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
4 MLY-1212 KAMU MALİYESİ II Zorunlu 3 0 0 3
5 MLY-1208 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 3
6 MLY-1210 MUHASEBE II Zorunlu 4 0 0 3
7 MLY-1206 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 1 0 15
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MLY-2203 İŞYERİ EĞİTİMİ Zorunlu 8 2 0 0
2 MLY-2201 İŞYERİ UYGULAMASI Zorunlu 4 22 0 0
3 MLY-2205 STAJ Zorunlu 0 2 0 0
Toplam 12 26 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MALİYE-SEÇ-3-4 ALUCRA MALİYE SEÇMELİ DERS GRUBU 3-4 Seçmeli - - - 0
2 MLY-2111 BÜTÇE Zorunlu 3 0 0 0
3 MLY-2105 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
4 MLY-2103 KAMU EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
5 MLY-2107 MALİYE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
6 MLY-2101 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 4 0 0 0
7 MLY-2109 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 18 2 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr