Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu - Medya ve İletişim - Medya ve İletişimProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Temel İngilizce yapılarını öğrenme ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekte iş yaşamında kullanma becerisi
2Hukukun temel kavramlarını öğrenme becerisi
3İletişim hukukunu kavrama
4Gazetecilik mesleğinin temellerini öğrenme becerisi
5Sinema yaklaşımlarını anlama ve yorumlayabilme becerisi
6Türk İnkılap Tarihini öğrenme becerisi
7Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve güzel kullanma becerisi
8İşletmenin temel işlevlerini ve toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkilerini anlayabilme becerisi
9İletişim temel konularını anlama, yorumlama ve uygulama becerisi
10Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri öğrenme ve kullanabilme yeteneği
11Medyadaki gelişmeleri anlama ve yorumlayabilme becerisi
12Gazetecilik mesleğini anlama, yakından tanıma becerisi
13Medyanın etik değerlere bakışı ve mesleki anlamda sahip olunması gereken etik değerleri kavrama
14Reklamcılık kavramlarını, reklam alanındaki gelişmeleri, reklam yapım tekniklerini anlayabilme
15İnsan davranışlarını çözümleyebilme ve davranışların nasıl oluştuğunu anlayabilme becerisi
16Etkili iletişim kurma, diksiyon becerisi, etkili ve başarılı şekilde sunum yapabilme yeteneği
17Medya iletişim kuramlarını öğrenebilme bacerisi
18Haber toplama yazma tekniklerini öğrenme becerisi
19Grafik programları bilgisi edinme ve photoshop, corel draw programlarını öğrenme
20Bütünleşik pazarlama iletişimi unsurlarının öğrenilmesi
21Fotoğrafçılık kavramlarını öğrenme ve uygulamaya dönüştürme
22Haber sunma, program yapma yeteneklerini öğrenme, spikerlik sunuculuk yeteneklerini edinme
23Televizyonda program yapma becerisi
24Radyoda program yapma becerisi
25Medya yayınları eleştirisi ve etkili medya kullanımı becerisi edinme
26Kurgulama tekniklerinin öğrenilmesi
27Web Tasarım tekniklerinin öğrenilmesi
28Kısa film senaryo yazma, kurgulama becerilerinin öğrenilmesi
29Basılı medyaya yönelik haber fotoğrafçılığı becerilerini edinme
30Etkili röportaj yapabilme becerisi
31Girişimciliği bir kariyer ve yaşam tarzı olarak benimsemek
32Sosyal medya okuryazarlığı becerisini edinmek
33İnternet gazeteciliği becerilerini edinmek
34Haber yorumlama ve analizini yapabilme yeteneği
35Belgesel araştırma yazma ve kurgulama becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000000000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MİZ-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 MİS-101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 1 0 4
3 1001901032014 DAVRANIŞ BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 1001901052015 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 0 0 3
5 MİZ-109 İLETİŞİM Zorunlu 4 0 0 4
6 MİZ-105 İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 2
7 MİZ-111 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 0 0 4
8 MİZ-107 TEMEL HUKUK Zorunlu 3 0 0 3
9 MİZ-103 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 27 1 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALMEDİLSEÇ-II ALAN SEÇMELİSİ II Seçmeli - - - 8
2 MİZ-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 MİZ-110 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 MİZ-108 HABER TOPLAMA VE YAZMA Zorunlu 4 0 0 4
5 MİZ-106 İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 3
6 1001921022014 MEDYA VE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
7 1001921042015 SPİKERLİK VE SUNUCULUK Zorunlu 2 0 0 3
8 MİZ-104 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALMEDİLSEÇ-III ALAN SEÇMELİSİ III Seçmeli - - - 12
2 1001902132014 KISA FİLM YAPIMI Zorunlu 3 0 0 3
3 1001902092014 KURGU TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 0 2
4 1001902072014 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 3
5 1001902012014 MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ I Zorunlu 2 0 0 4
6 MİS-201 RADYO PROGRAMCILIĞI Zorunlu 3 0 0 2
7 MİZ-207 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI Zorunlu 3 0 0 2
8 MİZ-209 WEB TASARIM Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 23 2 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AMVİSEÇ-IV ALAN SEÇMELİSİ IV Seçmeli - - - 12
2 MİZ-205 HABER ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 3
3 1001922062014 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
4 MİZ-201 KURGU TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 0 0 3
5 MİZ-203 MEDYA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
6 1001922002014 MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 2 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr