Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-106GIDA ENDÜSTRİSİ VE ÇEVRE Seçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, lisans öğrencilerinin, gıda ve çevre ilişkisinin önemini kavrayarak, gıdalar açısından çevresel beklentilerin neler olduğunu, gıda endüstrisinde çevre zararlarını engelleyebilmek için alınabilecek tedbirleri, çevresel kirliliğin engellenmesinde gıda ambalajların seçimini ve önemi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör. Oksal Macar
Öğrenme Çıktıları
1 Gıda ve çevre ilişkisinin önemini kavrar ve temel kavramları açıklar.
2 Gıdalar açısından çevresel beklentilerin neler olduğunu öğrenir.
3 Gıda endüstrisinde çevre zararlarını engelleyebilmek için alınabilecek tedbirleri öğrenir
4 Çevresel kirliliğin engellenmesinde gıda ambalajların seçimini ve önemini kavrar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekolojinin tarifi ve gıda ile olan ilişkisi, yaşamsal döngü, gıda endüstrisi atıklarının ekolojiye zarar ve faydaları, çevreden gıdaya bulaşan kalıntı ve kontaminantlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Giriş 22
2Gıda ve çevre ilişkisi , Temel kavramlar 22
3Ekosistem ve biyolojik çeşitlilik 22
4Ekosistem ve biyolojik çeşitlilik 22
5Dünyanın durumu ve gıda güvenliği 22
6Dünyanın durumu ve gıda güvenliği 22
7Gıdalar açısından çevresel beklentiler 22
8Ara Sınav 22
9Gıda endüstrisinin çevreye zararları22
10Gıda endüstrisinin çevreye zararları22
11Çevreden gıdaya bulaşanlar22
12Çevreden gıdaya bulaşanlar22
13Çevreden gıdaya bulaşanlar22
14Çevreden gıdaya bulaşanlar22
15Çevreden gıdaya bulaşanlar22
16final sınavı22
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gıda ve Ekoloji Ders Notları. Ocak, E. 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr